Ухвала суду № 90880875, 11.08.2020, Господарський суд Запорізької області

Дата ухвалення
11.08.2020
Номер справи
908/2006/20
Номер документу
90880875
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

номер провадження справи 16/10/17-29/27/17-26/17/17

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

11.08.2020 Справа № 908/503/17 (908/2006/20)

м.Запоріжжя Запорізької області

Суддя Юлдашев Олексій Олексійович, розглянувши матеріали позовної заяви

за позовом - Державного підприємства "Дослідне господарство "Таврія" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" (72242, селище Таврія Веселівського району Запорізької області вул. Центральна, 6, код ЄДРПОУ-00853323)

до відповідача - Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» (17311, Чернігівська область, Срібнянський район, село Калюжниці, вул. Незалежності, 51, код ЄДРПОУ 30875436

про визнання недійсними угод про зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.03.2020 та 23.03.2020

в межах справи № 908/503/17

про банкрутство - Державного підприємства "Дослідне господарство "Таврія" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" (72242, селище Таврія Веселівського району Запорізької області вул. Центральна, 6, код ЄДРПОУ-00853323)

Кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий Дім "Украгропром" (вх. № 1411/08-07/17 від 16.06.2017р.)

УСТАНОВИВ:

05.08.2020 року до Господарського суду Запорізької області надійшла позовна заява Державного підприємства "Дослідне господарство "Таврія" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» про визнання недійсними угод про зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.03.2020 та 23.03.2020, для розгляду в межах справи № 908/503/17 про банкрутство позивача.

За положеннями ч. 6 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи про банкрутство у порядку, передбаченому цим Кодексом для позовного провадження, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Згідно зі ст. 7 Кодексу України з процедур банкрутства спори, стороною в яких є боржник, розглядаються господарським судом за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.

Господарський суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, в межах цієї справи вирішує всі майнові спори, стороною в яких є боржник; спори з позовними вимогами до боржника та щодо його майна; спори про визнання недійсними результатів аукціону; спори про визнання недійсними будь-яких правочинів, укладених боржником; спори про повернення (витребування) майна боржника або відшкодування його вартості відповідно; спори про стягнення заробітної плати; спори про поновлення на роботі посадових та службових осіб боржника; спори щодо інших вимог до боржника.

Слід прийняти позовну заяву Державного підприємства "Дослідне господарство "Таврія" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" до розгляду в межах справи про банкрутство позивача, відкрити провадження з розгляду позовної заяви та здійснювати розгляд позовної заяви за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, встановлених Кодексом України з процедур банкрутства. З урахуванням положень ч. 1 ст. 173 Господарського процесуального кодексу України, об`єднати в одне провадження справу № 908/503/17 (908/2006/20) зі справою 908/503/17 (908/1924/20).

При цьому, позивач просить про відстрочення сплати судового збору до розгляду позову по суті.

Заявник посилається на те, що в Господарському суді Запорізької області від 02.04.2019р. по справі №908/503/17 відкрито провадження у справі про банкрутство Державного підприємства "Дослідне господарство "Таврія" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України".

На даний час майновий стан наразі не дозволяє позивачу-боржнику сплатити судовий збір.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судовий збір» враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою за її клопотанням відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі.

За змістом ст. 8 Закону України "Про судовий збір" питання про відстрочення та розстрочення судом сплати судового збору, зменшення розміру судового збору або звільнення від його сплати з підстав майнового стану сторони вирішується судом в кожному конкретному випадку залежно від обставин справи та обґрунтованості доводів сторони належними і допустимими доказами на підтвердження того, що майновий стан сторони перешкоджає сплаті нею судового збору в установленому порядку і розмірі, а також на засадах рівності всіх учасників судового процесу (в тому числі й органів державної влади) перед законом і судом (п. 3 Інформаційного листа Вищого господарського суду України від 12.11.2015 №01-06/2093/15 "Про деякі питання практики застосування Закону України "Про судовий збір" (зі змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом України від 22.05.2015 №484-VIII)").

Як роз`яснено в пп. 3.1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України", єдиною підставою для вчинення господарським судом дій, зазначених у ст. 8 названого Закону, є врахування ним майнового стану сторін. Клопотання про відстрочення (розстрочення) сплати судового збору, зменшення його розміру або звільнення від його сплати може бути викладене в заяві чи скарзі, які подаються до господарського суду, або окремим документом. Особа, яка заявляє відповідне клопотання, повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому порядку і розмірі.

За існуючого стану економічних відносин господарським судам, за наявності достатніх підстав вважати, що учасник господарських відносин дійсно має складний майновий стан, а судові витрати є перешкодою на шляху до отримання ним судового захисту, слід частіше надавати доступ до правосуддя шляхом відстрочення або розстрочення оплати судового збору. Протилежна позиція зумовлює ілюзорність права на судовий захист, особливо для значної кількості суб`єктів малого та середнього підприємництва.

Вимога про сплату судового збору є стримуючою мірою для потенційних позивачів від пред`явлення безрозсудних і необґрунтованих позовів. Для того, щоб гарантувати справедливий баланс між підтримкою нормального функціонування судової системи і захистом інтересів заявника при поданні позову до суду, внутрішньодержавні суди звільняють від сплати судового збору заявників, які можуть підтвердити свій поганий фінансовий стан (п. 111 рішення ЄСПЛ від 20 лютого 2014 року у справі «Шишков проти Росії» («Shishkov v. Russia»).

Оцінюючи фінансове становище особи, яка звертається до суду з вимогою про звільнення її від сплати судового збору, зменшення його розміру, надання відстрочки чи розстрочки в його сплаті, національні суди повинні встановлювати наявність у такої особи реального доходу (розмір заробітної плати, стипендії, пенсії, прибутку тощо), рухомого чи нерухомого майна, цінних паперів, можливості розпорядження ними без значного погіршення фінансового становища (п. 44 рішення ЄСПЛ від 26 липня 2005 року у справі «Kniat v. Poland»; пункти 63- 64 рішення ЄСПЛ від 26 липня 2005 року у справі «JedamskiandJedamska v. Poland»).

Відсутність можливості реалізувати право на звернення до суду у зв`язку з несплатою судового збору є перешкодою у доступі до правосуддя, що підтверджується прецедентною практикою Європейського суду з прав людини, зокрема рішенням ЄСПЛ від 19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі».

Зважаючи на наявність обставин, які дійсно свідчать про утруднення в здійсненні оплати судового збору у встановлені строки, з метою забезпечення доступу до правосуддя, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання Державного підприємства "Дослідне господарство "Таврія" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" та можливість відстрочення сплати судового збору до розгляду Господарським судом Запорізької області заяви по суті у розмірі 4 204,00 грн.

Крім того, позивачем зазначено в позовній заяві третю особу - Національну академію аграрних наук України. Позивачем не надано суду заяви про залучення третьої особи із зазначенням підстав у відповідності до ст. 50 Господарського процесуального кодексу України.

Тому, судом не залучається до участі у цій справі третя особа - Національна академія аграрних наук України.

Керуючись ст.ст. 2, 7 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 3, 12, 20, 50, 176, 232-235 Господарського процесуального кодексу України в редакції Закону України від 03.10.2017 № 2147-VІІІ, суд

УХВАЛИВ:

Прийняти позовну заяву Державного підприємства "Дослідне господарство "Таврія" Донецької державної сільськогосподарської дослідної станції Національної академії аграрних наук України" до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Батьківщина» про визнання недійсними угод про зарахування зустрічних однорідних вимог від 20.03.2020 та 23.03.2020, для розгляду в межах справи № 908/503/17 про банкрутство позивача, відкрити провадження з розгляду позовної заяви.

Об`єднати в одне провадження справу № 908/503/17 (908/2006/20) зі справою 908/503/17 (908/1924/20).

Розглядати позовну заяву за правилами загального позовного провадження з урахуванням особливостей, визначених Кодексом України з процедур банкрутства.

Відстрочити сплату судового збору у розмірі 4 204,00 грн до розгляду Господарським судом Запорізької області позову по суті.

Підготовче засідання призначити на 20.08.2020р. об 11-30.

Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Запорізької області за адресою: 69001, м. Запоріжжя, вул.Гетьманська, 4.

Зобов`язати:

Відповідача надати всі документи, які стосуються спірних договорів, відповідно до ст. 165 ГПК України пропонується у строк до 18.08.2020 подати до суду відзив із його нормативним та документальним обґрунтуванням., одночасно з надісланням (наданням) відзиву до суду направити копію відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи, докази направлення/надання надати суду (додати до відзиву).

Позивачу надати документи та матеріали на підтвердження всіх обставин, викладених в позовній заяві; пропонується надати відповідь на відзив (у разі його отримання); одночасно з надісланням (наданням) відповіді на відзив до суду направити (вручити) копію відповіді та доданих до неї документів іншим учасникам справи, докази направлення/надання надати суду (додати до відповіді на відзив).

Явку у судове засідання представників сторін визнати обов`язковою.

Згідно з ч.2 ст. 235 ГПК України ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

Ухвалу складено та підписано 11.08.2020.

Суддя О.О. Юлдашев

Попередній документ : 90880874
Наступний документ : 90880876