Ухвала суду № 90114483, 17.06.2020, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
17.06.2020
Номер справи
910/30921/15
Номер документу
90114483
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

17.06.2020Справа № 910/30921/15

За заявою Головного управління Державної податкової служби у м. Києві

про перегляд ухвали Господарського суду м. Києва від 05.02.2020 у справі № 910/30921/15 за нововиявленими обставинами

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛ" (код ЄДРПОУ 32312185)

про визнання банкрутом

Суддя Чеберяк П.П.

Представники сторін: не викликались

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа № 910/30921/15 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛ" про банкрутство на стадії процедури ліквідації, введеної постановою Господарського суду м. Києва від 28.12.2015.

10.06.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла заява Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про перегляд ухвали Господарського суду м. Києва від 05.02.2020 у справі № 910/30921/15 за нововиявленими обставинами.

Відповідно до ч. 1 ст. 320 Господарського процесуального кодексу України рішення, постанови та ухвали господарського суду, Вищого суду з питань інтелектуальної власності, якими закінчено розгляд справи, а також ухвали у справах про банкрутство (неплатоспроможність), які підлягають оскарженню у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими або виключними обставинами.

Статтею 322 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що заяви про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам цього Кодексу щодо оформлення позовних заяв до суду першої інстанції.

У заяві про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами зазначаються: 1) найменування суду, якому адресується заява, номер справи; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштові індекси, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку та адреси електронної пошти, за наявності; 3) інші учасники справи; 4) судове рішення, про перегляд якого подано заяву; 5) нововиявлені або виключні обставини, якими обґрунтовується вимога про перегляд судового рішення, і дата їх відкриття або встановлення; 6) посилання на докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин.

До заяви додаються: 1) документи, що підтверджують надіслання іншим учасникам справи копії заяви та доданих до неї документів; 2) документ про сплату судового збору; 3) докази, що підтверджують наявність нововиявлених або виключних обставин; 4) документ, який підтверджує повноваження представника особи, яка подає заяву, - якщо заява підписана таким представником; 5) клопотання особи про витребування копії рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи, якщо її немає у розпорядженні особи, яка подала заяву, - у разі подання заяви про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 2 частини третьої статті 320 цього Кодексу; 6) у разі пропуску строку на подання заяви - клопотання про його поновлення.

Звертаючись до суду із заявою про перегляд за нововиявленими обставинами, заявником, в супереч приписам ст. 322 Господарського процесуального кодексу України, не додано належних доказів сплати судового збору у встановлених Законом порядку та розмірі.

Розмір судового збору, що підлягає сплаті за звернення до суду з заявою про перегляд судового рішення у зв`язку з нововиявленими обставинами підлягає розрахунку за правилами встановленими п.п. 4 п. 2 ч. 2 ст. 4 Закону України "Про судовий збір" та становить 2 881 грн. 50 коп.

Згідно ч. 3 ст. 323 Господарського процесуального кодексу України до заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими чи виключними обставинами, яка не оформлена відповідно до вимог, встановлених статтею 322 цього Кодексу, застосовуються правила статті 174 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої та другої статті 174 Господарського процесуального кодексу України суддя встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

З огляду на те, що заявником не дотримано вимог ст. 322 Господарського процесуального кодексу України, та враховуючи, що приписи ст. 174 Господарського процесуального кодексу України носять імперативний характер, суд приходить до висновку, що наведені обставини є підставою для залишення заяви про перегляд ухвали Господарського суду м. Києва від 05.02.2020 у справі № 910/30921/15 за нововиявленими обставинами без руху відповідно до ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

Крім того, у поданій заяві заявником також заявлено вимогу про вжиття заходів до забезпечення позову шляхом накладення арешту на майно, що було реалізовано на другому повторному аукціоні з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю "АТЛ", який оформлений протоколом від 17.09.2019.

Відповідно до статті 136 Господарського процесуального кодексу України господарський суд за заявою учасника справи має право вжити передбачених статтею 137 цього Кодексу заходів забезпечення позову. Забезпечення позову допускається як до пред`явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду.

Згідно з ч. 1 ст. 139 Господарського процесуального кодексу України, заява про забезпечення позову подається в письмовій формі, підписується заявником і повинна містити: найменування суду, до якого подається заява; повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові) (для фізичних осіб) заявника, його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв`язку та адресу електронної пошти, за наявності; предмет позову та обґрунтування необхідності забезпечення позову; захід забезпечення позову, який належить застосувати, з обґрунтуванням його необхідності; ціну позову, про забезпечення якого просить заявник; пропозиції заявника щодо зустрічного забезпечення; інші відомості, потрібні для забезпечення позову.

Частиною 5 ст. 139 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що до заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі.

Таким чином, з наведеного слідує, що заява про забезпечення позову повинна бути оформлена в письмовій формі, підписана заявником, а також відповідати вимогам, встановленим ст. 139 Господарського процесуального кодексу України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ч. 1, 2 ст. 174, 322, 323 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва

УХВАЛИВ:

1. Заяву Головного управління Державної податкової служби у м. Києві про перегляд ухвали Господарського суду м. Києва від 05.02.2020 у справі № 910/30921/15 за нововиявленими обставинами залишити без руху.

2. Встановити Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві п`ятиденний строк з дня вручення ухвали для усунення недоліку шляхом здійснення сплати судового збору в розмірі 2 881 грн. 50 коп. та надання відповідного підтвердження суду.

3. У разі усунення заявником недоліків даної заяви у строк, встановлений судом, вказана заява вважатиметься поданою у день первинного її подання до суду.

Якщо заявник не усунув недоліки заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із даною заявою.

Ухвала набрала законної сили 17.06.2020 та оскарженню не підлягає.

Суддя П.П. Чеберяк

Попередній документ : 90114482
Наступний документ : 90114484