Ухвала суду № 90282180, 06.07.2020, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
06.07.2020
Номер справи
910/16803/19
Номер документу
90282180
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про закриття підготовчого провадження та

призначення справи до судового розгляду по суті

м. Київ

06.07.2020справа № 910/16803/19

Господарський суд міста Києва у складі судді Марченко О.В., за участю секретаря судового засідання Роздобудько В.В.,

розглядаючи у відкритому судовому засіданні

справу №910/16803/19

за позовом громадської спілки «Українська ліга авторських та суміжних прав» (02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, офіс 1016; ідентифікаційний код 42502769)

до товариства з обмеженою відповідальністю «Массмарт» (03056, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд. 27, оф. 25; ідентифікаційний код 41747891)

про стягнення 187 785 грн.,

за участю представників:

позивача - Сербуль О.Ю. (довіреність від 14.01.2020 №б/н);

відповідача - Кузіної І.П. (довіреність від 17.12.2019 № б/н);

ВСТАНОВИВ:

Громадська спілка «Українська ліга авторських та суміжних прав» (далі - Спілка) звернулася до господарського суду міста Києва з позовом про стягнення з товариства з обмеженою відповідальністю «Массмарт» (далі - Товариство) 187 785 грн. паушальної суми.

Позов мотивовано тим, що:

- Спілка з 29.05.2019 є єдиною в Україні акредитованою організацією розширеного колективного управління у сфері публічного виконання фонограм і зафіксованих в них виконань;

- 30.08.2019 та 14.10.2019 представником Спілки Савченком О.Г. здійснено фіксації використання об`єктів суміжних прав у магазині «Біле сухе» (м. Київ, вул. Ентузіастів, 7), у зв`язку з чим складено акти №31/08/19 БС та №14/10/19 БС, якими зафіксовано факти, що свідчать про використання відповідачем в його приміщенні фонограм та зафіксованих у них виконань;

- користувач (відповідач) здійснював свою господарську діяльність без укладання договору про використання об`єктів суміжних прав (саме в сфері публічного виконання), а отже без отримання належного дозволу на таке використання і без виплати роялті належному суб`єкту, тобто акредитованій організацій колективного управління;

- Спілка через ухилення Товариства від свого обов`язку укласти з позивачем договір про використання об`єктів суміжних прав недоотримала суму роялті, яка випливає із базового тарифу, передбаченого тарифами позивача, що розміщені на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, а саме на суму, що відповідає 50 мінімальним місячним заробітним платам;

- паушальна сума, яку відповідач повинен сплатити позивачу, має складати 45 мінімальних місячних заробітних плат.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 04.12.2019 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі в порядку загального позовного провадження; підготовче засідання призначено на 13.01.2020.

08.01.2020 відповідач подав суду відзив на позовну заяву, в якому заперечив проти задоволення позовних вимог з огляду на те, що:

- витяг з протоколу №1, розміщений на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (далі - Міністерство), щодо акредитації позивача не містить визначення «позивач єдина в Україні акредитована організація колективного управління в сфері діяльності передбаченої ч. 5 абз. 4, п. 3»; крім того, на сайті Міністерства, як мінімум ще не одна організація, яка здійснює діяльність у сфері розширеного колективного управління.

- позовна заява не містить належного обґрунтування, які саме права та законні інтереси позивача були порушені відповідачем;

- Спілкою не подано суду будь-яких документів, які б підтверджували наявність у позивача повноважень на управління майновими правами суб`єктів авторського права, зокрема, щодо творів: Robasebeat - «After Day»; Roben Bucks «Dry Leaves (electro original)»; Bruce Maginnis & Simon Figliuzzi - «Renderzvovs»; Straight from the Soul - «Stargazer»; Kool Sax - «Serenity»; Oliver Stone - «The Cloud»;

- диски, додані до позовної заяви (на кожному із них відкривається лише один файл), не містять фіксації будь-яких правопорушень, а тому не є належними доказами у даній справі; крім того, акти №31/08/19БС та № 14/10/19БС без відео-звукозаписів також не є належними доказами;

- роздруківка із офіційного сайту Міністерства не містить розмірів винагород (роялті), які б обчислювалися у мінімальних місячних заробітних платах; в частині, що стосується магазинів, зазначається винагорода (роялті) у сумі 350 грн./місяць.

У підготовчому засіданні 13.01.2020 оголошено перерву до 03.02.2020.

14.01.2020 позивач подав суду відповідь на відзив, в якій вказав про те, що: Спілка акредитована щодо сфери «публічного сповіщення фонограм та зафіксованих у них виконань»; даний спір стосується такого способу використання фонограм та зафіксованих у них виконань як «публічне виконання»; до початку використання фонограм та зафіксованих у них виконань користувач (відповідач) повинен був укласти договір з акредитованою організацією колективного управління та сплачувати їй роялті; такий свій обов`язок відповідач не виконав.

Спілка 28.01.2020 подала суду заяву щодо судової практики в аналогічному спорі.

03.02.2020 Товариство подало суду заперечення, в яких фактично виклало доводи відзиву на позовну заяву, а також зазначило, що на даний час правосуб`єктність позивача, в тому числі і у сфері «публічного виконання фонограм та зафіксованих у них виконань», наразі оспорюється (встановлюється) у судовому порядку (справа №640/24558/19).

Ухвалою господарського суду міста Києва від 03.02.2020 продовжено строк підготовчого провадження у справі №910/16803/19; відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/16803/19 на 02.03.2020.

03.02.2020 відповідач подав суду клопотання про зупинення провадження у справі №910/16803/19 до набрання законної сили рішенням у справі №640/24558/19.

Клопотання мотивоване тим, у разі задоволення позовних вимог у справі №640/24558/19 Спілка не матиме процесуальної дієздатності для стягнення з Товариства 187 785 грн. паушальної суми.

11.02.2020 позивач подав суду заяву щодо заперечення відповідача, в якій виклав власні твердження щодо розрахунку завданих позивачу збитків.

Позивач 11.02.2020 подав суду заперечення на клопотання відповідача про зупинення провадження у справі, в якому зазначив, що не існує об`єктивної неможливості розгляду справи №910/16803/19 до вирішення справи №640/24558/19, оскільки Спілка незмінно перебуває в Реєстрі організацій колективного управління як акредитована організація колективного управління.

У підготовчому засіданні 02.03.2020 оголошено перерву до 24.03.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 18.03.2020 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/16803/19 на 27.04.2020.

Ухвалою господарського суду міста Києва від 27.04.2020 відкладено підготовче засідання з розгляду справи №910/16803/19 на 01.06.2020.

Позивач 29.05.2020 подав суду заяви (з електронним цифровим підписом), в яких виклав нормативно-правове обґрунтування позовних вимог, а також просив стягнути з відповідача судові витрати після прийняття рішення у даній справі.

У підготовчому засіданні 01.06.2020 Товариство подало суду клопотання про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, проведення якої відповідач просить доручити експертам Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності; на вирішення експертизи відповідач просить поставити такі питання:

« 1) Чи наявне у наданих Позивачем відео-, звуко-записах використання у приміщенні магазину «Белое&Сухое», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ентузіастів, буд. 7, фонограм та зафіксованих у них виконань, а саме: Robasebeat - «After Day», Roben Bucks «Dry Leaves (electro original)», Bruce Maginnis & Simon Figliuzzi - «Renderzvovs», Straight from the Soul - «Stargazer», Kool Sax - «Serenity», Oliver Stone - «The Cloud»?

2) Чи за допомогою технічного засобу (технічних засобів), вказаного (-их) у Акт фіксації № 31/08/19БС від 30 серпня 2019 року та Акті фіксації № 14/10/19БС від 14 жовтня 2019 року здійснена фіксація відео-, звуко-записів, наданих Позивачем?

3) За допомогою одного чи декількох технічних засобів зафіксований відео-, звуко-запис, наданий Позивачем, та вказаний у Акті фіксації № 31 /08/19БС від 30 серпня 2019 року?

4) За допомогою одного чи декількох технічних засобів зафіксований відео-, звуко-запис, наданий Позивачем, та вказаний у Акті фіксації № 14/10/19БС від 14 жовтня 2019 року?

5) Чи проводився запис відео-, звуко-записів, наданих Позивачем, безперервно?

6) Чи одночасно проводився запис відео-зображення та звуку у відео-, звуко-записах, наданих Позивачем, та чи відповідає зміст відео-, звуко-записів, наданих Позивачем, запису звуку?».

Ухвалою господарського суду міста Києва від 01.06.2020 відкладено підготовче засідання на 06.07.2020.

02.06.2020 позивач подав суду заперечення на клопотання відповідача про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, в яких зазначив про те, що у даній справі встановити обставини на підставі поданих доказів можливо, про це свідчить численні рішення судів у позовах, які подають організації колективного управління.

Спілка 12.06.2020 подала суду додаткові пояснення (заява) щодо статусу Спілки як акредитованої організації колективного управління (підтвердження належності позивача) та заява щодо права позивача обирати ефективний спосіб захисту (нові висновки Верховного суду).

У підготовче засідання 06.07.2020 з`явилися представники позивача та відповідача.

Представник відповідача у підготовчому засіданні 06.07.2020 наголосив на доводах клопотання про зупинення провадження у справі №910/16803/19 до набрання законної сили рішеннями у справах №640/24558/19 та №640/10615/20.

Клопотання мотивоване тим, у разі задоволення позовних вимог у справах №640/24558/19 та №640/10615/20 Спілка не матиме процесуальної дієздатності для стягнення з Товариства 187 785 грн. паушальної суми.

Представник позивача у підготовчому засіданні 06.07.2020 заперечив проти задоволення вказаного клопотання відповідача.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 227 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) суд зобов`язаний зупинити провадження у справі у випадках об`єктивної неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного провадження, адміністративного, цивільного, господарського чи кримінального судочинства, - до набрання законної сили судовим рішенням в іншій справі; суд не може посилатися на об`єктивну неможливість розгляду справи у випадку, коли зібрані докази дозволяють встановити та оцінити обставини (факти), які є предметом судового розгляду.

Господарський суд міста Києва дійшов висновку про те, що клопотання Товариства про зупинення провадження у справі №910/16803/19 не підлягає задоволенню з огляду на те, що:

- предметом розгляду справи №910/16803/19 є стягнення з Товариства 187 785 грн. паушальної суми;

- предметом розгляду справ №640/24558/19 та №640/10615/20 є:

визнання протиправним та скасування рішення Комісії з акредитації організацій колективного управління від 06-10 травня 2019 року (протокол № 1, пункт 4, підпункт 4.2) в частині акредитації організації колективного управління Спілка у сфері розширеного колективного управління «право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм та зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою»;

визнання протиправним та скасування рішення Комісії з акредитації організацій колективного управління від 06-10 травня 2019 року (протокол №1, пункт 5, підпункт 5.2) в частині акредитації організації колективного управління Спілка у сфері розширеного колективного управління «право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне сповіщення фонограм та зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції»;

зобов`язання Міністерства скасувати наказ від 29.05.2019 № 912, яким було акредитовано Спілку у сфері розширеного колективного управління «право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою»;

зобов`язати Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України скасувати наказ від 29.05.2019 №913, яким було акредитовано Спілку у сфері розширеного колективного управління «право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне сповіщення фонограм та зафіксованих у них виконань, відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, крім кабельної ретрансляції»;

- предметом доказування у справі №910/16803/19 є вчинення відповідачем порушення суміжних прав інтелектуальної власності фонограм та зафіксованих у них виконань;

- Міністерство наказом від 04.01.2019 № 8, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2019 за № 77/33048, затвердило Положення про комісію з акредитації організацій колективного управління;

- наказом Міністерства від 29.05.2019 № 912 організацію колективного управління - Спілку акредитовано у сфері розширеного колективного управління - право на справедливу винагороду, спільну для виконавців та виробників фонограм (відеограм), за публічне виконання фонограм і зафіксованих у них виконань чи публічну демонстрацію відеограм і зафіксованих у них виконань, опублікованих для використання з комерційною метою, строком на три роки;

- матеріали справи не містять доказів втрати чинності чи визнання недійсним наказу від 29.05.2019 № 912; втрата чинності наказом Міністерства від 04.01.2019 № 8 свідчить про те, що Положення про комісію з акредитації організацій колективного управління вже не діє;

- отже, як на момент фіксування фактів використання об`єктів суміжних прав (30.08.2019 та 14.10.2019), так і на даний час Спілка включена до Реєстру організацій колективного управління і є єдиною в Україні акредитованою організацією колективного управління, діяльність якої стосується, зокрема, надання дозволів у сфері публічного виконання фонограм та зафіксованих в них виконань;

- у разі, якщо Окружним адміністративним судом міста Києва буде прийнято рішення про визнання протиправним та скасування в частині рішення Комісії з акредитації організацій колективного управління від 06-10 травня 2019 року, Товариство не позбавлене права звернутися до суду з заявою про перегляд судового рішення в даній справі за нововиявленими обставинами.

У підготовчому засіданні 06.07.2020 представник відповідача наголосив доводах клопотання про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності та просив суд його задовольнити.

Представник відповідача наголосив на доводах письмових заперечень та просив суд відмовити у задоволенні клопотання відповідача про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності.

Частиною першою статті 99 ГПК України передбачено, що суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Частиною першою статті 2 ГПК України передбачено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Одним з принципів господарського судочинства є принцип змагальності сторін, відповідно до якого кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Суд, заслухавши пояснення представника позивача, дослідивши матеріали справи та доводи відповідача, викладені у клопотанні про призначення у справі судової експертизи об`єктів інтелектуальної власності, вважає за необхідне відмовити у його задоволенні з огляду на те, що: Товариство висновку експерта з наведених у клопотанні питань суду не подало та не мотивувало неможливості надати такий висновок; позивачем в обґрунтування позовних вимог подано не лише відеозаписи як докази у розумінні статтей 73, 74 та 80 ГПК України; питання, які можуть бути вирішені в результаті експертного дослідження, не спростують обставини публічного виконання спірних музичних творів Товариством, що можуть підтверджуватися зібраними у справі іншими доказами та поясненнями сторін; питання, які стосуються дослідження відеозапису фіксації публічного виконання, підлягають вирішенню в процесі судового розгляду.

Представники позивача та відповідача у підготовчому засіданні 06.07.2020 повідомили суд про те, що заяв і клопотань не мають, ними вчинені всі дії, передбачені у підготовчому провадженні, в зв`язку з чим просили суд розглянути справу по суті.

Суд повідомив представника відповідача про те, що у разі подання відповідачем заперечень на відповідь на відзив, судом буде враховано вказані заперечення під час розгляду справи по суті.

Відповідно до частини другої статті 177 ГПК України у підготовчому засіданні суд призначає справу до розгляду по суті, визначає дату, час і місце проведення судового засідання (декількох судових засідань - у разі складності справи) для розгляду справи по суті (пункт 18 частини другої статті 182 ГПК України).

За результатами підготовчого засідання суд постановляє ухвалу про закриття підготовчого провадження та призначення справи до судового розгляду по суті (пункт 3 частини другої статті 182 ГПК України).

Враховуючи викладене, дослідивши матеріали справи, з огляду на відсутність підстав для відкладення підготовчого засідання, господарський суд міста Києва дійшов висновку про необхідність закриття підготовчого провадження і призначення розгляду справи по суті на 10.08.2020.

Керуючись статтями 177 - 185, 194, 196, 234 та 235 ГПК України, господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

Закрити підготовче провадження та призначити справу № 910/16803/19 до судового розгляду по суті на 10.08.20 о 12:15 год. Засідання відбудеться у приміщенні господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал №12.

Ухвала набрала законної сили 06.07.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя О.В. Марченко

Часті запитання

Який тип судового документу № 90282180 ?

Документ № 90282180 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90282180 ?

Дата ухвалення - 06.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90282180 ?

Форма судочинства - Господарське

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 90282180 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 90282180, Господарський суд м. Києва

Судове рішення № 90282180, Господарський суд м. Києва було прийнято 06.07.2020. Форма судочинства - Господарське, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 90282180 відноситься до справи № 910/16803/19

Це рішення відноситься до справи № 910/16803/19. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку відомостей. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 90282179
Наступний документ : 90282181