Рішення № 90258500, 07.07.2020, Луганський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
07.07.2020
Номер справи
360/1614/20
Номер документу
90258500
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ЛУГАНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

РІШЕННЯ

Іменем України

07 липня 2020 рокуСєвєродонецькСправа № 360/1614/20

Суддя Луганського окружного адміністративного суду Смішлива Т.В., розглянувши в порядку письмового провадження справу за адміністративним позовом Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба до ОСОБА_1 про стягнення витрат пов`язаних з утриманням у вищих навчальних закладах,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2020 до Луганського окружного адміністративного суду надійшла позовна заява Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба (далі - позивач) до ОСОБА_1 (далі - відповідач), в якій позивач просить суд стягнути з ОСОБА_1 на користь Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 48846,79 грн на відшкодування витрат, пов`язаних з його утриманням під час навчання

В обґрунтування позовних вимог позивачем зазначено, що позивач проходив навчання та військову (публічну) службу у Харківському національному університеті Повітряних Сил (далі - Університет) з 20.07.2018 по 12.03.2020 на посаді курсанта.

Відповідно до розділу II "Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", затвердженого Указом Президента України від 10.12.2008 № 1153/2008, Контракт про проходження військової служби (навчання) був укладений з відповідачем 20.07.2018.

12.03.2020 контракт про проходження військової служби (навчання), укладений між Міністерством оборони України в особі начальника Університету і відповідачем був достроково розірваний та відповідач був виключений із списків особового складу Університету наказом начальника Університету (по стройовій частині) від 11.03.2020 № 61.

Відповідно до п.1 (абз.6) Контракту про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України, укладеного між Міністерством оборони України, в особі начальника Університету, і відповідачем 20.07.2018, останній взяв на себе зобов`язання "відшкодувати Міністерству оборони України витрати, пов`язані з утриманням у закладі, в якому проходить військову службу (навчання), в разі дострокового розірвання Контракту через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість чи відмови від подальшого проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення цього закладу".

Після розірвання контракту у відповідача виникло зобов`язання щодо відшкодування витрат на утримання під час навчання, а у позивача - право звернення до суду для захисту майнових інтересів в судовому порядку.

Відповідач ознайомився із загальним розрахунком № 172 від 12.03.2020 та зобов`язався добровільно відшкодувати кошти не пізніше п`ятнадцяти діб з дати видання наказу про відрахування, про що свідчить його особистий підпис.

На теперішній час добровільне відшкодування витрат на користь не відбувається.

Відповідно до частини першої статті 241 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), судовими рішеннями є, зокрема ухвали.

За приписами статті 251 КАС України днем вручення судового рішення є, зокрема день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси (пункт 5 частини шостої зазначеної статті).

Ухвалою суду від 17 квітня 2020 року зобов`язано Державну міграційну службу України надати відомості про реєстрацію місця проживання та інших персональних даних відповідача (арк. спр. 22).

Ухвалу суду про відкриття провадження у справі від 12 травня 2020 року направлено на адресу відповідача (арк. спр. 30), яку відповідач отримав 14 травня 2020 року, що підтверджено рекомендованим повідомлення про вручення поштового відправлення (арк. спр. 31).

Відповідач правом подання відзиву на позовну заяву не скористався.

У разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами відповідно вимог частини шостої статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України.

Дослідивши матеріали справи, розглянувши справу в межах заявлених позовних вимог і наданих доказів, оцінивши докази відповідно до вимог ст.ст. 72-77, 90 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), суд дійшов наступного.

20.07.2018 між Міністерством оборони України в особі т.в.о. начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба генерал - майора Турінського Олександра Васильовича та солдатом ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 (арк.спр. 16), укладено Контракт про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (далі - Контракт) (арк.спр. 7).

Абзацом 6 пункту 1 Контракту передбачено, що курсант солдат ОСОБА_1 ознайомився із законами та іншими нормативно - правовими актами, які регулюють порядок проходження військової служби (навчання), і добровільно бере на себе зобов`язання: відшкодувати Міністерству оборони України витрати, пов`язані з утриманням у вищому навчальному закладі, в якому проходить військову службу (навчання), в разі дострокового розірвання Контракту через небажання продовжувати навчання або недисциплінованість чи відмови від подальшого проходження військової служби після закінчення вищого навчального закладу у випадках, визначених частиною десятою статті 25 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу".

25.02.2020 відповідачем на адресу позивача надано рапорт про відрахування через відмову від проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення навчання (арк. спр. 17).

Згідно із пунктом 9 Контракту, його чинність припинено 12.03.2020 у зв`язку з відрахуванням ОСОБА_1 від подальшого навчання через відмову від проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення навчання. Відповідач виключений зі списків наказом начальника ХНУПС № 61 від 11.0-3.2020 (арк.спр. 7 зв.б.).

Відповідно до витягу з наказу (по стройовій частині) № 61 від 11.03.2020 солдата ОСОБА_1 , курсанта 423 навчальної групи 2-го курсу (набору 2018 року) факультету автоматизованих систем управління та наземного забезпечення польотів авіації університету, відповідно до підпункту 3.2 та 3.9 Інструкції, затвердженої наказом Міністра оборони України від 24.12.1997 №490, відраховано від подальшого навчання у зв`язку з розірванням контракту, через відмову від проходження військової служби на посадах офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу та відповідно до пункту 36 "Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України" припинено чинність дії контракту про проходження військової служби (навчання) у Збройних Силах України курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу вищого навчального закладу достроково, у зв`язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, з 12.03.2020.

Визначено утримати суму у розмірі 48846,79 грн за період навчання в університеті, відповідно Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 964 та пункту 10 статті 25 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу". Суму у розмірі 48846,79 грн внести до книги обліку нестач університету (арк. спр. 8).

12.03.2020 відповідач під підпис ознайомлений з Загальним розрахунком № 172 від 12.03.2020 коштів на відшкодування витрат, пов`язаних з утриманням курсанта ОСОБА_1 на суму 48846,79 грн (арк. спр. 9), згідно із яким фактичні витрати, пов`язані з утриманням складають:

1. по грошовому забезпеченню - 13603,95 грн (арк. спр. 10);

2. по продовольчому забезпеченню - 21023,59 грн (арк. спр. 11);

3. по речовому забезпеченню - 8674,82 грн (арк. спр. 12);

4. по медичному забезпеченню - 44,53 грн (арк. спр. 13);

5. по перевезенню до місця щорічної основної та канікулярної відпустки та у зворотному напрямку - 0,00 грн (арк. спр. 14);

6. по оплаті комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв - 5499,90 грн (арк. спр. 15).

Станом на дату розгляду справи сторонами не надано доказів відшкодування пов`язаних з утриманням у вищих навчальних закладах.

Вирішуючи адміністративний позов по суті заявлених вимог, надаючи оцінку обставинам (фактам), якими обґрунтовано вимоги і заперечення учасників справи, суд виходить з такого.

Правове регулювання відносин між державою і громадянами України у зв`язку з виконанням ними конституційного обов`язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України визначає Закон України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25.03.1995 №2232-XII (далі - Закон № 2232-ХІІ).

Відповідно до частини 6 статті 2 Закону № 2232-ХІІ, одним із видів військової служби є військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки.

Частиною першою статті 25 Закону № 2232-ХІІ визначено, що підготовка громадян України для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу проводиться у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти. У них здійснюється навчання курсантів, слухачів, студентів, ад`юнктів і докторантів.

Підготовка громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом, може здійснюватися у вищих військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах шляхом навчання на спеціальних курсах підготовки. Порядок та умови направлення, проходження військової служби громадянами України під час такої підготовки визначаються положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Громадяни України, які в установленому порядку зараховані до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти для здобуття певних освітніх рівнів і не мають звань офіцерського складу, вважаються курсантами, а ті, що мають такі звання, - слухачами (частина четверта статті 25 Закону).

З громадянами України - курсантами вищого військового навчального закладу, військового навчального підрозділу закладу вищої освіти укладається контракт про проходження військової служби (навчання) на строки, передбачені абзацом четвертим частини другої статті 23 цього Закону. Контракт про проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського або офіцерського складу після закінчення навчання укладається між громадянином та державою, від імені якої виступає уповноважений орган військового управління Збройних Сил України або іншого військового формування, для потреб якого він проходить підготовку, на строк, передбачений абзацами третім і шостим частини другої статті 23 цього Закону (частина п`ята статті 25 Закону № 2232-ХІІ).

Відповідно до частини десятої статті 25 Закону курсанти в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість, систематичне невиконання умов контракту військовослужбовцем, невиконання освітньої програми (індивідуального навчального плану - за його наявності) та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення закладу вищої освіти, а також особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п`яти років (десяти років - для осіб офіцерського складу, які оволоділи спеціальностями льотного складу авіації) після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу закладу вищої освіти відповідно до підпунктів "д", "е", "є", "з", "и" пункту 1 та підпунктів "д", "е", "є", "ж", "з" пункту 2 частини п`ятої статті 26 цього Закону, відшкодовують Міністерству оборони України та іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані ці заклади освіти, витрати, пов`язані з їх утриманням у закладі вищої освіти, відповідно до порядку і умов, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

Порядок відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2006 № 964 (далі - Порядок № 964), визначає механізм відшкодування курсантами в разі дострокового розірвання контракту через небажання продовжувати навчання або через недисциплінованість та в разі відмови від подальшого проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу після закінчення вищого навчального закладу, а також особами офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом п`яти років після закінчення вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу вищого навчального закладу (далі - вищі навчальні заклади) відповідно до пунктів "е", "є", "ж", "и", "і" частини шостої статті 26 Закону України "Про військовий обов`язок і військову службу" витрат, пов`язаних з їх утриманням у вищому навчальному закладі (далі - витрати).

Пунктом 3 Порядку № 964 визначено, що відшкодування здійснюється у розмірі фактичних витрат, пов`язаних з: грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням; перевезенням до місця проведення щорічної основної та канікулярної відпустки та у зворотному напрямку; оплатою комунальних послуг і вартості спожитих енергоносіїв. Порядок розрахунку витрат установлюється Міноборони разом з Мінфіном, МВС, Адміністрацією Держприкордонслужби, Управлінням державної охорони, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужбою.

Відповідно до вимог пункту 3 Порядку № 964 наказом Міністерства оборони України, Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства транспорту та зв`язку України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Управління Державної охорони України, Служби безпеки України від 16.07.2007 № 419/831/240/605/537/219/534, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.07.2007 за № 863/14130, затверджено Порядок розрахунку витрат, пов`язаних з утриманням курсантів у вищих навчальних закладах (далі - Порядок розрахунку витрат), норми якого кореспондуються з нормами зазначено порядку.

Витрати відшкодовуються у розмірі різниці сум витрат з утримання курсантів і витрат з утримання військовослужбовців строкової служби за відповідною військово-обліковою спеціальністю: курсантами, які навчалися менше встановлених законодавством строків строкової військової служби, - за весь період навчання (абзац другий пункту 6 Порядку № 946).

Відповідно до пункту 7 Порядку № 964 у разі відмови курсанта або особи офіцерського складу добровільно відшкодувати витрати стягнення їх сум здійснюється у судовому порядку.

Матеріали справи свідчать, що позивачем на виконання вимог Порядку № 964 та Порядку розрахунку витрат були розраховані фактичні витрати, пов`язані з утриманням відповідача з дня його зарахування по день виключення зі списків особового складу, загальна сума яких склала 48846,79 грн.

Як зазначено вище, в загальному розрахунку від 12.03.2020 № 172 коштів на відшкодування витрат, пов`язаних з утриманням курсанта ОСОБА_1 на суму 48846,79 грн, містяться розписки про те, що він ознайомлений із загальним розрахунком та зобов`язується добровільно відшкодувати витрати на утримання в університеті не пізніше 15 днів з дати видання наказу про відрахування (арк.спр. 9).

Суд зазначає, що сторонами не надано доказів, що відповідачем відшкодовано витрати, пов`язані з його утриманням у вищих навчальних закладах, як впродовж 15 днів з дати видання наказу (12.03.2020), так і станом на дату розгляду справи, що свідчить про фактичну відмову добровільного їх відшкодування та є підставою для примусового стягнення такої заборгованості.

Відповідно до пункту 2 Порядку № 964 витрати відшкодовуються Міноборони, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, Управлінню державної охорони, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Держспецтрансслужбі.

Враховуючи, що відповідачем добровільно не відшкодовано витрат пов`язаних з утриманням у вищих навчальних закладах, суд вважає достатніми підстави для їх стягнення з відповідача в судовому порядку.

У зв`язку з цим суд доходить висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог шляхом стягнення з ОСОБА_1 на користь Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба витрат, пов`язаних з утриманням у вищому навчальному закладі, в розмірі 48846,79 грн.

Згідно з частиною першою статті 77 КАС України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку щодо задоволення позовних вимог повністю.

Щодо розподілу судових витрат, суд зазначає наступне.

Відповідно до частини другої статті 139 КАС України при задоволенні позову суб`єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб`єкта владних повноважень, пов`язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

Оскільки суб`єктом владних повноважень понесено судові витрати виключно у вигляді сплати судового збору, то за приписами вказаної норми права вони відшкодуванню не підлягають.

Керуючись статтями 2, 8, 9, 19, 20, 32, 72, 77, 90, 94, 132, 139, 241-246, 250, 255, 262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

Адміністративний позов Харківського національного університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба до ОСОБА_1 про стягнення витрат, пов`язаних з утриманням у вищих навчальних закладах задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_1 ) на користь Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба (ідентифікаційний код 24980799, місцезнаходження: 61023, м. Харків, вул. Сумська, буд. 77/79) суму у розмірі 48846,79 грн (сорок вісім тисяч вісімсот сорок шість грн 79 коп.) на відшкодування витрат, пов`язаних з утриманням під час навчання.

Рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або розгляду справи в порядку письмового провадження, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається до Першого апеляційного адміністративного суду через Луганський окружний адміністративний суд.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Відповідно до пункту 3 розділу VI "Прикінцеві положення" Кодексу адміністративного судочинства України строк оскарження судового рішення продовжується на строк дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Суддя Т.В. Смішлива

Попередній документ : 90258499
Наступний документ : 90258501