Рішення № 91118182, 17.08.2020, Господарський суд Сумської області

Дата ухвалення
17.08.2020
Номер справи
920/558/20
Номер документу
91118182
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

17.08.2020 Справа № 920/558/20 м. Суми

Господарський суд Сумської області у складі судді Жерьобкіної Є.А.,

за участю секретаря судового засідання Гребенюк С.В.,

Розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу № 920/558/20

за позовом Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Сумигаз" (вул. Лебединська, 13, м. Суми, 40021),

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс" (вул. Горького, буд. 46, смт. Липова Долина, Сумська область, 42500),

про стягнення 89 880 грн. 08 коп.,

за участю представників сторін:

Від позивача - Сіденко Л.В. (довіреність від 23.12.2019 № 007.1Др-187-1219);

Від відповідача - не з`явився;

УСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом, в якому просить стягнути з відповідача 89 880 грн. 08 коп., в тому числі 86603 грн 06 коп. заборгованості за надані послуги з розподілу природного газу (потужність) за лютий-квітень 2020 року відповідно до укладеного між сторонами договору розподілу природного газу шляхом підписання відповідачем заяви-приєднання № 09420W3XNNDP016 01.01.2016, 692 грн 82 коп. інфляційних втрат, 378 грн 74 коп. 3% річних, 2205 грн 46 коп. пені за прострочення виконання грошового зобов`язання.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 05.06.2020 відкрито провадження у справі № 920/558/20; справа призначена до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами; відповідачу наданий п`ятнадцятиденний строк з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання відзиву на позовну заяву (з урахуванням вимог ст. 165 ГПК України); клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - разом з позовом або не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву (ч. 6 ст. 252 ГПК України); позивачу наданий семиденний строк з дня отримання відзиву на позовну заяву для подання відповіді на відзив.

Відповідно до ст. 252 ГПК України розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться.

22.06.2020 відповідач подав відзив на позовну заяву (вх. № 5120 від 22.06.2020), в якому зазначає, що строк виконання зобов`язання щодо оплати вартості природного газу не настав, оскільки акти наданих послуг №№№ СУМ80002012, № СУМ80004362 та № СУМ80006309 відповідач не отримував, як і рахунки на оплату. Доручення Сіренко В.І. (бухгалтер-касир) для отримання кореспонденції товариство не надавало; жодного працівника з прізвищем "Грицай" (особа, що отримала 08.04.2020 акт № СУМ80004362) згідно із штатним розписом у ТОВ "Альянс" немає. Також відповідач вказує на те, що порушення позивачем вимог встановлених Кодексом газорозподільних систем щодо своєчасного інформування про обсяги та вартість річного замовлення, призвело до надмірного замовлення газу, який в такій кількості відповідачу непотрібний.

02.07.2020 позивач подав відповідь на відзив (вх. № 5559 від 02.07.2020), в якій зазначає, що взаємовідносини, що виникли між сторонами регулюються договором та Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494. Відповідно до п.2 глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ Оператор ГРМ зобов`язаний був до 12.10.2019 за підсумками газового року проінформувати споживача про фактичний обсяг споживання природного газу об`єктом (об`єктами) споживача за попередній газовий рік, величину планованої місячної плати за послуги розподілу із зазначенням її складових (визначається Оператором ГРМ відповідно до абзацу першого цього пункту). Проте, відповідні зміни до Кодексу, які встановлювали терміни інформування, набрали чинності 12.10.2019, тобто у Оператора ГРМ (АТ "Сумигаз") не було юридичних підстав вчасно проінформувати ТОВ "Альянс". Відповідача проінформовано про фактичний обсяг споживання природного газу об`єктом (об`єктами) споживача за попередній газовий рік, величину планованої місячної плати за послуги розподілу із зазначенням її складових 30.11.2019, про що зазначено в акті приймання передачі природного газу № СУМ0012980, який підписаний представниками сторін. ТОВ "Альянс" не скористався своїм правом щодо уточнення заявки на величину річної замовленої потужності сумарно по всіх його об`єктах у газорозподільній зоні відповідного Оператора ГРМ на розрахунковий календарний рік. З урахуванням п. 90, 94 Правил надання послуг поштового зв`язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, обов`язок перевіряти повноваження на отримання поштових рекомендованих адресованих юридичним особам відправлень покладено на працівників поштових відділень, а не на АТ "СУМИГАЗ".

Ухвалою господарського суду Сумської області від 06.07.2020 відкладено розгляд справи по суті, призначене судове засідання для розгляду справи по суті з повідомленням сторін на 27.07.2020, 12:30; відповідачу надати семиденний строк з дня отримання відповіді на відзив для подання заперечення відповідно до 167 ГПК України.

Відповідач подав заперечення (вх. №6150 від 17.07.2020), в якому зазначає, що інформація щодо фактичного обсягу споживання природного газу об`єктами відповідача за попередній газовий рік, яка була зазначена в акті за листопад 2019 року не відповідає вимогам п. 2 глави 6 розділу VI Кодексу ГРМ, оскільки не було вказано величину планової місячної плати за послуги розподілу.

27.07.2020 позивач подав письмові пояснення (вх. №6395 від 27.07.2020), в яких зазначає, що факт отримання відповідачем рахунків за лютий та березень 2020 року підтверджується повідомленням про вручення листа від 14.02.2020. ТОВ "Альянс" було направлено на адресу АТ "Сумигаз" лист від 17.06.2020 про розірвання договору розподілу природного газу від 01.01.2016. АТ "Сумигаз" було надано відповідь на зазначений лист, який надіслано на адресу ТОВ "Альянс" рекомендованим листом з повідомленням про вручення та отримано 06.07.2020 особою за довіреністю Сіренко. 20.07.2020 на адресу АТ "Сумигаз" надійшла заява від ТОВ "Альянс" від 14.07.2020, в якій товариство підтверджує отримання листа оператора ГРМ від 02.07.2020. Таким чином, відповідач маніпулює на свою користь фактами щодо осіб, уповноважених на отримання кореспонденції. До пояснення позивачем додані копія відповіді АТ "Сумигаз" від 02.07.2020 та повідомлення про вручення, копія заяви ТОВ "Альянс" від 14.07.2020. Пояснення з додатками надіслане відповідачу 24.07.2020.

Ухвалою господарського суду Сумської області від 27.07.2020 відкладено розгляд справи по суті з повідомленням сторін на 17.08.2020, 10:00.

Враховуючи достатність часу, наданого сторонам для подання доказів в обґрунтування своїх позицій по справі, приймаючи до уваги принципи змагальності та диспозитивності господарського процесу, господарським судом, в межах наданих йому повноважень, створені належні умови для реалізації учасниками процесу своїх прав.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, суд приходить до наступних висновків.

01 січня 2016 року між сторонами було укладено договір розподілу природного газу шляхом підписання відповідачем заяви-приєднання № 09420W3XNNDP016 до умов договору розподілу природного газу (для споживача, що не є побутовим) на умовах Типового договору, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) від 30.09.2015 № 2498.

Цей Типовий договір розподілу природного газу (далі - Договір) є публічним та регламентує порядок і умови забезпечення цілодобового доступу Споживача до газорозподільної системи, розподіл (переміщення) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об`єкта Споживача та переміщення природного газу з метою фізичної доставки Оператором ГРМ обсягів природного газу до об`єктів споживачів, а також правові засади санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної системи.

Договір укладається на невизначений строк (п. 12.1 договору).

Послуга з розподілу природного газу - послуга оператора ГРМ, яка надається Споживачу та включає в себе забезпечення цілодобового доступу споживача до газорозподільної системи і розподіл (переміщення) належного споживачу (його постачальнику) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об`єкта Споживача.

Відповідно до умов договору, оператор ГРМ зобов`язується надати споживачу послугу з розподілу природного газу, а споживач зобов`язується прийняти зазначену послугу та сплатити її вартість у розмірі, строки та порядку, визначені цим договором (п. 2.1. договору).

Споживач має право здійснювати відбір/споживання природного газу з газорозподільної системи за умови включення його до Реєстру споживачів будь-якого постачальника у періоді фактичного відбору/споживання природного газу, що в установленому Кодексом газотранспортної системи порядку підтверджується оператором газотранспортної системи до початку такого періоду (п. 3.1. договору).

Споживач, що не є побутовим, зобов`язаний самостійно контролювати власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу здійснити разом зі своїм постачальником заходи з коригування в установленому порядку підтвердженого обсягу або заходи із самостійного та завчасного обмеження (припинення) власного газоспоживання (п. 3.3. договору).

Надання Оператором ГРМ послуги з розподілу природного газу Споживачу, що не є побутовим, має підтверджуватися підписаним між Сторонами актом наданих послуг, що оформлюється відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем (п. 6.8. договору).

Згідно з п. 6.1. договору, оплата вартості послуги Оператора ГРМ з розподілу природного газу здійснюється Споживачем за тарифом, встановленим Регулятором для Оператора ГРМ, що сплачується як плата за річну замовлену потужність, з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.

Пунктом п. 6.3. договору визначено, що величина річної замовленої потужності об`єкта (об`єктів) Споживача на розрахунковий календарний рік визначається відповідно до Кодексу ГРМ.

Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об`єкта (об`єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.

Пунктом 6.4 договору передбачено, що розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць.

Згідно із п. 6.6. договору, оплата вартості послуги з розподілу природного газу за цим Договором здійснюється Споживачем, який не є побутовим, на умовах попередньої оплати до початку розрахункового періоду на підставі рахунка Оператора ГРМ. Якщо згідно із законодавством Споживач має сплачувати Оператору ГРМ за послуги з розподілу природного газу зі свого поточного рахунку із спеціальним режимом використання, оплата послуг розподілу природного газу здійснюється з поточного рахунку із спеціальним режимом використання Споживача на поточний рахунок Оператора ГРМ кожного банківського дня згідно з алгоритмом розподілу коштів, встановленим Регулятором, та зараховується як плата за послуги розподілу природного газу в тому місяці, в якому надійшли кошти. Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Споживачем до десятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів.

Відповідно до п. 7.2 договору, оператор ГРМ має право отримувати від Споживача оплату за цим Договором.

Споживач зобов`язується здійснювати розрахунки в розмірі, строки та порядку, визначені договором (п.7.4 договору).

Згідно зі ст.ст. 526, 629 Цивільного кодексу України, п. 1 ст. 193 Господарського кодексу України, зобов`язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться, одностороння відмова від зобов`язання не допускається; договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст. 530 цього ж Кодексу, якщо у зобов`язанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк.

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Частиною першою статті 222 Господарського кодексу України визначено, що учасники господарських відносин, які порушили майнові права або законні інтереси інших суб`єктів, зобов`язані поновити їх, не чекаючи пред`явлення їм претензії чи звернення до суду.

З матеріалів справи вбачається, що листом від 12.02.2020 позивач надіслав відповідачу рахунок на оплату послуг за лютий, березень 2020 року №60000357 від 31.01.2020.

Листом від 02.03.2020 позивач надіслав відповідачу для підписання акт наданих послуг №СУМ80002012 за лютий 2020 року на суму 28867 грн. 69 коп.

Листом від 01.04.2020 позивач надіслав відповідачу для підписання акт наданих послуг №СУМ80004362 за березень 2020 року на суму 28867 грн. 69 коп., а також рахунок №60005752 від 31.03.2020.

Листом від 01.05.2020 позивач надіслав відповідачу для підписання акт наданих послуг №СУМ80006309 за квітень 2020 року на суму 28867 грн. 69 коп., а також рахунок №60008163 від 30.04.2020.

Судом встановлено, що акти наданих послуг за період з лютого по квітень 2020 року не підписані відповідачем.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на те, що відповідач не виконав договірних зобов`язань щодо підписання актів та оплати наданих послуг, у зв`язку з чим у нього виникла заборгованість перед позивачем в сумі 86603 грн 06 коп.

Відповідач в обґрунтування своїх заперечень проти позову вказує на те, що строк виконання зобов`язання щодо оплати вартості природного газу не настав, оскільки акти наданих послуг №№№ СУМ80002012, № СУМ80004362 та № СУМ80006309 відповідач не отримував, як і рахунки на оплату. Крім цього, відповідач вказує на те, що порушення позивачем вимог встановлених Кодексом газорозподільних систем щодо своєчасного інформування про обсяги та вартість річного замовлення, призвело до надмірного замовлення газу, який в такій кількості відповідачу непотрібний.

Згідно із пунктом 2.3. договору, при вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим договором, сторони зобов`язуються керуватися Законом України «Про ринок природного газу» та Кодексом газорозподільних систем.

Відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем у редакції до 30.07.2020, розрахунки споживача за послугу розподілу природного газу, що надається Оператором ГРМ за договором розподілу природного газу, здійснюються виходячи з величини річної замовленої потужності об`єкта (об`єктів) споживача та оплачуються споживачем рівномірними частками протягом календарного року.

Місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об`єкта (об`єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності.

До встановлення тарифів на послуги розподілу природного газу, виходячи із річної замовленої потужності об`єкта (об`єктів) споживача відповідно до цього Кодексу, оплата послуг здійснюється за тарифами, встановленими Регулятором для Оператора ГРМ, за фізичний обсяг розподілу природного газу.

Річна замовлена потужність об`єкта (об`єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об`єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, який визначається відповідно до вимог цього Кодексу, крім випадків, передбачених цією главою.

Оператор ГРМ зобов`язаний до 12 жовтня щорічно за підсумками газового року проінформувати споживача про фактичний обсяг споживання природного газу об`єктом (об`єктами) споживача за попередній газовий рік, величину планованої місячної плати за послуги розподілу із зазначенням її складових (визначається Оператором ГРМ відповідно до абзацу першого цього пункту). Така інформація може бути надана споживачеві шляхом розміщення її в особистих кабінетах споживача (за наявності), актах приймання-передачі природного газу (для споживачів, що не є побутовими), платіжних документах тощо.

Споживач, що не є побутовим, має право не пізніше ніж до 20 жовтня календарного року, що передує розрахунковому (крім замовлення потужності на 2020 рік, яке здійснюється до 01 листопада), подати Оператору ГРМ уточнену заявку на величину річної замовленої потужності сумарно по всіх його об`єктах у газорозподільній зоні відповідного Оператора ГРМ на розрахунковий календарний рік. У такому разі, якщо фактичний обсяг використання потужності (протягом календарного року) буде перевищувати замовлену споживачем річну потужність, величина перевищення має бути сплачена споживачем за двократною вартістю тарифу на розподіл природного газу на користь Оператора ГРМ відповідно до договору розподілу природного газу.

Фактичний обсяг використання потужності визначається виходячи із фактичного обсягу споживання природного газу наростаючим підсумком протягом відповідного календарного року.

У випадку, якщо річна замовлена потужність об`єкта (об`єктів) споживача на розрахунковий календарний рік визначається Оператором ГРМ виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об`єктом за газовий рік, що передував розрахунковому календарному року, нарахування Оператором ГРМ вартості перевищення замовленої потужності не здійснюється.

На період до кінця 2019 року Оператор ГРМ визначає річну замовлену потужність об`єкта споживача виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу цим об`єктом за період з 01 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року.

З матеріалів справи вбачається, що в акті приймання-передачі природного газу № СУМ 0012980 від 30.11.2019, який підписаний сторонами, позивач повідомив відповідачу фактичний обсяг споживання природного газу об`єктами споживача за попередній газовий рік (з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року) - 379838,02м.куб., а також зазначив, що величину планової місячної плати за послуги розподілу природного газу, виходячи із річної замовленої потужності об`єкта (об`єктів) споживача буде розраховано після встановлення тарифів на послуги природного газу.

Суд враховує, що п. 2 глави 6 розділу VІ викладений в зазначеній редакції згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2080 від 07.10.2019, яка набрала законної сили 12 жовтня 2019 року.

Відповідно, суд приймає до уваги та вважає обґрунтованими пояснення позивача щодо неможливості виконати обов`язок оператора ГРМ щодо інформування споживача про фактичний обсяг споживання природного газу об`єктом (об`єктами) споживача за попередній газовий рік (за період з 01 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року) до 12 жовтня 2019 року.

Натомість, відповідач, вказуючи на позбавлення його права подати вчасно Оператору ГРМ уточнену заявку на величину річної замовленої потужності сумарно по всіх його об`єктах у газорозподільній зоні відповідного Оператора ГРМ на розрахунковий календарний рік, взагалі не подає доказів звернення з такою заявкою.

Тобто, в матеріалах справи відсутні докази волевиявлення відповідача щодо уточнення величини річної замовленої потужності після підписання сторонами акту приймання-передачі природного газу № СУМ 0012980 від 30.11.2019, в якому позивач повідомив відповідачу фактичний обсяг споживання природного газу об`єктами споживача за попередній газовий рік.

Згідно із п. 9 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, надання Оператором ГРМ послуги споживачу, що не є побутовим, за договором розподілу природного газу підтверджується підписаним між ними актом наданих послуг.

Оператор ГРМ до п`ятого числа місяця, наступного за звітним, надсилає споживачу два примірники оригіналу акта наданих послуг за звітний період, підписані уповноваженим представником Оператором ГРМ.

Споживач протягом двох днів з дня одержання акта наданих послуг зобов`язаний повернути Оператору ГРМ один примірник оригіналу акта, підписаний уповноваженим представником споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта наданих послуг. У випадку відмови від підписання акта наданих послуг розбіжності підлягають урегулюванню в порядку, встановленому законодавством.

До вирішення спірних питань сума до сплати за надані послуги з розподілу природного газу ГРМ установлюється відповідно до даних Оператора ГРМ.

Судом встановлено, що факт надсилання позивачем відповідачу актів наданих послуг та рахунків за спірний період підтверджується супровідними листами та фіскальними чеками від 12.02.2020, від 02.03.2020, від 04.04.2020, від 30.04.2020. Акти наданих послуг та рахунки надіслані відповідачу у визначені п. 9 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем строки за зареєстрованим місцезнаходженням відповідача згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

За вказаних обставин, суд вважає безпідставними посилання відповідача на невиконання позивачем договірного обов`язку щодо направлення відповідачу актів, у зв`язку з їх неотриманням уповноваженою особою відповідача, враховуючи, що п. 9 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем, встановлює обов`язок оператора ГРМ надіслати споживачу акти, а не перевіряти факт отримання відповідних документів уповноваженою особою відповідача.

Згідно із копіями повідомлень про вручення поштових відправлень відповідні листи з додатками отримані відповідачем 14.02.2020, 04.03.2020, 08.04.2020, 04.05.2020 відповідно. Посилаючись на факт неотримання документів, відповідач не спростовує факту їх направлення позивачем на виконання п. 9 глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем та не підтверджує той факт, що відповідні поштові відправлення не були вручені саме відповідачу за місцезнаходженням (повернуті поштою відправнику, вручені представнику іншої юридичної особи, тощо).

Дослідивши умови договору, судом встановлено, що п. 6.6. договору не містить застережень щодо настання обов`язку відповідача з оплати послуг протягом певного терміну, а саме виключно після отримання рахунку та підписання акту приймання-передачі послуг.

Оплата вартості послуги з розподілу природного газу за цим Договором здійснюється Споживачем, який не є побутовим, на умовах попередньої оплати до початку розрахункового періоду на підставі рахунка Оператора ГРМ. Остаточний розрахунок за надані у звітному місяці послуги проводиться Споживачем до десятого числа місяця, наступного за звітним, відповідно до акта наданих послуг та з урахуванням раніше перерахованих коштів.

Обов`язок відповідача здійснювати попередню оплату послуг з остаточним розрахунком до десятого числа місяця, наступного за звітним, не прив`язується до моменту підписання актів, а також дати отримання рахунків.

Відповідно до глави 6 розділу VI Кодексу газорозподільних систем у редакції до 30.07.2020, місячна вартість послуги розподілу природного газу визначається як добуток 1/12 річної замовленої потужності об`єкта (об`єктів) споживача на тариф, встановлений Регулятором для відповідного Оператора ГРМ із розрахунку місячної вартості одного кубічного метра замовленої потужності, тому суд дійшов висновку, що відповідач мав усі дані щодо вартості наданих послуг.

Докази того, що на момент настання строку оплати послуг (попередня оплата з остаточним розрахунком до десятого числа місяця, наступного за звітним) відповідач заперечував проти величини потужності, тарифу, вартості послуг, вказаних в актах приймання - передачі, в матеріалах справи відсутні, як і відсутні докази того, що відповідач звертався до позивача з заявкою щодо зменшення величини річної замовленої потужності, направляв позивачу мотивовану відмову від підписання актів наданих послуг.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку про порушення відповідачем договірних зобов`язань щодо своєчасної оплати наданих послуг з розподілу природного газу у лютому-квітні 2020 року (попередня оплата з остаточним розрахунком до десятого числа місяця, наступного за звітним).

Позовні вимоги в частині основного боргу є правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню шляхом стягнення з відповідача 86603 грн. 06 коп. заборгованості.

Статтею 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За прострочення виконання грошового зобов`язання відповідачеві нараховані 3 % річних в сумі 378 грн. 74 коп. та інфляційне збільшення суми боргу в розмірі 692 грн. 82 коп., виходячи з вартості наданих послуг, з урахування строків розрахунків, визначених договором (остаточний розрахунок до 10 числа місяця наступного за звітним).

Відповідно до частини 1 статті 546 Цивільного кодексу України виконання зобов`язання, зокрема, може забезпечуватися неустойкою.

За змістом статті 549 Цивільного кодексу України пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Відповідно до ст. 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" № 2921-ІІІ від 10.01.2002р., розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період за який сплачується пеня.

Частиною шостою статті 232 Господарського кодексу України, визначено, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

За умовами п. 8.2. договору, у разі порушення споживачем, що не є побутовим, строків оплати за цим договором він сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.

Згідно з поданим розрахунком, за несвоєчасну оплату послуг відповідачеві нарахована пеня в загальній сумі 2205 грн. 46 коп. в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, виходячи з вартості наданих послуг, з урахування строків розрахунків, визначених договором (остаточний розрахунок до 10 числа місяця наступного за звітним) за період з 11.03.2020 по 02.06.2020.

Враховуючи встановлений судом факт неналежного виконання відповідачем зобов`язань щодо своєчасної оплати послуг з розподілу природного газу, перевіривши обставини, пов`язані з правильністю здійснення розрахунку за допомогою програми ЛІГА:ЗАКОН ЕЛІТ 9.5.3 Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА: ЗАКОН", 2020 з застосуванням при розрахунках неокруглених значень, суд вважає правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню позовні вимоги щодо стягнення з відповідача 692 грн 82 коп. інфляційних втрат, 378 грн 59 коп. 3% річних, 2202 грн 14 коп. пені за прострочення виконання грошового зобов`язання.

В іншій частині позовних вимог, щодо стягнення з відповідача 3% річних в сумі 0 грн. 15 коп. та пені в сумі 3 грн. 32 коп. суд відмовляє за необґрунтованістю розрахунку.

Відповідно до ч. 9 ст. 129 ГПК України витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 123, 129, 232, 233, 236, 237, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Альянс" (вул. Горького, буд. 46, смт. Липова Долина, Сумська область, 42500, код ЄДРПОУ 32141851) на користь Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Сумигаз" (вул. Лебединська, 13, м. Суми, 40021, код ЄДРПОУ 03352432) 86603 грн 06 коп. заборгованості за надані послуги з розподілу природного газу, 692 грн 82 коп. інфляційних втрат, 378 грн 59 коп. 3% річних, 2202 грн 14 коп. пені за прострочення виконання грошового зобов`язання, 2102 грн. 00 коп. витрат по сплаті судового збору.

3. В іншій частині позову - відмовити.

4. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

5. Відповідно до ст. ст. 241, 256, 257 ГПК України, рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Північного апеляційного господарського суду, з урахуванням пп. 17.5. п. 17 Розділу XI (Перехідні положення) Кодексу.

Повне рішення складене 25.08.2020.

Суддя Є.А. Жерьобкіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 91118182 ?

Документ № 91118182 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 91118182 ?

Дата ухвалення - 17.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 91118182 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 91118182 ?

В Господарський суд Сумської області
Попередній документ : 91118181
Наступний документ : 91118183