Ухвала суду № 90908351, 11.08.2020, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
11.08.2020
Номер справи
904/4065/20
Номер документу
90908351
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

про відкриття провадження

у справі про банкрутство

11.08.2020м. ДніпроСправа № 904/4065/20

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія-Олімп" (адреса: 01004, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 13/1, код ЄДРПОУ 41815594)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт" (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933)

про визнання банкрутом

Суддя Первушин Ю.Ю.

за участю секретаря судового засідання Маркової О.О.

Від представників учасників справи:

від кредитора: Крутовських Сергій Володимирович, довіреність №б/н від 10.07.20.

від боржника: повноважний представник не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія-Олімп" (адреса: 01004, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 13/1, код ЄДРПОУ 41815594) звернулось до Господарського суду Дніпропетровської області з заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт" (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933).

31.07.2020 господарським судом здійснено запит на автоматичне визначення кандидатури арбітражного керуючого для призначення розпорядником майна.

Для виконання повноважень розпорядника майна у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт" (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933) автоматизованою системою з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України визначено наступні кандидатури:

- Мельниченко Костянтин Павлович;

- Ольшанська Олена Сергіївна;

- Сольський Володимир Степанович.

Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 03.08.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія-Олімп", (адреса: 01004, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 13/1, код ЄДРПОУ 41815594) відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт", (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933) прийнято до розгляду. Підготовче засідання призначено на 11.08.2020.

До суду надійшли заяви про згоду на участь у справі про банкрутство наступних арбітражних керуючих:

- Ольшанської Олени Сергіївни (заява про згоду на участь №01-21/бн від 05.08.2020 (вх.№35598/20 від 05.08.2020);

- Мельниченко Костянтина Павловича (заява на призначення у справі про банкрутство №904/4065/20-1 від 06.08.2020 (вх. №36094/20 від 07.08.2020);

- Сиволобова Максима Марковича (заява про згоду ну участь №01-16/1032 від 06.08.2020);

- Потупало Наталії Ігорівни (заява про згоду на участь від 07.08.2020).

Згідно з приписами статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства під неплатоспроможністю слід розуміти неспроможність боржника виконати після настання встановленого строку грошові зобов`язання перед кредиторами не інакше, як через застосування процедур, передбачених цим Кодексом.

Згідно пунктом 2 частини 1 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання.

Відповідно до частини 2 статті 39 Кодексу у підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, а також вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення представника кредитора, господарський суд,

ВСТАНОВИВ:

22.09.2017 між Товариством з обмеженою відповідальністю "КІМПІ" (надалі - кредитодавець) та Товариством з обмеженою відповідальності "Укріндекспром" (надалі - позичальник) укладено кредитний договір №2017/09/22-К11.

Відповідно до п. 1.1. договору встановлено, що кредитодавець надає позичальнику фінансову кредитну лінію (надалі кредит) на наступних умовах: сума кредиту: 100 000 000,00 грн.; строк кредиту: 1 рік, а саме з 22.09.2017 по 21.09.2018 та в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Позичальник зобов`язався повернути кредитодавцю всю суму кредиту та сплатити проценти за користування кредитом не пізніше зазначеного в цьому договорі терміну. Позичальник сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитними ресурсами за ставкою 18,0% річних, що складає 18 000 000,00 грн. Сукупна вартість кредиту становить 118 000 000,00 грн. База розрахунку складає 365 днів (підпункти а, б пункту 1.1. договору).

Пунктом 2.1. договору встановлено, що кредит, відповідно до п. 1.1. цього договору надається позичальнику у відповідності до потреб позичальника в поповненні обіговими коштами, шляхом безготівкового перерахування через касу кредитодавця впродовж 20 банківських днів з дня підписання цього договору.

Відповідно до пункту 3.2. договору в якості забезпечення своїх зобов`язань щодо погашення кредиту, сплати процентів, неустойки (пеня) а також інших витрат за цим договором позичальник передає кредитодавцю договір застави товарів в обороті або фінансова гарантія.

Згідно п. 3.4. договору крім визначеного п. 3.2. договору забезпечення, кредит також забезпечується всім належним позичальнику на праві власності майном та коштами, на які згідно чинного законодавства може бути звернено стягнення.

Строк дії договору розпочинається з моменту набрання ним чинності і становить 1 рік, з 22.09.2017 по 21.09.2018, та в будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань (пункт 6.1. договору).

Станом на грудень 2017 заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Укріндекспром" на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Кімпі" становила 5 145 981,60 грн., що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків, підписаний та скріплений печатками сторін станом за період: грудень 2017 (том-1, арк. с. 26).

02.01.2018 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія - Олімп" (надалі - фактор) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Кімпі" (надалі - клієнт) укладено договір №О-02/01/18ф надання послуги з факторингу.

За цим договором фактор зобов`язався передати грошові кошти в сумі 1 800 000,00 грн. в розпорядження клієнта за плату, а клієнт зобов`язується відступити факторові своє право часткової грошової вимоги заборгованості клієнта за кредитним договором №2017/09/22-К11 від 22.09.2017 до ТОВ "Укріндекспром" (надалі - боржник) в розмірі 2 000 000,00 грн. (п. 1.1. договору).

Згідно пункту 1.4. договору право грошової вимоги переходить до фактора з моменту підписання цього договору, після чого фактор стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно його заборгованості. разом з правом грошової вимоги фактору переходять всі інші пов`язані з ним права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цього права.

Пунктом 2.1. договору передбачено, що клієнт відступає та передає факторові право грошової вимоги заборгованості у боржника в сумі 2 000 000,00 грн. та сплачує факторові винагороду за надання фінансової послуги в розмірі 1 000,00 грн. шляхом перерахування на банківський рахунок за реквізитами, вказаними в розділі 10 договору, протягом 10 банківських днів з моменту отримання грошових коштів від фактора.

Згідно пункту 2.2. договору фактор сплачує клієнтові грошові кошти в сумі 1 800 000,00 грн. шляхом перерахування на банківський рахунок за реквізитами, вказаними в розділі 10 договору.

Розрахунок між сторонами вважається здійсненим в момент зарахування на рахунок клієнта всієї грошової суми, що передбачена в п.п. 2.2. цього договору (пункт 2.3. договору).

Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печатками сторін (пункт 7.1. договору).

02.01.2018 первісним кредитором - Товариством з обмеженою відповідальністю "Кімпі" направлено на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю "Укріндекспром" повідомлення про відступлення права вимоги (том -1, арк.с. 35).

Так, згідно акту звірки взаєморозрахунків за період з 02.01.2018 по 02.01.2020, заборгованість Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт" (стара назва - ТОВ "Укріндекспром") перед кредитором - Товариством з обмеженою відповідальністю "Компанія-Олімп" становить 2 000 000,00 грн.

Доказів, що підтверджують погашення заборгованості перед кредитором боржником не надано.

Враховуючи матеріали, додані до заяви кредитора, господарський суд дійшов висновку про наявність ознак неплатоспроможності боржника та підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство, введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Відповідно до статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства банкрутством є визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедури санації та реструктуризації і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Кодексом, грошові вимоги кредиторів інакше, ніж через застосування ліквідаційної процедури; боржник - юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов`язання, строк виконання яких настав.

Згідно з частиною 1 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства у підготовчому засіданні господарський суд перевіряє обґрунтованість вимог заявника, а також з`ясовує наявність підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство.

Положеннями частини 2 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства перевірка обґрунтованості вимог заявника, а також з`ясування наявності підстав для відкриття провадження у справі про банкрутство здійснюються господарським судом у підготовчому засіданні, яке проводиться в порядку, передбаченому цим Кодексом. Неявка у підготовче засідання сторін та представника державного органу з питань банкрутства, а також відсутність відзиву боржника не перешкоджають проведенню засідання. У підготовчому засіданні господарський суд розглядає подані документи, заслуховує пояснення сторін, оцінює обґрунтованість заперечень боржника, вирішує інші питання, пов`язані з розглядом справи.

Відповідно до частини 5, 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства за результатами розгляду заяви про відкриття провадження у справі та відзиву боржника господарський суд постановляє ухвалу про:

- відкриття провадження у справі;

- відмову у відкритті провадження у справі.

Господарський суд відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо: вимоги кредитора свідчать про наявність спору про право, який підлягає вирішенню у порядку позовного провадження; вимоги кредитора (кредиторів) задоволені боржником у повному обсязі до підготовчого засідання суду.

Частиною 8 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що в ухвалі про відкриття провадження у справі про банкрутство зазначається про відкриття провадження у справі про банкрутство; визнання вимог кредитора та їх розмір; введення мораторію на задоволення вимог кредиторів; введення процедури розпорядження майном; призначення розпорядника майна, встановлення розміру його винагороди та джерела її сплати; вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони боржнику та власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави; строк подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів, який не може перевищувати одного місяця та 20 днів після дати проведення підготовчого засідання суду; дату попереднього засідання суду, яке має відбутися не пізніше 70 календарних днів, а в разі великої кількості кредиторів - не пізніше трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду; строк проведення розпорядником майна інвентаризації майна боржника, який не може перевищувати двох місяців, а в разі значного обсягу майна - трьох місяців після дати проведення підготовчого засідання суду.

З метою виявлення кредиторів та осіб, які виявили бажання взяти участь у санації боржника, на офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня постановлення ухвали суду про відкриття провадження у справі господарський суд оприлюднює повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення). За змістом частини 13 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства процедура розпорядження майном вводиться господарським судом на строк, визначений частиною другою статті 44 цього Кодексу, одночасно з постановленням ухвали про відкриття провадження у справі.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку щодо відсутності підстав для відмови у відкритті провадження у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія-Олімп", (адреса: 01004, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 13/1, код ЄДРПОУ 41815594) до боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт", (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933) про визнання банкрутом, оскільки докази, долучені кредитором та боржником до матеріалів даної справи свідчать про наявність ознак неплатоспроможності боржника, що у свою чергу є підставою для відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт", (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933) згідно статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв`язку з чим господарським судом вводиться мораторій на задоволення вимог кредиторів, процедура розпорядження майном боржника та встановлюється порядок подальших дії учасників справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт", (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933).

Разом з тим, з огляду на введення судом процедури розпорядження майном боржника, існує необхідність у визначенні арбітражного керуючого, на якого покладаються обов`язки розпорядника майна боржника у справі №904/4065/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт", (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933).

Автоматизованою системою відбору кандидатур на призначення розпорядника майна господарського суду у справі про банкрутство визначено наступні кандидатури арбітражних керуючих:

- Мельниченко Костянтин Павлович;

- Ольшанська Олена Сергіївна;

- Сольський Володимир Степанович.

Арбітражний керуючий Мельниченко Костянтин Павлович 06.08.2020 направив на адресу господарського суду Дніпропетровської області заяву №904/4065/20-1 від 06.08.2020 (вх. №36094/20 від 07.08.2020), в якій надав згоду на участь у справі про банкрутство.

Зважаючи на те, що визначений автоматизованою системою арбітражний керуючий Мельниченко Костянтин Павлович подав згоду на участь у справі про банкрутство, господарський суд дійшов висновку про доцільність призначення розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Мельниченка Костянтина Павловича, (свідоцтво №1887 від 09.01.2019), кандидатуру якого визначено першим за списком з відбору кандидатур на призначення розпорядника майна. Кандидатури арбітражних керуючих: Ольшанської Олени Сергіївни, Сиволобова Максима Марковича, Потупало Наталії Ігорівни слід відхилити.

Отже, у зв`язку з тим, що матеріали справи містять згоду арбітражного керуючого Мельниченка Костянтина Павловича, (свідоцтво №1887 від 09.01.2019), кандидатуру якого визначено автоматизованою системою першу із числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих України, суд, з урахуванням приписів частини 2 статті 28 Кодексу України з процедур банкрутства, задовольняє заяву арбітражного керуючого Мельниченка Костянтина Павловича на участь у справі №904/4065/20 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт", (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933).

Керуючись статтями 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, статтями 28, 36, 39, 41, 44 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд,

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт", (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933).

Визнати грошові вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія-Олімп", (адреса: 01004, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 13/1, код ЄДРПОУ 41815594) в розмірі 2 000 000,00 грн.

Ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ввести процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів, до 28.01.2021.

Розпорядником майна призначити арбітражного керуючого Мельниченка Костянтина Павловича (свідоцтво №1887 від 09.01.2019; 01133, м. Київ, вул. Л. Первомайського, буд. 9, офіс 30; ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

Кандидатуру арбітражного керуючого Ольшанської О.С. - відхилити.

Кандидатуру арбітражного керуючого Потупало Н.І. - відхилити.

Кандидатуру арбітражного керуючого Сиволобова М.М. - відхилити.

Встановити розмір грошової винагороди розпоряднику майна Мельниченку Костянтину Павловичу (свідоцтво №1887 від 09.01.2019) розмірі трьох мінімальних заробітних плат за кожен місяць виконання ним повноважень за рахунок коштів, авансованих кредитором на депозитний рахунок господарського суду Дніпропетровської області.

Вжити заходи щодо забезпечення вимог кредиторів шляхом заборони Товариству з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт", (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933) та власникам майна (органу, уповноваженому управляти майном) Товариству з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт", (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933) прийняти рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника, а також відчужувати основні засоби та предмети застави Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт", (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933).

З метою виявлення кредиторів боржника оприлюднити повідомлення про відкриття провадження у справі банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Петролхім-Продукт", (адреса: 49069, місто Дніпро, вулиця Грушевського, будинок 59, офіс 5/2, код ЄДРПОУ 40434933) на офіційному веб-порталі судової влади України.

Зобов`язати розпорядника майна арбітражного керуючого Мельниченка Костянтина Павловича надати до господарському суду відомості про результати розгляду вимог кредиторів, письмовий звіт про надіслання всім кредиторам боржника повідомлення про результати розгляду грошових вимог та їх отримання кредиторами в порядку частини 3 статті 44 Кодексу України з процедур банкрутства, скласти реєстр вимог кредиторів та подати до господарського суду у строк до 18.09.2020.

Призначити попереднє засідання суду на 17.09.2020 об 11:00 год., яке відбудеться у приміщенні господарського суду, зал судових засідань №3-105.

Зобов`язати розпорядника майна не рідше одного разу на місяць надавати господарському суду (комітету кредиторів) звіт про свою діяльність з моменту призначення господарським судом.

Зобов`язати розпорядника майна підготувати та надати в межах строку процедури розпорядження майном господарському суду аналіз фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна необхідні документи на його вимогу для підготовки аналізу фінансово - господарської діяльності, інвестиційного становища боржника та його становища на ринках.

Зобов`язати боржника надати розпоряднику майна всі необхідні документи та представити майно для проведення інвентаризації на вимогу розпорядника майна.

Зобов`язати розпорядника майна провести в строк до 09.10.2020 інвентаризацію майна боржника та надати інвентаризаційні відомості господарському суду в 10-ти денний строк після закінчення інвентаризації.

Згідно статті 78 Податкового кодексу України копію ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство слід направити до органу державної податкової служби за місцезнаходження боржника для розгляду питання щодо проведення позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів (обов`язкових платежів) та вжиття заходів, передбачених чинним законодавством. Матеріали за результатами перевірки направити суду для долучення до справи про банкрутство.

Ухвала суду набирає законної сили - 11.08.2020 та може бути оскаржена у 10-ти денний строк з дня її підписання до Центрального апеляційного господарського суду.

Копію ухвали надіслати: кредитору, боржнику, розпоряднику майна Мельниченку К.П., арбітражним керуючим Потупало Н.І., Сиволобову М.М., Ольшанській О.С., Шевченківському ВДВС у місті Дніпрі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Дніпро), Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління в сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровського міської ради, Шевченківській ДПІ Соборного управління Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, Бабушкінському районному суду м.Дніпропетровська, Дніпропетровському окружному адміністративному суду.

Повідомити учасників справи, що інформація по справі, яка розглядається, є доступною на офіційному веб-порталі судової влади України у мережі Інтернет за посиланням: Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\

Суддя Ю.Ю. Первушин

Часті запитання

Який тип судового документу № 90908351 ?

Документ № 90908351 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90908351 ?

Дата ухвалення - 11.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90908351 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 90908351 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 90908351, Господарський суд Дніпропетровської області

Судове рішення № 90908351, Господарський суд Дніпропетровської області було прийнято 11.08.2020. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити корисні дані.

Судове рішення № 90908351 відноситься до справи № 904/4065/20

Це рішення відноситься до справи № 904/4065/20. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 90908350
Наступний документ : 90908352