Ухвала суду № 90881213, 05.08.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
05.08.2020
Номер справи
911/1784/20
Номер документу
90881213
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"05" серпня 2020 р. Справа № 911/1784/20

Господарський суд Київської області у складі судді Христенко О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Приватного підприємства «Ліком», м. Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «Любава-Бородянка», Київська обл., Бородянський р-н, смт. Бородянка

про стягнення 20 347,05 грн

за участю представників сторін:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: не з`явився.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Приватне підприємство «Ліком» (надалі-позивач) звернулось до господарського суду Київської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Любава-Бородянка» (наділі-відповідач) про стягнення стягнення 20 347,05 гривень.

В обґрунтування позовних вимог, позивач посилається на неналежне виконання відповідачем умов Договору поставки № 138 від 28.03.2018, в частин своєчасної оплати отриманого товару.

Ухвалою суду від 23.06.2020 відкрито провадження у справі № 911/1784/20, розгляд справи в порядку загального позовного провадження призначений у підготовчому засіданні на 05.08.2020.

04.08.2020 через канцелярію суду від Приватного підприємства «Ліком» надійшла на затвердження мирова угода від 20.07.2020, укладена між позивачем та відповідачем, підписана повноважними представниками позивача і відповідача, а також заява про її затвердження.

Частиною сьомою статті 46 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

Згідно з частиною четвертою статті 185 ГПК України, ухвалення в підготовчому засіданні судового рішення у разі відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди проводиться в порядку, встановленому статями 191, 192 цього Кодексу.

Відповідно до статті 192 ГПК України, мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу. До ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії. Укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі. Суд постановляє ухвалу про відмову у затвердженні мирової угоди і продовжує судовий розгляд, якщо: умови мирової угоди суперечать закону або порушують права чи охоронювані законом інтереси інших осіб, є невиконуваними; або одну із сторін мирової угоди представляє її законний представник, дії якого суперечать інтересам особи, яку він представляє.

Відповідно до статті 193 ГПК України, виконання мирової угоди здійснюється особами, які її уклали, в порядку і строки, передбачені цією угодою.

Ухвала про затвердження мирової угоди є виконавчим документом та має відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження». У разі невиконання затвердженої судом мирової угоди ухвала суду про затвердження мирової угоди може бути подана для її примусового виконання в порядку, передбаченому законодавством для виконання судових рішень.

Судом встановлено, що мирова угода стосується лише прав і обов`язків сторін щодо предмета позову і при цьому не суперечить закону та не порушує чиїх-небудь прав та охоронюваних законом інтересів, підписана уповноваженими представниками сторін.

Також зі змісту мирової угоди у справі № 911/1784/20 вбачається, що наслідки затвердження мирової угоди сторонам по справі відомі та зрозумілі.

Пунктом 7 частини першої статті 231 ГПК України передбачено, що господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

Таким чином, враховуючи, що мирова угода відповідає фактичним матеріалам і обставинам справи, не суперечить вимогам законодавства України та не порушує прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб, суд затверджує її в наданій сторонами редакції.

Згідно з частиною четвертою статті 231 ГПК України, при закритті провадження у справі суд постановляє ухвалу.

Керуючись статтями 46, 192-193, 231, 234, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити мирову угоду у справі № 911/1784/20, укладену між Приватним підприємством «Ліком» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Любава-Бородянка», в наданій сторонами редакції:

МИРОВА УГОДА

20 липня 2020р м. Київ

Приватне підприємство «Ліком» (Позивач), в особі директора Войцех Володимира Івановича, діючого на підставі Статуту, та Товариство з обмеженою відповідальністю«Любава - Бородянка» в особі директора Ніколаєнко Анатолія Івановича, діючого напідставі Статуту, які є сторонами у справі №911/1784/20, яка розглядається Господарськимсудом Київської області під головуванням судді Христенко О.О. керуючись ст..78 ГПКУ, враховуючи майновий стан Відповідача і Позивача та інтереси один одного та зв`язку з реальним погашенням основного боргу Відповідача перед Позивачем та намірами виконанням Відповідачем своїх зобов`язань уклали мирову угоду на наступних умовах:

1. Сторони домовились врегулювати господарський спір по справі № 911/1784/20 шляхом підписання та виконання даної мирової угоди.

2. Відповідач погасив свою заборгованість за поставлений товар, відповідно до Договору поставки №138 від 28 березня 2018р у сумі 16 139,59 грн. (шістнадцять тисяч сто тридцять дев`ять гривень 59 коп.)

07.05.2020р відповідно до платіжного доручення №919 на суму 4 274 (чотири ттисячі двісті сімдесят чотири) грн.25 коп,

15.05.2020р відповідно до платіжного доручення №934 на суму 1 619 ( одна тисяча шістсот дев`ятнадцять ) грн.94 коп перед Позивачем.

19.06.2020р відповідно до платіжного доручення №998 на суму 10 245 ( десять тисяч двісті сорок п`ять ) грн. 40 коп перед Позивачем

3. Позивач та Відповідач погоджуються з тим, що відповідно до вище вказаного договору за несвоєчасну оплату за поставлений товар виникли пеня, штрафні санкції, які заявлені Позивачем згідно позовної заяви та становить

- 1 346,29 грн. (одна тисяча триста сорок шість гривень 29 коп.) пені за прострочення виконання зобов`язань

- 2 618,40 грн. (дві тисячі шістсот вісімнадцять гривень 40 коп.) процентів за користування чужими коштами

- 242,77 грн. (двісті сорок дві гривні 77 коп.) інфляційного збільшення суми боргу

- 2102,00 грн. (дві тисячі сто дві гривні 00 коп.) сплаченого ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛІКОМ» судового збору.

4. Сторони визнають, що сума штрафних санкцій відшкодування інфляції та сплаченого ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛІКОМ» судового збору за погодженням Сторін складає:

- пені за прострочення виконання зобов`язань - Позивач відмовляється від

стягнення;

- проценти за користування чужими коштами - 2 103 ( дві тисячі сто три) грн.. 73 коп

- сума боргу яка перевищує суму основного боргу в наслідок інфляції - Позивач

відмовляється від стягнення;

- сплачений ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ЛІКОМ» судовий збір 2102,00 грн. (дві

тисячі сто дві гривні 00 коп.)

5. Сплата коштів перерахованих в п.4 даної мирової угоди відбудеться наступним чином:

до 03 серпня 2020 року включно в сумі 4 205,73 грн ( чотири тисячі двісті п`ять ) грн. (сімдесят три) коп..

6. Дана мирова угода підписується сторонами та подається до Господарського суду Київської області для її затвердження.

7. Дана мирова угода набирає чинності з моменту її затвердження Господарським судом Київської області і діє до повного виконання зобов`язань передбачених цією мировою угодою.

8. Ухвала (Постанова) Господарського суду Київської області у справі №911/1784/20 про затвердження даної мирової угоди є виконавчим документом згідно з пунктом 2 частини другої статті 17 Закону України «Про виконавче провадження».

9. Дана мирова угода підписана у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, перший - для Позивача, другий - для Відповідача, третій - для Господарського суду Київської області

10. Наслідки підписання мирової угоди, припинення провадження у справі та інші умови відповідно до ГКУ, ГПКУ, ЦКУ , ЦПКУ сторонам роз`яснені та зрозумілі.

Підписи сторін:

Позивач: Відповідач:

ПП Ліком ТОВ Любава - Бородянка

код ЄДРПОУ 30638249 код ЄДРПОУ 34779296

юридична та фактична адреса: юридична адреса:

03124, м. Київ, провулок Радищева З вулиця Центральна, будинок 361 селище

тел. (044) 206-20-41, 408-43-22 міського типу Бородянка,

банківські реквізити: Бородянський район

р/р UA193 НОМЕР_2 Київська область, 07801

в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 банківські реквізити:

податкові реквізити: р/р НОМЕР_1

ІПН 306382426042 в ПАТ КВ «Приват Банк». МФО 32184

Свідоцтво платника ПДВ № 35770869 податкові реквізити:

ІПН 347792910059

Свідоцтво платника ПДВ №100019799

Директор____Войцех В.І. Директор____Ніколаєнко А.І.

М.П. М.П.

2. Провадження у справі № 911/1784/20 закрити.

3. Ухвала господарського суду від 05.08.2020 є виконавчим документом згідно з пунктом 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про виконавче провадження».

4. Стягувачем за ухвалою господарського суду Київської області від 05.08.2020 є позивач - Приватне підприємство «Ліком» (03124, м. Київ, пров. Радищева, буд. 3, код ЄДРПОУ 30638249)

5. Боржником за ухвалою господарського суду Київської області від 05.08.2020 є відповідач - Товариство з обмеженою відповідальністю «Любава-Бородянка» (07801, Київська область, Бородянський р-н, смт. Бородянка, вул. Центральна, буд. 361, код ЄДРПОУ 34779296)

6. Строк пред`явлення ухвали господарського суду Київської області у справі №911/1784/20 до виконання, до 05.08.2023.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку ст. 235 Господарського процесуального кодексу України та може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Ухвалу підписано - 10.08.2020.

Суддя О.О. Христенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 90881213 ?

Документ № 90881213 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90881213 ?

Дата ухвалення - 05.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90881213 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 90881213 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 90881212
Наступний документ : 90881215