Рішення № 90565896, 24.07.2020, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
24.07.2020
Номер справи
924/617/20
Номер документу
90565896
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" липня 2020 р. Справа № 924/617/20

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Музики М.В., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін справу

за позовом комунального підприємства "Славутське житлово-комунальне об'єднання", м. Славута Хмельницької області

до приватного підприємства "Валентина", м. Славута Хмельницької області

про стягнення 13592,39 грн. заборгованості по договору про надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів від 01.04.2014 року,

представники сторін: не викликались

ВСТАНОВИВ:

позивач звернувся до суду з позовом, у якому просить стягнути з відповідача 13592,39 грн. заборгованості по договору про надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів від 01.04.2014 року за період з лютого 2017 року по березень 2019 року. Свої вимоги мотивує неналежним виконанням ПП "Валентина" своїх зобов'язань з повної та своєчасної оплати наданих позивачем послуг.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 25.05.2020 року відкрито провадження у справі за позовом комунального підприємства "Славутське житлово-комунальне об'єднання", м. Славута Хмельницької області до приватного підприємства "Валентина", м. Славута Хмельницької області про стягнення 13592,39 грн. заборгованості по договору про надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів від 01.04.2014 року; ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи.

Відповідач у відзиві на позов заперечує проти задоволення позовних вимог. Зазначає, що договір №72 від 01.04.2014 року припинив свою дію 01.04.2017 року у зв'язку з закінчення строку, на який його укладено. При цьому, магазини, на вивезення побутових відходів з яких був укладений вказаний договір, передано в оренду ФОП Недашківській Л.А., яка самостійно вивозила побутові відходи.

Окрім того, заявляє про сплив строку позовної давності за вимогами, які заявлені в даному позові.

Позивач у відповіді на відзив вважає заперечення відповідача необґрунтованими. Наголошує на тому, що рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 16.11.2017 року позивач визначений єдиним виконавцем послуги з вивезення твердих побутових відходів, а посилання відповідача на договір поставки №6 від 02.01.2019 року є безпідставним. Водночас, жодних доказів на підтвердження ненадання послуг комунальним підприємством "Славутське житлово-комунальне об'єднання", м. Славута Хмельницької області матеріали справи не містять. Додатково зауважує на необґрунтованості застосування наслідків спливу строку позовної давності по причині щомісячної оплати послуг.

Фактичні обставини справи, встановлені судом, та зміст спірних правовідносин.

Рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради №257 від 17.07.2013 року "Про затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів" та рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради №419 від 15.11.2018 року "Про затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів" затверджено норми надання послуг із вивезення побутових відходів, в тому числі, середню на рік норму на один м. куб. з розрахунку 0,45 на 1 м. кв. торговельної площі магазинів продовольчих товарів.

01.04.2014 року між КП "Славуське ЖКО" (виконавець) та приватним підприємством "Валентина" (споживач) укладено договір №72 про надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів (далі - договір), за умовами якого виконавець зобов'язався згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів, а споживач зобов'язався вчасно оплачувати послуги за встановленими тарифами у строки та на умовах, передбачених цим договором на підставі рішення №257 від 17.07.2013 року.

Обсяг надання послуг розраховується виконавцем на підставі норм, затвердженим органом місцевого самоврядування (п. 10 договору).

У п. 12. договору погоджено, що розрахунковим періодом є календарний місяць. Тариф на послуги на момент укладення цього договору встановлюється в розмірі 143,78 грн. за м. куб.

Згідно п. 20 договору споживач зобов'язується, в тому числі, оплачувати в установлений договором строк надані йому послуги з вивезення відходів.

Відповідно до п.п. 26-29 договору у разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, споживач викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо. Акт-претензія складаються споживачем та представником виконавця і скріплюються їх підписом. Акт-претензія подається виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок розміру плати або надає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії.

У п. 30 встановлено, що договір діє з 01.04.2014 року до 01.04.2017 року і набирає чинності з дня його укладення.

Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд (п. 32 договору).

Дія договору припиняється у разі, коли закінчився строк, на який його укладено. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом (п. 33 договору).

Договір підписано сторонами та скріплено їхніми печатками.

ПП "Валентина" надано довідку №1 від 30.03.2014 року про те, що загальна торгівельна площа магазинів складає 153,6 кв.м., а саме: магазин "Марія", вул. Я. Мудрого, 17 - 30 кв.м.; магазин "Людимила", вул. Кн. Сангушків, 90 - 35 кв.м.; магазин "Валентина", вул. Здоров'я, 3 - 28,6 кв.м.; магазин "Яник", вул. Острозька, буд. 14А - 60 кв.м.

Рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 19.01.2017 року №20 затверджено тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів для усіх груп споживачів, в тому числі, для інших споживачів - 95,82 грн.

Рішенням №410 від 16.11.2017 року виконавчого комітету Славутської міської ради визначено комунальне підприємство "Славутське ЖКО" виконавцем послуг із вивезення твердих побутових відходів на території м. Славути, терміном на 12 місяців.

Виконавчий комітет Славутської міської ради у рішенні №273 від 01.08.2018 року визначив послугу з поводження з побутовими відходами як окрему комунальну послугу для жителів багатоквартирних будинків та зобов'язав відповідача укласти договори із споживачами послуги.

03.04.2019 року позивач надіслав відповідачу досудову вимогу №445 від 02.04.2019 року, у якій просить сплатити заборгованість за договором №72 від 01.04.2014 року в розмірі 13592,39 грн. за надані послуги з вивезення побутових відходів з приміщень, що розташовані за адресою: магазин "Марія", вул. Я. Мудрого, 17 - 30 кв.м.; магазин "Людимила", вул. Кн. Сангушків, 90 - 35 кв.м.; магазин "Валентина", вул. Здоров'я, 3 - 28,6 кв.м.; магазин "Яник", вул. Острозька, буд. 14А.

ПП "Валентина" та ФОП Недашківська Л.А. 01.01.2014 року уклали договір оренди №1, за умовами якого відповідач передав ФОП Недашківській Л.А. в оренду приміщення по вул. Здоров'я, 3, магазин №1 "Валентина" - 26 м. кв., вул. Острозька, 14а, магазин №4 "Яник" - 44,4 кв.м., а також приміщення по вул. Я. Мудрого, 17, магазин №2 "Марія" - 33,1 кв.м., та по вул. К. Сангушків, 90, магазин №5 "Людмила" - 34,5 кв.м., терміном з 01.01.2014 року до 01.01.2015 року. Строк оренди продовжено до 30.11.2015 року договором оренди №1/0 від 01.01.2015 року. В подальшому, вказані приміщення за договором оренди №6/О від 01.12.2016 року передано відповідачем ФОП Недашківській Л.А. на період з 01.12.2016 року по 31.10.2017 року; згідно договору оренди №6/0 від 01.12.2017 року на період з 01.12.2017 року по 31.10.2018 року; відповідно до договору оренди №6/0 від 01.12.2018 року - з 01.12.2018 року по 31.10.2019 року та з 01.12.2019 року по 31.10.2020 року за договором оренди №6/0 від 01.12.2019 року.

Відповідачем надано в матеріали справи договір поставки №6 від 02.01.2019 року, укладений між ФОП Недашківською Л.А. та ФОП Кухарець С.П. на передання ФОП Недашківською Л.А. ФОП Кухарцю С.П. макулатури.

З вищевикладеного, позивач звернувся з даним позовом до суду.

Норми права, застосовані судом, оцінка доказів, аргументів, наведених учасниками справи, та висновки щодо порушення, не визнання або оспорення прав чи інтересів, за захистом яких мало місце звернення до суду.

Згідно з частиною 1, пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частинами 1, 4 статті 202 Цивільного кодексу України визначено, що правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків. Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.

Відповідно до частини 1 статті 174 Господарського кодексу України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Частина 1 статті 626 Цивільного кодексу України передбачає, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Судом встановлено, що 01.04.2014 року між сторонами у справі укладено договір №72 про надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів, який за своєю правовою природою є договором про надання послуг з терміном дії до 01.04.2017 року. При цьому, відповідно до п. 32 договору, він вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

Згідно з ст.ст. 6, 627 ЦК України сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Оскільки суду не надано доказів звернення жодної із сторін договору за місяць до його закінчення про відмову або перегляд договору, суд приходить до висновку, що такий договір є пролонгованим відповідно до п. 32 договору. При цьому, суду не видаються обґрунтованими доводи відповідача про відміну п. 32 договору положеннями п. 33 договору у зв'язку із принципом свободи договору.

Згідно ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов`язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов`язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором. Положення цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов`язання.

Відповідно до ст. 902 Цивільного кодексу України виконавець повинен надати послугу особисто.

Визначення поняття "відходи" міститься у статті 1 Закону України "Про відходи", у якій зазначено, що відходами є будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення; побутові відходи - відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов`язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення; тверді відходи - залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням; послуги з вивезення побутових відходів - збирання, зберігання та перевезення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.

Згідно ст. 17 зазначеного Закону суб`єкти господарської діяльності у сфері поводження з відходами укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об`єкт утворення відходів.

Відповідно до статті 35-1 Закону України "Про відходи" поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і правил.

Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі, джерел утворення побутових відходів укладають договори з виконавцем послуг з вивезення побутових відходів, здійснюють оплату послуг з поводження з побутовими відходами та забезпечують роздільне збирання побутових відходів. Виконавця послуг з вивезення побутових відходів визначає орган місцевого самоврядування на конкурсних засадах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Виконавець послуг з вивезення побутових відходів укладає договори про надання послуг з поводження з побутовими відходами із споживачами. Виконавець послуг з вивезення побутових відходів зобов`язаний укласти договори про надання послуг з перероблення та захоронення побутових відходів із суб`єктами господарювання, що надають такі послуги відповідно до правил благоустрою території населеного пункту, розроблених з урахуванням схеми санітарного очищення населеного пункту. Договори про надання послуг з поводження з побутовими відходами мають містити інформацію про укладені договори між виконавцем послуг з вивезення побутових відходів та суб`єктами господарювання, що надають послуги з перероблення та/або захоронення побутових відходів.

Матеріалами справи стверджується, що рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради від 19.01.2017 року №20 затверджено тарифи на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів для усіх груп споживачів. В свою чергу, рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради №257 від 17.07.2013 року "Про затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів" та рішенням виконавчого комітету Славутської міської ради №419 від 15.11.2018 року "Про затвердження норм надання послуг із вивезення побутових відходів" затверджено норми надання послуг із вивезення побутових відходів. Окрім того, рішенням №410 від 16.11.2017 року виконавчого комітету Славутської міської ради визначено комунальне підприємство "Славутське ЖКО" виконавцем послуг із вивезення твердих побутових відходів на території м. Славути.

Відтак, за умовами укладеного між сторонами договору позивач зобов`язувався надавати послуги з вивезення та утилізації побутових відходів, а відповідач - своєчасно оплачувати послуги за встановленими у рішеннях виконавчого комітету Славутської міської ради №20 від 19.01.2017 року, №257 від 17.07.2013 року та №419 від 15.11.2018 року тарифами та коефіцієнтами, що становить з березня 2017 року на суму 555,76 грн. щомісячно з розрахунку 5,8 м. куб. (п. 12 договору) х на 95,82 грн.

За приписами статті 526 ЦК України зобов`язання повинні виконуватись належним чином і в установлений строк. Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України одностороння відмова від виконання зобов`язання і одностороння зміна умов договору не допускається.

Відповідно до вимог ст. 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив зобов`язання, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Статтею 530 ЦК України визначено, що якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події.

Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Позивачем 03.04.2019 року надіслано відповідачу вимогу, що підтверджується описом вкладення та фіскальним чеком, про сплату заборгованості за період по квітень 2019 року в розмірі 13592,39 грн. до 20.04.2019 року.

В силу надіслання вимоги та з огляду на положення ст. 9 Закону України "Про житлово-комунальні послуги", у відповідача настав строк виконання зобов'язання зі сплати позивачу 13592,39 грн. заборгованості за договором №72 від 01.04.2014 року за період по березень 2019 року, проте, доказів перерахування зазначених коштів матеріали справи не містять, тому вказана сума підлягає стягненню з ПП "Валентина" в судовому порядку.

Щодо заперечень відповідача в частині ненадання послуг позивачем, суд зауважує, що учасниками справи не надано жодного доказу на підтвердження виникнення претензій у відповідача з приводу надання послуг позивачем або їх якості, в тому числі, в порядку, передбаченому п. 26 договору. В контексті зазначеного договір поставки №6 від 01.02.2019 року макулатури не може підтверджувати надання послуг ФОП Кухарцем С.П. з вивезення та утилізації побутових відходів з магазинів відповідача. Оренда таких приміщень ФОП Недашківською Л.А. також не спростовує обов'язок з оплати послуг позивача саме відповідачем, оскільки з останнім укладено договір про надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів.

Відповідачем подано заяву про застосування наслідків спливу строку позовної давності.

Згідно частини 1 статті 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

Статтею 253 ЦК України визначено, що перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок.

Згідно статті 256 ЦК України позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Відповідно до частини 3 статті 267 ЦК України позовна давність застосовується судом лише за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення ним рішення.

Частиною 1 статті 261 ЦК України передбачено, що перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

Відповідно до частини 5 статті 261 ЦК України за зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

Отже, початок перебігу строку позовної давності співпадає з моментом виникнення у зацікавленої сторони права на позов, тобто можливості реалізувати своє право в примусовому порядку через суд.

Судом встановлено, що предметом даного спору є заборгованість за березень 2017 року в розмірі 254,15 грн. та, починаючи з квітня 2017 року по березень 2019 року (включно) - по 555,76 грн. боргу щомісячно. Договір №72 не передбачав строків оплати наданих позивачем послуг, натомість, у квітні 2019 року позивач звернувся до відповідача з претензію, у якій просив сплатити борг за період з березня 2017 року квітень 2019 року.

10.12.2017 року набрав чинності Закон України "Про житлово-комунальні послуги", ст. 9 якого унормовує, що споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.

Із відмітки на поштовому конверті вбачається, що позивач звернувся до суду з даним позовом 19.05.2020 року. Відтак, огляду на відсутність строків сплати за надані послуги у договорі №72, звернення із претензією у квітні 2019 року, а також набрання чинності Законом України "Про житлово-комунальні послуги" у грудні 2017 року, яким передбачено щомісячний термін оплати послуг, суд дійшов висновку, що позивачем не пропущено трирічний строк позовної давності для звернення до суду із даним позовом.

Враховуючи все вищевикладене, позов комунального підприємства "Славутське житлово-комунальне об'єднання", м. Славута Хмельницької області до приватного підприємства "Валентина", м. Славута Хмельницької області про стягнення 13592,39 грн. заборгованості по договору про надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів від 01.04.2014 року, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Витрати по сплаті судового збору покладаються на відповідача у зв'язку з задоволенням позову.

Керуючись ст.ст. 2, 12, 20, 129, 233, 236, 237, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд -

ВИРІШИВ:

позов комунального підприємства "Славутське житлово-комунальне об'єднання", м. Славута Хмельницької області до приватного підприємства "Валентина", м. Славута Хмельницької області про стягнення 13592,39 грн. заборгованості по договору про надання послуг з вивезення та утилізації побутових відходів від 01.04.2014 року, задовольнити.

Стягнути з приватного підприємства "Валентина" (30000, Хмельницька область, м. Славута, вул. Сокола, 33, код 14175080) на користь комунального підприємства "Славутське житлово-комунальне об'єднання" (30000, Хмельницька область, м. Славута. вул. Миру, 14А, код 34432514) 13592,39 грн. (тринадцять тисяч п'ятсот дев'яносто дві грн. 39 коп.) заборгованості, 2102,00 грн. (дві тисячі сто дві грн. 00 коп.) витрат по сплаті судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів до Північно-західного апеляційного господарського суду. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Суддя М.В. Музика

Веб-адреса рішення в Єдиному державному реєстрі судових рішень за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/.

Віддрук. у 3 прим.: 1 - до справи; 2 - позивачу (30000, Хмельницька область, м. Славута, вул. Миру, 14А) - рек. з пов. про вручення; 3 - відповідачу (30000, Хмельницька область, м. Славута, вул. Сокола, 33) - рек. з пов. про вручення

Попередній документ : 90565895
Наступний документ : 90565897