Ухвала суду № 91369156, 08.09.2020, Господарський суд Волинської області

Дата ухвалення
08.09.2020
Номер справи
903/483/19
Номер документу
91369156
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

УХВАЛА

08 вересня 2020 року Справа № 903/483/19 Господарський суд Волинської області у складі:

головуючого судді – Гарбара Ігоря Олексійовича

секретар судового засідання – Коваль Олександр Миколайович

за участю представників сторін:

від позивача: Москвич С.О. – керівник (паспорт АС 323139 від 05.08.1995)

від відповідача: н/з

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Луцьку у приміщенні Господарського суду Волинської області справу №903/483/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Мрія Старосілля” до Товариства з обмеженою відповідальністю “БОРБАЗА” про стягнення 737412,62 грн.,

ВСТАНОВИВ:

01.07.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю “Мрія Старосілля” звернулося в суд з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю “БОРБАЗА” про стягнення 737412,62 грн.

Заява обґрунтована не виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань по оплаті поставленого товару.

Ухвалою Господарського суду Волинської області від 03.07.2019 позовну заяву прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження.

ТзОВ “БОРБАЗА” 18.07.2019 подало заяву про розгляд справи за правилами загального позовного провадження. Заява обґрунтована тим, що відповідач стверджує, що усної угоди з ТОВ «Мрія Старосілля» на суму 737412,62 грн. не укладало та товару не отримувало.

Ухвалою суду від 22.07.2019 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “БОРБАЗА” від 18.07.2019 про розгляд справи в порядку загального позовного провадження задоволено. Суд перейшов від спрощеного позовного провадження до розгляду справи № 903/483/19 за правилами загального позовного провадження.

26.08.2020 позивач та відповідач подали спільну заяву, в якій просять суд затвердити мирову угоду від 25.08.2020 по справі №903/483/19, укладену між ТОВ «БОРБАЗА» та ТОВ «Мрія Старосілля».

Протокольною ухвалою від 26.08.2020 суд відклав розгляд справи для перевірки відомостей про зміну керівника ТОВ «Мрія Старосілля» з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та заяви про затвердження мирової угоди.

Представник позивача в судовому засіданні просить затвердити мирову угоду.

Представник відповідача в призначене судове засідання не з`явився, 08.09.2020 подав заяву про розгляд справи за відсутності представника відповідача та просить суд затвердити мирову угоду.

Дослідивши матеріали справи, спільну заяву про затвердження мирової угоди, враховуючи повне усвідомлення сторонами наслідків своїх дій, суд дійшов висновку, що дана угода не суперечить чинному законодавству, відповідає вимогам закону, не порушує законні права та інтереси сторін, а тому підлягає затвердженню, з огляду на таке.

Відповідно до ч. 7 ст. 46 ГПК України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно ч. 1, 2, 3 ст.192 ГПК України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб.

Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

За своїм змістом мирова угода - це договір, який укладається між сторонами з метою припинення спору та вирішення всіх спірних питань, щодо яких і було подано позов, на умовах, погоджених сторонами. Мирова угода не призводить до вирішення спору по суті.

Сторони не вирішують спору, не здійснюють правосуддя, що є прерогативою судової влади, а досягнувши угоди між собою, припиняють спір. Така угода призводить до врегулювання спору шляхом визначення її сторонами певних дій, які та чи інша сторона угоди має вчинити.

У зв`язку з цим, укладення мирової угоди, як способу реалізації процесуальних прав, закріплених у вказаних вище процесуальних нормах, є правом сторони, яке, відповідно до процесуального Закону, неможливо реалізувати тільки за наявності умов - якщо такі дії суперечать законодавству, або це призводить до порушення чиїх-небудь прав і охоронюваних законом інтересів.

Таким чином, умови мирової угоди мають бути викладені чітко та недвозначно з тим, щоб не виникало неясності і спорів з приводу її змісту під час виконання. Господарський суд не затверджує мирову угоду, якщо вона не відповідає закону, або за своїм змістом вона є такою, що не може бути виконана у відповідності з її умовами, або якщо така угода остаточно не вирішує спору чи може призвести до виникнення нового спору. Мирова угода не може вирішувати питання про права і обов`язки сторін, які можуть виникнути у майбутньому, а також стосуватися прав і обов`язків інших юридичних чи фізичних осіб, які не беруть участі у справі або, хоча й беруть таку участь, але не є учасниками мирової угоди. Укладення мирової угоди неможливе і в тих випадках, коли ті чи інші відносини твердо врегульовано законом і не можуть змінюватись волевиявленням сторін.

Судом встановлено, що умови мирової угоди стосуються прав та обов`язків сторін щодо предмету позову. Текст мирової угоди від 25.08.2020 складено українською мовою, підписано повноважними особами сторін (директором ТОВ «Мрія Старосілля» Москвичом С.О. та директором ТОВ «Борбаза» Шумською О.М.).

Частиною 4 ст.192 ГПК України визначено, що укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Відповідно до п. 7. ч. 1 ст. 231 ГПК України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Згідно з пунктів 3, 5 ст. 231 ГПК України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається. Ухвала суду про закриття провадження у справі може бути оскаржена.

Відповідно до ст. 193 ГПК України виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою. Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України "Про виконавче провадження". У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

На підставі спільної заяви сторін, господарський суд дійшов висновку про можливість затвердження погодженої між сторонами мирової угоди та необхідність закриття провадження у справі у зв`язку з цими обставинами.

На підставі викладеного, ст.ст. 46, 192, 193, 231, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд,-

УХВАЛИВ:

1. Затвердити мирову угоду від 25.08.2020, укладену між Товариством з обмеженою відповідальністю «БОРБАЗА» (вул.Шкільна, 75, с.Боратин, Луцький р-н, 45665, код ЄДРПОУ 41855459) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Мрія Старосілля» (вул.Шкільна, 74, с.Боратин, Луцький р-н, 45605, код ЄДРПОУ 38768183) про таке:

Товариство з обмеженою відповідальністю «БОРБАЗА», ЄДРПОУ 41855459 (далі по тексту ТОВ «БОРБАЗА») в особі директора Шумської О.М., який діє на підставі Статуту, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія Старосілля», ЄДРПОУ 38768183 (далі по тексту ТОВ «Мрія Старосілля» ) в особі директора Москвича С.О., який діє на підставі Статуту, які є сторонами по справі №903/483/19, що знаходиться в провадженні Господарського суду Волинської області, враховуючи доцільність мирного врегулювання даного спору, прийшли до взаємної згоди та уклали цю мирову угоду про нижчезазначене:

1. ПРЕДМЕТ МИРОВОЇ УГОДИ

1.1. У провадженні Господарського суду Волинської області знаходиться справа №903/483/19 за позовом ТОВ «Мрія Старосілля» до ТОВ «БОРБАЗА» про стягнення 737412,62 грн.

1.2. ТОВ «БОРБАЗА» визнає заборгованість перед ТОВ «Мрія Старосілля» за видатковою накладною №9 від 11 липня 2018 року, що на момент укладення даної Мирової угоди становить 737412,62 грн. та витрати понесені ТОВ «Мрія Старосілля» по оплаті судового збору в розмірі 11061,20 грн..

1.3. Сторони домовились, що ТОВ «БОРБАЗА» з метою мирного врегулювання спору зобов`язується у строк до 25 вересня 2025 сплатити на користь ТОВ «Мрія Старосілля»

737412,62 грн. основного боргу та витрати понесені ТОВ «Мрія Старосілля» по оплаті судового збору в розмірі 11061,20 грн. шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Мрія Старосілля».

Всі платежі за цією Мировою угодою, які здійснюються ТОВ «БОРБАЗА» на користь ТОВ «Мрія Старосілля», оплачуються у безготівковій формі, на поточний рахунок ТОВ «Мрія Старосілля».

1.4. У випадку належного та повного виконання ТОВ «БОРБАЗА» зобов`язань, передбачених п. 1.3. Мирової угоди, ТОВ «Мрія Старосілля» відмовляється від стягнення 737412,62 грн. основного боргу та витрати понесені ТОВ «Мрія Старосілля» по оплаті судового збору в розмірі 11061,20 грн.

2. НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ УМОВ МИРОВОЇ УГОДИ

2.1. У разі невиконання або неповного виконання ТОВ «БОРБАЗА» зобов`язань, передбачених пунктом 1.3. цієї Мирової угоди та (або) порушення термінів оплати визначених пунктом 1.3 цієї Мирової угоди (в тому числі прострочення строків оплати одного, будь-якого, платежу), незалежно від причин, сторони домовилися про настання наступних юридичних фактів:

- ТОВ «Мрія Старосілля» має право звернутись в порядку, передбаченому Законом України "Про виконавче провадження", до органів державної виконавчої служби/приватного виконавця з заявою про примусове виконання ухвали господарського суду про затвердження Мирової угоди та стягнення з ТОВ «БОРБАЗА» повної суми, зазначеної в п.1.2. даної Мирової угоди, а саме: 737412,62 грн. основного боргу та витрати понесені ТОВ «Мрія Старосілля» по оплаті судового збору в розмірі 11061,20 грн.

3. УМОВИ НАБРАННЯ ЧИННОСТІ МИРОВОЇ УГОДИ ТА ІНШІ УМОВИ

3.1. Ця угода набирає чинності з моменту затвердження господарським судом Волинської області та діє до моменту повного виконання ТОВ «БОРБАЗА» своїх зобов`язань за цією Мировою угодою.

3.2. Наслідки затвердження судом Мирової угоди, передбачені ст. 192 Господарського процесуального кодексу України, та закриття провадження по справі Сторони усвідомлюють та розуміють в повному обсязі.

3.3. Зобов`язання Сторін по Мировій угоді повинні виконуватись належним чином та в установлений нею строк. Одностороння відмова від виконання умов Мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

3.4. У випадку, якщо в ході виконання цієї Мирової угоди відбудуться реорганізація, зміна підпорядкованості чи форми власності однієї зі Сторін, то Мирова угода зберігає силу для правонаступника такої Сторони. В усьому, що не передбачено умовами Мирової угоди, Сторони керуються чинним законодавством України.

3.5. Сторони, підписуючи Мирову угоду, заявляють про те, що у процесі її укладення діяли в межах наданих повноважень без порушення прав та інтересів третіх осіб. Наслідки укладання мирової угоди сторонам відомі та зрозумілі.

3.5. З моменту виконання цієї угоди спір між сторонами є остаточно врегульованим. Жодних інших компенсацій, розрахунків, виплат сторони не проводять.

3.6. Ця Мирова угода складена українською мовою у трьох автентичних примірниках: по одному екземпляру для ТОВ «БОРБАЗА», ТОВ «Мрія Старосілля» і Господарського суду Волинської області для приєднання до матеріалів справи №903/483/19.

2. Провадження у справі №903/483/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Мрія Старосілля” до Товариства з обмеженою відповідальністю “БОРБАЗА” про стягнення 737412,62 грн. закрити.

3. Ухвала господарського суду набирає законної сили негайно після її підписання, тобто з 08.09.2020.

4. Ухвала господарського суду у відповідності до Закону України "Про виконавче провадження" є виконавчим документом та дійсна для пред`явлення до примусового виконання органами Державної виконавчої служби України до 09.09.2023.

5. Стягувачем за даною ухвалою є Товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія Старосілля» (вул.Шкільна, 74, с.Боратин, Луцький р-н, 45605, код ЄДРПОУ 38768183).

6. Боржником за даною ухвалою є Товариством з обмеженою відповідальністю «БОРБАЗА» (вул.Шкільна, 75, с.Боратин, Луцький р-н, 45665, код ЄДРПОУ 41855459).

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання відповідно до ч.2 ст. 235 ГПК України.

Ухвала суду підписана 08.09.2020.

Ухвала суду може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду відповідно до ст.ст. 255-256 ГПК України, п. 17.5 Перехідних положень Кодексу .

Суддя І. О. Гарбар

Попередній документ : 91369155
Наступний документ : 91369157