Рішення № 90204955, 11.06.2020, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
11.06.2020
Номер справи
910/720/20
Номер документу
90204955
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

11.06.2020Справа № 910/720/20

Господарський суд міста Києва у складі судді Курдельчука І.Д., за участю секретаря судового засідання Саруханян Д., розглядаючи у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Саламандр» про ухвалення додаткового рішення

у справі № 910/720/20

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «Саламандр» (код 41320741, вул. Шолуденка,1-Б, оф.5, м. Київ, 04116)

до комунального підприємства «Київпастранс» (код31725604, вул. Набережне шосе, 2, м. Київ, 04070)

про стягнення 1 470 113,20 грн.,

без участі представників учасників справи у зв`язку з їх неявкою.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

20.01.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла позовна заява товариства з обмеженою відповідальністю «Саламандр» (далі - Товариство) до комунального підприємства «Київпастранс» (далі - Підприємство) про стягнення боргу 1 520 113,20 грн. за договором №53.19-151 від 24.04.2019 і договором №53.19-154 від 24.04.2019.

02.06.2020 Господарським судом міста Києва було ухвалено рішення, яким позов Товариства до Підприємства про стягнення 1 4701 13,20 грн. задоволено повністю; стягнуто з Підприємства на користь Товариства 601 020 грн. боргу за договором про надання послуг №53.19-154 від 24.04.2019 та 869 093,20 грн. боргу за договором про надання послуг №53.19-151 від 24.04.2019, 22 717, 65 грн. судового збору; вирішення питання про судові витрати на професійну правничу допомогу провести в судовому засіданні 11.06.2020.

11.06.2020 до суду надійшла заява позивача про ухвалення додаткового рішення та стягнення з відповідача 15 000 грн. витрат на професійну правничу допомогу.

У судове засідання 11.06.2020 представники сторін не з`явилися, про дату, час і місце проведення засідання були повідомлені належним чином.

Розглянувши подану позивачем заяву з урахуванням документів, що підтверджують надання правничої допомоги, наявних у матеріалах справи, Господарський суд міста Києва,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до статті 244 Господарського процесуального кодексу України суд, який ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, в тому числі, якщо судом не вирішено питання про судові витрати. Суд, який ухвалив рішення, ухвалює додаткове судове рішення в тому самому складі протягом десяти днів з дня надходження відповідної заяви. Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення. У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Частиною першою статті 123 Господарського процесуального кодексу України передбачено що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Статтею 1 Закону України «Про судовий збір» визначено, що судовий збір - це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом. Судовий збір включається до складу судових витрат.

До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, в тому числі, витрати на професійну правничу допомогу (частина третя статті 123 Господарського процесуального кодексу України).

Частинами першою та другою статті 126 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Обґрунтовуючи розмір понесених судових витрат на професійну правничу допомогу позивачем додано до матеріалів справи:

- копію договору від 08.01.2020 № 1/Г про надання правничої допомоги, копію додатку № 1 до нього;

- копію розрахунку витрат на правничу допомогу від 15.01.2020;

- копію акта прийому-здачі наданих послуг з правової допомоги від 15.01.2020;

- копію розрахунку № 2 витрат на правничу допомогу від 09.06.2020;

- копію акта прийому-здачі наданих послуг з правової допомоги від 09.06.2020;

- копія рахунку-фактури від 05.02.2020 № 1/Г-20;

- копія рахунку-фактури від 10.03.2020 № 1/Г-/2-20;

- копії платіжних доручень від 06.02.2020 № 1405 на суму 10 500 грн. та від 10.03.2020 № 1418 на суму 4 500 грн.

Посилаючись на наведені документи, позивач просив стягнути з відповідача витрати на професійну правничу допомогу в сумі 15 000 грн.

Оцінюючи доводи позивача суд дійшов висновку про покладення на відповідача витрат у сумі 15 000 грн., виходячи з такого.

За приписами статті 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат - це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом; адвокатська діяльність - це незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.

Згідно із статтею 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Відповідно до частини четвертої статті 126 Господарського процесуального кодексу України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

При цьому, що за приписами частини шостої статті 126 Господарського процесуального кодексу України обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Частиною четвертою статті 129 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: 1) у разі задоволення позову - на відповідача; 2) у разі відмови в позові - на позивача; 3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

За таких обставин, виходячи з вищевикладеного, з огляду на повне задоволення позовних вимог, витрати позивача на правничу допомогу адвоката покладаються на відповідача у сумі 15 000 грн.

Керуючись приписами статтей 123, 126, 129, 221, 244 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

ВИРІШИВ:

1. Заяву товариства з обмеженою відповідальністю «Саламандр» про стягнення з комунального підприємства «Київпастранс» 15 000 грн. витрат на правничу допомогу задовольнити повністю.

2. Стягнути з комунального підприємства «Київпастранс» (код 31725604, вул. Набережне шосе, 2, м. Київ, 04070) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «Саламандр» (код 41320741, вул.Шолуденка,1-Б, оф.5, м. Київ, 04116) 15 000 (п`ятнадцять тисяч) грн. витрат на професійну правничу допомогу.

Додаткове рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на додаткове рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Повне судове рішення складено 06.07.2020.

Суддя І.Д. Курдельчук

Часті запитання

Який тип судового документу № 90204955 ?

Документ № 90204955 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 90204955 ?

Дата ухвалення - 11.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90204955 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 90204955 ?

В Господарський суд м. Києва
Попередній документ : 90204954
Наступний документ : 90204956