Ухвала суду № 90774123, 05.08.2020, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
05.08.2020
Номер справи
910/9610/20
Номер документу
90774123
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

05.08.2020 м. Київ Справа № 910/9610/20

За позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕЛ";

до: товариства з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕНІАН ФУДС ГРУП";

про: стягнення 4.546.909,11 грн.

Суддя Балац С.В.

Представники: без виклику сторін.

О Б С Т А В И Н И С П Р А В И :

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕЛ" звернулося до господарського суду міста Києва із позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕНІАН ФУДС ГРУП" про стягнення 4.546.909,11 грн.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідачем порушено зобов`язання з поставки товару за укладеним між сторонами спору договором поставки від 31.03.2020 № 31/03-1, що призвело до виникнення у відповідача перед позивачем заборгованості в сумі 4.546.909,11 грн., з яких: 4.000.000,00 грн. - основна заборгованість у вигляді попередньої оплати, 475.600,00 грн. - неустойка, 27.213,11 грн. - 3 % річних та 44.096,00 грн. - інфляційні втрати.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 06.07.2020 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі № 910/9610/20 та вирішено розгляд справи здійснювати в порядку (за правилами) загального позовного провадження. Підготовче засідання призначено на 05.08.2020.

До господарського суду надійшла заява позивача про забезпечення позову (далі - Заява) шляхом накладення арешту на майно та грошові кошти відповідача в межах суми стягнення за поданим до суду позовом (4.546.909,11 грн.), яка мотивована неправомірним утриманням відповідачем 4.000.000,00 грн. попередньої оплати за укладеним між сторонами спору договором поставки від 31.03.2020 № 31/03-1, що призвело до скрутного становища відповідача та складнощів у веденні господарської діяльності останнього.

Розглянувши заяву представника позивача про забезпечення позову, здійснивши оцінку наведених ним обґрунтувань та наявних у справі доказів, суд зазначає наступне.

Приписами статті 136 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Положеннями частини 1 статті 137 Господарського процесуального кодексу України визначено, що позов забезпечується, зокрема, накладенням арешту на майно та (або) грошові кошти, що належать або підлягають передачі або сплаті відповідачу і знаходяться у нього чи в інших осіб.

Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру є достатньо обґрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред`явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення.

Достатньо обґрунтованим для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язання після пред`явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов`язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обґрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви. Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення прав (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії. Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб`єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не призводитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.

При вирішення питання про забезпечення позову, господарський суд має враховувати наявність зв`язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, а саме - чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову; імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів; запобігання порушенню у зв`язку із вжиттям заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з`ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам. При встановленні зазначеної відповідності слід враховувати, що вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної особи або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і зареєстрована відповідно до закону як підприємець. Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна довести адекватність засобу забезпечення позову. При цьому, обов`язок доказування покладається на особу, яка подала заяву про забезпечення позову. Доказування повинно здійснюватися за загальними правилами відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України, яка передбачає обов`язковість подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов`язується застосування певного заходу до забезпечення позову.

Предметом розгляду даної справи є стягнення заборгованості з відповідача у зв`язку із невиконанням останнім зобов`язання з поставки товару за укладеним між сторонами спору договором поставки від 31.03.2020 № 31/03-1.

Позивач в поданій до суду Заяві просить суд накласти арешт на грошові кошти відповідача, а також на майно останнього, в межах суми стягнення.

Проте, звернення-стягнення на майно не є предметом розгляду даної справи у зв`язку з чим суд дійшов висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно, яке належить відповідачу.

В свою чергу, приймаючи до уваги, що в діях відповідача вбачається ймовірність ускладнення виконання рішення у даній справі у разі задоволення позову, беручи до уваги, що обраний позивачем захід до забезпечення позову у вигляді накладення арешту грошові кошти відповідача відповідає предмету позовних вимог і може забезпечити фактичне виконання судового рішення, в той час як невжиття обраного позивачем заходу до забезпечення позову може призвести до утруднення або неможливості виконання судового рішення у разі задоволення позову, суд приходить до висновку про часткову обґрунтованість поданої Заяви та часткове її задоволення.

Також суд враховує, що відповідач кореспонденцію за адресою місцезнаходження не отримує, в підготовче засідання призначене на 05.08.2020 не з`явився, про причини неявки в засідання суду не повідомив.

Враховуючи збалансованість інтересів сторін, за висновками суду, вжиття вказаного заходу забезпечення пов`язано з предметом позовних вимог, є адекватним, розумним і співмірним заходом до забезпечення позову у даній справі та відповідає принципу забезпечення збалансованості інтересів відповідача та позивача, а також не порушує прав та охоронюваних законом інтересів відповідача у справі чи інших осіб, що не є учасниками даного судового процесу.

Керуючись ст. ст. 136, 137, 140, 234 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд міста Києва,

У Х В А Л И В:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕЛ" про забезпечення позову задовольнити частково.

2. З метою забезпечення позову у даній справі накласти арешт на грошові кошти в межах суми 4.546.909 (чотири мільйони п`ятсот сорок шість тисяч дев`ятсот дев`ять) грн. 11 коп., що знаходяться на будь-яких виявлених банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕНІАН ФУДС ГРУП" (01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15, ідентифікаційний код: 42668732).

Стягувач: товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕЛ" (01054, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ДМИТРІВСЬКА, будинок 35-А, квартира 1, ідентифікаційний код: 24083083);

Боржник: товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕНІАН ФУДС ГРУП" (01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 13-15, ідентифікаційний код: 42668732).

Відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" дана ухвала є виконавчим документом.

Дана ухвала дійсна для пред`явлення до виконання до 06.08.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та може бути оскаржена в порядку та строки встановлені ст.ст. 255, 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя С.В. Балац

Часті запитання

Який тип судового документу № 90774123 ?

Документ № 90774123 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90774123 ?

Дата ухвалення - 05.08.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90774123 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 90774123 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 90774122
Наступний документ : 90774124