Ухвала суду № 90545619, 23.07.2020, Октябрський районний суд м. Полтави

Дата ухвалення
23.07.2020
Номер справи
554/5792/20
Номер документу
90545619
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України Єдиний державний реєстр судових рішень

Дата документу 23.07.2020 Справа № 554/5792/20

Провадження № 1-кс/554/10237/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №42019170000000024 від 21.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42019170000000024 від 21.02.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що протягом 2018 року службові особи АТ «Укргазвидобування»- БУ «Укрбургаз», ГПУ «Полтавагазвидобування» та УГВ-сервіс незаконно реалізовували нові запасні частини та комплектуючі до бурового і нафтогазового обладнання за ціною 35-40 % від ринкової вартості шляхом її списання на виробничі потреби, використання в технологічних процесах тощо. Придбання зазначеного обладнання здійснюється службовими особами ТОВ «Газойл комплект» з метою подальшої реалізації комерційним структурам, що функціонують у паливно-енергетичному комплексі. З метою реалізації вказаного обладнання у якості нового, службовими особами ТОВ «Газойл комплект» складаються підроблені супровідні документи щодо його походження, технічні паспорти, проводяться дії по присвоєнню обладнанню заводських номерів тощо.

Крім того, задля легалізації фактично придбаного за готівку обладнання, службовими особами ТОВ «Газойл комплект» у бухгалтерському та податковому обліках відображається його придбання від суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема: ТОВ «Перастра», ТОВ «Мегахром»,ТОВ «Продастра» та ряд. інших.

Згідно висновку аналітичного дослідження ГУ ДПС у Полтавській області від 03.09.2019 № 1/6-31-16-09/39327884 господарської діяльності ТОВ «Газойл комплект» в частині відображення проведених операцій з придбання товарів та /або послуг за період з 01.01.18 по 01.07.2019 з окремими СГД, які мають ознаки фіктивності, виявлено обставини, що можуть свідчити про внесення посадовими особами ТОВ «Газойл комплект» недостовірних даних до декларацій з податку на додану вартість за відповідні звітні періоди, наслідком чого є отримання необґрунтованої податкової вигоди у вигляді сум податкового кредиту в розмірі 1005580, 23 грн.

В рамках оперативного супроводження даного кримінального провадження, співробітниками УСБУ в Полтавській області встановлено, що безпосередню скупку комплектуючих до бурового обладнання, що має «нелегальне походження» здійснює ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому, ОСОБА_4 реалізовує придбані комплектуючі або самостійно за готівку на бурові компанії, або директору ТОВ «Газойл комплект»- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

У ряді випадків, при надходженні від службових осіб бурових компаній пропозицій придбати комплектуючі до бурового обладнання, ОСОБА_4 радиться щодо доцільності такої операції з придбання (наявність попиту, існуюча ціна і т.ін.) із ОСОБА_5 .

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування даних встановлено, що ОСОБА_5 може зберігати за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , фінансово-господарську та бухгалтерську документацію підприємства.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, відшукання та вилучення предметів і речей кримінального правопорушення, документів та інших носіїв інформації, що мають відношення до кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить йому на праві приватної власності.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала клопотання задовольнити.

Згідно зч.1статті 234КПК України обшукпроводиться зметою виявленнята фіксаціївідомостей прообставини вчиненнякримінального правопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Під житлом особи, відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Клопотання відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що за місцем проведення обшуку можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначене майно, речі та документи необхідне для проведення документальних перевірок підприємств, судово-економічної, судової почеркознавчої та технічної експертизи документів з метою встановлення належності підписів службовим особам указаних підприємств, які видали інші офіційні документи; будуть використані як докази, і без оригіналів цих документів та майна (речей) неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

Майно, одержане внаслідок вчинення злочину та доходи від такого майна підлягають вилученню з метою забезпечення відшкодування завданих збитків.

Слідчим доведено, що спроба вилучення вищезазначених документів та майна у спосіб, відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим групи слідчих у кримінальномупровадженні №42019170000000024, тапрокурорам прокуратуриПолтавської області,що здійснюютьпроцесуальне керівництвоу вказаномукримінальному провадженні напроведення обшукуза місцемпроживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заадресою: АДРЕСА_2 ,з метоювідшукання тавилучення:предметів іречей кримінальногоправопорушення (насампередкомплектуючих добурового танафтогазового обладнанняз індивідуальниминомерними позначеннями);документів таінших носіївінформації,що маютьвідношення докримінального провадження,первинних фінансово-господарськихта бухгалтерськихдокументів ТОВ«Газойл комплект»за періодз 01.01.2018року по23.07.2020р.,у томучислі повзаємовідносинам із наступнимисуб`єктами господарюванняТОВ «Перастра»(податковий номер40250354),ТОВ «Ланікс»(податковийномер 42197550),ТОВ«Мегахром» (податковийномер 41686181),ТОВ «Продастра»(податковийномер 42297719),ТОВ «Домінікагруп» (податковийномер 41582325),ТОВ «МеркурійСтронг»(податковийномер 41381673),ТОВ «МеталАП» (податковийномер 40728569),ТОВ «ДаріонПро» (податковийномер 41711582),ТОВ «Техагротранс»(податковийномер 40427114),ТОВ «Ленвік»(податковийномер 41654289),ТОВ «АденіумПродакшн»(податковийномер 42675891),ТОВ «Мавітал»(податковийномер ЄДРПОУ42170386),ТОВ «ТрансСервіс +»(податковийномер 41917085), ТОВ«ТГ Ліга»(податковийномер 42806617),ТОВ «АстеріФлайт»(податковийномер 42343733),ТОВ «ОлімпусТорг» (пн42803506),ТОВ «ФестКомпані»(пн42591906),ТОВ «Байерсервіс»(пн42290142),ТОВ «Роксанастиль»(пн42290179),ТОВ «Аросапром.»(пн.42504017),ТОВ «ТемпларКомпані»(пн.41318329),ТОВ «Інтермаксимум»(пн.41939858), ТОВ«Горизонт Трейд»(пн. 42087382),ТОВ «ЕлеронНВП» (пн.42134154),ТОВ «Факторплюс інсайт»(пн.422367724),ТОВ «Базагазоблоку» (пн41228052),товарно-транспортнихнакладних,податкових накладних,договорів тадодатків доних,додаткових угод;чорнових записів;готівкових коштів,в томучислі віноземній валюті,здобутих злочиннимшляхом;юридично-правовихдокументів;печаток таштампів юридичнихі фізичнихосіб,кліше підписівфізичних осібабо відтиски,в томучислісуб`єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки (жорстких дисків), інших носіїв інформації, які можутьбути використаніяк доказиу кримінальному провадженні №42019170000000024.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 90545619 ?

Документ № 90545619 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90545619 ?

Дата ухвалення - 23.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90545619 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 90545619 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 90545619, Октябрський районний суд м. Полтави

Судове рішення № 90545619, Октябрський районний суд м. Полтави було прийнято 23.07.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні відомості.

Судове рішення № 90545619 відноситься до справи № 554/5792/20

Це рішення відноситься до справи № 554/5792/20. Організації, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 90545617
Наступний документ : 90545621