Рішення № 90645728, 29.07.2020, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
29.07.2020
Номер справи
160/4229/20
Номер документу
90645728
Форма судочинства
Адміністративне

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2020 року Справа № 160/4229/20

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Віхрової В.С., розглянувши у порядку письмового провадження у м. Дніпрі адміністративну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "МАС.ТОРГ" до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити певні дії, -

ВСТАНОВИВ:

16.04.2020 р. до Дніпропетровського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "МАС.ТОРГ" (надалі - позивач) до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (надалі - відповідач), Державної податкової служби України (надалі - відповідач 2, разом - відповідачі), в якій позивач просить суд:

- визнати протиправними та скасувати рішення Головного управлянні ДПС у Дніпропетровській області про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації від 30.03.2020 року за № 1503311/41168067 про відмову в реєстрації податкової накладної № 4 від 02 березня 2020 року;

- зобов`язати Державну податкову службу зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, складену ТОВ "МАС.ТОРГ" ЄДРПОУ 41168067, датою їх фактичного надходження до ДПС України, а саме: Податкову накладну № 4 від 02 березня 2020 року;

- визнати протиправними та скасувати рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку № 19469 від 05.03.2020 року;

- зобов`язати Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 43145015) виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "МАС.ТОРГ" ЄДРПОУ 41168067 з переліку ризикових платників податків.

В обґрунтування позову вказано, що для належної реєстрації податкової накладної було надано усі необхідні документи, які беззаперечно підтверджують реальність здійснення операцій по податковій накладній № 4 від 02.03.2020 р. Натомість відповідачем 1 неправомірно відмовлено в такій реєстрації та віднесено позивача до переліку ризикових без достатніх на те правових підстав, тому вважає наявними усі підстави для задоволення позову у повному обсязі.

За результатами автоматизованого розподілу справ між суддями Дніпропетровського окружного адміністративного суду справа №160/4229/20 передана до розгляду судді Віхровій В.С. 17.04.2020 р.

Частиною 2 ст. 257 КАС України встановлено, що за правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 261 КАС України, відзив подається протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення відповідачу ухвали про відкриття провадження у справі. Позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач - заперечення протягом строків, встановлених судом в ухвалі про відкриття провадження у справі.

У відповідності до ч.1 ст. 262 КАС України, розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи за правилами загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у цій главі.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 21.04.2020 р. позовну заяву було залишено без руху.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 04.05.2020 р. відкрито спрощене позовне провадження у справі без виклику (повідомлення) сторін.

04.06.2020 р. на адресу суду надійшов відзив від відповідача 1 в якому останній заперечує проти вимог позову та вказує, що відповідним протоколом Комісії від 05.03.2020 року № 65 ТОВ «МАС.ТОРГ» включено до переліку ризикових платників, як такого, що підпадає п.8 Критеріїв ризиковості. Рішення щодо включення до переліку ризикових платників будо прийнято з урахуванням наявної податкової інформації по ТОВ «МАС.ТОРГ», яка стала відома у процесі поточної діяльності при реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення ризикових операцій, а саме: встановлено невідповідність входу-виходу по ланцюгам постачання ТМЦ. Весь електронний документообіг ( подання податкової звітності, реєстрація податкових накладних та ін.), ТОВ «МАС.ТОРГ» здійснює з ІР- адреса, розташованих у місці Нюрнберг, Германія та м. Києві, Україна. Інформація щодо зміни місцезнаходження від органів державної реєстрації або від самого платника не надходила. Керівник ТОВ «МАС.ТОРГ» ОСОБА_1 є засновником на З підприємствах та директором 4 підприємств. За таких обставин вважає оскаржувані рішення правомірними, у зв`язку із чим підстави для задоволення позову відсутні.

Відповідач 2 у встановлений судом строк відзиву на позовну заяву не надав.

Враховуючи законодавчо визначені гарантії щодо розгляду справи належним судом у розумний строк, а також те, що суду надано достатньо часу для подання сторонами у справі доказів в обґрунтування та заперечення позову, вжито усі необхідні заходи щодо реалізації прав осіб на доступ до правосуддя і судовий захист, клопотання позивача про розгляд справи без його участі, суд дійшов висновку, що матеріали справи містять достатньо доказів для вирішення справи по суті та можливість розгляду справи в порядку письмового провадження, за наявними матеріалами справи, право суду на яке передбачено ст.205 КАС України.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення учасників справи, які прибули до судового засідання, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, з урахуванням положень Постанови КМУ №211 від 11.03.2020 р. щодо введення карантинних заходів на всій території країни, суд встановив наступні обставини та відповідні їм правовідносини.

Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних 02.03.2020 р. ТОВ «МАС.ТОРГ» подано до реєстрації податкову накладну №4 на суму ПДВ 220022,38 грн. на адресу контрагента ТОВ «МІТФЛОР» (код ЄДРПОУ 43283644).

Згідно квитанцій №1 від 23.03.2020 р. реєстрацію податкової накладної зупинено в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до п.201.16 п.201 Податкового кодексу України.

Підстава: ПН/РК відповідає п.8 Критеріїв ризиковості платника податку.

Позивачу запропоновано надати пояснення та копії документів щодо підтвердження інформації, зазначеної в ПН/РК для розгляду питання, прийняття рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

За наслідками розгляду додатково надісланих позивачем документів для реєстрації ПН/РК в ЄРПН, Комісією, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних було прийнято рішення про відмову у реєстрацій ПН/РК в ЄРПН №1503311/41168067 від 30.03.2020 р.

В якості підстави відмови зазначено про надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства.

У графі «додаткова інформація» вказано: відсутні акти наданих послуг зберігання товару з грудня 2019 р. по березень 2020 р., оренду офісу та інше.

За таких обставин, позивачу стало відомо, що Рішенням про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку №19469 від 05.03.2020 року ТОВ «МАС.ТОРГ» віднесено до переліку ризикових на підставі п. 8 Критеріїв ризиковості платника податку.

Досліджуючи оскаржувані рішення на предмет їх відповідності закону, суд виходить з наступного.

Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» від 29.12.2010 №1246 (надалі - Порядок №1246), податкова накладна електронний документ, який складається платником податку на додану вартість (далі платник податку) відповідно до вимог Податкового кодексу України в електронній формі у затвердженому в установленому порядку форматі (стандарті) та надсилається для реєстрації.

Згідно п. 12 Порядку № 1246 після надходження податкової накладної та/або розрахунку коригування до ДФС в автоматизованому режимі здійснюється їх розшифрування та проводяться перевірки: відповідності податкової накладної та/або розрахунку коригування затвердженому формату (стандарту); чинності електронного цифрового підпису, порядку його накладення та наявності права підписання посадовою особою платника податку таких податкової накладної та/або розрахунку коригування; реєстрації особи, що надіслала на реєстрацію податкову накладну та/або розрахунок коригування, платником податку на момент складення та реєстрації таких податкової накладної та/або розрахунку коригування; дотримання вимог, установлених пунктом 192.1 статті 192 та пунктом 201.10 статті 201 Кодексу; наявності помилок під час заповнення обов`язкових реквізитів відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу; наявності суми податку на додану вартість відповідно до пунктів 200-1.3 і 200-1.9 статті 200-1 Кодексу (для податкових накладних та/або розрахунків коригування, що реєструються після 1 липня 2015 р.); наявності в Реєстрі відомостей, що містяться у податковій накладній, яка коригується; факту реєстрації/зупинення реєстрації/відмови в реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування з такими ж реквізитами; відповідності податкових накладних та/або розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатнім для зупинення їх реєстрації відповідно до пункту 201.16 статті 201 Кодексу; дотримання вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис», «;Про електронні документи та електронний документообіг» та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого в установленому порядку.

Відповідно до п. 13 Порядку №1246, за результатами перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку, формується квитанція про прийняття або неприйняття, або зупинення реєстрації податкової накладної та/або розрахунку коригування (далі - квитанція).

Аналогічні приписи містить п.201.16 ст. 201 ПК України, згідно яких реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 цього Кодексу.

У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування зазначаються: а) порядковий номер та дата складення податкової накладної / розрахунку коригування; б) визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування; в) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Пунктом 1 Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №117 (надалі - Порядок роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації) передбачено, що цей Порядок визначає організаційні та процедурні засади діяльності комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі комісії контролюючих органів), а також права та обов`язки її членів.

Судом встановлено, що ТОВ «МАС.ТОРГ» (код за ЄДРПОУ 41168067) зареєстроване 22.02.2017р. Засновником та директором Товариства є ОСОБА_1 , який діє на підставі Статуту.

Товариство зареєстроване за адресою: 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніро. вул. Шевченка, буд.18, кв.10 .

ТОВ «МАС.ТОРГ» займається неспеціалізованою оптовою торгівлею (Код КВЕД 46.90); Роздрібна торгівля м`ясом і м`ясними продуктами в спеціалізованих магазинах (Код КВЕД 47.22).

З матеріалів справи вбачається, що реєстрації спірної ПН передували наступні господарській відносини.

Згідно Договору поставки № 17/02/20-01 від 17.02.2020 року ТОВ «МАС.ТОРГ» реалізувало товар (свинина в шкурі 2 кат. в н/т) Покупцю ТОВ «МІТФЛОР» (код за ЄДРПОУ 43283644).

На підставі Договору поставки № 17/02/20-01 від 17.02.2020 року виписано рахунок № 36 від 28.02.2020 року та складено видаткову накладну № 42 від 02.03.2020 року, яка супроводжувалася товарно- транспортною накладною № Т22 від 02.03.2020 року

Товар був відвантажений зі складу постачальника, котрий орендується у Орендодавця ТОВ «Лідер» (Код 32193187) на підставі Договору оренди № 25.11/2019 від 25.11.2019 року.

Складське приміщення знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, 98.

Товар доставлений до покупця транспортом замовника, про що складено Акт передачі Товару (свинина в шкурі 2 кат. в н/т) на вагу у 19644,855 кг.

Даний товар було придбано у постачальника ТОВ «АНТОНІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» (код за ЄДРПОУ 32638227) на підставі укладеного Договору поставки № 100519 від 10.05.2019 року (Додаток 15), виписана видаткова накладна № 21146 від 02.12.2019 року та доставлено транспортом постачальника на склад ТОВ «МАС.ТОРГ», про що свідчить товарно- транспортна накладна № 21146 від 02.12.2019 року, складено Акт приймання - передачі Товару (свинина в шкурі 2 кат. в н/т охолоджена) на вагу у 19653,00 кг.

Постачальник надав декларацію виробника № 21146 на товар для підтвердження реальності та відповідності якості в якій прописаний експлуатаційний дозвіл за № 10-01-52, виданий управлінням ветеринарної медицини в Білоцерківському районі, та реєстраційний номер потужності а- СА-10-01-52-0 -С8-І-8Н.

ТОВ «МАС.ТОРГ» повністю сплатив постачання свинини в шкурі 2 кат. в н/т ТОВ «АНТОНІВСЬКИЙ М`ЯСОКОМБІНАТ» у сумі 1 297 098,00 грн. що підтверджується платіжним дорученням № 4006 від 03.12.2019 року.

Відповідні первинні документи, що зазначені вище долучені до матеріалів справи.

Дослідження вказаних документів, копії яких наявні в матеріалах справи вказує, що вони складені відповідно до ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», та свідчать про придбання та наступний продаж товару, що відображено в бухгалтерському та податковому обліку.

Також в цих документах відображений рух активів.

Відповідно до повідомлення про надання пояснень та копій документів щодо податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрацію яких зупинено №1 від 25.03.2020 р. позивачем надані пояснення та долучені документи для підтвердження здійснення господарських операцій по спірним податковим накладним.

Документи були доставлені та прийняті податковим органом, що підтверджується відповідними квитанціями №2 та роздруківками зі спеціального програмного забезпечення документообігу про надсилання документів на адресу ГУ ДПС у Дніпропетровській області, які наявні в матеріалах справи.

Подання позивачем відповідних пояснень та документів, відповідачами по справі не заперечується.

Жодних висновків за наслідками дослідження додатково поданих документів податковим органом під час розгляду справи не надано.

За приписами пункту 2 Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації комісії контролюючих органів складаються з комісій регіонального рівня (головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС) та комісії центрального рівня (ДФС).

Як зазначено у пункті 3 Порядку роботи комісій, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, комісія контролюючого органу діє в межах повноважень, визначених у Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних визначений Порядком зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №117 (надалі - Порядок №117).

За положеннями пункту 5 Порядку №117 податкова накладна/розрахунок коригування, які підлягають моніторингу, перевіряються на відповідність критеріям ризиковості платника податку, критеріям ризиковості здійснення операцій та показникам позитивної податкової історії платника податку.

Як встановлено пунктом 6 Порядку №117, у разі коли за результатами моніторингу платник податку, яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладної / розрахунку коригування зупиняється.

За приписами пункту 10 Порядку №117 критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, визначає ДФС та надсилає на погодження Мінфіну в електронній формі через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади. Мінфін у дводенний строк погоджує або надсилає ДФС на доопрацювання визначені у цьому пункті критерії та перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку. Про визначені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку, ДФС інформує Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики. ДФС оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті погоджені критерії ризиковості платника податку, критерії ризиковості здійснення операцій, перелік показників, за якими визначається позитивна податкова історія платника податку.

На виконання пункту 10 Порядку №117 Державна фіскальна служба України 21 березня 2018 року наказом №144 затвердила Порядок формування територіальними органами та структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків (далі Порядок формування територіальними органами та структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків).

Порядком формування територіальними органами та структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків передбачено, що усі платники податків, що подають на реєстрацію податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), перевіряються ДФС на відповідність критеріям ризиковості, які затверджено Державною фіскальною службою України та погоджено з Міністерством фінансів України (далі - Критерії). Керівники комісій головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДФС, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації (далі - Комісія), забезпечують розгляд питань на засіданні Комісії щодо внесення платників податків до переліку ризикових платників податків/виключення з переліку ризикових платників податків згідно з п.1.6 Критеріїв.

Засідання Комісії щодо розгляду питань про внесення платників податків до переліку ризикових платників податків/виключення з переліку ризикових платників податків проводиться згідно з порядком, передбаченим Постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», та оформлюється протоколом. До протоколу засідання Комісій обов`язково додаються: перелік платників податків, щодо яких виявлено ознаки ризиковості, згідно з п.1.6 Критеріїв; матеріали, на підставі яких платників податків віднесено до такого переліку; інша інформація, що розглядається Комісією. За результатами засідання Комісії та протокольно прийнятого рішення (внесення платників податків до переліку ризикових платників податків/виключення з переліку ризикових платників податків) голова Комісії забезпечує негайне внесення інформації щодо включення/виключення зазначених платників до/із переліку платників податків в режимі «Журнал ризикових платників податків» розділу «Робота Комісії регіонального рівня» підсистеми «Аналітична система» ІТС «Податковий блок» як платників з ознаками ризиковості. У разі відповідності платника податків показникам, що визначені пп.1.1-1.5 Критеріїв, таких платників податків включають до переліку ризикових платників податків відповідальні особи, яких включено до складу Комісії, протягом робочого дня на підставі даних Облікової картки (додаток 1) та згідно з Алгоритмом дій співробітників оперативних підрозділів при формуванні Облікової картки та внесенні інформації до переліку ризикових платників податків (додаток 2). У разі відповідності платника податків показнику оцінки ступеня ризиків, визначеному п.1.6 Критеріїв, - включення до переліку здійснюється за рішенням Комісій. Якщо суб`єкт господарювання, якого включено до переліку ризикових платників податків, у подальшому здійснює фінансово-господарську діяльність без ознак ризиковості, передбачених пп.1.1-1.5 Критеріїв, такого платника податків за поданням структурних підрозділів ГУ ДФС виключають з переліку ризикових платників податків, а у разі невідповідності показникам оцінки ступеня ризиків, визначеним п.1.6 Критеріїв, - після прийняття рішення Комісії. Введення інформації щодо включення платників податків до переліку ризикових платників податків/виключення з переліку ризикових платників податків за результатами засідання Комісії здійснюється в режимі «Журнал ризикових платників податків» розділу «Робота Комісії регіонального рівня» підсистеми «Аналітична система» ІТС «Податковий блок» з використанням ЕЦП голови Комісії. Голова Комісії під персональну відповідальність забезпечує своєчасне введення інформації у перелік ризикових платників податків в режимі «Журнал ризикових платників податків» розділу «Робота Комісії регіонального рівня» підсистеми «Аналітична система» ІТС «Податковий блок» згідно з п.1.6 Критеріїв.

Судом встановлено, що квитанція №1 про зупинення реєстрації ПН/РК, конкретизації критеріїв ризиковості платника податку не містять, наявне лише посилання на пункт 8.

Згідно з пунктом 12 Порядку №117 у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику податку квитанцію про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.

Положеннями пункту 13 Порядку №117 визначено, що у квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування зазначаються:

1) номер та дата складання податкової накладної/розрахунку коригування;

2) порядковий номер, номенклатура товарів/послуг продавця, код товару згідно з УКТЗЕД/послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, зазначені у податковій накладній / розрахунку коригування, реєстрація яких зупинена;

3) критерій(ї) ризиковості платника податку та/або критерій(ї) ризиковості здійснення операцій, на підставі якого(их) зупинено реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі, із розрахованим показником за кожним критерієм, якому відповідає платник податку;

4) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі.

Так, відповідачами не надано до суду, згідно з п.1.6 Критеріїв будь-яких матеріалів, на підставі яких платника податків віднесено до такого переліку, іншої інформації, що розглядалась Комісією, яка згідно Порядку формування територіальними органами та структурними підрозділами ДФС переліку ризикових платників податків обов`язково додається до протоколу засідання Комісій.

Контролюючий орган зобов`язаний у квитанції та Протоколі засідання комісії, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації чітко вказати на конкретний вид критерію, який встановлений п.п.1.6 Критеріїв ризиковості платника податку достатній для віднесення платника податків до відповідного переліку як такого, що відповідає критеріям ризиковості, та зупинення реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Проте, матеріали справи вцілому не містять документальних доказів, в яких наведені конкретні та чіткі обґрунтування, підстави віднесення позивача до підприємств, які відповідають критеріям ризиковості.

При цьому суд критично відноситься до посилань відповідача 1 у відзиві на позовну заяву та в додатково наданих письмових поясненнях, наданих під час судового розгляду справи, на обставини, які не були покладені в основу спірних рішень, адже такі висновки не були зроблені на момент їх прийняття.

Так, у відзиві на позовну заяву, відповідач 1 в якості обґрунтувань правомірності оскаржуваних рішень вказує, що відповідним протоколом Комісії від 05.03.2020 року № 65 ТОВ «МАС.ТОРГ» включено до переліку ризикових платників, як такого, що підпадає п.8 Критеріїв ризиковості. Рішення щодо включення до переліку ризикових платників будо прийнято з урахуванням наявної податкової інформації по ТОВ «МАС.ТОРГ», яка стала відома у процесі поточної діяльності при реалізації покладених на контролюючі органи завдань і функцій, що визначає ризиковість здійснення ризикових операцій, а саме: встановлено невідповідність входу-виходу по ланцюгам постачання ТМЦ. Весь електронний документообіг (подання податкової звітності, реєстрація податкових накладних та ін.), ТОВ «МАС.ТОРГ» здійснює з ІР- адреса, розташованих у місці Нюрнберг, Германія та м. Києві, Україна. Інформація щодо зміни місцезнаходження від органів державної реєстрації або від самого платника не надходила. Керівник ТОВ «МАС.ТОРГ» ОСОБА_1 є засновником на 3 підприємствах та директором 4 підприємств.

При цьому, відповідачами жодні протоколи про включення позивача до переліку ризикових під час розгляду справи до суду не надані. Інші докази на підтвердження віднесення позивача до переліку ризикових також не надано, обґрунтованість таких висновків документально не доведена.

Позивачем самостійно було долучено до матеріалів справи Рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку №19469 від 05.03.2020 р. та Витяг з Протоколу Комісії про включення відповідним протоколом Комісії від 05.03.2020 року №65 ТОВ «МАС.ТОРГ» включено до переліку ризикових платників, як такого, що підпадає п.8 Критеріїв ризиковості.

Комісія постановила вказане рішення враховуючи інформацію відповідного структурного підрозділу, отриману в межах Алгоритму дій щодо віднесення (внесення) ТОВ «МАС.ТОРГ» як такого, що відповідає п. 8 Критеріїв ризиковості платника податку.

Аналогічна інформація відображена у Рішенні про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку №19469 від 05.03.2020 р.

Суд звертає увагу, що в Протоколі також не конкретизовано яким саме критеріям відповідає позивач. Посилання на пункт в даному випадку не розкриває суті порушення та не дає суду підстав для визначення обсягу порушень, які допущені платником податку, за що останнього було віднесено до переліку ризикових.

Обставини, зазначені в Інформаційній довідці були покладені як першочергові при прийнятті оскаржуваного рішення.

Суд зазначає, що інформація, наявна в інформаційно-аналітичних базах щодо ризиковості контрагентів позивача (Інформаційна довідка), не ґрунтується на безпосередньому аналізі первинних документів, вона не є може слугувати доказом в розумінні процесуального Закону та носить виключно інформативний характер. Питання дотримання податкового законодавства під час здійснення фінансово-господарських відносин між підприємствами можуть бути встановлені лише під час проведення документальних перевірок відповідно до п.п.75.1.2. п. 75.1 т. 75 Податкового кодексу України. Відомості щодо таких перевірок відсутні.

Процес зіставлення даних податкової звітності у розрізі контрагентів є формальним рівнем податкового контролю, на стадії якого фіскальний орган фактично порівнює задекларовані контрагентами кореспондуючі суми податкових зобов`язань та податкового кредиту з метою оперативного виявлення платників, що підлягають документальній перевірці.

Однак, зазначений етап контрольно-перевірочної роботи не передбачає здійснення фіскальним органом оцінки дотримання платником вимог податкового законодавства та аналізу змісту та характеру правовідносин, що стали підставою для формування даних податкового обліку платника. Адже питання правильності відображення платником в обліку проведених господарських операцій досліджуються контролюючим органом при проведенні податкової перевірки платника з дослідженням фінансово-господарських документів, пов`язаних з нарахуванням і сплатою податку.

За таких обставин, відповідно до норм податкового законодавства, висновок щодо правильності (або недостовірності) задекларованих платником даних податкового обліку може бути зроблений контролюючим органом лише за результатами перевірки такого платника у порядку, визначеному главою 8 Податкового кодексу України. Відтак документування результатів перевірки платника податків фіскальний орган здійснює виключно у формі акта (якщо за результатами перевірки встановлені порушення) або довідки (якщо за наслідками перевірки порушень не встановлено).

Іншого порядку документування контролюючими органами результатів своєї діяльності щодо здійснення податкового контролю чинним законодавством не передбачено.

Отже, податкова інформація, на яку робить посилання відповідач 1, як на підставу прийняття спірних рішень, не може слугувати доказами ризиковості платника податків при веденні його господарської діяльності.

За таких обставин, рішення, яким віднесено позивача до ризикових є протиправним та підлягає скасуванню як таке, що породжує для платника податків значних негативних наслідків у вигляді безпідставного зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН та відмови у реєстрації таких ПН/РК в ЄРПН.

Відповідно до вимог п. 21 Порядку № 117 підставами для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування є: ненадання платником податку письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію яких зупинено; ненадання платником податку копій документів відповідно до підпункту 4 пункту 13 цього Порядку; надання платником податку копій документів, які складені з порушенням законодавства.

З викладеного слідує висновок, що позивач об`єктивно не міг самостійно виконати вимоги суб`єкта владних повноважень.

Суд звертає увагу, що подані позивачем первинні документи на підтвердження здійснення господарських операції зі спірними контрагентами, за результатами яких складені податкові накладні, на думку суду, мають реальний характер, контролюючим органом зворотного з посиланням на належні та допустимі докази не доведено. Судом недоліків в оформленні первинних документів не встановлено.

Крім того, належними доказами підтверджено подання платником податку первинних документів, про які відповідач 1 зазначив як такі, що були відсутні.

Також, суд критично відноситься на посилання податкового органу на обставини, що не були покладені в основу оскаржуваних рішень.

Так, відповідач 1 у відзиві вказує, що ним було встановлено невідповідність входу-виходу по ланцюгам постачання ТМЦ. Весь електронний документообіг ( подання податкової звітності, реєстрація податкових накладних та ін.), ТОВ «МАС.ТОРГ» здійснює з ІР- адреса, розташованих у місці Нюрнберг, Германія та м. Києві, Україна. Інформація щодо зміни місцезнаходження від органів державної реєстрації або від самого платника не надходила. Керівник ТОВ «МАС.ТОРГ» ОСОБА_1 є засновником на 3 підприємствах та директором 4 підприємств.

Проте, такі підстави не були зазначені в кості підстав віднесення підприємства до переліку ризикових, зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН, відмови в реєстрації ПН в ЄРПН.

При цьому, факт зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН не спростовує ані факту здійснення платником податків господарських операцій, ані факту наявності дати виникнення саме першої події (постачання товарів/послуг, або отримання коштів), що підтверджується первинними документами, на підставі яких складається податкова накладна/розрахунок коригування.

Суд, серед іншого, вважає за необхідне зазначити, що оскаржувані рішення є актами індивідуальної дії.

Правовий акт індивідуальної дії - виданий суб`єктом владних повноважень документ, прийнятий із метою реалізації положень нормативно-правового акту (актів) щодо конкретної життєвої ситуації, не містить загальнообов`язкових правил поведінки та стосується прав і обов`язків чітко визначеного суб`єкта (суб`єктів), якому він адресований.

Загальною рисою, яка відрізняє індивідуальні акти управління, є їх виражений правозастосовний характер.

Головною рисою таких актів є їхня конкретність (гранична чіткість), а саме: чітке формулювання конкретних юридичних волевиявлень суб`єктами адміністративного права, які видають такі акти; розв`язання за їх допомогою конкретних, а саме індивідуальних, справ або питань, що виникають у сфері державного управління; чітка визначеність адресата, конкретної особи або осіб; виникнення конкретних адміністративно-правових відносин, обумовлених цими актами; чітка відповідність такого акта нормам чинного законодавства.

Натомість, рішення, що видані податковим органом у спірних відносинах, не відповідають критеріям чіткості та зрозумілості актів індивідуальної дії, та породжують його неоднозначне трактування, що в свою чергу впливає на можливість реалізації права або виконання обов`язку платником податків виконати юридичне волевиявлення суб`єкта владних повноважень.

Суд наголошує, що будь-яке рішення чи дії суб`єкта владних повноважень мають бути законними та обґрунтованими, прийнятими чи вчиненими в межах наданих повноважень, повинні містити конкретні об`єктивні факти, на підставі яких його ухвалено або вчинено.

Спірні рішення, на думку суду, вказаним критеріям не відповідають, оскільки складені в порядку та у спосіб, що нівелює можливість виконання їх приписів, а тому суд вважає їх такими, що прийняті протиправно.

Спосіб відновлення порушеного права має бути ефективним та таким, який виключає подальші протиправні рішення, дії чи бездіяльність суб`єкта владних повноважень, а у випадку невиконання, або неналежного виконання рішення не виникала б необхідність повторного звернення до суду, а здійснювалося примусове виконання рішення.

Положенням п.п. 19, 20 Порядку №1246, визначено, що податкова накладна та/або розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструються у день: 1) прийняття комісією рішення про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування; 2) набрання законної сили рішенням суду про реєстрацію податкової накладної та/або розрахунку коригування (у разі надходження відповідного рішення суду).

У разі надходження рішення суду про реєстрацію або скасування реєстрації податкових накладних та/або розрахунків коригування, яке набрало законної сили, такі податкові накладні та/або розрахунки коригування реєструються після проведення перевірок, визначених пунктом 12 цього Порядку (крім абзацу десятого), або їх реєстрація скасовується. При цьому датою реєстрації або скасування реєстрації вважається день, зазначений в такому рішенні, або день набрання законної сили рішенням суду (п. 20 Порядку №1246).

За приписами підпункту 14.1.60 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, єдиний реєстр податкових накладних - реєстр відомостей щодо податкових накладних та розрахунків коригування, який ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, в електронному вигляді згідно з наданими платниками податку на додану вартість електронними документами.

Державною податковою службою України у своєму відзиві підтверджено, що обов`язок з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних у випадку визнання протиправним та скасування рішень про відмову реєстрації податкових накладних/розрахунків коригувань покладається саме на Державну податкову службу України, як центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику.

Отже, чинним законодавством обов`язок щодо реєстрації ПН після зупинення станом на поточну дату покладено на Державну податкову службу.

Зокрема, в силу норм п. 2 ч. 2 ст. 245 КАС України, у разі задоволення позову суд може прийняти рішення про визнання протиправним та скасування індивідуального акта чи окремих його положень.

У разі скасування нормативно-правового або індивідуального акта суд може зобов`язати суб`єкта владних повноважень вчинити необхідні дії з метою відновлення прав, свобод чи інтересів позивача, за захистом яких він звернувся до суду (ч. 3 ст. 245 цього Кодексу).

За приписами статті 6 КАС України, суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням судової практики Європейського Суду з прав людини.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Так, Європейський суд з прав людини у рішенні від 13.01.2011 р. (остаточне) по справі «ЧУЙКІНА ПРОТИ УКРАЇНИ» (CASE OF CHUYKINA v. UKRAINE) (Заява №28924/04) констатував: «Суд нагадує, що процесуальні гарантії, викладені у статті 6 Конвенції, забезпечують кожному право звертатися до суду з позовом щодо своїх цивільних прав та обов`язків. Таким чином стаття 6 Конвенції втілює "право на суд», в якому право на доступ до суду, тобто право ініціювати в судах провадження з цивільних питань становить один з його аспектів (див. рішення від 21 лютого 1975 року у справі «Голдер проти Сполученого Королівства» (Golder v. theUnitedKingdom), пп.28-36, Series A №18). Крім того, порушення судового провадження саме по собі не задовольняє усіх вимог пункту 1 статті 6 Конвенції. Ціль Конвенції - гарантувати права, які є практичними та ефективними, а не теоретичними або ілюзорними. Право на доступ до суду включає в себе не лише право ініціювати провадження, а й право отримати «вирішення» спору судом. Воно було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної держави дозволяла особі подати до суду цивільний позов без гарантії того, що справу буде вирішено остаточним рішенням в судовому провадженні. Для пункту 1 статті 6 Конвенції було б неможливо детально описувати процесуальні гарантії, які надаються сторонам у судовому процесі - провадженні, яке є справедливим, публічним та швидким, не гарантувавши сторонам того, що їхні цивільні спори будуть остаточно вирішені (див. рішення у справах «Мултіплекс проти Хорватії» (Multiplex v. Croatia), заява №58112/00, п.45, від 10 липня 2003року, та «Кутіч проти Хорватії» (Kutic v. Croatia), заява № 48778/99, п. 25, ECHR 2002-II)».

Як зазначено ч. 1 ст. 77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2ст. 77 КАС України, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Відповідачами, як суб`єктами владних повноважень, правомірність своїх рішень, перед судом не доведена.

Підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку, що матеріалами справи повністю спростовані висновки податкового органу, які полягли в основу рішень про відмову в реєстрації ПН/РК та про віднесення позивача до переліку ризикових, в свою чергу відповідачами не надано жодних обґрунтувань на підтвердження своєї правової позиції, у зв`язку із чим позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню, оскільки матимуть наслідком належне відновлення порушеного права платника податку у обраний ним спосіб захисту.

Решта доводів сторін висновків суду по суті спору не спростовують.

Згідно ч. ч. 1-3 ст. 90 КАС України, суд оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та об`єктивному дослідженні. Жодні докази не мають для суду наперед встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

За результатами розгляду даної справи, сплачений судовий збір за подання даного позову підлягає стягненню на користь позивача з відповідачів за рахунок їх бюджетних асигнувань пропорційно задоволеним позовним вимогам у відповідності до вимог ст. 139 КАС України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 6, 9, 11, 14, 72, 73, 77, 90, 139, 241, 250 КАС України, суд, -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "МАС.ТОРГ" до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області, Державної податкової служби України про визнання протиправними та скасування рішень, зобов`язання вчинити певні дії, - задовольнити;

Визнати протиправними та скасувати рішення Головного управлянні ДПС у Дніпропетровській області про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації від 30.03.2020 року за № 1503311/41168067 про відмову в реєстрації податкової накладної № 4 від 02 березня 2020 року;

Зобов`язати Державну податкову службу зареєструвати податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних, складену ТОВ "МАС.ТОРГ" ЄДРПОУ 41168067, датою їх фактичного надходження до ДПС України, а саме: Податкову накладну №4 від 02 березня 2020 року;

Визнати протиправними та скасувати рішення про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку №19469 від 05.03.2020 року;

Зобов`язати Головне управління ДПС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 43145015) виключити Товариство з обмеженою відповідальністю "МАС.ТОРГ" ЄДРПОУ 41168067 з переліку ризикових платників податків.

В порядку розподілу судових витрат стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "МАС.ТОРГ" документально підтверджені судові витрати зі сплати судового збору у розмірі 4204,00 грн. солідарно за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Дніпропетровській області у розмірі 2102,00 грн., за рахунок бюджетних асигнувань Державної податкової служби України у розмірі 2102,00 грн.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України та може бути оскаржене в строки, передбачені статтею 295 Кодексу адміністративного судочинства України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя В.С. Віхрова

Часті запитання

Який тип судового документу № 90645728 ?

Документ № 90645728 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 90645728 ?

Дата ухвалення - 29.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90645728 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 90645728 ?

В Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 90645727
Наступний документ : 90645729