Ухвала суду № 91217925, 27.08.2020, Господарський суд Херсонської області

Дата ухвалення
27.08.2020
Номер справи
923/736/20
Номер документу
91217925
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

У Х В А Л А

27 серпня 2020 року, м.Херсон, справа № 923/736/20

Господарський суд Херсонської області у складі судді Соловйова К.В., розглянувши справу

за позовом: Акціонерного товариства "Херсонобленерго",

до: Обслуговуючого кооперативу "Комунальний ринок",

про стягнення 392914,10 грн.

за участю секретаря судового засідання: Рудченко І.О.,

представників сторін:

від позивача: не прибув;

від відповідача: не прибув.

у с т а н о в и в:

Справа розглядається за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 28.07.2020 підготовче засідання призначено на 27.08.2020 о 10:00 год., встановлено строки, відповідачу - не пізніше 18.08.2020 для надання відзиву на позов, а позивачу - не пізніше 26.08.2020 для надання відповіді на відзив.

До суду надійшли:

- відзив на позовну заяву (поданий нарочно до канцелярію суду, вх.№ 6261/20 від 19.08.2020), за яким відповідач просить відмовити в повному обсязі у задоволенні позову, з доданими до відзиву доказами надсилання відзиву, з додатками, позивачу поштою 19.08.2020;

- клопотання адвоката - представника відповідача про відкладення розгляду справи, у зв`язку з щорічною відпусткою цього адвоката (вх.№ 6260/20 від 19.08.2020);

- заява позивача про продовження процесуального строку для надання відповіді на відзив (вх.№ 1793/20 від 26.08.2020), мотивоване твердженнями про отримання позивачем відзиву на позов 20.08.2020 о 15-46 год., а також тим, що 22.08.2020, 23.08.2020, 24.08.2020, 25.08.2020 були неробочими днями, у зв`язку з чим на підготовку відзиву позивач мав фактично два дні.

Інші заяви та клопотання сторін до суду не надходили.

Відповідно до ч.1 ст.113 Господарського процесуального кодексу України (надалі - ГПК України) строки, в межах яких вчиняються процесуальні дії, встановлюються законом, а якщо такі строки законом не визначені, їх встановлює суд. Відповідно до ст.114 ГПК України суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню господарського судочинства, серед яких, згідно ст.2 ГПК України, справедливе та своєчасне вирішення господарського спору. Відповідно до ч.2 ст.119 ГПК України встановлений судом процесуальний строк може бути продовжений судом за заявою учасника справи, поданою до закінчення цього строку, чи з ініціативи суду.

Відповідно до ч.4 ст.166 ГПК України відповідь на відзив подається в строк встановлений судом. Суд має встановити такий строк подання відповіді на відзив, який дозволить позивачу підготувати свої міркування, аргументи та відповідні докази, а відповідачу - надати заперечення завчасно до початку розгляду справи по суті.

Відповідно до ч.1-ч.4 ст. 11 ГПК України суд при розгляді справи керується принципом верховенства права. Суд розглядає справи відповідно до Конституції України, законів України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною України, застосовує інші правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією та законами України. Суд застосовує при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, згоду на обов`язковість яких надано Верховною Радою України, та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до ч.1 та ч.5 ст.13 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін, при цьому, суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, керує ходом судового процесу, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Господарським процесуальним кодексом України, та, поряд з цим, запобігає зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами.

За практикою Європейського суду з прав людини по застосуванню положень п.1 ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод не повинно бути занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, так як доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але і реальним (рішення Європейського суду з прав людини у справі "Жоффр де ля Прадель проти Франції" від 16.12.1992).

Заява позивача про продовження процесуального строку для надання відповіді на відзив (вх.№1793/20 від 26.08.2019) подана у строк встановлений судом.

З огляду на наявні у справі (а.с.122) докази надсилання копії відзиву, з додатками, 19.08.2020 позивачеві поштою, позивач мав три неповні робочі дні на підготовку відповіді на відзив (20.08.2020, 21.08.2020 та частково, 26.08.2020 - встановлений судом строк для надання відповіді на відзив до суду).

З урахуванням наведеного, а також значного обсягу поданих сторонами доказів, з метою правильного вирішення спору, через створення сторонам належних умов для реалізації їхніх процесуальних прав, заява позивача підлягає задоволенню, а строк для надання відповіді на відзив продовженню по 11.09.2020, включно. Відповідно (у зв`язку з задоволенням вказаної заяви позивача), підлягає задоволенню й клопотання адвоката - представника відповідача про відкладення розгляду справи (вх.№ 6260/20 від 19.08.2020).

Враховуючи викладене, з метою дотримання процесуальних прав учасників справи, суд відкладає підготовче засідання у справі.

Керуючись ст.ст.177, 181, 182, 232, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд -

п о с т а н о в и в:

1. Задовольнити заяву АТ "Херсонобленерго" про продовження процесуального строку для надання відповіді на відзив (вх.№ 1793/20 від 26.08.2020).

2. Продовжити АТ "Херсонобленерго" строк для надання відповіді на відзив по 11.09.2020, включно.

3. Задовольнити клопотання адвоката - представника відповідача про відкладення розгляду справи (вх.№ 6260/20 від 19.08.2020).

4. Відкласти підготовче судове засідання.

5. Призначити розгляд справи у підготовчому судовому засіданні на 15 вересня 2020 року о 12:00 за адресою: м. Херсон, вул. Театральна, 18, зала судових засідань № 319.

6. Направити копію даної ухвали сторонам до відома.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею та оскарженню поза межами судового рішення, прийнятого за результатами розгляду справи, не підлягає.

Дата підписання ухвали 28.08.2020

Суддя К.В. Соловйов

Попередній документ : 91217924
Наступний документ : 91217926