Рішення № 91307882, 31.08.2020, Виноградівський районний суд Закарпатської області

Дата ухвалення
31.08.2020
Номер справи
299/1995/20
Номер документу
91307882
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Виноградівський районний суд Закарпатської області

___________________ Справа № 299/1995/20

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.08.2020 року м.Виноградів

Виноградівський районний суд Закарпатської області у складі: головуючого судді Леньо В.В., за участі секретаря судового засідання Казимірська Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Виноградів в порядку спрощеного позовного провадження цивільну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості,

В С Т А Н О В И В :

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» звернулось до суду з позовною заявою до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

В обґрунтування позовних вимог покликається на те, що 14 грудня 2017 року між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІМПЛ МАНІ" (далі - Первісний кредитор чи ТОВ "СІМПЛ МАНІ") та ОСОБА_1 (далі - Відповідач) було укладено кредитний договір № SM-00009114.

Між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІМПЛ МАНІ" (далі - Первісний кредитор чи ТОВ "СІМПЛ МАНІ") та ОСОБА_1 , 12 квітня 2018 р. укладено кредитний договір № SM-00014479.

29.05.2019 між ТОВ "СІМПЛ МАНІ" та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" (далі - ТОВ "ФК "ЄАПБ", Позивач) укладено ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № 20190529 (далі - Договір факторингу), у відповідності до умов якого, ТОВ "СІМПЛ МАНІ" відступає ТОВ "ФК "ЄАПБ" Право грошової Вимоги, строк виконання зобов`язань за якою настав або виникне в майбутньому до третіх осіб - Боржників, включаючи суму основного зобов`язання (загальна сума кредиту); плату за кредитом (щомісячні та річні проценти), неустойки у вигляді штрафу за порушення Клієнтом строку погашення (повернення) кредиту, річних та щомісячних процентів, повного або часткового прострочення чергового платежу передбачених кредитним договором, та інші платежі, право на одержання яких належить ТОВ "СІМПЛ МАНІ".

Відповідно реєстру боржників до договору факторингу №20190529 від 29.05.2019( ТОВ "ФК "ЄАПБ набув права грошової вимоги за кредитним договором № SM-00009114 від 14 грудня 2017 р до відповідача в сумі 39395.55 гривень, з яких: 22484.53 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 9654.88 грн. - сума заборгованості за комісіями (щомісячний процент); 0.14 грн. - сума заборгованості за процентами; 7256.00 грн. - сума заборгованості за пенею.

Відповідно реєстру боржників до договору факторингу №20190529 від 29.05.2019 року, ТОВ "ФК «ЄАПБ» набув права грошової вимоги за кредитним договором № SM-00014479 від 12 квітня 2018 pоку до відповідача в сумі 34963.46 грн., з яких:19952.07 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу: 8954.26 грн. - сума заборгованості за комісіями (щомісячний процент); 0.13 грн. - сума заборгованості за процентами; 6057.00 грн. - сума заборгованості за пенею.

Згідно п. 1.2. Договору факторингу, перехід від ТОВ СІМПЛ МАНІ" до ТОВ "ФК "ЄАПБ" прав вимоги заборгованості до боржників відбувається в момент підписання сторонами акту прийому-передачі реєстру боржників з згідно акту №2, після чого ТОВ "ФК "ЄАПБ" стає кредитором по відношенню до боржників стосовно заборгованостей та набуває відповідні права вимоги.

Згідно п.2.1.7. договору факторингу ТОВ "СІМПЛ МАНІ» заявляє, гарантує і зобов`язується на користь фактора, що на момент укладення договору, право вимоги, яке відступається за цим договором, не перебуває в заставі, дійсно має місце заборгованість боржників перед ТОВ "СІМПЛ МАНІ", що ця заборгованість виникла на законних підставах(незалежно від наявності факту прострочки зобов`язань з боку боржника, але за наявності законних підстав для стягнення заборгованості), що вона повністю не погашена, не прощена, не стягнена, а також, що права вимоги повернення заборгованості по боржникам не від ступлені ТОВ "СІМПЛ МАНІ" третім особам, ТОВ «СІМПЛ МАНІ» не укладено угод про заміну зобов`язань по поверненню такої заборгованості іншими зобов`язаннями.

На виконання п. 1.3. Договору факторингу, згідно вимог ст. ст. 512 - 514, 516 ЦК України, на адресу відповідача, зазначену в кредитному договорі, від імені ТОВ «СІМПЛ МАНІ» направлено повідомлення про відступлення права вимоги до ТОВ"ФК"ЄАПБ" .

Згідно з умовами кредитних договорів позичальник зобов`язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та виконати інші зобов`язання в повному обсязі у строки і на умовах, передбачених договором.

Незважаючи на це, відповідач не виконав свого обов`язку та припинив повертати наданий йому кредит в строки, передбачені кредитними договорами.

З позовною заявою, на адресу суду надійшло клопотання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження .

Відповідно до ч.2-6 ст. 19 ЦПК України цивільне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, серед іншого, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). З огляду на предмет позову, зокрема, те що дана справа є малозначною справою і ціна позову не перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження. Обставини справи, що згідно ч. 3ст. 274 ЦПК України, мають значення для вирішення питання про можливість розгляду справи в порядку спрощеного провадження, також свідчать про наявність підстав для розгляду цієї справи в спрощеному порядку.

Представник позивача ТОВ «ФК «Європейська агенція з повернення боргів», в судове засідання не з`явився, але надіслав до суду письмову заяву, у якій просив справу розглянути без його присутності та повністю задовольнити позовні вимоги. У разі неявки в судове засідання відповідача, прохав провести заочний розгляд справи.

Відповідач в судовому засіданні позовні вимоги визнав.

Заслухавши пояснення відповідача, оцінивши подані докази, дослідивши наявні матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ст. 1054 ЦК України за кредитним договором фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти. Статтею 1055 ЦК України визначена письмова форма укладення кредитного договору. За вимогами ч. 1ст. 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Згідно ст. 629 ЦК України договір є обов`язковим для виконання. Згідно ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦПК України,інших актів законодавства.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 512 ЦК та ст. 514 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги та до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

В судовому засіданні належними доказами встановлено, що 14 грудня 2017 року між ТзОВ «СІМПЛ МАНІ» та ОСОБА_1 укладено кредитний договір № SM-00009114 (а.с.11-13).

ТзОВ «СІМПЛ МАНІ» та ОСОБА_1 , 12 квітня 2018 року уклали кредитний договір № SM-00014479 (а.с.31-33).

ТОВ "СІМПЛ МАНІ" та ТзОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ" 29.05.2019 року укладено ДОГОВІР ФАКТОРИНГУ № 20190529, у відповідності до умов якого, ТОВ "СІМПЛ МАНІ" відступає ТОВ "ФК "ЄАПБ" право грошової вимоги, строк виконання зобов`язань за якою настав або виникне в майбутньому до третіх осіб - боржників, включаючи суму основного зобов`язання (загальна сума кредиту); плату за кредитом (щомісячні та річні проценти), неустойки у вигляді штрафу за порушення Клієнтом строку погашення (повернення) кредиту, річних та щомісячних процентів, повного або часткового прострочення чергового платежу передбачених кредитним договором, та інші платежі, право на одержання яких належить ТОВ "СІМПЛ МАНІ"(а.с. 45-48).

Відповідно реєстру боржників до договору факторингу №20190529 від 29.05.2019 року ТОВ "ФК «ЄАПБ» набув права грошової вимоги за кредитним договором № SM-00009114 від 14 грудня 2017 р до відповідача в сумі 39395.55 грн., з яких: 22484.53 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 9654.88 грн. - сума заборгованості за комісіями (щомісячний процент); 0.14 грн. - сума заборгованості за процентами; 7256.00 грн. - сума заборгованості за пенею.

Відповідно реєстру боржників до Договору факторингу №20190529 від 29.05.2019 року ТОВ "ФК «ЄАПБ» набув права грошової вимоги за кредитним договором № SM-00014479 від 12 квітня 2018 p до відповідача в сумі 34963.46 грн., з яких: 19952.07 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу: 8954.26 грн. - сума заборгованості за комісіями (щомісячний процент); 0.13 грн. - сума заборгованості за процентами; 6057.00 грн. - сума заборгованості за пенею (а.с.48).

Згідно п. 1.2. Договору факторингу, перехід від ТОВ СІМПЛ МАНІ" до ТОВ "ФК "ЄАПБ" прав вимоги заборгованості до боржників відбувається в момент підписання сторонами Акту прийому-передачі реєстру боржників з згідно акту №2, після чого ТОВ "ФК "ЄАПБ" стає кредитором по відношенню до боржників стосовно заборгованостей та набуває відповідні права вимоги (а.с.45-47, 51).

Згідно п.2.1.7. Договору факторингу, ТОВ "СІМПЛ МАНІ» заявляє, гарантує і зобов`язується на користь Фактора, що на момент укладення Договору, Право Вимоги, яке відступається за цим Договором, не перебуває в заставі, дійсно має місце заборгованість Боржників перед ТОВ "СІМПЛ МАНІ", що ця заборгованість виникла на законних підставах(незалежно від наявності факту прострочки зобов`язань з боку боржника, але за наявності законних підстав для стягнення заборгованості), що вона повністю не погашена, не прощена, не стягнена, а також, що права вимоги повернення заборгованості по Боржникам не від ступлені ТОВ "СІМПЛ МАНІ" третім особам, ТОВ "СІМПЛ МАНІ не укладено угод про заміну зобов`язань по поверненню такої заборгованості іншими зобов`язаннями(а.с.45-47).

На виконання п. 1.3 договору факторингу, згідно вимог ст. ст. 512 - 514, 516 ЦК України, на адресу відповідача від імені ТОВ «СІМПЛ МАНІ» направлено повідомлення про відступлення права вимоги до ТОВ"ФК "ЄАПБ"(а.с.44).

Згідно з умовами кредитних договорів позичальник зобов`язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та виконати інші зобов`язання в повному обсязі у строки і на умовах, передбачених договором.

Відповідач не виконала свого обов`язку та припинила повертати наданий їй кредит в строки, передбачені кредитними договорами.

Частиною 1 ст. 1054 ЦК України встановлено що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до п.1 та 2 ч.1 ст.512 ЦК України кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) чи правонаступництва.

Відповідно до ст.514 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ст.ст. 526, 527, 530 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства у встановлений строк.

Відповідно до ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідач ОСОБА_1 не виконує взяті на себе зобов`язання належним чином, що спричинило виникнення заборгованості за кредитними договорами: № SM-00009114 від 14 грудня 2017року в розмірі 39395,55 гривень та № SM-00014479 від 12 квітня 2018 року в розмірі 34963,46 гривень(а.с.5-10,42-44).

Згідно ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку, що внаслідок невиконання умов кредитного договору ОСОБА_1 були порушені права позивача.

А тому, оцінюючі представлені позивачем докази, визнання позивачем позовних вимог, які останньою не заперечені, суд приходить до висновку, що позов є підставним та підлягає до задоволення в повному обсязі.

Крім того, в силу дії ст.141 ЦПК України, з відповідача слід стягнути в користь позивача судові витрати.

Керуючись ст. ст. 12, 13, 76, 89, 141, 247, 259, 263-265, 273, 280-282 ЦПК України, ст.ст. 525, 526, 527, 530, 610, 625, 629, 1050, 1054 ЦК України, суд ,-

У Х В А Л И В :

Позов задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» (код СДРПОУ 35625014, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, р/р НОМЕР_2 в AT «ТАСкомбанк») суму заборгованості за Кредитним договором № SM-00009114 від 14 грудня 2017року в розмірі 39395,55 гривень (тридцять дев`ять тисяч триста дев`яносто п`ять гривень 55 копійок), з яких: 22484,53 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 9654,88 грн. - сума заборгованості за комісіями (щомісячний процент); 0,14 грн. - сума заборгованості за процентами; 7256 грн. - сума заборгованості за пенею.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» (код СДРПОУ 35625014, юридична адреса: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30, р/р НОМЕР_2 в AT «ТАСкомбанк») суму заборгованості за Кредитним договором № SM-00014479 від 12 квітня 2018 року в розмірі 34963,46 гривень (тридцять чотири тисячі дев`ятсот шістдесят три гривень 46 копійок), з яких: 19952,07 грн. - сума заборгованості за основною сумою боргу; 8954.26 грн. - сума заборгованості за комісіями (щомісячний процент); 0,13 грн. - сума заборгованості за процентами; 6057 грн. - сума заборгованості за пенею.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з повернення боргів» судовий збір в розмірі 2102 гривень (дві тисячі сто дві гривень 00 копійок).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом 30 днів з дня його прийняття безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом 30 днів з дня отримання копії цього рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Повний текст рішення виготовлено 03.09.2020 року

ГоловуючийВ. В. Леньо

Попередній документ : 91273512
Наступний документ : 91325203