Рішення № 91318321, 25.08.2020, Господарський суд Волинської області

Дата ухвалення
25.08.2020
Номер справи
903/47/20
Номер документу
91318321
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Волі, 54а, м. Луцьк, 43010, тел./факс 72-41-10

E-mail: inbox@vl.arbitr.gov.ua Код ЄДРПОУ 03499885

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

25 серпня 2020 року Справа № 903/47/20

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія" Альбіон”

до відповідача: Фермерського господарства “Корсойл-Агро”

про стягнення 2 297 760,98 грн.

Суддя Шум М.С.

Секретар судового засідання Коваль О.М.

Представники сторін:

від позивача: адвокат Талоконов Р.В.

від відповідача: Стецюк Р.С.

Встановив: Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія” Альбіон” звернулося до Господарського суду Волинської області з позовною заявою про стягнення з Фермерського господарства “Корсойл-Агро” 2 297 760, 98 грн., з яких: 1 241 131,11 грн. - основного боргу, 554 006,98 грн. - пені та 502 622,89 грн. - 30%річних, а також вирішити питання щодо розподілу судових витрат.

Позовна заява обґрунтована не виконанням Фермерським господарством “Корсойл-Агро” взятих на себе згідно договору купівлі - продажу №2845АЛ від 27.08.2018 зобов`язань в частині повної та своєчасної сплати коштів за придбаний товар.

Ухвалою суду від 31.01.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Розгляд справи вирішено здійснювати за правилами загального позовного провадження.

04.03.2020 на адресу суду від Фермерського господарства “Корсойл-Агро” надійшов відзив.

22.04.2020 на адресу суду від Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія" Альбіон” надійшла відповідь на відзив. Додатково у відзиві позивач просить суд відмовити відповідачу у зменшенні розміру пені на 90% та закриття провадження у справі у частині стягнення основного боргу в сумі 600 000,00 грн.

21.07.2020 на адресу суду від Фермерського господарства “Корсойл-Агро” надійшло клопотання з проханням закрити провадження у справі в частині 600 000,00 грн. суми основного боргу та зменшення розміру заявлених штрафних санкцій на 90%.

Ухвалою суду від 03.08.2020 задоволено клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія" Альбіон" К.В. Талоконова про участь у судовому засіданні 25.08.2020 по справі №903/47/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія" Альбіон" до Фермерського господарства "Корсойл-Агро" про стягнення 2 897 760,98 грн. в режимі відеоконференції .

Представник позивача у судовому засіданні 25.08.2020 в режимі відеконференції просив суд заявлені позовні вимоги задоволити повністю. Щодо твердження відповідача про зменшення розміру заявлених позивачем штрафних санкцій на 90% вважає безпідставними.

Представник відповідача в судовому засіданні 25.08.2020 просив суд зменшити розмір штрафних санкцій на 90%, щодо суми 1 241 131,11 грн основної заборгованості не заперечив.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача та представника відповідача, всебічно та повно з`ясувавши обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши в сукупності докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

27.07.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія «Альбіон» (продавець за договором, позивач) та Фермерським Господарством "Корсойл – Агро" (покупець за договором, відповідач) було укладено договір купівлі-продажу №2845АЛ, за яким продавець зобов`язався продати, а покупець прийняти та оплатити трактор DEUTZ FAHR Модель AGROTRON М620 (надалі «Товар»).

Відповідно до п.1.2 Договору комплектація Товару та строк його оплати обговорені в Додатку №1 до Договору, що є невід`ємною частиною договору.

Згідно п.2.1 Договору поставка товару покупцю здійснюється продавцем на умовах DDP(Франко-склад Покупця; за адресою:45630, Луцький район, с. Княгининок, вул. Бригадний Двір, 16), згідно правил Інкотермс в редакції 2010 року. Строк поставки Товару- протягом 3-х робочих днів після 30% оплати Товару, але не раніше 31.07.2018р.

Відповідно з п.2.2. Договору Товар буде переданий покупцю після проведення останнім 30% оплати за Товар на розрахунковий рахунок Продавця, у відповідності до п.3.1, 3.2., п.5.1 та Графіку оплати Товару, вказаному в Додатку №1 до Договору, з наданням видаткових накладних на Товар.

Згідно з п.2.3 Договору право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання Сторонами акту приймання-передачі відповідно до умов цього Договору.

Пунктом 3.1 обумовлено, що ціна Товару формується виходячи з вартості Товару в Євро (в еквіваленті, по курсу, передбаченому цим Договором) і встановлюється в українських гривнях, та вказується в Додатку №1 до Договору. При цьому оплата Товару здійснюється в національній валюті України у відповідності до нижченаведеної формули за відрахуванням раніше здійснених платежів:

S=Z x A гривень, де

S ціна товару на момент оплати, (грн..); Z узгоджена Сторонами ціна Товару у валюті, зазначено у п.3.2 цього Договору; А-міжбанківський курс продажу Євро, встановлений у міжбанківській інформаційній системі «УкрДілінг», сформований на 16:00 за Київським часом (надалі іменується «міжбанківський курс») на дату, що передує даті фактичної сплати Покупцем коштів за Товар.

Загальна вартість Товару (ціна Договору) становить 4 623 904,80 грн., в тому числі ПДВ20% у розмірі 770 650,80 грн., що в еквіваленті за Міжбанківським курсом на дату, що передує даті укладання цього Договору, становить 148 000,00 Євро. (п.3.2 Договору).

Розрахунки за цим Договором здійснюються в національній валюті України згідно з п.3.1 цього Договору та Додатком №1 до Договору.

Як зазначає позивач у позовній заяві, 30.07.2018 відповідачем було здійснено оплату першого платежу у розмірі 1 387 171,44 грн., що в порахунку складає 44 582,65 Євро

06 серпня 2018 року між Продавцем та Покупцем складено та підписано Акт приймання-передачі (Додаток № 2 до Договору), згідно якого Продавець передав Покупцю, а Покупець прийняв трактори DEUTZ FAHR Модель AGROTRON М620 у кількості 2 шт.

Пунктом 3 даного Акту сторони узгодили, що з моменту його підписання зобов`язання Продавця з передачі Товару Покупцю вважаються виконаними.

08.10.2019 відповідачем було здійснено платіж по Договору в розмірі 100 000,00 грн, що згідно п. 3.4 Договору складає 3 664,08 Євро (100 000,00 грн/27,2920 гривень за 1 Євро) виходячи з Міжбанківського курсу встановленого у міжбанківській інформаційній системі "УкрДілінг” на дату, що передує даті фактичної сплати Покупцем коштів за Товар (07.10.2019) .

10.12.2019 відповідачем було здійснено платіж по Договору в розмірі 200 000,00 грн, що згідно п. 3.4 Договору складає 7 610,76 Євро (200 000,00 грн/26,2786 гривень за 1 Євро) виходячи з Міжбанківського курсу встановленого у міжбанківській інформаційній системі "УкрДілінг” на дату, що передує даті фактичної сплати Покупцем коштів за Товар

(09.12.2019) .

24.12.2019 відповідачем було здійснено платіж по Договору в розмірі 200 000,00 грн, що згідно п. 3.4 Договору складає 7 752,99 Євро (200 000,00 грн/25,7965 гривень за 1 Євро) виходячи з Міжбанківського курсу встановленого у міжбанківській інформаційній системі "УкрДілінг” на дату, що передує даті фактичної сплати Покупцем коштів за Товар (23.12.2019) .

27.12.2019 відповідачем було здійснено платіж по Договору в розмірі 400 000.00 грн, що згідно п. 3.4 Договору складає 15 397,64 Євро (400 000,00 грн/25,9780 гривень за 1 Євро) виходячи з Міжбанківського курсу встановленого у міжбанківській інформаційній системі “УкрДілінг” на дату, що передує даті фактичної сплати Покупцем коштів за Товар (26.12.2019) .

Позивач вказує, що відповідач в порушення умов, укладеного між сторонами договору не здійснив оплати товару у повному обсязі та в строки визначені у Графіку оплати Товару, вказаним в Додатку №1 до Договору, у зв`язку з чим у останнього утворилась заборгованість по оплаті товару у розмірі 1 841 131.11 грн.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, суд виходить із наступного.

Згідно статей11,509 Цивільного кодексу України(далі -ЦК України) зобов`язання виникають зокрема з договорів. Аналогічні положення встановлені і встаттях 173-175 Господарського кодексу України(далі -ГК України).

Окремим видом зобов`язання є договір поставки. Так, згідно з частинами першою, другою статті 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до статті 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно приписів статті 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Статтями 610,612 ЦК України встановлено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання). Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Як вже було зазначено, в матеріалах справи наявні докази належного виконання позивачем умов договору та поставки відповідачу товару, що підтверджується Актом приймання-передачі від 06.08.2018.

Відповідно до п.5.1 та Графіка оплати Товару (Додаток №1 до договору) платежі за Товар здійснюються Покупцем на користь Продавця за банківськими реквізитами, вказаним в Договорі, в 3 етапів:

-1-й етап перший платіж в сумі 44 400,00 євро (1 387 171,44 грн.) до 27.07.2018;

-2-й етап другий платіж в сумі 44 400,00 євро (1 387 171,44 грн.) до 22.04.2019;

-3-й етап третій платіж в сумі 59 200,00 євро (1 849 561, 92 грн.) до 25.07.2019;

Платежі здійснюються у відповідності з Графіком оплати Товару, вказаним в Додатку №1 до цього Договору, з обов`язковим врахуванням вимог розділу 3 цього Договору.

Матеріалами справи підтверджується факт здійснення відповідачем часткової оплати товару на суму 600 000,00грн. від 31.01.2020. Дана обставина також підтверджується самим позивачем у відповіді на відзив від 10.04.2020 за вих..№1004/2020К (а.с.67), де останній зазначає, що відповідачем було сплачено частину суми основної заборгованості у розмірі 600 000,00грн. за договором купівлі-продажу №2845АЛ від 27.07.2018 ,після чого її залишок складає 1 241 131,11 грн.

Відповідачем не надано доказів належного виконання умов договору та повної сплати заборгованості за договором купівлі-продажу №2845АЛ від 27.07.2018, а отже сума основної заборгованість у розмірі 1 241 131,11 грн. є не спростованою відповідачем.

Таким чином вимоги позивача в частині стягнення суми основної заборгованості у розмірі 1 241 131,11 грн. підлягають задоволенню з підстав їх доведеності та обґрунтованості.

Крім цього, позивачем заявлено до стягнення з відповідача 554 006,98 грн.пені та 502 622,89 грн. 30% річних за порушення грошових зобов`язань.

Відповідно до ч.3 ст.692 ЦК України, у разі прострочення оплати товару продавець має право вимагати оплату товару та сплати процентів за користування чужими грошовими коштами.

Частиною 2ст. 625 ЦК України встановлено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до п.6.2 договору у разі порушення Покупцем строків оплати, передбачених Договором, він сплачує Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення платежу за весь період прострочення та 30% річних від суми простроченого платежу.

У відзиві відповідач просить зменшити суму штрафних санкцій на 90 %, посилаючись на те, що заявлена сума є надмірно великою порівняно зі збитками кредитора, а позивач не додав належних доказів на підтвердження отриманих від несвоєчасної оплати збитків,.

Статтею 233 Господарського кодексу України передбачено, що у разі якщо належні до сплати штрафні санкції надмірно великі порівняно із збитками кредитора, суд має право зменшити розмір санкцій. При цьому повинно бути взято до уваги: ступінь виконання зобов`язання боржником; майновий стан сторін, які беруть участь у зобов`язанні; не лише майнові, але й інші інтереси сторін, що заслуговують на увагу. Якщо порушення зобов`язання не завдало збитків іншим учасникам господарських відносин, суд може з урахуванням інтересів боржника зменшити розмір належних до сплати штрафних санкцій.

За приписами частини четвертої статті 551 Цивільного кодексу України розмір неустойки може бути зменшений за рішенням суду, якщо він значно перевищує розмір збитків, та за наявності інших обставин, які мають істотне значення.

Крім того, у постанові від 18.03.2020 р. у справі № 902/417/18 Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що, виходячи з принципів розумності, справедливості та пропорційності, суд за певних умов може зменшити розмір як неустойки, штрафу, так і відсотків річних за час затримки розрахунку, оскільки всі вони спрямовані на відновлення майнової сфери боржника. З огляду на очевидну неспівмірність заявлених до стягнення сум санкцій у вигляді штрафу і процентів річних, враховуючи, що не є справедливим, коли наслідки невиконання боржником зобов`язання вочевидь більш вигідні для кредитора, ніж належне виконання такого зобов`язання, Велика Палата Верховного Суду вважає справедливим, пропорційним і таким, що відповідатиме обставинам цієї справи, які мають юридичне значення, та наведеним вище критеріям, обмежити розмір санкцій сумами штрафу і пені, які вже присуджені до стягнення судами попередніх інстанцій, та відмовити у їх стягненні з цих підстав.

В матеріалах справи міститься довідка АТ "Ощадбанк" про наявність за ФГ "КОРСОЙЛ – АГРО" заборгованості по кредитах на суму 19 753 287,6 грн.(а.с.131) .

Судом встановлено, що діяльність відповідача – ФГ "КОРСОЙЛ – АГРО" носить сезонний характер, а тому дохід від нього є нерівномірним протягом року.

З огляду на викладене, врахувавши інтереси усіх сторін, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для зменшення розміру пені та відсотків річних, заявлених позивачем,. При цьому суд враховує, що майнові інтереси позивача залишаються захищеними, оскільки сторонами погоджено значне збільшення розміру річних (30%). Зменшуючи розмір пені та відсотків річних, суд враховує також і інтереси позивача, а також те, що надмірне зменшення розміру штрафних санкцій взагалі нівелює їх значення як засобів забезпечення виконання зобов`язання (Постанова КГС ВС від 04.02.2020 р. у справі № 918/116/19

Враховуючи приписи діючого законодавства, з огляду на всі фактичні обставини справи, враховуючи важливість збереження господарської діяльності відповідача, приймаючи до уваги відсутність доказів, які б свідчили про погіршення фінансового стану, ускладнення в господарській діяльності чи завдання позивачу збитків, саме в результаті порушення відповідачем умов договору №2845АЛ від 27.07.2018, відсутність в діях відповідача прямого умислу, спрямованого на порушення зобов`язання, а також те, що основна заборгованість була перерахована ще до подачі позову до суду, прострочка оплати носила нетривалий характер, суд на підставі ст. 233 ГК України, ст. 551 ЦК України вважає за можливе зменшити розмір пені та 30% річних, а отже стягнути їх з відповідача в розмірі 400 000,00грн. пені та 400 000,00 грн. 30%річних.

В частині стягнення пені в розмірі 154 006,98 грн. та 102 622, 89 грн. 30% річних слід відмовити в задоволенні позову в зв`язку із зменшенням судом їх розміру.

Позивач крім іншого просить стягнути із відповідача 16 000,00грн. витрат на правничу допомогу.

Згідно зі ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Згідно з ч. ч. 4, 5, 6 ст. 126 ГПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

У матеріалах справи наявний договір №1/02-19 про надання правничої (правової) допомоги від 27.02.19р. укладений між Адвокатським бюро "Талоконова Кирила" та ТОВ "Компанія Альбіон" (позивач у справі), додаткова угода №8 від 16.01.20 до договору від 27.02.19р. №1/02-19 якою визначено порядок оплати правничої допомоги та вартість послуг (гонорару), оригінал платіжного доручення №183 від 29.01.2020 на суму 16 000,00 грн. (а.с.30).

Пунктом 8 ст. 129 ГПК України передбачено, що розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву. У разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Беручи до уваги надані позивачем докази в обґрунтування факту надання та розміру правової допомоги, відсутність клопотання відповідача про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами, заявлені позивачем до стягнення 16 000,00 грн. витрат за надання правової допомоги підлягають стягненню із відповідача.

При цьому відповідно до ст.129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача у зв`язку із задоволенням позову.

Керуючись ст.ст. 2, 20, 24, 73, 74, 129, 232, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Фермерського господарства “Корсойл-Агро” (45630, Волинська обл., Луцький район, с. Княгининок, вул. Бригадний двір, 16 код ЄДРПОУ 36716877) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Альбіон» (просп. Слобожанський, буд.31 Д, м.Дніпро, 49083; код ЄДРПОУ 35396734) 2 041 131,11 грн., з яких: 1 241 131,11 грн. заборгованості, 400 000,00 грн. пені, 400 000,00 грн. 30% річних, 16 000,00 грн. витрат на правничу допомогу та 43 466,42 грн. витрати по сплаті судового збору у розмірі .

3. Провадження у справі в частині стягнення 600 000,00 грн. заборгованості закрити у зв`язку з відсутністю предмету спору.

4. В іншій частині позову - відмовити.

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги це рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржено до Північно-західного апеляційного господарського суду протягом 20 днів з дня складання повного тексту судового рішення.

Повний текст рішення складено

04.09.2020

Суддя М. С. Шум

Часті запитання

Який тип судового документу № 91318321 ?

Документ № 91318321 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 91318321 ?

Дата ухвалення - 25.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91318321 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 91318321 ?

В Господарський суд Волинської області
Попередній документ : 91318320
Наступний документ : 91318322