Ухвала суду № 90670181, 27.07.2020, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
27.07.2020
Номер справи
924/444/20
Номер документу
90670181
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

________________

УХВАЛА

м. Хмельницький

"27" липня 2020 р. Справа № 924/444/20

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Кочергіної В.О., розглянувши матеріали

за позовом Заступника керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури м. Старокостянтинів

до 1. Красилівської міської ради м. Красилів

до 2. Фізичної особи-підприємця Поляновського Анатолія Романовича м. Красилів

про

- визнання недійсним рішення п`ятої сесії Чепелівської сільської ради №4 від 11.03.2016 "Про передачу в оренду гідротехнічних споруд №1, №2";

- визнання недійсним договору оренди гідротехнічної споруди від 14.03.2016, укладеного між Чепелівською сільською радою Красилівського району та фізичною особою-підприємцем Поляновським Анатолієм Романовичем

За участю представників учасників справи:

від прокуратури Ленчик В.М. - за службовим посвідченням №051939;

від відповідача 1 Білоконь В.А. - за довіреністю № 2413/08.10/19 від 12.08.19р.;

від відповідача 2 Сидорчук Д.В. - адвокат згідно ордера серії ХМ047798 від 20.05.2020р.

Ухвала постановляється 27.07.2020р., оскільки в підготовчому засіданні 26.05.2020р., 12.06.2020р., 06.07.2020р. оголошувалась перерва.

ВСТАНОВИВ:

14.04.2020р. на адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Заступника керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури м. Старокостянтинів до Красилівської міської ради м. Красилів до Фізичної особи-підприємця Поляновського Анатолія Романовича м. Красилів про визнання недійсним рішення п`ятої сесії Чепелівської сільської ради №4 від 11.03.2016 "Про передачу в оренду гідротехнічних споруд №1, №2"; та про визнання недійсним договору оренди гідротехнічної споруди від 14.03.2016, укладеного між Чепелівською сільською радою Красилівського району та фізичною особою-підприємцем Поляновським Анатолієм Романовичем.

В обгрунтування позовних вимог Заступник керівника місцевої прокуратури зазначає про те, що рішення п`ятої сесії Чепелівської сільської ради №4 від 11.03.2016 "Про передачу в оренду гідротехнічних споруд №1, №2" прийнято сільською радою всупереч положень Закону України "Про оренду державного і комунального майна" (у редакції, чинній на момент укладення Договору оренди 01.01.2016р.), тому повинно бути визнано недійсним. Крім цього, вказує на те, що Чепелівська сільська рада, в порушення вимог чинного законодавства, без здійснення державної реєстрації права комунальної власності, лише на підставі рішення №8 від 23.05.2013р., згідно якого вона є балансоутримувачем, розпорядилась спірною гідроспорудою на власний розсуд, передавши її в оренду Поляновському А.Р .

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 14.04.2020р., позовну заяву передано для розгляду судді Кочергіній В.О.

Ухвалою суду від 17.04.2020р. позовну заяву залишено без руху, встановлено спосіб та строк для усунення недоліків.

27.04.2020р. від Заступника керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури надійшла заява (вх.№ 05-22/3441/20) про усунення недоліків.

Ухвалою суду від 04.05.2020р. відкрито провадження у справі №924/444/20 за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання у справі на 11год. 26.05.2020р.

14.05.2020р. на адресу суду від відповідача 1 надійшов відзив на позов з запереченнями проти заявлених вимог. У відзиві на позов зазначено, що орендарем земельною ділянки згідно оспорюваного договору та рішення міської ради є фізична особа громадянин Поляновський А.Р , з огляду на що та враховуючи приписи п.1 ч.1 ст.20 ГПК України відповідач 1 вважає, що даний спір не відноситься до юрисдикції господарського суду. Також наголошує на тому, що прокурором при зверненні до суду не вказано обставин, пов`язаних з порушенням інтересів держави або з обгрунтуванням необхідності захисту таких інтересів. Просить суд у позові відмовити.

26.05.2020р. на адресу суду від представника відповідача 2 надійшла заява про закриття провадження у справі. В обгрунтування поданої заяви заявник наголошує на тому, що у спірних правовідносин Поляновський А.Р. виступає саме як громадянин, а не суб`єкт підприємницької діяльності. Зауважує, що наявність статусу підприємця не свідчить про те, що з моменту державної реєстрації ФОП така особа виступає як підприємець у всіх правовідносинах, що підтверджується висновками Великої Палати Верховного Суду, сформульованими у постановах від 14.03.2018р. у справі № 2-7615/10, від 5 червня 2018 року у справі № 522/7909/16-ц, від 20 червня 2018 року у справі № 216/181/16-ц. Зазначає, що з оспорюваних рішення міської ради та договору не вбачається, що Поляновський А.Р. виступав у вказаних правовідносинах як фізична особа - підприємець. Наголошує, що гідротехнічні споруди він не використовує для здійснення підприємницької діяльності. З урахуванням наведеного вважає, що оскільки предметом спору у справі є рішення та договір, в яких стороною є фізична особа, такий спір підлягає розгляду за правилами цивільного судочинства. Просить суд закрити провадження у справі.

06.07.2020р. на адресу суду від відповідача 1 надійшло клопотання (вх.№05-22/5632/20) про залишення позову без розгляду на підставі відсутності у заступника керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури права підпису позовної заяви. В підтвердження поданого клопотання заявник посилається на правовий висновок, викладений у Постанові Верховного Суду по справі №819/478/17 від 27.05.2020р.

15.07.2020р. на адресу суду від представника прокуратури надійшли заперечення (вх.№05-22/5954/20) на клопотання про залишення позову без розгляду.

27.07.2020р. на адресу суду від представника відповідача 2 надійшли додаткові докази.

27.07.2020р. на адресу суду від Заступника керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури надійшли пояснення щодо підсудності даної справи господарському суду.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши наявні в матеріалах справи докази, оцінивши їх в сукупності і кожний окремо, судом враховується таке.

Предметом спору у цій справі є вимоги позивача про визнання недійсним визнання недійсним рішення п`ятої сесії Чепелівської сільської ради №4 від 11.03.2016 "Про передачу в оренду гідротехнічних споруд №1, №2"; визнання недійсним договору оренди гідротехнічної споруди від 14.03.2016, укладеного між Чепелівською сільською радою Красилівського району та фізичною особою-підприємцем Поляновським Анатолієм Романовичем.

Статтею 124 Конституції України закріплено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

Судовий захист є одним із найефективніших правових засобів захисту інтересів фізичних та юридичних осіб. Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом.

Поняття "суд, встановлений законом" включає в себе, зокрема, таку складову, як дотримання усіх правил юрисдикції та підсудності.

Судова юрисдикція - це компетенція спеціально уповноважених органів судової влади здійснювати правосуддя у формі встановленого законом виду судочинства щодо визначеного кола правовідносин.

Критеріями розмежування судової юрисдикції є суб`єктний склад правовідносин, предмет спору та характер спірних матеріальних правовідносин. Крім того, таким критерієм може бути пряма вказівка в законі на вид судочинства, в якому розглядається визначена категорія справ.

При цьому визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача. Натомість встановлення належності відповідачів й обґрунтованості позову - обов`язком суду, який виконується під час розгляду справи.

Частинами другою, третьою статті 4 Господарського процесуального кодексу України визначено, що юридичні особи та фізичні особи-підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням. До господарського суду у справах, віднесених законом до його юрисдикції, мають право звертатися також особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб.

Отже, за загальним правилом критеріями належності справи до господарського судочинства в сукупності є суб`єктний склад учасників спору та характер спірних правовідносин.

Зокрема, відповідно до пункту 6 частини першої статті 20 Господарського процесуального кодексу України господарські суди розглядають справи у спорах, що виникають у зв`язку зі здійсненням господарської діяльності, та інші справи у визначених законом випадках, зокрема, справи у спорах щодо права власності чи іншого речового права на майно (рухоме та нерухоме, в тому числі землю), реєстрації або обліку прав на майно, яке (права на яке) є предметом спору, визнання недійсними актів, що порушують такі права, крім спорів, стороною яких є фізична особа, яка не є підприємцем.

Судом встановлено, що оспорюваним рішенням Чепелівської сільської ради №4 від 11.03.2016 "Про передачу в оренду гідротехнічних споруд №1, №2" гідротехнічні споруди передано в оренду гр. Поляновському А.Р. шляхом укладення окремого договору строком на один рік.

Договір оренди гідротехнічної споруди від 14.03.2016р. укладено між Чепелівською сільською радою Красилівського району (Орендодавець) та Поляновським Анатолієм Романовичем (Орендар), за умовами п.1.1 якого Орендодавець згідно рішення п`ятої сесії Чепелівської сільської ради Красилівського району 6 скликання від 11.03.2016р. №2 передає, А Орендар приймає в строкове платне користування комунальне майно гідротехнічні споруди, а саме донний водовипуск із залізобетонних труб споруда №1 та донний водовипуск із залізобетонних труб споруда №2.

Майно передається в оренду з метою підняття рівня води у ставках та регулювання руслового стоку. (п.1.2 договору).

Відповідно до договорів оренди №66/9 від 17.04.2019р., №65/9 від 17.04.2019р. водні об`єкти, на яких розташовані гідротехнічні споруди, передані в оренду гр. Поляновському А.Р. , передані в оренду іншій особі, а саме - гр. ОСОБА_2 .

Згідно із витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Поляновський А.Р. зареєстрований як фізична особа-підприємець та видами діяльності якого є змішане сільське господарство (01.50); допоміжна діяльність у рослинництві (01.61); оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин (46.21), оптова торгівлі цукром, шоколадом і кондитерськими виробами (46.36).

Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відтак, підприємець - це юридичний статус фізичної особи, який засвідчує право цієї особи на заняття самостійною, ініціативною, систематичною, на власний ризик господарською діяльністю з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

За змістом частини першої статті 320 Цивільного кодексу України власник має право використовувати своє майно для здійснення підприємницької діяльності.

Тобто, фізична особа, яка є власником, зокрема, нерухомого майна, має право використовувати його для здійснення підприємницької діяльності.

Відповідно до частини першої статті 58 Господарського кодексу України суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа-підприємець у порядку, визначеному законом.

Згідно з частиною першою статті 128 Господарського кодексу України громадянин визнається суб`єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи відповідно до статті 58 цього кодексу.

Відповідно до частини другої статті 50 Цивільного кодексу України фізична особа здійснює право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.

Фізична особа, яка в установленому законом порядку набула статусу підприємця, не втрачає свого статусу фізичної особи. Натомість згідно з частиною восьмою статті 4 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" фізична особа-підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою.

Тобто фізична особа, яка бажає реалізувати своє конституційне право на підприємницьку діяльність, після проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством процедур за жодних умов не втрачає і не змінює свого статусу фізичної особи, якого вона набула з моменту народження, а лише набуває до нього нової ознаки - підприємця. При цьому правовий статус "ФОП" сам по собі не впливає на будь-які правомочності фізичної особи, зумовлені її цивільною право- і дієздатністю, та не обмежує їх.

Правовий статус ФОП надає людині з повною цивільною дієздатністю право займатися підприємницькою діяльністю. Набуття такого статусу не позбавляє людину як учасника суспільних відносин статусу фізичної особи.

Цивільні права й обов`язки фізичної особи набуваються та здійснюються у порядку реалізації цивільної дієздатності цієї особи.

Тобто для встановлення факту використання орендованого майна з метою здійснення господарської, зокрема підприємницької діяльності потрібно встановити факт ведення діяльності ним як ФОП з використанням цього майна, спрямованої на виготовлення та реалізацію, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Великої Палати Верховного Суду від 15.05.2019 у справі №686/19389/17, від 09.10.2019 у справі №209/1721/14-ц.

При цьому судом враховується, що наявними в матеріалах справи доказами підтверджено, що орендна плата за гідротехнічні споруди сплачується саме громадянином Поляновським А.Р. , що підтверджується квитанцією про сплату від 22.11.2019р.

Згідно видів діяльності Поляновського А.Р. відсутній такий вид як риборозведення, здавання майна в оренду.

Дослідивши докази у справі суд дійшов висновку, що Поляновський А.Р. у всіх наявних документах у справі значиться як фізична особа та на підставі оспорюваних договору оренди та рішення сільської ради набув цивільних прав на користування об`єктом оренди саме як фізична особа. Тобто, у спірних правовідносинах Поляновський А.Р. не діє як підприємець.

Матеріалами справи не підтверджено факту ведення діяльності Поляновським А.Р. як ФОП з використанням орендованого майна, спрямованої на виготовлення та реалізацію, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру.

Окремо суд звертає увагу, що наявність статусу підприємця не підтверджує те, що з моменту державної реєстрації фізичної особи-підприємця така особа виступає як підприємець у всіх правовідносинах.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 04.09.2019 у справі №761/5115/17.

Таким чином, факт наявності у Поляновського А.Р. статусу фізичної особи-підприємця не є доказом того, що він використовує об`єкти оренди для здійснення господарської діяльності та не знайшов свого підтвердження з огляду на предмет та підстави позову і встановлені обставини справи судом.

Оцінивши всі встановлені обставини справи в їх сукупності та наявні докази у матеріалах справи, з урахуванням позиції Великої Палати Верховного Суду, викладеної у постанові від 12.06.2018 у справі №922/3204/17, суд приходить до висновку, що даний спір підлягає розгляду у порядку цивільного судочинства та закриття провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 231 ГПК України, оскільки спір не підлягає вирішенню у порядку господарського судочинства.

Щодо поданого відповідачем 1 клопотання про залишення позову без розгляду на підставі відсутності у заступника керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури права підпису позовної заяви суд відхиляє та не розглядає останнє, оскільки прийшов до висновку, що справа не підлягає вирішенню в порядку господарського судочинства, відповідно відсутні підстави дослідження недоліків поданого позову за правилами господарського процесу.

Керуючись ст.ст.1, 4, 20, 177, п.1 ч.1 ст.231, ст. 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Відхилити клопотання Красилівської міської ради (вх..№05-22/5632/29 від 06.07.2020р.) про залишення позову без розгляду.

2. Провадження у справі №924/444/20 за позовом Заступника керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури м. Старокостянтинів до 1. Красилівської міської ради м. Красилів, до 2. Фізичної особи-підприємця Поляновського Анатолія Романовича м. Красилів про визнання недійсним рішення п`ятої сесії Чепелівської сільської ради №4 від 11.03.2016 "Про передачу в оренду гідротехнічних споруд №1, №2"; про визнання недійсним договору оренди гідротехнічної споруди від 14.03.2016, укладеного між Чепелівською сільською радою Красилівського району та фізичною особою-підприємцем Поляновським Анатолієм Романовичем закрити.

3. Роз`яснити позивачу, що розгляд даної справи віднесено до юрисдикції місцевого загального суду в порядку цивільного судочинства.

Ухвала набирає законної сили 27.07.2020р. та може бути оскаржено в порядку та строк, встановлені ст. ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 29.07.2020р.

Суддя В.О. Кочергіна

Віддруковано 5 примірників:

1-до справи,

2-прокуратурі Хмельницької області (29000, м. Хмельницький, пров. Військоматський, 3),

3-заступнику керівника Старокостянтинівської місцевої прокуратури (31100, м. Старокостянтинів, вул. К.Острозького, 41),

4-відповідачу 1 Красилівська міська рада (31000, м. Красилів, площа Незалежності, 2),

5-відповідачу 2 ФОП Поляновський А.Р. (31000 , м. Красилів, вул. Грушевського , 163, корп. А ),

Адресатам рекомендованим з повідомленням про вручення.

Попередній документ : 90670180
Наступний документ : 90670182