Рішення № 90855427, 04.08.2020, Господарський суд Херсонської області

Дата ухвалення
04.08.2020
Номер справи
923/482/20
Номер документу
90855427
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 серпня 2020 року Справа № 923/482/20

Господарський суд Херсонської області у складі судді Литвинової В.В. при секретарі Горголь О. М., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС-АГРОЗАХІД"", с. Великі Гаї Тернопільського району Херсонської області

до відповідача-1: Фермерського господарства "Кудаси"с. Козачі Лагері Олешківського району Херсонської області

до відповідача-2: ОСОБА_1 , с. Козачі Лагері Олешківського району Херсонської області

про солідарне стягнення 246076,09 грн заборгованості за договором поставки на умовах розстрочення платежу № 1/ХВ від 27.05.2019

за участю представників:

позивача: Гарагуц І. Ф., Рогатин А.В.;

відповідача-1: не прибув;

відповідача-2: не прибув

До суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "СЕРВІС-АГРОЗАХІД" (позивача) до Фермерського господарства "Кудаси" (відповідача-1), ОСОБА_1 (відповідача-2) про солідарне стягнення 246076,09 грн заборгованості за договором поставки на умовах розстрочення платежу №1/ХВ від 27.05.2019, з урахуванням того, що відповідач-2 уклав договір поруки № 1/ХВ від 27.05.2019.

Ухвалою суду від 26.05.2020 за вказаним позовом відкрито провадження у справі, постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

Ухвалою суду від 16.06.2020 закрито підготовче провадження та призначено розгляд справи по суті на 04.08.2020 р.

Відповідач-1 та відповідач-2 правом участі у судових засіданнях не скористались, запропоновані докази не надали.

На адресу суду поверталися поштові конверти з рекомендованим відправленням відповідачам ухвал суду із зазначенням причин повернення "адресат відсутній".

Рекомендована кореспонденція надсилалася Фермерському господарству "Кудаси"(відповідач-1) на адресу, що вказана позивачем у позовній заяві та зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: АДРЕСА_1 .

Рекомендована кореспонденція надсилалася Фізичній особі ОСОБА_1 на адресу місця реєстрації, яка співпадає з адресою, що вказана позивачем у позовній заяві, а саме: АДРЕСА_1 .

В ході судового засідання з розгляду справи по суті представники позивача підтримали позовні вимоги у повному обсязі та просили суд задовольнити позов.

Дослідивши матеріали справи, надані докази та заслухавши представників позивача, які прибули в судове засідання, суд

в с т а н о в и в :

27 травня 2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» (позивач, постачальник) та Фермерським господарством «Кудаси» (відповідач-1, покупець) було укладено Договір поставки №1/ХВ, за умовами якого постачальник зобов`язується передати у зумовлений строк покупцеві продукцію для сільськогосподарського виробництва (далі - товар), а покупець зобов`язується прийняти товар та сплатити за нього визначену договором грошову суму.

Відповідно до ч. 1 ст. 265 ГК України за договором поставки одна сторона -постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно із ч. 1 ст. 712 ЦК України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

27 травня 2019 року між між Товариством з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» (позивач, кредитор), ОСОБА_1 (відповідач-2, поручитель) та Фермерським господарством «Кудаси» (відповідач-1, боржник) укладено Договір поруки №1/ХВ, за умовами якого поручитель поручається перед кредитором за виконання боржником всіх грошових зобов`язань за основним договором - Договором поставки №1/ХВ від 27.05.2019 р.

За умовами п.1.2. Договору поруки у випадку порушення відповідачем-1 обов`язку за Договором поставки - боржник та поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники.

У п.3.2. договору поруки зазначено, що підписанням цього договору поручитель без додаткового повідомлення поручителя та без укладення окремої угоди надає безумовну згоду на те, що у випадку збільшення обсягу обов`язку боржника перед кредитором за основним договором відповідно збільшується обсяг обов`язку поручителя перед кредитором.

Під час розгляду справи судом встановлено, що позивач свої зобов`язання за Договором поставки виконав належним чином та поставив відповідачу-1 товар на загальну суму 150971,79 грн., що підтверджується видатковими накладними (а.с.14-19).

Відповідач-1 в порушення умов договору поставки свої зобов`язання не витконав, оплату поставленного товару не здійснив.

Відповідно до ч. 1 ст. 692 ЦК України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Враховуючи викладене, позовні вимоги щодо стягнення основного боргу в сумі 150971,79 грн. є доведеними, обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Позивач нарахував та просить стягнути з відповідачів пеню в сумі 17921,43 грн., 45291,54 грн. штрафу, інфляційні в сумі 2110,17 грн. та 39 % річних в сумі 29781,16 грн.

За умовами п.8.2., 8.3. договору покупець несе відповідальність за прострочення оплати вартості товару, сплачуючи пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, 39% річних від простроченої суми. За несвоєчасне виконання грошових зобов`язань по оплаті товару сплачує на користь постачальника штраф у розмірі 30% від суми боргу.

В силу вимог ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Відповідно до приписів ст..549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожний день прострочення виконання.

Згідно частини 1 статті 230 ГК України пеня й штраф є господарськими штрафними санкціями, які учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Згідно зі статтею 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором, або законом, зокрема: припинення зобов`язання внаслідок односторонньої відмови від зобов`язання, якщо це встановлено договором або законом або розірвання договору; зміна умов зобов`язання; сплата неустойки (в тому числі штрафу, пені); відшкодування збитків. При цьому, відповідно до статті 547 ЦК України правочин щодо забезпечення виконання зобов`язання вчиняється в письмовій формі. Частиною 2 статті 551 ЦК України також визначено, що предметом неустойки є грошова сума, розмір якої встановлюється договором або актом цивільного законодавства. Тобто, при укладенні договору сторонами в письмовій формі узгоджується розмір та порядок сплати неустойки (штрафу, пені).

Суд за допомогою калькулятора підрахунку заборгованості та штрафних санкцій системи «Ліга» (з врахуванням Порядку проведення підрахунку заборгованості та штрафних санкцій, затвердженого листом Верховного суду України від 03.04.97р. №62-97р «Рекомендації відносно порядку застосування індексів інфляції при розгляді судових справ») перевірив розрахунки пені, штрафу, річних, інфляційних та дійшов висновку, що позовні вимоги щодо їх стягнення підлягають задоволенню.

Згідно приписів ст..543 ЦК України - у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, доведеними та підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: письмовими, речовими і електронними доказами; висновками експертів; показаннями свідків.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. За змістом ст. 76 ГПК України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Водночас обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування (ст. 77 ГПК України).

Відповідно до ст. 86 ГПК України, суд оцінивши належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, задовольняє позовні вимоги в повному обсязі.

У зв`язку із задоволенням позову судові витрати, відповідно до ст. 129 ГПК України, покладаються на відповідачів.

На підставі вищевикладених норм права, керуючись ст. ст. 129, 232, 233, 237, 238, 240, 241, п.п. 17.5 п. 17 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України, суд

ухвалив:

1.Позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

2.Стягнути солідарно з Фермерського господарства «Кудаси» (код ЄДРПОУ 31694152) та Фізичної особи ОСОБА_1 (паспорт серії НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС-АГРОЗАХІД» (код ЄДРПОУ 38038313) 150971,79 грн. основного боргу, пеню в сумі 17921,43 грн., 45291,54 грн. штрафу, інфляційні в сумі 2110,17 грн. та 39 % річних в сумі 29781,16 грн. та 3691,14 грн. судового збору.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційна скарга подається до Одеського апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (підпункт 17.5 пункту 1 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України).

Повне рішення складено 10.08.2020 р.

Суддя В.В.Литвинова

Попередній документ : 90855426
Наступний документ : 90855428