Рішення № 90669947, 28.07.2020, Господарський суд Полтавської області

Дата ухвалення
28.07.2020
Номер справи
917/757/20
Номер документу
90669947
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул. Зигіна, 1, тел. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2020 Справа № 917/757/20

За позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС ГРУП", вул. Макаренка, 2а, кв. 173, м. Одеса, 65016

до Комунального підприємства "Міськсвітло" Кременчуцької міської ради, вул. 60-річчя жовтня, 150, м. Кременчук, Полтавська область, 39600

про стягнення грошових коштів та визнання недійсними пунктів договору

Суддя Ціленко В. А.

Секретар судового засідання Білоус О.В.

Представники:

від позивача: Шаповалов Руслан Юрійович

від відповідача: не з`явився

Від відповідача до суду надійшло клопотання про відкладення розгляду справи у зв`язку з перебуванням директора Комунального підприємства "Міськсвітло" Кременчуцької міської ради у відрядженні.

За приписами ст. 56 Господарського процесуального кодексу України особиста участь у справі особи не позбавляє її права мати в цій справі представника. Юридична особа бере участь у справі через свого керівника або через представника.

Відповідно до ч. 3 ст. 202 Господарського процесуального кодексу України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі повторної неявки в судове засідання учасника справи (його представника) незалежно від причин неявки.

Враховуючи, що 09.07.2020 ухвалою суду розгляд даної справи був відкладений у зв`язку з задоволенням клопотань сторін про перенесення слухання справи, суд відмовляє в задоволенні повторно клопотання Комунального підприємства "Міськсвітло" Кременчуцької міської ради від 22.07.2020 за № 01-05/396 про відкладення розгляду справи.

Суть спору: Розглядається позовна заява про визнання недійсними пунктів 4.2., 4.3., 7.3. договору про закупівлю № 02-06/20 від 13.02.2019 року та стягнення з Комунального підприємства "Міськсвітло" Кременчуцької міської ради на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС ГРУП", згідно вищевказаного договору, 211 408,00 грн. основної заборгованості, 16 455,98 грн. пені, 3 075,51 грн. інфляційних витрат та 3 842,44 грн. 3% річних.

Відповідач позов заперечує повністю, посилаючись на те, що не має змоги вплинути на своєчасне фінансування розпорядником коштів та проведення оплати казначейською службою м. Кременчук. Щодо боргу, додаткових нарахувань відповідач зазначає, що за умовами п.п. 4.1, 7.3 Договору про закупівлю № 02-06/20 від 13.02.2019, розрахунки за товар здійснюються з можливістю відстрочки платежу до кінця поточного року, а за період затримки бюджетного фінансування покупець звільняється від сплати пені.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши представника позивача, суд встановив:

На виконання умов Договору про закупівлю № 02-06/20 від 13.02.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС ГРУП", м. Одеса зобов`язалося до 31.12.2019 року поставляти, а Комунальне підприємство "Міськсвітло" Кременчуцької міської ради, м. Кременчук прийняти та оплачувати товар на погоджених умовах.

Позивач посилається на порушення відповідачем грошових зобов`язань та просить суд стягнути з боржника заборгованість та додаткові нарахування у вигляді пені, 3% річних і інфляційних витрат.

Також позивач, одночасно просить суд, визнати недійсними п.п. 4.2., 4.3., 7.3 Договору про закупівлю № 02-06/20 від 13.02.2019, так як залежність обов`язків покупця від надходження коштів з міського бюджету, суперечить ст.ст. 212, 530 Цивільного кодексу України, а саме не може бути тією обставиною, що обумовлює права та обов`язки сторін та слугувати підставою для звільнення від відповідальності.

При прийнятті рішення судом враховано наступне.

Правовідносини, що склалися між сторонами, регулюються договором купівлі-продажу відповідно до якого одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. (ст.655 Цивільного кодексу України).

Статтями 525, 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору, так як одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна умов не допускається.

На виконання договору № 02-06/20 від 13.02.2019 Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС ГРУП", м. Одеса здійснило протягом лютого-листопада 2019 року поставку електророзподільних кабелів на суму 579 999,00 грн., що підтверджується видатковими накладними № РН-0001772 від 15.11.2019, № РН-0000792 від 20.06.2019, № РН-0000542 від 26.04.2019, № РН-0000392 від 28.03.2019, № РН-0000191 від 20.02.2019, № РН-0000813 від 01.07.2019, № РН-0001043 від 26.07.2019, № PН-0001166 від 19.08.2019, виставленими рахунками-фактурами № СФ-0001533 від 24.07.2019, № СФ-0002509 від 13.11.2019, № СФ-0001704 від 15.08.2019, № СФ-0001249 від 01.07.2019, № СФ-0001216 від 19.06.2019, № СФ-0000824 від 26.04.2019, № СФ-0000636 від 26.03.2019, № СФ-0000315 від 20.02.2019, та не заперечується Комунальним підприємством "Міськсвітло" Кременчуцької міської ради.

Відповідно до ст.530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

За приписами ст.ст. 692 Цивільного кодексу України покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Розділ IV Договору № 02-06/20 від 13.02.2019 сторони обумовили, що розрахунки здійснюються по факту отримання товару, з можливістю відстрочки платежу до кінця поточного року. Як свідчить надана позивачем сальдова відомість за 2019 рік, та підписаний сторонами Акт зірки взаємних розрахунків, станом на 31.12.2019 року сальдо склало 211 408,00 грн.

Із викладених обставин вбачається, що Комунальне підприємство "Міськсвітло" Кременчуцької міської ради, з урахуванням затримки в фінансуванні, але не пізніше 31.12.2019 року, зобов`язане було розрахуватися повністю за отриманий від Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС ГРУП" протягом 2019 року товар. Однак відповідач у справі, як покупець, свої зобов`язання у повному обсязі не виконав.

З урахуванням викладених обставин заборгованість в сумі 211 408,00 грн. є доведеною належними доказами та підлягає стягненню з боржника.

Статтею 625 Цивільного кодексу України визначено, що боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Разом з тим, як засвідчують надані позивачем розрахунки, за період прострочки в оплаті взято 14.07.2019 - 10.03.2020 року по трьом відсотках річних та липень 2019 року - січень 2020 року по інфляційних нарахуваннях, що є порушенням п. 4.1. Договору № 02-06/20 від 13.02.2020 року, яким передбачена можливість відстрочки платежу до 31.12.2019 року. З урахуванням зазначеного 3% річних та інфляційні підлягають нарахуванню з 01.01.2020 року та стягненню з відповідача у сумі 1 213,00 грн. 3% річних. Інфляційні витрати за даний період становлять менше одиниці.

Відповідно до ч. 2 ст. 546 Цивільного кодексу України договором або законом можуть бути встановлені інші види забезпечення виконання зобов`язання, ніж неустойка, порука, гарантія, застава, притримання, завдаток. Частиною 3 ст. 549 Цивільного кодексу України, ст. 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань" передбачено, що платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений ст.1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня. Пунктом 7.3 Договору № 02-06/20 від 13.02.2019 року визначено, що покупець сплачує продавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення, але, також зазначено, що покупець звільняється від сплати пені за період затримки бюджетного фінансування у разі закупівлі товару за бюджетні кошти.

Так як Комунальне підприємство "Міськсвітло" Кременчуцької міської ради, м. Кременчук закупило товар за кошти міського бюджету, затримка фінансування змусила сторони підписати додаткову угоду № 2 від 31.01.2020 року якою змінено п. 10.1. Договору № 02-06/20 від 13.02.2019 року, в силу погодженої сторонами умови відповідач не може нести відповідальність у вигляді пені, а позов не може бути задоволений в цій частині.

В частині визнання недійсними пунктів п.п. 4.2., 4.3., 7.3 Договору про закупівлю № 02-06/20 від 13.02.2019 позов задоволенню не підлягає, так як укладений відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, що кореспондується з ст. 41 Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 № 922-VIII.

Відповідно до ч. 3 ст. 6 Цивільного кодексу України сторони в договорі можуть відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд, якщо їх обов`язковість не випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами. Оспорюванні пункти договору врегульовано сторонами на власний розсуд.

За приписами ст. 215 Цивільного кодексу України підставою не дійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п`ятою та шостою статті 203 Цивільного кодексу України. Договір на закупівлю № 02-06/20 від 13.02.2019 не суперечить актам цивільного законодавства чи моральним засадам суспільства, вчинений дієздатними особами за волевиявлення учасників, у формі, встановленій законом, спрямований на настання правових наслідків. Посилання Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС ГРУП" на те, що спірні пункти є недійсні за своєю суттю не є належним та допустимим доказом їх недійсності.

Також суд вважає за потрібне зазначити, що спірні пункти договору врегульовані сторонами на власний розсуд та не є обов`язковими для них в силу вимог цивільного чи господарського законодавства, то вони можуть бути виключені із умов договору за бажанням сторін або у судовому порядку.

Судові витрати покладаються на сторони пропорційно у зв`язку з частковим задоволенням позову.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 232-233, 237-238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити частково.

2. Стягнути з Комунального підприємства "Міськсвітло" Кременчуцької міської ради (вул. 60-річчя жовтня, 150, м. Кременчук, Полтавська область, 39600, код ЄДРПОУ 03338136) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ СОЛЮШИНС ГРУП" (вул. Макаренка, 2а, кв. 173, м. Одеса, 65016, код ЄДРПОУ 40352311) 211 408,00 грн. основної заборгованості, 1 213,00 грн. 3% річних та судовий збір у сумі 3189,33 грн.

3. В іншій частині позову відмовити.

4. Копію рішення направити сторонам по справі.

Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

Повне рішення складено 30.07.2020 року

Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч.1,2 ст.241 ГПК України). Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції (ст.256 ГПК України). Згідно ст.256 ГПК України, апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Відповідно до п.17.5 Перехідних положень ГПК України, до дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційні та касаційні скарги подаються учасниками справи до або через відповідні суди, а матеріали справ витребовуються та надсилаються судами за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу.

Суддя Ціленко В. А.

Часті запитання

Який тип судового документу № 90669947 ?

Документ № 90669947 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 90669947 ?

Дата ухвалення - 28.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90669947 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 90669947 ?

В Господарський суд Полтавської області
Попередній документ : 90669946
Наступний документ : 90669948