Ухвала суду № 90515025, 16.07.2020, Господарський суд Одеської області

Дата ухвалення
16.07.2020
Номер справи
916/952/15-г
Номер документу
90515025
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

65119, м. Одеса, просп. Шевченка, 29, тел.: (0482) 307-983, e-mail: inbox@od.arbitr.gov.ua

веб-адреса: http://od.arbitr.gov.ua

______________________________

УХВАЛА

"16" липня 2020 р.м. Одеса Справа № 916/952/15-г

Господарський суд Одеської області

У складі колегії суддів:

головуючого судді Желєзної С.П.,

судді Волкова Р.В., судді Лічмана Л.В.,

Секретаря судових засідань Кравець В.М.

За участю представників сторін:

Від позивача: не з`явився;

Від відповідача: не з`явився;

Від „Кредіт інвестмент груп” (заявника): не з`явився;

Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю „Кредіт інвестмент груп” (вх. №2-3076/20 від 06.07.2020р.) про заміну сторони виконавчого провадження, подану по справі за позовом: публічного акціонерного товариства "Імексбанк" в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до товариства з обмеженою відповідальністю "Україна" про стягнення 125 799 698,71 грн., –

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Одеської області від 16.09.2015р. по справі №916/952/15-г позов публічного акціонерного товариства "Імексбанк" (далі по тексту – ПАТ "Імексбанк") до товариства з обмеженою відповідальністю "Україна" (далі по тексту – ТОВ "Україна") було задоволено шляхом присудження до стягнення на користь позивача 111 700 000 грн. заборгованості за кредитом, 12 614 449 грн. заборгованості за відсотками, 1 485 249,69 грн. пені, розподілено судовий збір.

29.09.2015р. на виконання рішення господарського суду Одеської області від 16.09.2015р. по справі №916/952/15-г судом було видано відповідні накази.

06.07.2020р. до господарського суду від товариства з обмеженою відповідальністю „Кредіт інвестмент груп” (далі по тексту – ТОВ „Кредіт інвестмент груп”) надійшла заява про заміну стягувача у виконавчому провадженні з примусового виконання наказу, виданого на виконання рішення суду від 16.09.2015р. по даній справі.

В обґрунтування поданої заяви ТОВ „Кредіт інвестмент груп” посилається на перехід до нього прав та обов`язків ПАТ „Імексбанк” за договором про відкриття кредитної лінії №15/13 від 27.02.2013р., стягнення заборгованості за яким було предметом спору по даній справі, у зв`язку з укладанням договору про відступлення права вимоги №106/8 від 12.09.2019р.

Крім того, у поданій до суду заяві про заміну стягувача у виконавчому провадженні ТОВ „Кредіт інвестмент груп” просило розглядати заяву за його відсутності.

Ухвалою суду від 07.07.2020р. заява ТОВ „Кредіт інвестмент груп” була прийнята до розгляду у складі колегії суддів: головуючий суддя Желєзна С.П., суддя Волков Р.В., суддя Лічман Л.В., із призначення судового засідання на 16.07.2020р. о 14:00 год., явка сторін та заявника була визнана судом обов`язковою.

ПАТ „Імексбанк” та ТОВ "Україна" не скористались наданим законом правом на участь своїх представників у судовому процесі, письмових пояснень щодо поданої ТОВ „Кредіт інвестмент груп” заяви від позивача та відповідача до суду не надходило.

Враховуючи вимоги ч. 3 ст. 334 ГПК України, якою передбачено, що суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб, неявка яких не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, господарський суд дійшов висновку про наявність правових підстав для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження за відсутності учасників судового процесу.

Розглянувши заяву ТОВ „Кредіт інвестмент груп” про заміну сторони виконавчого провадження, господарський суд дійшов наступних висновків.

27.02.2013р. між ПАТ „Імексбанк” та ТОВ "Україна" було укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії №15/13, відповідно до умов якого ПАТ „Імексбанк” зобов`язався надати ТОВ "Україна" кредит шляхом відкриття відновлювальної кредитної лінії на умовах забезпеченості повернення, строковості, платності та цільового характеру використання.

На виконання умов договору про відкриття кредитної лінії №15/13 від 27.02.2013р. позивачем було надано ТОВ "Україна" кредитні кошти в межах визначеного договором кредитного ліміту.

Неналежне виконання ТОВ "Україна" зобов`язань, прийнятих на себе за умовами договору про відкриття кредитної лінії №15/13 від 27.02.2013р. в частині повернення отриманого кредиту, стало підставою для звернення ПАТ „Імексбанк” до господарського суду із позовними вимогами до відповідача, за результатами розгляду яких судом 16.09.2015р. було постановлено рішення про задоволення позовних вимог.

12.09.2019р. між ПАТ „Імексбанк” та ТОВ „Кредіт інвестмент груп”, які керувались статтями 6, 512, 627 Цивільного кодексу України та Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», за результатами відкритих торгів (аукціону), оформлених протоколом електронних торгів (аукціону), оформленого протоколом електронних торгів №02/2019 від 22.07.2019р. та на виконання рішення виконавчої дирекції Фонду від 22.08.2019р. №2153, було укладено договір про відступлення прав вимоги №106/8.

Відповідно до п. 1 договору про відступлення прав вимоги №106/8 від 12.09.2019р. за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває права вимоги Банку до позичальника, зазначеного у додатку №1 до цього договору, включаючи права вимоги до правонаступників Боржника або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржника, за кредитним договором, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно реєстру у додатку №1 до цього договору. Новий кредитор сплачує Банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначених цим договором. Сторони домовились, що відступлення Банком Новому кредитору прав вимоги за договором застави, що був укладений в забезпечення виконання зобов`язань Боржника за основним договором та не був посвідчений нотаріально, відбувається за окремим договором, який укладається між сторонами одночасно із укладенням цього договору, за іпотечними договорами, що були укладені з Боржником за основним договором та були посвідчені нотаріально, відбувається за окремими договорами, які укладаються між сторонами одночасно із укладенням даного договору.

Відповідно до п. 2 договору про відступлення прав вимоги №106/8 від 12.09.2019р. за цим договором Новий кредитор в день укладення цього договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до пункту 4 цього договору, набуває усі права кредитора за основним договором, включаючи: право вимагати належного виконання Боржником зобов`язань за основним договором, сплати Боржником грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій у розмірах, вказаних у додатку №1 до цього договору, передачі предметів застави та/або іпотеки в рахунок виконання зобов`язань тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у додатку №1 до цього договору. Права кредитора за основним договором переходять до Нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення права вимоги, за виключенням права на здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків Боржників, що надане Банку відповідно до умов основних договорів.

Згідно з п. 4 договору про відступлення прав вимоги №106/8 від 12.09.2019р. сторони домовились, що за відступлення прав вимоги за основними договорами відповідно до цього договору новий кредитор сплачує Банку грошові кошти у сумі 1 406 125,86 грн. Ціна договору сплачується Новим кредитором Банку у повному обсязі до моменту набуття чинності цим договором, відповідно до пункту 14 цього договору, на підставі протоколу, складеного за результатами відкритих торгів (аукціону), переможцем яких став Новий кредитор.

Відповідно до п. 14 договору про відступлення прав вимоги №106/8 від 12.09.2019р. цей договір набуває чинності з дати його підписання сторонами та скріплення печатками сторін. Будь-які зміни до договору є чинними за умови підписання їх сторонами і скріплення відтисками печаток сторін (за наявності).

Як вбачається з наявного в матеріалах справи платіжного доручення №39 від 19.08.2019р. ТОВ „Кредіт інвестмент груп” в рахунок виконання зобов`язань, зокрема, за договором про відступлення прав вимоги №106/8 від 12.09.2019р., було перераховано на рахунок ПАТ „Імексбанк” грошові кошти у загальному розмірі 10 910 254,69 грн. Слід зазначити, що вказані грошові кошти були перераховані на рахунок позивача на підставі протоколу електронних торгів №02/2019 від 22.07.2019р. із продажу активів ПАТ „Імексбанк”.

При цьому, з витягу з додатку №1 (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами) до договору про відступлення прав вимоги №106/8 від 12.09.2019р вбачається, що ПАТ „Імексбанк” було відступлено ТОВ „Кредіт інвестмент груп” права вимоги за договором про відкриття кредитної лінії №15/13 від 27.02.2013р., боржником за яким виступає ТОВ "Україна".

Відповідно до ч. ч. 1, 2, 5 ст. 15 Закону України „Про виконавче провадження” від 2 червня 2016 року N 1404-VIII (з наступними змінами і доповненнями) сторонами виконавчого провадження є стягувач і боржник. Стягувачем є фізична або юридична особа чи держава, на користь чи в інтересах яких видано виконавчий документ. Боржником є визначена виконавчим документом фізична або юридична особа, держава, на яких покладається обов`язок щодо виконання рішення. У разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив. У разі якщо сторона виконавчого провадження змінила найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім`я чи по батькові (для фізичної особи), виконавець, за наявності підтверджуючих документів, змінює своєю постановою назву сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ст. 52 ГПК України суд, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно з ч. ч. 1, 2, 5 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Положення цієї статті застосовуються також у випадку необхідності заміни боржника або стягувача у виконавчому листі до відкриття виконавчого провадження.

Варто зауважити, що для настання процесуального правонаступництва необхідно встановити факт переходу до особи матеріальних прав попередника. При цьому слід враховувати, що у зв`язку із заміною кредитора в зобов`язанні саме зобов`язання зберігається цілком і повністю, змінюється лише його суб`єктний склад у частині кредитора.

Як зазначалось вище по тексту ухвали, 12.09.2019р. між ПАТ „Імексбанк” та ТОВ „Кредіт інвестмент груп” було укладено договір про відступлення прав вимоги №106/8. При цьому, з витягу з додатку №1 (реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами) до договору про відступлення прав вимоги №106/8 від 12.09.2019р. вбачається, що ПАТ „Імексбанк” було відступлено ТОВ „Кредіт інвестмент груп” права вимоги за договором про відкриття кредитної лінії №15/13 від 27.02.2013р., боржником за яким виступає ТОВ "Україна".

Згідно зі ст.ст. 510, 512, 513 ЦК України сторонами у зобов`язанні є боржник і кредитор. Кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

Положеннями ст.ст. 514, 516, 517 ЦК України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Первісний кредитор у зобов`язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов`язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов`язанні.

За своєю суттю заміна кредитора в зобов`язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. У зв`язку із заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження і її заміна новим кредитором проводиться відповідно до частини п`ятої статті 15 Закону України “Про виконавче провадження” за заявою заінтересованої особи. Такою заінтересованою особою є новий кредитор (правонаступник). Між тим, слід враховувати, що у зв`язку із заміною кредитора в зобов`язанні саме зобов`язання зберігається цілком і повністю, змінюється лише його суб`єктний склад у частині кредитора.

Господарський суд зауважує, що відступлення права вимоги є правочином (договором), на підставі якого старий кредитор передає свої права новому кредитору, а новий кредитор приймає ці права і зобов`язується або не зобов`язується їх оплатити. Договір відступлення права вимоги може бути оплатним, якщо в ньому передбачений обов`язок нового кредитора надати старому кредитору якесь майно замість отриманого права вимоги. В такому випадку на відносини цесії розповсюджуються положення про договір купівлі-продажу, оскільки ст. 656 Цивільного кодексу України передбачено, що предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом.

За результатами надання оцінки поданій ТОВ „Кредіт інвестмент груп” заяві про заміну сторони виконавчого провадження, а також враховуючи укладення між ПАТ „Імексбанк” та ТОВ „Кредіт інвестмент груп” договору про відступлення прав вимоги №106/8 від 12.09.2019р., господарський суд дійшов висновку про наявність правових підстав для здійснення заміни сторони у виконавчому провадженні при примусовому виконанні наказу від 29.09.2015р., виданого господарським судом Одеської області на виконання рішення суду від 16.09.2015р. по справі №916/952/15-г, з ПАТ „Імексбанк” його правонаступником – ТОВ „Кредіт інвестмент груп”.

Згідно вимог ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. У разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

Разом з тим, ст. 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Підсумовуючи вищезазначене, господарський суд доходить висновку про наявність правових підстав для заміни сторони у виконавчому провадженні при примусовому виконанні наказу від 29.09.2015р. по даній справі, що має наслідком необхідність задоволення поданої ТОВ „Кредіт інвестмент груп” заяви.

Керуючись ст. ст. 52, 74, 86, 234, 334 ГПК України, суд, -

ВИРІШИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю „Кредіт інвестмент груп” про заміну сторони виконавчого провадження – задовольнити.

2. Замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні при примусовому виконанні наказу від 29.09.2015р., виданого господарським судом Одеської області на виконання рішення від 16.09.2015р. по справі №916/952/15-г про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю "Україна" (65039, м. Одеса, пр. Гагаріна, 12-А, код ЄДРПОУ 20939771) на користь публічного акціонерного товариства "Імексбанк" від імені та в інтересах якого діє уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (65044, м. Одеса, пр. Шевченка, 8-А, код ЄДРПОУ 20971504) 111700000/сто одинадцять мільйонів сімсот тисяч/грн. 00коп. заборгованості за кредитом, 12614449/дванадцять мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч чотириста сорок дев`ять/грн. 02коп. заборгованості за відсотками, 1485249/один мільйон чотириста вісімдесят п`ять тисяч двісті сорок дев`ять/грн. 69коп. пені з публічного акціонерного товариства „Імексбанк” його правонаступником – товариством з обмеженою відповідальністю „Кредіт інвестмент груп” /04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, ідентифікаційний код 41586125/.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України та може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її підписання.

Повний текст ухвали складено 21.07.2020р.

Головуючий суддя С.П. Желєзна

Суддя Р.В. Волков

Суддя Л.В. Лічман

Попередній документ : 90515024
Наступний документ : 90515026