Рішення № 91217937, 27.08.2020, Господарський суд Херсонської області

Дата ухвалення
27.08.2020
Номер справи
923/416/20
Номер документу
91217937
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

РІШЕННЯ

Іменем України

27 серпня 2020 року Справа № 923/416/20

Господарський суд Херсонської області у складі судді Гридасова Ю.В., за участю секретаря судових засідань Бурдюг Т.М., розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: ОСОБА_1 (м. Дніпро),

до відповідача: Приватного акціонерного товариства "Дім марочних коньяків "Таврія" (м. Нова Каховка Херсонської області),

за участю третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ОСОБА_2 (м. Херсон)

за участю третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: Акціонерного товариства "Укрексімбанк (м. Київ),

за участю третьої особи-3, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ОСОБА_3 (м. Нова Каховка Херсонської області),

за участю третьої особи-4, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача: ОСОБА_4 ,

про визнання недійсними рішень,

за участю представників:

позивача- не прибув,

відповідача- не прибув,

третьої особи-1: Бєлкін Л.М., адвокат,

третьої особи-2: Зуєва О.В., адвокат,

третьої особи-3: Бєлкін Л.М., адвокат,

третьої особи-4: ОСОБА_4 , Бєлкін Л.М., адвокат.

Позивач 30.04.2020 року звернувся до Господарського суду Херсонської області з позовною заявою у якій просить визнати недійсними рішення Наглядової ради ПАТ "Дім марочних коньяків "Таврія", оформлені протоколом № 38 від 16.03.2017, протоколом № 41 від 10.04.2017 та протоколом № 42 від 21.04.2017, а також визнати недійсними рішення загальних зборів акціонерів ПАТ "Дім марочних коньяків "Таврія", оформлені протоколом № 1 від 26.04.2017.

Відповідно до витягу з протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.04.2020 року справу розподілено судді Гридасову Ю.В.

Ухвалою суду від 05.05.20 прийнято позовну заяву до розгляду, відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання за правилами загального позовного провадження, з викликом сторін, на 14 год. 30 хв. 16.06.20.

Розгляд справи у підготовчому засіданні відкладався протокольними ухвалами з 16.06.20 до 14.00 07.07.20, з 07.07.20 до 14.30 28.07.20.

Ухвалою у справі, яка занесена до протоколу підготовчого судового засідання 07.07.20 та 28.07.20, продовжено строк підготовчого провадження до 27.08.20.

Ухвалою у справі, яка занесена до протоколу підготовчого судового засідання 28.07.20, закрито підготовче провадження та призначено справу до судового розгляду по суті у судовому засіданні 27.08.20 о 12.00.

У судовому засіданні 27.08.20 проголошено вступну та резолютивну частини рішення у справі.

Позивач у позовній заяві та відповіді на відзив посилається на наступні обставини:

про призначені засідання Наглядової ради позивача не повідомляли не пізніше як за 10 днів до дати проведення засідання;

позивач дізнався про рішення прийняті на засіданні Наглядової ради від 16 березня 2017 року, від 10 квітня 2017р. та від 21 квітня 2017р. тільки нещодавно;

важливим моментом у проведенні засідання, на думку позивача, є факт відсутності на засіданні Наглядової ради 16 березня 2017 року, 10 квітня 2017р. та 21 квітня 2017р. щонайменше трьох її членів з п`яти: ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оскільки в порушення п. 9.9. Положення про Наглядову раду 3 з 5 членів Наглядової не були повідомлені про її проведення та у зв`язку з цим були відсутні на засідання Наглядової ради;

на думку позивача, засідання наглядової ради було проведено не більше як двома особами, що говорить про неправомочність засідання Наглядової ради, через відсутність на засіданні наглядової ради кворуму;

крім того, як зазначає позивач, він та інші члени Наглядової ради не приймали участь у проведені заочного голосування (опитування) з питань оформлених протоколом № 38 від 16 березня 2017 року, протоколом № 41 від 10 квітня 2017 року та протоколом № 42 від 21.04.2017р;

відповідно до п. 9.11. Положення про Наглядову раду, що кореспондується з п. 11.8, Статуту відповідача - засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загальної кількості її членів;

відповідно до п. 9.12. Положення про Наглядову раду - рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні;

як стверджує позивач, визнане недійсним рішення наглядової ради Товариства не зумовлює настання правових наслідків, спрямованих на регулювання господарських відносин, оскільки є недійсним з моменту його прийняття, якщо ж судовим рішення буде визнано недійсним рішення Наглядової ради з питань проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, то, на думку позивача, відповідно й прийняті рішення Загальними зборами акціонерів Товариства не можуть вважитися дійсними та законними, оскільки прийняті не у відповідності до вимог законодавства про порядок скликання загальних зборів акціонерів.

Позивач, повідомлений про час, дату і місце проведення засідання господарського суду належним чином, відповідно до ст. ст. 120, 242 Господарського процесуального кодексу України, шляхом направлення ухвал суду рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, повідомлену цією особою суду, не скористався своїм правом на участь у вирішенні спору, про причини неявки господарський суд не повідомив.

Відповідач, повідомлений про час, дату і місце проведення засідання господарського суду належним чином, відповідно до ст. ст. 120, 242 Господарського процесуального кодексу України, шляхом направлення ухвал суду рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на адресу місцезнаходження, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, повідомлену цією особою суду, не скористався своїм правом на участь у вирішенні спору, про причини неявки господарський суд не повідомив. Відзив на позовну заяву у встановлений судом строк, без поважних причин, відповідач не надав.

Відповідно до положень частини 9 статті 165 ГПК України: "У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами."

Треті особи - 1, 3, 4 які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача у письмових поясненнях посилаються на наступні обставини:

вплив результатів вирішення даної справи на права третіх осіб 1, 3, 4 полягає у тому, що у даній справі № 923/416/20 позивач ОСОБА_1 ставить питання про визнання недійними рішень Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Дім марочних коньяків «Таврія» від 26 квітня 2017 року на підставі яких зазначені акціонери (треті особи) мають право вимагати викуп належних ним акцій, таким чином дана справа, на думку третіх осіб 1, 3, 4, є змовою позивача і відповідача, спрямованою на перешкоджання викупу акцій акціонерів - Третіх осіб 1, 3, 4;

позивач є єдиним беніфіціарним власником ПрАТ «Дім марочних коньяків «Таврія»;

позивач ОСОБА_1 позиціонує себе як особу, безпосередньо афілійовану до відповідача - ПрАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», отже, на думку третіх осіб 1, 3, 4, у позивача не може бути по відношенню до відповідача будь-яких інших інтересів, які були б окремими від відповідача, і усі ці інтереси, якщо вони є законними, позивач може владнати самостійно;

як зазначають треті особи 1, 3, 4, у доданих до позовної заяви протоколах засідань Наглядової ради Товариства зазначено, що на засіданнях були присутні усі члени Наглядової ради, протоколи підписані головою Наглядової ради ОСОБА_7 , при цьому позивач не пояснює причин такої суперечності у доказах, позивач не стверджує, що вказані протоколи сфальсифіковані головою Наглядової ради ОСОБА_7 ;

оспорювані рішення Наглядової ради спричинили реальні управлінські наслідки, зокрема: у протоколі № 42 вирішено призначити Головою Загальних зборів ОСОБА_8 , Секретарем Загальних зборів - ОСОБА_9 ; у протоколі № 42 вирішено сформувати тимчасову лічильну комісію Загальних зборів у складі 3-х осіб - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; у протоколі № 41 вирішено сформувати порядок денний зборів, який повністю відповідав фактично запропонованому на зборах; у протоколі № 38 вирішено доручити Директору Товариства вчинити заходи відносно розмішені» публікації про Загальні збори, надсилання акціонерам повідомлення щодо проведення Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та у строки, передбачені діючим законодавством та статутом Товариства та підготувати необхідні документи для проведення Зборів відповідно до вимог законодавства, це доручення директор виконав, отже, на думку третіх осіб 1, 3, 4, ніяка (навіть гіпотетична) фальсифікація протоколів сторонніми особами не могла мати керівного значення для посадових осіб Товариства;

у позовній заяві позивач ОСОБА_1 навіть не спробував обґрунтувати, чим рішення зборів порушує його права, більше того, як єдиний беніфіціарний власник позивач міг легко запобігти прийняттю таких рішень, які б порушували його права, більше того, обрання позивача на Зборах 26 квітня 2017 року членом Наглядової ради Товариства, на думку третіх осіб 1, 3, 4, взагалі виключає можливість запідозрити порушення будь-яких його прав, отже, позов у даній справі поданий не на захист власних інтересів позивача, а з метою перешкоджання реалізувати права і інтереси третіми особами;

на думку третіх осіб 1, 3, 4, позовна заява є завідомо безпідставною, має очевидно штучний характер, що свідчить про зловживання позивачем процесуальними правами.

Представник третіх осіб - 1, 3, 4 які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача під час судового розгляду справи по суті (у вступному та заключному слові) заперечував проти позовних вимог та аргументів позивача, викладених у позові.

Третя особа - 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача посилається на наступні обставини:

надані позивачем до суду протоколи Наглядової ради № 38 від 16.03.2017, № 41 від 10.04.2017 та № 42 від 21.04.2017 підтверджують, що на цих засіданнях Наглядової ради були присутні члени наглядової ради: Голова наглядової ради- ОСОБА_7 ; Член наглядової ради - ОСОБА_1 ; Член наглядової ради - ОСОБА_6 ; Член наглядової ради - ОСОБА_5 ; Член наглядової ради - ОСОБА_13 , і в кожному з цих протоколів зазначено, що присутні всі перелічені 5 (п`ять) членів Наглядової ради у відповідності з вимогами Статуту Товариства, засідання наглядової ради, відповідно, 16 березня 2017року, 10 квітня 2017 року, 21 квітня 2017 року визнані правомочними, по всім питанням прийняті рішення всіма присутніми членами Наглядової ради від яких не надходило ніяких зауважень та доповнень, всі вищезазначені протоколи наглядової ради підписані головою Наглядової ради - ОСОБА_7 , відповідно до пункту 9.16 Положення про Наглядову раду ПрАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», яке затверджене рішенням загальних зборів акціонерів від 15.04.2016 (протокол № 1), протокол засідання Наглядової ради підписує голова Наглядової ради, голова та член Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, що внесені до протоколу та до прийнятих Наглядовою радою документів (п. 9.18 Положення про наглядову раду), таким чином, на думку третьої особи 2, твердження позивача про факт його відсутності на засіданнях Наглядової ради 16 березня 2017 року, 10 квітня 2017 року та 21 квітня 2017 року та відсутності кворуму на цих засіданнях - не відповідають дійсності, так як спростовуються наданими до суду відповідними протоколами;

на думку третьої особи 2, позивач не обґрунтував у позовній заяві які саме його права та законні інтереси, по всім вирішеним питанням на загальних зборах акціонерів ПАТ "Дім марочних коньяків "Таврія", оформлених протоколом № 1 від 26.04.2017, порушені та яким чином, у разі визнання недійсним цього рішення, його права будуть поновлені;

22 травня 2019 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду в рамках справи № 911/1798/18 досліджував питання щодо порушення порядку скликання позачергових Загальних зборів, як підставу визнання недійсними оспорюваних рішень Загальних зборів;

як стверджує третя особа 2, позивачем не доведено факт порушення його корпоративного права як і поважність причини пропуску строку позовної давності.

Представник третьої особи - 2 які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача під час судового розгляду справи по суті (у вступному та заключному слові) заперечував проти позовних вимог та аргументів позивача, викладених у позові.

Позивачем під час судового розгляду справи подані наступні заяви (по суті справи та з процесуальних питань):

30.04.20 - позов;

01.07.20 - лист про виконання вимог ухвали суду та надання письмових доказів;

06.07.20 - клопотання про проведення судового засідання без участі позивача та представника позивача;

09.07.20 - клопотання про проведення судового засідання без участі позивача та представника позивача;

27.07.20 - клопотання про відкладення розгляду справи.

Відповідачем під час судового розгляду справи подані наступні заяви (по суті справи та з процесуальних питань):

15.06.20 - клопотання про відкладення розгляду справи;

25.06.20 - клопотання про відкладення розгляду справи.

Третіми особами - 1, 3, 4 які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, під час судового розгляду справи подані наступні заяви (по суті справи та з процесуальних питань):

19.05.20 та 26.05.20 - клопотання про залучення до участі у справі ОСОБА_2 в якості Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору;

12.06.20 - клопотання про залучення до участі у справі АТ «Укрексімбанк» в якості Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору;

12.06.20 - клопотання про залучення до участі у справі ОСОБА_3 в якості Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору;

30.06.20 - клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції;

06.07.20 - клопотання про залучення до участі у справі ОСОБА_4 в якості Третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору;

06.07.20 - клопотання про відкладення розгляду справи;

06.07.20 - клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції;

06.07.20 - письмові пояснення;

10.07.20 - клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції;

20.07.20 - клопотання про долучення пояснень до матеріалів справи;

20.07.20 - пояснення.

Третьою особою - 2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, під час судового розгляду справи подані наступні заяви (по суті справи та з процесуальних питань):

25.06.20 - заява про ознайомлення з матеріалами справи;

03.07.20- клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції;

07.07.20 - письмові пояснення;

08.07.20 - клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції.

Заслухавши вступне та заключне слово представників учасників справи, з`ясувавши обставини на які учасники справи посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, дослідивши у судовому засіданні докази, якими вони обґрунтовуються, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

15 квітня 2016 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» (надалі за текстом рішення - відповідач, Товариство) було прийнято рішення про обрання Наглядової ради ПрАТ «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» у складі п`яти членів: ОСОБА_7 . ОСОБА_1 (надалі за текстом рішення - позивач), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_13 .

Відповідно ч. 1 ст. 51 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 11.1. Статуту ПрАТ «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ», у редакції, що діяла станом на 10 квітня 2017 року (затверджено рішенням загальних зборів акціонерів, протокол № 1 від 15.04.2016р.) (надалі за тестом рішення - Статут) Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим положенням, Статутом Товариства та діючим законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Відповідно до п. 11.8. Статуту ПрАТ «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ» (у редакції, що діяла станом на 10 квітня 2017 року) основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Відповідно до п. 11.13. Статуту ПрАТ «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ», у редакції що діяла станом на 10 квітня 2017 року, порядок роботи Наглядової ради детально регулюється Положенням про Наглядову раду.

Відповідно до п.п. 9.9. Положення про наглядову раду ПрАТ «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ», що затверджена рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2016 р. (протокол № 1) про скликання чергових або позачергових засідань Наглядової ради кожний член Наглядової ради повідомляється не пізніше як за 10 днів до дати проведення засідання.

16 березня 2017 року відбулось засідання Наглядової ради (на той момент ще ПАТ «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ», оформлене протоколом засідання Наглядової ради № 38 від 16.03.2017 р.) на якому були прийнятті рішення, щодо наступного порядку денного:

1. Про скликання річних загальних зборів Товариства, вирішення організаційних та процедурних питань пов 'язаних з проведенням загальних зборів Товариства.

2. Обрання (призначення) реєстраційної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства.

10 квітня 2017 року відбулось засідання Наглядової ради (на той момент ще ПАТ «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ», оформлене протоколом засідання Наглядової ради № 41 від 10.04.2017 р.) на якому були прийнятті рішення, щодо наступного порйдку денного:

1. Про затвердження порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2017 року.

2. Затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування (крім бюлетенів щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства) річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2017 року.

21 квітня 2017 року відбулось засідання Наглядової ради (на той момент ще ПАТ «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ», оформлене протоколом засідання Наглядової ради № 42 від 21.04.2017 р.) на якому були прийнятті рішення, щодо наступного порядку денного:

1. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства річних загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2017 року.

2. Обрання (призначення) голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2017 року.

3. Призначення (формування) тимчасової лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства 26.04.2017 року.

Як стверджує позивач про призначені засідання Наглядової ради його не повідомляли за 10 днів до дати проведення засідання. Позивач дізнався про рішення прийняті на засіданні Наглядової ради від 16 березня 2017 року, від 10 квітня 2017р. та від 21 квітня 2017р. тільки нещодавно. Крім того, як стверджує позивач, на вказаних засіданнях Наглядової ради Товариства були відсутні щонайменше троє її членів з п`яти: ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а відтак особисту участь у них не приймали, оскільки у порушення п. 9.9. Положення про Наглядову раду 3 з 5 членів Наглядової не були повідомлені про її проведення та у зв`язку з цим були відсутні на засідання Наглядової ради.

Позивач також зазначає, що він та інші члени Наглядової ради не приймали участь у проведені заочного голосування (опитування) з питань оформлених протоколом № 38 від 16 березня 2017 року, протоколом № 41 від 10 квітня 2017 року та протоколом № 42 від 21.04.2017 р.

Відповідно до п. 9.11. Положення про Наглядову раду, що кореспондується з п. 11.8, Статуту - засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загальної кількості її членів.

Відповідно до п. 9.12. Положення про Наглядову раду рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.

Приймаючі оспорювані рішення без участі позивача та без повідомлення його про проведення засідання Наглядової ради, як стверджує позивач, його права як члена Наглядової ради Товариства були порушені, бо він не зміг скористатись своїми правами, щодо розгляду, приймання рішенні з питань порядку денного та ін. Порушено також його права на участь в управлінні Товариством та право здійснювати захист прав акціонерів Товариства.

У разі визнання недійсним рішень Наглядової ради Товариства, з моменту їх прийняття, з питань проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, відповідно й прийняті рішення Загальними зборами акціонерів Товариства, на думку позивача, не можуть вважитися дійсними та законними, оскільки прийняті не у відповідності до вимог законодавства про порядок скликання загальних зборів акціонерів.

При цьому, позивач не зазначає які саме його права та охоронювані законом інтереси порушено оспорюваними рішеннями Загальних зборів акціонерів ПАТ "Дім марочних коньяків "Таврія", оформленими протоколом № 1 від 26.04.2017.

У пункті 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів» надане наступне роз`яснення: «Суди мають враховувати, що для визнання недійсним рішення загальних зборів товариства необхідно встановити факт порушення цим рішенням прав та законних інтересів учасника (акціонера) товариства. Якщо за результатами розгляду справи факт такого порушення не встановлено, господарський суд не має підстав для задоволення позову».

Відповідно до правової позиції, викладеної у Постанові від 13 лютого 2020 року Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду у справі № 902/36/191: «за змістом наведених норм права та відповідно до усталеної практики КГС ВС право на позов у особи виникає лише тоді, коли її право, свобода чи інтерес або порушені, або невизнані, або оспорюються. Іншими словами, навіть у разі обґрунтованого позову, але якщо жодне право особи, яка звернулася із позовом, не порушене і не оспорюється, то правових підстав для задоволення такого позову немає».

Судом приймаються до уваги наступні аргументи третіх осіб у справі, щодо недоведеності обставин, викладених у позовній заяві, а саме.

Надані позивачем до суду протоколи наглядової ради № 38 від 16.03.2017, № 41 від 10.04.2017 та № 42 від 21.04.2017 свідчать про те, що на вказаних засіданнях Наглядової ради були присутні члени наглядової ради: Голова наглядової ради - ОСОБА_7 ; Член наглядової ради - ОСОБА_1 ; Член наглядової ради - ОСОБА_6 ; Член наглядової ради - ОСОБА_5 ; Член наглядової ради - ОСОБА_13 , і у кожному з цих протоколів зазначено, що присутні всі перелічені 5 (п`ять) членів наглядової ради у відповідності з вимогами Статуту товариства, тому засідання Наглядової ради, відповідно, 16 березня 2017року, 10 квітня 2017 року, 21квітня 2017 року визнані правомочними. По всім питанням прийняті рішення усіма присутніми членами Наглядової ради від яких не надходило ніяких зауважень та доповнень. Всі вищезазначені протоколи наглядової ради підписані Головою наглядової ради - ОСОБА_7 .

Відповідно до пункту 9.16 Положення про Наглядову раду ПрАТ «Дім марочних коньяків «Таврія», яке затверджене рішенням Загальних зборів акціонерів від 15.04.2016 (протокол № 1), протокол засідання Наглядової ради підписує Голова наглядової ради.

Голова та член Наглядової ради несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей що внесені до протоколу та до прийнятих наглядовою радою документів (п. 9.18 Положення про наглядову раду).

Таким чином, посилання позивача на його відсутність на засіданнях наглядової ради 16 березня 2017 року, 10 квітня 2017 року та 21 квітня 2017 року, а також відсутність кворуму на вказаних засіданнях Наглядової ради Товариства не відповідають дійсності.

Щодо заяви члена Наглядової ради Товариства - відповідача Ксьондз С.Ю., доданої до клопотання позивача від 02.07.20 (аркуші справи 188, 189) суд зазначає, що вказана заява не відповідає вимогам, які ставляться до заяви свідка статтею 88 ГПК України, тому до уваги судом не береться.

Суд не приймає до уваги аргументи третьої особи - 2 у справі щодо підстав для вимог акціонерів (третіх осіб 1, 3, 4 у справі) про викуп акцій, оскільки вказане питання не стосується предмета спору.

Заява третьої особи - 2 у справі про застосування строку позовної давності не приймається судом до уваги, оскільки позов не підлягає задоволенню по суті.

За вказаних обставин, аргументи, наведені позивачем, щодо наявності підстав для задоволення позову не приймаються судом, оскільки не відповідають фактичним обставинам справи та вимогам законодавства.

Аргументи, наведені третіми особами - 1, 2, 3, 4, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача, щодо відсутності підстав для задоволення позову, приймаються судом, оскільки відповідають фактичним обставинам справи та вимогам законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Цивільного кодексу України загальними засадами цивільного законодавства, з одного боку, є свобода договору (п. 3), але, з іншого боку, справедливість, добросовісність та розумність (п. 6).

Відповідно до ст. 13 Цивільного кодексу України:

при здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб... (ч. 2);

не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах (ч. 3).

Відповідно до ч. 6 ст. 13 Цивільного кодексу України, у разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які встановлені, зокрема, частинами другою та третьою цієї статті, суд може зобов`язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 16 Цивільного кодексу України суд може відмовити у захисті цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею положень частин другої - п`ятої статті 13 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 50 Закону України «Про акціонерні товариства» у разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

Відповідно до ч. 3 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" в редакції, що діяла на час спірних правовідносин, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються цим Законом, статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради.

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про акціонерні товариства» засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення статутом акціонерного товариства не встановлюється більша кількість голосів. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Відповідно до положень частин 1 та 3 ст. 74, 76 - 79 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.

Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються.

Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування.

Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

З`ясувавши викладені обставини, дослідивши у судовому засіданні подані докази, оцінивши аргументи учасників справи, суд дійшов висновку, що права позивача, за захистом яких він звернувся до господарського суду не були порушені відповідачем, тому заявлені позивачем вимоги не підлягають задоволенню повністю.

Відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

У даному випадку судові витрати покладаються на позивача повністю.

З урахуванням викладених обставин та норм права, керуючись ст. 233, 236 - 238, 240, 241, 256, 257, підпунктами 17.1, 17.5. підпункту 17, пункту 1 розділу ХІ «Перехідні положення» Господарського процесуального кодексу України,

ВИРІШИВ:

1. У задоволенні позову відмовити повністю.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційні скарги на рішення суду подаються учасниками справи протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення, через місцевий суд, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності новою редакцією Господарського процесуального кодексу України до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Дата складання повного рішення 31 серпня 2020 р.

Суддя Ю.В. Гридасов

Попередній документ : 91217936
Наступний документ : 91217938