Рішення № 90826078, 07.08.2020, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
07.08.2020
Номер справи
910/2270/20
Номер документу
90826078
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

07.08.2020Справа № 910/2270/20За позовом Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал»

до Житлово-будівельного кооперативу «Дніпровець»

про стягнення 160580,55 грн.

Суддя Сташків Р.Б.

Без виклику представників сторін (судове засідання не проводилось).

СУТЬ СПОРУ:

На розгляд Господарського суду міста Києва передано указану позовну заяву про стягнення з Відповідача на користь Позивача боргу та санкцій за договором на послуги водопостачання та водовідведення № 03391/4-10 від 18.11.2003, з урахуванням змін від 06.02.2007, та за договором про реструктуризацію боргу від 28.04.2007, разом у сумі, що дорівнює вказаній вище ціні позову, у зв`язку з неналежним виконанням Відповідачем своїх зобов`язань оплатити за надані йому послуги з постачання води та приймання стоків, і також у зв`язку з неповною та несвоєчасною сплатою Відповідачем реструктуризованої заборгованості.

Відповідач ухвалу про відкриття провадження у справі отримав 03.03.2020, що підтверджено залученим до справи зворотнім повідомленням про вручення поштового відправлення, проте у встановлений судом строк відзиву на позов не подав. Також відзив на позов не надійшов від Відповідача станом на час розгляду даного спору та винесення рішення у справі. Відтак, оскільки Відповідач повідомлений про відкриття провадження у справі належним чином, але відзиву не подав, то суд вирішує справу за наявними матеріалами на підставі ч. 9 ст. 165 ГПК України та ч. 2 ст. 178 ГПК України.

При цьому, враховано, що до суду не надходили передбачені п. 4 Прикінцевих положень ГПК України заяви про поновлення або продовження процесуальних строків.

Розглянувши матеріали справи, дослідивши надані докази та оцінивши їх в сукупності, суд

УСТАНОВИВ:

18.11.2003 між ВАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» (назву змінено на ПАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал», далі - Позивач, постачальник) та Відповідачем (далі - абонент) укладено договір на постачання питної води та водовідведення (приймання стічних вод через приєднані мережі) № 03391/4-10, з урахуванням додаткової угоди від 06.02.2007 (далі разом - Договір), за умовами якого постачальник зобов`язується надавати абоненту послуги з постачання питної води та водовідведення, а абонент зобов`язується здійснювати своєчасну оплату наданих йому постачальником послуг на умовах цього договору та згідно вимог чинних законів і підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини, які виникають за цим Договором.

У розділі 3 Договору, «Облік води та порядок розрахунків», сторони погодили, що кількість води, що подається Постачальником та використовується Абонентом, зазначається за показниками водолічильників, зареєстрованих Постачальником. Зняття показників водолічильників здійснюється, як правило, щомісячно представником Постачальника спільно з представником Абонента. Для абонентів із стабільним об`ємом водоспоживання (або незначним коливанням), зняття показників може здійснюватись один раз на квартал. Якщо водолічильннки тимчасово знято представником Постачальника або їх зіпсовано не з вини Абонента, кількість використаної води визначається за середньодобовою витратою за останні два розрахункові місяці за показниками водолічильників. У разі роботи водолічильників менше 2-х місяців кількість води визначається за середньодобовою витратою роботи водолічильника, але не менше 10-ти днів. Такий порядок зберігається до установки нового водолічильника і перерахунок за попередній час не проводиться.

Пункт 3.3 Договору передбачає, що кількість стічних, вод, які надходять у каналізацію, визначається за кількістю води, що надходить із комунального водопроводу та інших джерел водопостачання, згідно із показниками водолічильника та інших способів визначення об`ємів стоків, що потрапляють у міську каналізацію у відповідності з п.21.2 Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення у містах і селищах України. Абонент розраховується за надані послуги у порядку, встановленому органами виконавчої влади у п`ятиденний термін з дня представлення Постачальником платіжних документів до банківської установи. Постачальник інформує Абонента про розмір діючих тарифів у платіжних документах, що направляються щомісячно до банківської установи Абонента (п. 3.4 Договору).

Згідно з п. 3.5 Договору, у разі незгоди щодо кількості або вартості отриманих послуг Абонент зобов`язаний у 5-ти денний термін з дня представлення Постачальником платіжних документів до банківської установи, направити повноважного представника з обгрунтовуючими документами для проведення звірки розрахунків та підписання відповідного акту в цей же термін. При невиконанні цієї умови дані Постачальника вважаються прийнятими Абонентом.

У п. 3.6 Договору сторони погодили, що постачальник щомісячно направляє до банківської установи Абонента платіжний документ (дебетове повідомлення, вимогу-доручення тощо) для оплати за надані йому послуги згідно цього договору. Оплата проводиться шляхом зарахування грошових коштів, що надійшли від Абонента на розрахунковий рахунок Постачальника. В разі утворення заборгованості за надані послуги, всі кошти, що надходять від Абонента, першочергово зараховуються в погашення боргу.

У подальшому, сторони доповнили Договір пунктом 5.5 (шляхом укладення додаткової угоди від 06.02.2007), у якому погодили наступне:

- порядок визначення обсягів поставленої питної води, використаної для приготування гарячої, та відповідної кількості стічних вод, визначається відповідно до показань приладу обліку, встановленому в центральному тепловому пункті (ЦТП), що фіксуються представниками абонента та ВАТ «АК «Київводоканал» і розподіляються між споживачами послуг, які приєднані до ЦТП, в процентному співвідношенні, залежно від кількості мешканців кожного будинку. Вищевказаний процентний розподіл закріплено додатком до даної угоди, який є її невід`ємною частиною;

- у разі, якщо в будинку встановлено індивідуальний тепловий пункт (ІТП) - Постачальник нараховує Абоненту 100 % обсягу спожитої питної води, що зафіксована приладом обліку холодної води, встановленому на вводі в будинок. Якщо до водопідігрівача встановлено прилад обліку питної води, яка використовується для приготування гарячої води, то обсяг зазначених послуг визначається згідно показників водолічильника. В свою чергу холодна вода визначається, як різниця між загальним обсягом використаної питної води та обсягом холодної води, яка використовується для приготування гарячої води;

- кількість стічних вод, скинутих Абонентом в міську каналізаційну мережу після використання гарячої води, дорівнює обсягу питної води, що була використана для приготування гарячої води;

- з метою забезпечення якісного обліку питної води, використаної для приготування гарячої та відповідної кількості стоків, Абонент один раз на квартал зобов`язаний надавати завірену належним чином повну і достовірну інформацію щодо кількості мешканців кожного окремого будинку, який приєднаний до мереж водопостачання та водовідведення і яким він користується на праві власності, оперативної власності, оперативного управління або який знаходиться у його оперативному управлінні тощо;

- в разі невиконання Абонентом вищезазначеної умови, Постачальник при визначенні обсягів поставлених послуг, керується наявними у нього даними. Перерахунки за попередній період не проводяться;

- Абонент зобов`язаний забезпечити доступ представника Постачальника до теплового пункту (ТП). Зняття показників лічильника в ЦТП здійснюються представником Постачальника кожного місяця в присутності представника Абонента, який отримав визначену лічильником кількість води, у строки передбачені графіком зняття показників лічильника. Якщо представник Абонента не з`явився для зняття показників, то показники водолічильника, зафіксовані представником Постачальника приймаються як достовірні. Якщо лічильник знаходиться в непрацюючому стані, то обсяг наданих Постачальником, визначається середньодобовою витратою за останні два розрахункові місяці працюючого приладу обліку. Якщо тривалість роботи водолічильника становить менше ніж два місяці, кількість поставленої питної води визначається за її середньодобовою витратою за період не менше 10 календарних днів. Облік води у такому порядку здійснюється до встановлення працюючого, опломбованого та повіреного лічильника, перерахунки за показниками нового водолічильника за відповідний період не проводяться.

Частиною 1 статті 626 ЦК України визначено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно зі ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до ч. 1 ст. 12 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин), відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

Згідно з ч. 1 ст. 19 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" (у редакції, чинній на момент виникнення спірних правовідносин) послуги з питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання на підставі договору з: підприємствами, установами, організаціями, що безпосередньо користуються централізованим питним водопостачанням; підприємствами, установами або організаціями, у повному господарському віданні або оперативному управлінні яких перебуває житловий фонд і до обов`язків яких належить надання споживачам послуг з питного водопостачання та водовідведення; об`єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами та іншими об`єднаннями власників житла, яким передано право управління багатоквартирними будинками та забезпечення надання послуг з водопостачання та водовідведення на підставі укладених ними договорів; власниками будинків, що перебувають у приватній власності.

Положеннями ч. 2 ст. 22 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" встановлено, що споживачі питної води, зокрема своєчасно вносити плату за використану питну воду відповідно до встановлених тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення.

Відповідно до чинних на час укладення договору Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах та селищах України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України № 65 від 01.07.1994, водоканал надає послуги у забезпеченні питною водою та водовідведенні.

Відповідно до Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року №190 (чинних станом на час надання послуг у спірний період), зазначені Правила визначають порядок користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення населених пунктів України. Ці Правила є обов`язковими для всіх юридичних осіб незалежно від форм власності і підпорядкування та фізичних осіб - підприємців, що мають у власності, господарському віданні або оперативному управлінні об`єкти, системи водопостачання та водовідведення, які безпосередньо приєднані до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення і з якими виробником укладено договір на отримання питної води, скидання стічних вод.

Приймання стічних вод від підприємств, установ, організацій до системи централізованого водовідведення здійснюється також відповідно до місцевих правил приймання стічних вод підприємств у систему каналізації населеного пункту (п. 1.4. Правил №190).

Стаття 1 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" визначає, що споживач питної води - юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.

Відповідач є споживачем питної води і відносини між сторонами щодо постачання питної води та приймання її стоків виникли на підставі укладеного між сторонами Договору, відповідно до умов якого, Відповідач зобов`язався сплачувати надані Позивачем послуги з постачання питної води та приймання стічних вод.

Так, на підставі укладеного між сторонами Договору Відповідачу було відкрито особовий рахунок та присвоєно код № 29-1604, за якими здійснюється облік поставленої холодної питної води та її водовідведення, та код 29-51604 за якими здійснюється облік стоків гарячої води.

Матеріали справи не містять зауважень Відповідача щодо обсягів послуг водопостачання згідно наявних в матеріалах справи актів про зняття показників з приладів обліку за кодами № 29-1604 та № 29-51604, і також не містять заперечень Відповідача щодо застосованих Позивачем тарифів для нарахування вартості наданих послуг у спірний період по вказаним вище кодам.

За розрахунком Позивача, у період з 01.05.2017 по 30.08.2019 сума наданих послуг з водопостачання та водовідведення за кодами № 29-1604 та № 29-51604 становила 257368,94 грн., сума здійснених часткових оплат - 173993,22 грн., сума боргу - 83375,72 грн.

Відповідач проти вказаної заборгованості заперечень не висловив та жодним чином її не спростував, і так само не спростував інших обставин, на які посилається Позивач в обґрунтування своїх позовних вимог.

Актами про зняття показань приладів обліку води за кодами № 29-1604 та № 29-51604 підтверджено обсяги води за вказаний спірний період, що визначені Позивачем у розрахунку заборгованості.

З огляду на наведене, оскільки неналежне виконання Відповідачем зобов`язань за Договором щодо оплати послуг з постачання питної води та приймання стічних вод за період з 01.05.2017 по 30.08.2019 за кодами № 29-1604 та № 29-51604 підтверджена матеріалами справи, то заборгованість у сумі 83375,72 грн. належним чином доведена, і суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог про стягнення з Відповідача заборгованості у сумі 83375,72 грн.

Також 28.04.2017 між сторонами було укладено договір №789/8/16-17 реструктуризації боргу (далі - Договір реструктуризації) по Договору від 18.11.2003 №03391/4-10 на суму 74720,18 грн., що утворилася станом на 01.05.2017 в результаті неналежного виконання Відповідачем умов Договору. Так, у п. 2.1 Договору реструктуризації Відповідач зобов`язується сплатити заборгованість в розмірі 74720,18 грн. в термін до 30.04.2018, згідно погодженого Сторонами графіку; у п. 2.5 Договору реструктуризації, у разі якщо Боржник більше ніж 3 місяці не здійснює оплати в розмірі та строки, що визначені п. 2.2 цього договору, то Позивач має право подати позов до суду без додаткового повідомлення Відповідача щодо стягнення всієї суми заборгованості за цим договором з нарахуванням інфляційних втрат і 3% річних.

У погоджений сторонами у Договорі реструктуризації строк Відповідач оплату повністю не здійснив; матеріали справи не містять доказів протилежного.

Наявність у Відповідача заборгованості в сумі 48000 грн. по Договору реструктуризації, яка не була погашена на час подання позову, та залишається непогашеною на даний час, Позивачем належним чином відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України та ст.ст. 181, 193, 265 ГК України доведена, документально підтверджена і Відповідачем не спростована.

З огляду на наведене позовні вимоги і про стягнення 48000 грн. заборгованості визнаються судом обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Окрім того, виходячи з положень ст.ст. 610, 611, 612 ЦК України, ч. 2 ст. 193 ГК України, Відповідач є порушником грошового зобов`язання зі своєчасної та повної оплати заборгованості по Договору, у тому числі з урахуванням її часткової реструктуризації, що є підставою для застосування до нього правових наслідків, встановлених договором або законом, та зокрема у вигляді нарахування та стягнення:

- штрафу на підставі п. 4.1 Договору та ст.ст. 546, 549 ЦК України;

- пені на підставі п. 4.2 Договору та ст.ст. 546, 549 ЦК України;

- втрат від інфляції та 3% річних за ст. 625 ЦК України.

Розрахунок вказаних вище штрафу, пені, втрат від інфляції та 3% річних судом перевірено та визнано обґрунтованим і арифметично правильним (зокрема, оскільки розраховані Позивачем санкції не перевищують дозволені до стягнення згідно з законом за заявлений у позові період нарахування), а їх розмір є доведеним залученими Позивачем до справи вищеописаними доказами, а також відсутністю їх спростування з боку Відповідача.

З огляду на наведене позовні вимоги про стягнення 14308,43 грн. втрат від інфляції, 5788,03 грн. 3% річних, 2539,58 грн. пені та 6568,79 грн. штрафу визнаються судом обґрунтованими і підлягають задоволенню.

Судові витрати, у які Позивачем включено лише витрати по оплаті судового збору, відповідно до ст. 129 ГПК України покладаються на Відповідача.

Керуючись статтями ст.ст. 86, 129, ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178, ст.ст. 232, 233, 237, 238, 240 ГПК України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Житлово-будівельного кооперативу «Дніпровець» (вул. Саратовська, 6/42, м. Київ, 03190; ідентифікаційний код 23494909) на користь Приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал» (01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-А; ідентифікаційний код 03327664) 131375 (сто тридцять одну тисячу триста сімдесят п`ять) грн. 72 коп. заборгованості, 14308 (чотирнадцять тисяч триста вісім) грн. 43 коп. втрат від інфляції, 5788 (п`ять тисяч сімсот вісімдесят вісім) грн. 03 коп. 3% річних, 2539 (дві тисячі п`ятсот тридцять дев`ять) грн. 58 коп. пені, 6568 (шість тисяч п`ятсот шістдесят вісім) грн. 79 коп. штрафу, а також 2408 (дві тисячі чотириста вісім) грн. 71 коп. судового збору.

Рішення набирає законної сили відповідно до статті 241 ГПК України, і може бути оскаржено в порядку та строк встановлені статтями 254, 256, 257 ГПК України.

Суддя Сташків Р.Б.

Часті запитання

Який тип судового документу № 90826078 ?

Документ № 90826078 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 90826078 ?

Дата ухвалення - 07.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90826078 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 90826078 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 90826077
Наступний документ : 90826079