Ухвала суду № 91318295, 03.09.2020, Господарський суд Вінницької області

Дата ухвалення
03.09.2020
Номер справи
902/754/20
Номер документу
91318295
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, тел./факс (0432)55-80-00, (0432)55-80-06 E-mail: inbox@vn.arbitr.gov.ua

_______________

УХВАЛА

"03" вересня 2020 р. м. Вінниця Cправа № 902/754/20

Суддя Господарського суду Вінницької області Міліціанов Р.В., розглянувши матеріали

за позовом: Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Добробут 56 А" , вул. Академічна, буд. 56 А, м. Вінниця, 21008, код - 41856845

до: Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області, вул. Мічуріна, 12, с. Агрономічне, Вінницький район, Вінницька область, 23227, код - 04525998

за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Відкритого акціонерного товариства "Гніванський кар`єр", вул. Соборна, буд. 85, м. Гнівань, Тивріський район, Вінницька область, 23310, Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційна контора "Агрономічне"", вул. Мічуріна, 12, с. Агрономічне, Вінницький район, Вінницька область, 23227, Департамент Державної архітектурної будівельної інспекції у Вінницькій області, вул. Театральна, 14, м. Вінниця, 21050

про зобов`язання вчинити певні дії

В С Т А Н О В И В :

30.07.2020 року Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Добробут 56 А" звернулося в Господарський суд Вінницької області із позовом до Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області про зобов`язання вчинити певні дії.

Ухвалою суду від 03.08.2020 року відкрито провадження справі № 902/754/20 за правилами загального позовного провадження та призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні на 24.09.2020 року.

10.08.2020 року проведено повторний автоматизований розподіл судової справи, за результатами якого справу № 902/754/20 передано на розгляд судді Міліціанову Р.В.

Ухвалою суду від 13.08.2020 року справу № 902/754/20 прийнято до провадження новим складом суду та призначено підготовче судове засідання на 27.08.2020 року.

27.08.2020 року на електронну адресу суду від представника відповідача надійшло клопотання (вих. № 468 від 26.08.2020 року), в якому останній в зв`язку з введеними карантинними заходами просить суд відкласти судове засідання на іншу дату.

Також, 27.08.2020 року до суду від представника відповідача надійшов відзив на позовну заяву (вих. № 466 від 25.08.2020 року), в якому останній просить суд задовольнити заявлені позовні вимоги частково, а саме переглянути список документації та виключити ту, відсутність якої не шкодить повноцінному функціонуванню ОСББ "Добробут 56-А" та встановити строк Агрономічній сільській раді для відновлення документації протягом 5 років.

В судове засідання з`явився представник позивача. Представник відповідача, правом участі в судовому засіданні не скористався, хоча про дату, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

В судовому засіданні розглянувши клопотання представника відповідача (вих. № 468 від 26.08.2020 року) про відкладення судового засідання, суд дійшов наступних висновків.

Як встановлено судом, згідно довідки від 27.08.2020 року, складеної відповідальним працівником апарату Господарського суду Вінницької області, клопотання відповідача не містять електронного цифрового підпису.

Враховуючи те, що клопотання Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області надіслано без електронного цифрового підпису, а тому не є офіційним та не підлягає розгляду, з урахуванням наведеного вище та приймаючи до уваги приписи Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг".

Згідно з положеннями ч.ч. 1-2 ст. 177 ГПК України завданнями підготовчого провадження є остаточне визначення предмета спору та характеру спірних правовідносин, позовних вимог та складу учасників судового процесу; з`ясування заперечень проти позовних вимог; визначення обставин справи, які підлягають встановленню, та зібрання відповідних доказів; вирішення відводів; визначення порядку розгляду справи; вчинення інших дій з метою забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче провадження починається відкриттям провадження у справі і закінчується закриттям підготовчого засідання.

Положеннями п. 7 ч. 2 ст. 182 ГПК України передбачено, що суд у підготовчому засіданні, зокрема, з`ясовує, чи надали сторони докази, на які вони посилаються у позові і відзиві, а також докази, витребувані судом чи причини їх неподання.

Також, в судовому засіданні 27.08.2020 року судом з`ясовано, що матеріали справи не містять достатніх доказів для закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

При цьому, в судовому засіданні, розглянувши наявні матеріали справи суд дійшов висновку про залучення до участі у справі Відкрите акціонерне товариство "Гніванський кар`єр", Товариство з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційна контора "Агрономічне"", Департамент Державної архітектурної будівельної інспекції у Вінницькій області в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача, оскільки рішення у даній справі може вплинути на права та обов`язки останніх.

В силу ч. 2 ст. 50 ГПК України, якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 183 ГПК України суд відкладає підготовче засідання в межах визначеного цим Кодексом строку підготовчого провадження в інших випадках, коли питання, визначені ч. 2 ст. 182 цього Кодексу, не можуть бути розглянуті у даному підготовчому засіданні.

При здійсненні правосуддя суд має виходити з необхідності дотримання основних засад господарського судочинства, зазначених в ст.ст. 2, 4 ГПК України стосовно забезпечення права сторін на розгляд справ у господарському суді після їх звернення до нього у встановленому порядку, гарантованому чинним законодавством та всебічно забезпечити дотримання справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

З огляду на вищезазначене, з метою повного, об`єктивного, всебічного розгляду справи, суд дійшов висновку, що підготовче засідання підлягає відкладенню.

За результатами проведеного 27.08.2020 року судового засідання суд постановив ухвали про залучення Відкритого акціонерного товариства "Гніванський кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційна контора "Агрономічне"", Департаменту Державної архітектурної будівельної інспекції у Вінницькій області в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача та про відкладення підготовчого засідання у справі № 902/754/20 на 09.09.2020 року о 14:30 год., які занесено до протоколу судового засідання.

Згідно з ч. 1 ст. 182 ГПК України підготовче засідання проводиться судом з повідомленням учасників справи.

Згідно з ст. 120 ГПК України суд викликає учасників справи у судове засідання або для участі у вчиненні процесуальної дії, якщо визнає їх явку обов`язковою. Виклик і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали в порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень.

З огляду на вищезазначене, суд вважає за необхідне повідомити сторін та третіх осіб про дату, місце та час наступного судового засідання у справі № 902/754/20 шляхом їх виклику.

В силу положень ч. 4 ст. 74 ГПК України, суд наділений правом витребування доказів у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Керуючись ст.ст. 18, 50, 74, 120, 121, 177, 182, 183, 234, 235, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд

П О С Т А Н О В И В :

1. Повідомити учасників, що судове засідання у справі № 902/754/20 відбудеться 09.09.2020 року об 14:30 год. в приміщенні Господарського суду Вінницької області (вул. Пирогова, 29, м. Вінниця, 21018, 3-й поверх, зал № 1).

2. Викликати у судове засідання представників позивача, відповідача та третіх осіб з доказами про повноваження, визначеними ст. 60 ГПК України та з документами, що посвідчують особу. У разі направлення учасниками справи (за власним бажанням) у судове засідання уповноважених представників, останнім мати при собі, відповідно до ст.ст. 58, 60 ГПК України, документи, що підтверджують їх повноваження, явку визнати обов`язковою.

3. Зобов`язати позивача Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Добробут 56 А":

- направити копії позовної заяви з додатками третім особам ( ВАТ "Гніванський кар`єр", ТОВ "Житлово-експлуатаційна контора "Агрономічне"", Департаменту Державної архітектурної будівельної інспекції у Вінницькій області), рекомендованим листом з описом вкладення, докази чого надати суду.

4. Зобов`язати Відкрите акціонерне товариство "Гніванський кар`єр", Товариство з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційна контора "Агрономічне"", Департамент Державної архітектурної будівельної інспекції у Вінницькій області протягом п`яти днів з дня отримання даної ухвали надати суду:

- усі наявні документи, які стосуються введення в експлуатацію багатоквартирного житлового будинку по вул. Академічна 56 А на території Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області;

- документацію, яка стосуються пуско-налагоджуваних робіт та прийняття в експлуатацію внутрішньобудинкових мереж газопостачання, теплопостачання, водопостачання та водовідведення, електрифікації багатоквартирного житлового будинку по вул. Академічна 56 А на території Агрономічної сільської ради Вінницького району Вінницької області.

5. Визнати явку представників Відкритого акціонерне товариства "Гніванський кар`єр", Товариства з обмеженою відповідальністю "Житлово-експлуатаційна контора "Агрономічне"", Департаменту Державної архітектурної будівельної інспекції у Вінницькій області в судове засідання обов`язковою.

попередити про відповідальність за невиконання вимог суду та ухилення від явки у судові засідання.

6. Учасники судового процесу та їх представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами; зловживання процесуальними правами не допускається. Якщо подання скарги, заяви, клопотання визнається зловживанням процесуальними правами, суд з урахуванням обставин справи має право залишити без розгляду або повернути скаргу, заяву, клопотання.

7. Попередити третіх осіб про те, що невиконання рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню може стати підставою для притягнення до кримінальної відповідальності відповідно до ст. 382 КК України.

8. Учасникам справи подання доказів по справі здійснювати відповідно до ст. 80 ГПК України.

9. Попередити сторони, що письмові докази подаються до суду в оригіналі або в належним чином засвідченій копії (ст. 91 ГПК України). В разі подання копії документу вона повинна бути засвідчена відповідно до вимог чинного законодавства України (Закону України "Про нотаріат", Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" або ін.). Відповідно до п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (ДСТУ 4163-2003) відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, засвідчуватись повинна кожна сторінка документу з відтиском печатки підприємства, установи, організації, іншої юридичної особи.

10. Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://vn.arbitr.gov.ua/sud5003/.

11. Примірник ухвали надіслати сторонам та третім особам рекомендованим листом з повідомленням про вручення поштового відправлення, а також засобами електронного зв`язку за наступними адресами: advokat_fnn@ukr.net, ІНФОРМАЦІЯ_1 ; info@karer.biz; public@dabi.gov.ua; .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею - 03.09.2020 року

Суддя Міліціанов Р.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - позивачу (вул. Академічна, буд. 56 А, м. Вінниця, 21008; адреса для листування: вул. Нагірна, буд. 19р, кв. 9, м. Вінниця, 21019)

3 - відповідачу (вул. Мічуріна, 12, с. Агрономічне, Вінницький район, Вінницька область, 23227)

4 - ВАТ "Гніванський кар`єр" (вул. Соборна, буд. 85, м. Гнівань, Тивріський район, Вінницька область, 23310)

5 - ТОВ "Житлово-експлуатаційна контора "Агрономічне" (вул. Мічуріна, 12, с. Агрономічне, Вінницький район, Вінницька область, 23227)

6 - Департаменту Державної архітектурної будівельної інспекції у Вінницькій області (вул. Театральна, 14, м. Вінниця, 21050)

Попередній документ : 91318294
Наступний документ : 91318296