Рішення № 90231924, 06.07.2020, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
06.07.2020
Номер справи
924/686/20
Номер документу
90231924
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"06" липня 2020 р. Справа № 924/686/20

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Вибодовського О.Д. при секретарі судового засідання Сорока Д.В. розглянувши матеріали

за позовом Хмельницької дитячо - юнацької - спортивної школи №2, м.Хмельницький

до ФОП Рибчинського Юрія Миколайовича, м.Хмельницький

про стягнення 60 439,27 грн. - заборгованості по орендній платі та 3 520,60 грн. - відшкодування земельного податку

Представники сторін:

Від позивача: Солтик С.О. - керівник;

Від відповідача: не з"явився

В судовому засіданні відповідно до ст.240 ГПК України проголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Суть спору:

До господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Хмельницької дитячо - юнацької - спортивної школи №2, м.Хмельницький до ФОП Рибчинського Юрія Миколайовича, м.Хмельницький про стягнення 60 439,27 грн. - заборгованості по орендній платі та 3 520,60 грн. - відшкодування земельного податку.

Ухвалою суду від 03.06.2020р. прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Справу вирішено розглядати за правилами спрощеного позовного провадження.

Присутній в судовому засіданні представник позивача наполягав на задоволенні позову, обґрунтовуючи доданими до заяви доказами та надав суду виписки по рахунках ФОП Рибчинського Юрія Миколайовича, м.Хмельницький.

Відповідач незважаючи на те, що був належним чином повідомлений про місце, дату та час розгляду даної справи, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення від 30.06.2020р. в судове засідання не з"явився, вимог ухвали суду від 03.06.2020р. та 23.06.2020р. щодо подання відзиву на позов не виконав.

Статтею 202 ГПК України передбачено, що суд може розглядати справу за відсутності учасника справи, якщо його було належно повідомлено, проте, він не повідомив про причин неявки або така неявка є повторною.

Згідно ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін; кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України зобов`язує сторони добросовісно користуватись належними їм процесуальними правами.

В силу ч. 1 ст. 76 Господарського процесуального кодексу України належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ч.1 ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Судом встановлено, що сторонам, згідно вимог Господарського процесуального кодексу України, надавалась в повному обсязі можливість щодо обґрунтування їх правової позиції по суті справи та подання доказів, чим забезпечено принцип змагальності.

Відповідно до п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. про те, що кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку, що кореспондується з обов`язком добросовісно користуватися наданими законом процесуальними правами, утримуватись від дій, що зумовлюють затягування судового процесу, та вживати надані процесуальним законом заходи для скорочення періоду судового провадження (п. 35 рішення Європейського суду з прав людини від 07 липня 1989 р. у справі Юніон Еліментарія Сандерс проти Іспанії (Alimentaria Sanders S.A. v. Spain).

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору. Нездатність суду ефективно протидіяти недобросовісно створюваним учасниками справи перепонам для руху справи є порушенням п. 1 ст. 6 даної Конвенції (§ 66 69 рішення Європейського суду з прав людини від 08 листопада 2005 р. у справі Смірнова проти України). Розумним, зокрема, вважається строк, що є об`єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданих зволікань) судового захисту.

З урахуванням практики Європейського суду з прав людини критеріями розумних строків є: правова та фактична складність справи; поведінка заявника, а також інших осіб, які беруть участь у справі, інших учасників процесу; поведінка органів державної влади (насамперед суду); характер процесу та його значення для заявника (справи Федіна проти України від 02 вересня 2010 р., Смірнова проти України від 08 листопада 2005 р., Матіка проти Румунії від 02 листопада 2006 р., Літоселітіс проти Греції від 05 лютого 2004 р. та інші).

Враховуючи обставини справи, належне повідомлення сторін про наявність судового спору та надання можливості забезпечити в повному обсязі право на захист, обов`язок дотримання принципу розумних строків вирішення спору, суд, керуючись з ч. 9 ст. 165 ГПК України, ч. 2 ст. 178 ГПК України, вирішує спір за наявними матеріалами справи.

Розглядом матеріалів справи встановлено:

10 жовтня.2018 р. між виконавчим комітетом Хмельницької міської ради, від імені якого діє управління комунального майна Хмельницької міської ради (орендодавцем), фізичною особою -підприємцем Рибчинським Ю.М. (орендарем), Хмельницькою дитячо-юнацькою спортивною школою №2 (отримувачем коштів, балансоутримувачем) укладено договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності, територіальної громади міста Хмельницького (далі - договір), відповідно до умов якого орендодавець, балансоутримувач передає, а орендар приймає в строкове платне користування майно - нежитлове приміщення загальною площею 134,3 кв.м, розміщене за адресою: м. Хмельницький, вул.Проскурівська,66. Майно передається в оренду для розміщення сауни 134,3 кв.м строком на два роки і одинадцять місяців з 10 жовтня 2018р. по 31 липня 2021р. (п.1.1 Договору).

Відповідно до пункту 3.6 договору, орендна плата перераховується отримувачу коштів до 25 числа поточного місяця на обумовлений договором рахунок.

Пунктом 5.3 вказаного договору оренди обумовлено, що орендар зобов`язується сплачувати в повному обсязі орендну плату до 25 числа поточного місяця.

Згідно наявного в матеріалах справи розрахунку заборгованості по орендній платі по договору оренди від 10.10.2018р. позивачем нараховано відповідачу за період з жовтня 2018р. по травень 2020р. 145 054,75 грн. - орендної плати (в тому числі земельний податок), відповідачем частково здійснено проплату на суму 81 094,88 грн., внаслідок чого відповідачем допущена заборгованість по орендній платі, яка станом на 28.05.2020 року, становить 60 439,27 грн. - орендної плати та 3520,60 грн. - земельного податку.

Загалом заборгованість відповідача перед позивачем становить 63 959,87 грн.

06.04.2020 року, 06.05.2020 року та 28.05.2020 року Хмельницькою дитячо-юнацькою спортивною школою №2 направлено відповідачу претензії з вимогою добровільного погашення заборгованості, однак відповідачем відповіді не надано, кошти не сплачено.

У зв`язку із порушенням відповідачем умов договору оренди позивач звернувся до суду із позовом про стягнення 60 439,27 грн. - заборгованості по орендній платі та 3 520,60 грн. - відшкодування земельного податку.

Аналізуючи подані докази, оцінюючи їх у сукупності, суд до уваги бере таке:

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до ст. 11 ЦК України та ст. 174 ГК України, господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Згідно з ст. 627 ЦК України відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

З положень ст.509 ЦК України, ст.173 ГК України вбачається, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Як вбачається із матеріалів справи 10 жовтня 2018 р. між виконавчим комітетом Хмельницької міської ради, від імені якого діє управління комунального майна Хмельницької міської ради (орендодавцем), фізичною особою - підприємцем Рибчинським Ю.М. (орендарем), Хмельницькою дитячо-юнацькою спортивною школою №2 (отримувачем коштів, балансоутримувачем) укладено договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до комунальної власності, територіальної громади міста Хмельницького (далі - договір), відповідно до умов якого орендодавець, балансоутримувач передає, а орендар приймає в строкове платне користування майно - нежитлове приміщення загальною площею 134,3 кв.м, розміщене за адресою: м. Хмельницький, вул.Проскурівська,66. Майно передається в оренду для розміщення сауни 134,3 кв.м строком на два роки і одинадцять місяців з 10 жовтня 2018р. по 31 липня 2021р. (п.1.1 Договору).

Відповідно до пункту 3.6 договору, орендна плата перераховується отримувачу коштів до 25 числа поточного місяця на обумовлений договором рахунок.

Пунктом 5.3 вказаного договору оренди обумовлено, що орендар зобов`язується сплачувати в повному обсязі орендну плату до 25 числа поточного місяця.

Згідно наявного в матеріалах справи розрахунку заборгованості по орендній платі по договору оренди від 10.10.2018р. позивачем нараховано відповідачу за період з жовтня 2018р. по травень 2020р. 145 054,75 грн. - орендної плати (в тому числі земельний податок), відповідачем частково здійснено проплату на суму 81 094,88 грн., внаслідок чого відповідачем допущена заборгованість по орендній платі, яка станом на 28.05.2020 року, становить 60 439,27 грн. - орендної плати та 3520,60 грн. - земельного податку.

Відповідно до статті 284 Господарського кодексу України орендна плата є істотною умовою договору оренди. Обов`язок своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату встановлений частиною 3 статті 285 Господарського кодексу України та частиною 3 статті 18 Закону України "Про оренду державного та комунального майна".

Згідно із ст.ст. 18, 19 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" передбачено, що орендар за користування об`єктом оренди зобов`язаний вносити орендну плату своєчасно і в повному об`ємі незалежно від наслідків господарської діяльності.

Приписами ст.638 ЦК України передбачено, що договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до ст.ст. 525, 526 ЦК України, ст. 193 ГК України зобов`язання мають виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Цивільного Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від виконання зобов`язань не допускається.

06.04.2020 року, 06.05.2020 року та 28.05.2020 року Хмельницькою дитячо-юнацькою спортивною школою №2 направлено відповідачу претензії з вимогою добровільного погашення заборгованості, однак відповідачем відповіді не надано, кошти не сплачено.

Станом на дату подання позову загальний розмір заборгованості відповідача перед позивачем становить 63 959,87 грн.

Відповідно до ст.ст. 73, 74, ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Частиною 1, ст.86 ГПК України визначено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів.

Враховуючи вищевикладене, оцінивши всі обставини справи, давши їм правову оцінку, суд прийшов до висновку про задоволення позовних вимог в повному обсязі.

Згідно ч.9, ст.129 ГПК України витрати по оплаті судового збору покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 4, 74, 86, 129, 233, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Фізичної особи - підприємця Рибчинського Юрія Миколайовича, ( АДРЕСА_1 , ідент. код: НОМЕР_1 ) на користь Хмельницької дитячо - юнацької - спортивної школи №2, (м.Хмельницький, провул. Пекарський, 2, код: 22770744) 60 439,27 грн. (шістдесят тисяч чотириста тридцять дев"ять гривень 27 коп.) - заборгованості по орендній платі, 3 520,60 грн. (три тисячі п"ятсот двадцять гривень 60 коп.) - відшкодування земельного податку та 2 102,00 грн. (дві тисячі сто дві гривні 00 коп.) - витрат по оплаті судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК, з урахуванням п. 17.5 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України.

Повний текст рішення складено та підписано 07.07.2020р.

Суддя О.Д. Вибодовський

Віддрук 3 прим.:

1- до справи

2- позивачу - 29013, м. Хмельницький, пров.Пекарський, 2;

3 - відповідачу - 29000, м. Хмельницький, вул.Нагорна, 27.

Виготовлено з АСДС помічник судді Т.М.Козій дата 07.07.2020р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 90231924 ?

Документ № 90231924 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 90231924 ?

Дата ухвалення - 06.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90231924 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 90231924 ?

В Господарський суд Хмельницької області
Попередній документ : 90231923
Наступний документ : 90231926