Рішення № 90114298, 23.06.2020, Господарський суд м. Києва

Дата ухвалення
23.06.2020
Номер справи
910/2829/20
Номер документу
90114298
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.uaРІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ

23.06.2020Справа № 910/2829/20

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосс Груп"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нью Ворлд Грейн Юкрейн"

про стягнення 1 953 592,62 грн

Суддя: Шкурдова Л.М.

секретар с/з Масна А.А.

Представники сторін:

від позивача: Дубовенко А.М., Литвиненко Д.О., за дог.про над.прав.допомоги.

від відповідача: Клебан Ю.О., за дог. про над.прав.допомоги

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа №910/2829/20 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосс Груп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нью Ворлд Грейн Юкрейн" про стягнення заборгованості за неналежне виконання зобов`язань за договором купівлі-продажу №ПП19/053ОК від 03.09.2019, яка складається з 1 740 506,85 грн - суми основного боргу та 213 085,77 грн - пені.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.03.2020 призначено здійснювати розгляд справи №910/2829/20 за правилами загального позовного провадження.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем зобов`язань за Договором купівлі-продажу №ПП19/053ОК від 03.09.2019 щодо оплати поставленого позивачем товару, в зв`язку з чим у відповідача перед позивачем виникла заборгованість в розмірі 1 740 506,85 грн. В зв`язку з порушенням відповідачем грошового зобов`язання за Договором позивач нарахував та просить суд стягнути з відповідача 226 021,86 грн - пеню.

Позивачем подано заяву про зменшення розміру позовних вимог, згідно якої просив суд стягнути з відповідача заборгованість в розмірі 1 740 506,85 грн. та 213 085,77 грн - пеню.

Відповідач щодо задоволення позову заперечував, вказуючи, що обов`язок здійснити оплату за договором виникає у відповідача за умови надання позивачем усіх документів, перелік яких міститься у п. 4.1. Договору купівлі-продажу, враховуючи що позивачем не виконано обов`язку встановленого п. 4.1. Договору, строк виконання обов`язку зі сплати не настав. Відповідач не заперечує, що ним у повному обсязі отримано товар, поставка якого передбачена Договором купівлі - продажу та що податкові накладні, складені позивачем за наслідком виконання Договору купівлі - продажу є належно зареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних.

В судовому засіданні 29.05.2020 закрито підготовче провадження, призначено здійснювати розгляд даної справи по суті.

У судовому засіданні 23.06.2020 року було оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, Господарський суд м. Києва, -

ВСТАНОВИВ:

03.09.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Колосс Груп" (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Нью Ворлд Грейн Юкрейн" (покупець) укладено Договір купівлі - продажу № ПП19/053ОК від 03.09.2019 (далі - Договір).

Відповідно до п.1.1. Договору продавець зобов`язується поставити покупцю у встановлений термін пшеницю 2 та/або 3, та/або 4 класу, походження - Україна, врожаю 2019 року (товар) у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар.

Згідно з п.4.1. Договору при відправленні автомобільним транспортом - розрахунки проводяться шляхом перерахування 100 % вартості партії товару на розрахунковий рахунок продавця протягом 3-х банківських днів після приймання вантажу та надання останнім наступних документів:

- товаро-транспортна накладна;

- довідка (реєстр) Терміналу, що підтверджує фактично прийняту вагу та якість (копія);

- рахунок-фактура;

- видаткова накладна;

- податкова накладна (електронна та зареєстрована в ЄРПН);

- свідоцтво платника ПДВ/ФОП/підприємства (копія) або витяг з реєстру платників ПДВ;

-свідоцтво про державну реєстрацію /ФОП/ підприємства (копія) або виписка з ЄДРПОУ;

-для ФОП паспорт та ідентифікаційний код (копія);

-інші установчі документи продавця на запит покупця.

Якщо продавець не є безпосереднім виробником товару, то додатково продавець має надати наступні документи:

- лист, що підтверджує придбання даного товару у виробника;

- бухгалтерські документи, що підтверджують придбання товару продавцем (договір, видаткова накладна, податкова накладна та квитанція про її реєстрацію);

- звіт про сівбу та збір урожаю с/г культур, проведення інших польових робіт, форма 37-СГ; форма 4-СГ; форма 29-СГ.

Відповідно до п. 4.2. Договору якщо продавець здійснює реєстрацію податкової накладної в межах граничних термінів реєстрації, встановлених ПКУ (не під час надання пакету документів для здійснення оплати покупцем), покупець здійснює часткову оплату в розмірі 80 % від вартості фактично прийнятого товару. Доплата в розмірі 20 % здійснюється після реєстрації податкової накладної продавцем в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Оригінали документів продавець передає покупцю протягом 1 (одного) банківського дня з моменту оплати (п. 4.3. Договору).

На виконання умов Договору позивачем здійснено поставку відповідачу товару на загальну суму 4 698 860,98 грн., що підтверджується видатковими накладними №332 від 06.09.2019, №333 від 06.09.2019, №334 від 06.09.2019, №335-337 від 07.09.2019, №338-340 від 08.09.2019, №342-344 від 09.09.2019, №345 від 10.09.2019, №346-348 від 11.09.2019, №349,350 від 13.09.2019 та №351 від 14.09.2019.

Відповідачем здійснено часткову оплату поставленого товару у розмірі 2 958 354,13 грн., що підтверджується наявною в матеріалах випискою по рахунку за період з 31.05.2019 по 21.11.2019.

Позивач зазначає, що за відповідачем рахується заборгованість за поставлений товар у розмірі 1 740 506,85 грн., що і стало підставою для звернення до суду.

Оцінивши наявні в справі докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, суд приходить до висновку, що заявлені позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Пунктом 1 частини 2 статті 11 Цивільного кодексу України передбачено, що однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договори та інші правочини.

Частиною 1 статті 173 Господарського кодексу України визначено, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно зі статтею 712 Цивільного кодексу України за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму. До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Згідно зі статтею 526 Цивільного кодексу України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Відповідно до статті 193 Господарського кодексу України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Згідно зі статтею 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Статтею 692 Цивільного кодексу України визначено, що покупець зобов`язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару. Покупець зобов`язаний сплатити продавцеві повну ціну переданого товару.

Згідно з пунктом 1 статті 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Судом відхиляються доводи відповідача, викладені у відзиві на позовну заяву стосовно того, що строк виконання обов`язку зі сплати товару не настав, оскільки дії відповідача щодо сплати на користь позивача 2 958 354,13 грн. з призначенням платежу (яке зазначається самим платником): оплата 80% за пшеницю 4 класу, згідно виставлених рахунків та Договору №ПП19/053ОК від 03.09.2019 свідчить про сплату відповідачем товару на підставі п.4.2. Договору.

Як було встановлено судом, відповідно до п.4.2. Договору якщо продавець здійснює реєстрацію податкової накладної в межах граничних термінів реєстрації, встановлених ПКУ (не під час надання пакету документів для здійснення оплати покупцем), покупець здійснює часткову оплату в розмірі 80 % від вартості фактично прийнятого товару. Доплата в розмірі 20 % здійснюється після реєстрації податкової накладної продавцем в Єдиному реєстрі податкових накладних.

На виконання вищевказаного підпункту Договору, позивачем зареєстровано наступні податкові накладні: № 22 від 06.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9222008634); №23 від 06.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9222005241); №24 від 06.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9221978662); №25 від 07.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9222008600); №26 від 07.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9221998258); №27 від 07.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9222001229); №29 від 08.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9221970746); №30 від 08.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9221996733); №31 від 08.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9221996418); №32 від 09.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9222000046); №33 від 09.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9221998306); №34 від 09.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9221996293); №35 від 10.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9221982628); №36 від 11.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9221980454); №37 від 11.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9221972381); №38 від 11.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9222003605); №39 від 13.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9221978867); №40 від 13.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9221975662); №41 від 14.09.2019 року (квитанція про реєстрацію 9222000310).

Отже, з урахуванням положень статті 530 Цивільного кодексу України та змісту Договору, строк виконання відповідачем грошового зобов`язання згідно Договору на момент розгляду справи настав.

Матеріалами справи підтверджується поставка позивачем товару за Договором, його прийняття відповідачем та існування заборгованості відповідача перед позивачем.

Здійснивши перерахунок суми основного боргу, суд дійшов висновку, що позовні вимоги в частині стягнення суми основного боргу підлягають задоволенню у повному обсязі у розмірі 1 740 506,85 грн. Доказів погашення суми основного боргу відповідачем не надано.

Відповідно до ст.74 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

За приписами ст.76, 77, 78, 79 належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення. Обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Докази, одержані з порушенням закону, судом не приймаються. Достовірними є докази, створені (отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини справи, які мають значення для справи. Наявність обставини, на яку сторона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, вважається доведеною, якщо докази, надані на підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. Питання про вірогідність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

Підсумовуючи наведене, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосс Груп" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нью Ворлд Грейн Юкрейн" про стягнення 1 740 506,85 грн. підлягають задоволенню повністю.

В зв`язку з порушенням грошового зобов`язання за Договором позивач нарахував та просить суд, з урахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог, стягнути з відповідача 213 085,77 грн - пеню за загальний період з 16.09.2019 по 24.02.2020.

Положеннями статті 611 ЦК України визначено, що у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Відповідно до п.7.3. Договору за несвоєчасну оплату товару покупець сплачує продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від величини не оплаченої вчасно суми, дійсної на момент прострочення платежу, за кожен день затримки оплати.

Судом перевірено розрахунок пені, враховуючи відсутність контррозрахунку відповідача, суд вважає за можливе задовольнити позовні вимоги в частині стягнення з відповідача пені в розмірі 213 085,77 грн.

Судовий збір за розгляд справи відповідно до ст. 129 Господарського процесуального кодексу України покладається на відповідача.

Керуючись ст. 74, 76-80, 129, 236, 237, 238, 240-242 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Нью Ворлд Грейн Юкрейн" (01133, м. Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36-Д, офіс 42, ідентифікаційний код 30577181) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Колосс Груп" (04210, м.Київ, проспект Героїв Сталінграда, будинок 27, літера А, офіс 12, ідентифікаційний код 40573529) 1 740 506 (один мільйон сімсот сорок тисяч п`ятсот шість) грн 85 коп - суму основного боргу, 213 085 (двісті тринадцять тисяч вісімдесят п`ять) грн 77 коп - пеню та 29 303 (двадцять дев`ять тисяч триста три) грн 89 коп - витрати по сплаті судового збору.

Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили через 20 днів з моменту виготовлення повного тексту рішення в разі не оскарження його в установленому порядку. Рішення може бути оскаржене в 20-денний строк до Північного апеляційного господарського суду.

Суддя Шкурдова Л.М.

Дата складення судового рішення: 30.06.2020 р.

Попередній документ : 90114297
Наступний документ : 90114299