Рішення № 90083434, 30.06.2020, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
30.06.2020
Номер справи
924/521/20
Номер документу
90083434
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"30" червня 2020 р. Справа № 924/521/20

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Виноградової В.В.,

за участю секретаря судового засідання Баськової Л.В., розглянувши матеріали справи

за позовом товариства з обмеженою відповідальністю "Амако Україна", с. Проліски Бориспільського району Київської області

до товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Шепетівський цукор", с. Мокіївці Шепетівського району Хмельницької області

про стягнення 414422,41 гривень

представники сторін не з`явилися

встановив: товариство з обмеженою відповідальністю "Амако Україна" звернулось до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Шепетівський цукор" про стягнення 414422,41 грн, з яких 351554,66 грн основного боргу, 33248,09 грн пені, 27871,74 грн плати за користування товарним кредитом, 1747,92 грн інфляційних втрат.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем обов`язку зі своєчасної оплати вартості товару, отриманого ним на підставі договору купівлі-продажу від 21.03.2019 №14643/355876. Правовою підставою позову зазначає положення ст. ст. 11, 202, 525, 526, 530, 610-612, 629, 692 ЦК України, ст. ст. 193, 231 ГК України.

Ухвалою суду від 07.05.2020 позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі, призначено підготовче засідання на 26.05.2020, яке відкладалось на 17.06.2020.

Ухвалою суду від 17.06.2020 підготовче провадження у справі закрито, справу призначено до судового розгляду по суті у судовому засіданні на 30.06.2020.

Позивач у заявах (від 25.05.2020, 15.06.2020, від 26.06.2020) повідомив, що заперечення, листи та кошти на погашення боргу від відповідача не надходили. Просить провести судове засідання без участі представника позивача; позовні вимоги підтримує та просить їх задовольнити в повному обсязі.

Відповідач повноважного представника в судове засідання не направив, письмового відзиву на позов з документальним обґрунтуванням своїх доводів не надав, про причини неявки та неподання доказів не повідомив, своїм процесуальним правом не скористався. Ухвали суду від 07.05.2020, 26.05.2020, 17.06.2020 направлялись на адресу відповідача, зазначену в позовній заяві та витязі з ЄДРЮО, ФОП та ГФ, повернуті на адресу суду із відміткою відділення поштового зв`язку - "відсутній".

Відповідно до ч. 4 ст. 13 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних з вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Згідно з ч. 9 ст. 165, ч. 2 ст. 178 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

З огляду на наведене справа розглядається за наявними матеріалами відповідно до приписів ч. 9 ст. 165 та ч. 2 ст. 178 ГПК України.

Розглядом матеріалів справи встановлено:

Між товариством з обмеженою відповідальністю «Амако Україна» (Постачальник) та товариством з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Шепетівський цукор" (Покупець) 21.03.2019 укладено договір купівлі-продажу №14643/355876 (далі - Договір), згідно з п. 1.1 якого Постачальник зобов`язується протягом дії даного Договору поставляти Покупцю запасні частини для сільськогосподарської та будівельної техніки та обладнання, комерційних автомобілів, причепів, автохімію, мастила (оливи), покришки, супутні товари для вищезазначеної техніки (далі за текстом "товар") за його замовленнями окремими партіями за цінами, в асортименті (за номенклатурою) та кількості, що остаточно погоджуються сторонами в накладних або додатках до цього Договору, які є невід`ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов`язується приймати товар та оплачувати його на встановлених Договором умовах.

Загальний обсяг та асортимент (номенклатура) товару, що поставляється за цим Договором, визначається кількістю та асортиментом (номенклатурою) товару, поставленого окремими партіями за всіма видатковими накладними відповідно, до умов Договору на протязі його дії (п. 1.2 договору).

Загальна сума Договору складає загальну вартість поставленого Покупцю товару та наданих послуг з сервісного обслуговування, за весь період дії даного Договору, у відповідності з видатковими накладними та наряд-замовленнями (п. 1.4 Договору).

Відповідно до п. п. 2.1, 2.2 Договору він вступає в дію з моменту його підписання повноважними особами обох сторін та діє до 31 грудня поточного року включно. Якщо за десять днів до закінчення строку дії даного Договору жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону рекомендованим листом про розірвання договору, строк дії даного Договору вважається кожного разу автоматично продовженим до 31 грудня наступного календарного року включно.

У п. 4.1 Договору зазначено, що ціни товару вважаються остаточно погодженими сторонами в видатковій накладній на момент поставки товару.

Покупець зобов`язаний здійснити оплату Товару на умовах 100% передплати за замовлену партію товару згідно рахунка Постачальника (п. 5.1 Договору).

Згідно з пп. 5.1.1 Договору рахунок підлягає оплаті протягом 3 банківських днів з дати його виставлення. В разі порушення Покупцем даної умови рахунок вважається недійсним, а Постачальник має право змінити ціну товару.

При проведенні поставки з відстроченням оплати, про що Сторони укладають додаток до цього договору, покупець зобов`язаний оплатити вартість такого товару після його поставки в строк, зазначений у відповідному додатку до цього договору (п. 5.2 Договору).

Якщо товар поставлено без попередньої оплати, а додаток про відстрочення оплати укладено не було, покупець зобов`язаний оплатити вартість такого товару протягом трьох банківських днів з дати поставки товару, вказаної в видатковій накладній (п. 5.3 Договору).

Відповідно до п. 5.4 Договору розрахунок проводиться шляхом перерахування суми вартості товару в безготівковому порядку в гривнях на поточний рахунок постачальника, вказаний в розділі 13 цього Договору.

В разі наявності заборгованості у Покупця за поставлені товари, кошти, які поступають на розрахунковий рахунок Постачальника, зараховуються в рахунок погашення такої заборгованості згідно хронологічного порядку її виникнення та до повного її погашення, незалежно від призначення платежів у платіжному дорученні (п. 5.5 Договору).

Пунктом 6.1 Договору передбачено, що поставка здійснюється самовивозом товару Покупцем зі складу Постачальника протягом 5 робочих днів з дати зарахування на поточний рахунок Постачальника 100% загальної вартості Товару, якщо інше не передбачено додатком до цього Договору.

Сторони можуть в додатках до цього Договору визначити інший порядок поставки товару (п. 6.3 Договору).

За умовами п. 6.6 Договору факт поставки товару засвідчується видатковою накладною.

Ризики загибелі або пошкодження товару, а також право власності на товар переходять, до Покупця з моменту поставки товару Покупцеві відповідно до видаткової накладної (п. 6.7 Договору).

За порушення умов Договору сторони несуть взаємну цивільно-правову відповідальність, передбачену діючим законодавством України (п. 10.1 Договору).

У п. 10.3 Договору сторони передбачили, що при простроченні оплати товару, який поставлено без попередньої оплати, чи наданих послуг, Покупець зобов`язаний сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення, від вартості неоплаченого товару (товарів) за відповідною накладною за кожен день прострочення, якщо інша відповідальність не передбачена в додатку (додатках) до цього Договору.

Накладні, за якими поставляється товар за цим Договором, а також додатки та інші двосторонні документи до Договору, що підписані уповноваженими представниками Постачальника та уповноваженими представниками Покупця за даним договором, вважаються невід`ємної частиною цього договору. Зміни та доповнення до цього Договору мають бути оформлені в письмовій формі та підписані Сторонами Договору (п. п. 12.1, 12.2 Договору).

У п. 12.4 Договору зазначено, що він набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін.

Згідно з п. 12.7 Договору до правовідносин сторін, пов`язаних з укладанням, виконанням цього договору та/або сплатою штрафних санкцій згідно Договору застосовується загальний строк позовної давності тривалістю у три роки (ст. ст. 257, 259 ЦК України).

У додатку від 21.03.2019 №1 до Договору від 21.03.2019 №14643/355876 (далі - додаток) сторони узгодили, що виконання Договору Сторонами у частині постачання товару згідно п. 1.1 Договору, здійснюється за наступною схемою.

Так, відповідно до п. 1.1 додатку в межах терміну дії цього Додатку Постачальник поставляє Покупцю запасні частини, автохімію, мастила, (оливи), шини, супутні товари тощо. Поставка товару здійснюється на умовах ЕХW (склад Постачальника: Рівненська область, Рівненський район, с. Колоденка, вул. Свободи, 26), згідно Інкотермс 2010 року.

Поставка товару може здійснюватися за замовленням Покупця окремими партіями. В момент поставки Постачальник надає Покупцю товарну накладну. Покупець зобов`язаний оплатити повну вартість отриманого Товару відповідно до кожної окремої накладної (п. 1.2 додатку).

Згідно з п. 1.3 додатку Товар в межах дії цього Додатку до Договору, постачається на умовах відстрочки платежу і товарного кредиту (у випадках, визначених цим Додатком). Покупець зобов`язаний оплатити повну вартість отриманого Товару згідно із Договором та цим Додатком протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідного Товару.

За умовами п. 1.4 додатку загальний розмір несплаченої вартості отриманого Товару Покупцем (дебіторська заборгованість) не може перевищувати 50000,00 гривень.

Підставою для нарахування плати за користування товарним кредитом є існування хоча б однієї з двох умов: а) наявність на дату такого нарахування дебіторської заборгованості Покупця та збільшення на 3 і більше відсотків курсу Євро до української гривні у відношенні до курсу, який був на момент відвантаження товару; б) строк дебіторської заборгованості перевищує строк оплати, який зазначений у п. 1.3. цього Додатку (п. 1.5 додатку).

У п. 1.6 додатку зазначено, що розмір плати за користуванні товарним кредитом (процент по товарному кредиту) згідно з умовами п. 1.5. цього Додатку розраховується як додавання сум, отриманих в пп. 1.6.1-1.6.2:

1.6.1. збільшення на 3 і більше відсотків курсу Євро до української гривні на день розрахунку процентів по товарному кредиту, у відношенні до курсу, який був на момент відвантаження товару (виникнення/збільшення дебіторської заборгованості Покупця перед Постачальником). Сторони погодили використовувати в якості інформації про курси курс продажу на момент закриття торгів на міжбанківському ринку України дані, який опублікований на сайті http://mezhbank.org.ua, а у випадку відсутності даних - на інтернет-сайті http://minfin.com.ua/currency/mb/.

1.6.2. за користування товарним кредитом понад 30 календарних днів з моменту закінчення строку, зазначеного в п. 13 цього Додатку - 20% річних від суми неоплаченої в строк дебіторської заборгованості до повного погашення дебіторської заборгованості.

Згідно з п. 1.7 додатку Постачальник має право нараховувати проценти щомісячно, або в кінці терміну товарного кредиту. Постачальник надає Покупцю довідку-розрахунок суми процентів за користування товарним кредитом.

Покупець зобов`язаний сплатити суму нарахованих процентів за користування товарним кредитом протягом 10 календарних днів з дня отримання від Постачальника відповідного розрахунку (п. 1.8 додатку).

У п. 1.9 додатку сторони визначили, що усі оплати від Покупця зараховуються наступним чином: у першу чергу погашається сума нарахованих відсотків за товарний кредит, в другу чергу - погашення вартості Товару (тіла Товарного кредиту), при цьому спочатку оплачується Товар, який був відвантажений раніше, в третю - авансові платежі та попередня оплата за нові поставки.

Цей Додаток вступає в дію з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2019 року, а в частині взаєморозрахунків між Сторонами - до повного взаєморозрахунку Сторін. В будь якому випадку, оплата за отриманий товар має бути здійснена Покупцем в повному обсязі до 30 листопада поточного року, в якому товар був отриманий Покупцем. У разі отримання Товару в період з 01 по 31 грудня, оплата за отриманий Товар повинна бути здійснена протягом 3 банківських днів з моменту отримання Товару (п. 2 додатку).

Договір та додаток до нього підписані представниками сторін та скріплені відтисками їхніх печаток.

На підставі договору позивачем було передано, а відповідачем прийнято товар на загальну суму 817162,04 грн, про що сторонами підписано та скріплено відтисками печаток видаткові накладні, а саме: №R-000237/355876 від 26.03.2019 на суму 18672,88 грн, №С-000457/355876 від 26.03.2019 на суму 4927,66 грн, №Т-000486/355876 від 02.04.2019 на суму 9852,92 грн, №К-007204/355876 від 03.04.2019 на суму 12680,51 грн, №К-008217/355876 від 12.04.2019 на суму 1690,73 грн, №Т-000682/355876 від 18.04.2019 на суму 4946,92 грн, №R-000340/355876 від 18.04.2019 на суму 306,28 грн, №К-009529/355876 від 26.04.2019 на суму 3546,72 грн, №К-010180/355876 від 08.05.2019 на суму 49177,22 грн, №R-000400/355876 від 15.05.2019 року на суму 21485,10 грн, №К-010709/355876 від 15.05.2019 на суму 12 376,80 грн, №R-000474/355876 від 10.06.2019 на суму 63684,00 грн, №R-000475/355876 від 10.06.2019 на суму 30435,56 грн, №R-000477/355876 від 11.06.2019 на суму 3824,04 грн, №R-000523/355876 від 19.06.2019 на суму 4687,03 грн, №R-000606/355876 від 04.07.2019 на суму 8584,03 грн, №R-000607/355876 від 04.07.2019 на суму 4215,14 грн, №R-000678/355876 від 18.07.2019 на суму 3842,40 грн, №R-000702/355876 від 24.07.2019 на суму 3842,40 грн, №R-000736/355876 від 30.07.2019 на суму 6623,26 грн, №R-000737/355876 від 30.07.2019 на суму 4911,12 грн, №R-000745/355876 від 01.08.2019 на суму 6487,80 грн, №R-000746/355876 від 01.08.2019 на суму 713,70 грн, №R-000772/355876 від 05.08.2019 на суму 13360,50 грн, №R-000780/355876 від 05.08.2019 на суму 3432,86 грн, №R-000781/355876 від 05.08.2019 на суму 8382,29 грн, №R-000802/355876 від 08.08.2019 на суму 457,63 грн, №R-000803/355876 від 08.08.2019 на суму 4813,34 грн, №R-000823/355876 від 13.08.2019 на суму 3241,81 грн, №R-000824/355876 від 13.08.2019 на суму 5575,30 грн, №R-000849/355876 від 16.08.2019 року на суму 4925,40 грн, №R-000841/355876 від 16.08.2019 на суму 12108,92 грн, №R-000850/355876 від 16.08.2019 на суму 4978,72 грн, №R-000858/355876 від 20.08.2019 на суму 3702,31 грн, №R-000883/355876 від 28.08.2019 на суму 23811,64 грн, №R-000903/355876 від 02.09.2019 на суму 5158,92 грн, №R-000913/355876від 03.09.2019 на суму 1063,34 грн, №R-000915/355876 від 03.09.2019 на суму 10794,00 грн; №R-000924/355876 від 04.09.2019 на суму 2662,07 грн, №R-000918/355876 від 04.09.2019 на суму 10464,01 грн, №R-000919/355876 від 04.09.2019 на суму 12364,80 грн, №R-000920/355876 від 04.09.2019 на суму 11814,52 грн, №R-000937/355876 від 05.09.2019 на суму 5670,00 грн, №R-000938/355876 від 05.09.2019 на суму 4282,20 грн, №R-000941/355876 від 05.09.2019 на суму 3382,56 грн, №R-000933/355876 від 05.09.2019 на суму 14550,56 грн, №R-000957/355876 від 09.09.2019 на суму 2096,75 грн, №R-000961/355876 від 10.09.2019 на суму 11 671,82 грн, №R-000965/355876 від 11.09.2019 на суму 3400,73 грн, №R-000964/355876 від 16.09.20І9 на суму 13695,82 грн, №R-000979/355876 від 16.09.2019 на суму 3397,56 грн, №R-000985/355876 від 16.09.2019 на суму 13267,18 грн, №R-000995/355876 від 16.09.2019 на суму 12810,24 грн, №R-001000/355876 від 17.09.2019 на суму 3025,73 грн, №R-001007/355876 від 18.09.2019 на суму 14787,22 грн, №R-001016/355876 від 19.09.2019 на суму 3292,42 грн, №R-001019/355876 від 20.09.2019 на суму 20430,85 грн, №R-001024/355876 від 20.09.2019 на суму 16947,24 грн, №R-001025/355876 від 20.09.2019 на суму 2418,01 грн, №R-001017/355876 від 23.09.2019 на суму 26106,34 грн, №R-001018/355876 від 23.09.2019 на суму 29 230,66 грн, №R-001027/355876 від 23.09.2019 на суму 537,17 гривень, №R-001031/355876 від 23.09.2019 на суму 8864,04 грн, №R-001032/355876 від 23.09.2019 на суму 30648,62 грн, №R-001037/355876 від 24.09.2019 на суму 8127,79 грн, №R-001071/355876 від 30.09.2019 на суму 2441,95 грн, №R-001141/355876 від 16.10.2019 на суму 15408,02 грн, №R-001142/355876 від 16.10.2019 на суму 13072,92 грн, №R-001167/355876 від 21.10.2019 на суму 10944,49 грн, №R-001165/355876 від 21.10.2019 на суму 12 682,08 грн, №R-001140/355876 від 22.10.2019 на суму 24354,23 грн; №R-001250/355876 від 12.11.2019 на суму 5325,05 грн; №R-001252/355876 від 12.11.2019 на суму 744,77 грн, №R-001255/355876 від 12.11.2019 на суму 3770,84 грн, №R-001259/355876 від 13.11.2019 на суму 126,29 грн, №R-001254/355876 від 13.11.2019 на суму 944,62 грн, №R-001269/355876 від 15.11.2019 на суму 18616,36 грн, №R -001274/355876 від 15.11.2019 на суму 17899,40 грн, № R-001287/355876 від 19.11.2019 на суму 7461,91 грн, №R-001292/355876 від 20.11.2019 на суму 6101,00 гривень.

Відповідач оплату товару здійснив на загальну суму 465607,38 грн відповідно до платіжних доручень від 25.03.2019 №1054 на суму 53077,90 грн, 07.05.2019 №1946 на суму 3546,72 грн, від 14.05.2019 №2034 на суму 34337,77 грн, від 07.06.2019 №2474 на суму 49177,22 грн, від 07.06.2019 №2437 на суму 63684,00 грн, від 26.06.2019 №3067 на суму 864,44 грн, від 26.06.2019 №3000 на суму 30435,56 грн, від 26.07.2019 №3621 на суму 17000,00 грн, від 01.08.2019 №3696 на суму 12720,00 грн, від 11.09.2019 №5346 на суму 6311,59 грн, від 11.09.2019 №5352 на суму 13688,41 грн, від 10.10.2019 №5735 на суму 21572,93 грн, від 10.10.2019 №5699 на суму 49190,84 грн, від 15.10.2019 №5757 на суму 10000,00 грн, від 08.11.2019 №6010 на суму 100000,00 гривень.

У матеріали справи надано копію претензії-вимоги позивача до відповідача (від 30.01.2020 №272), в якій позивач вимагав від відповідача негайно сплатити заборгованість з оплати вартості отриманих запчастин в сумі 351554,66 гривень.

З огляду на невиконання відповідачем обов`язку з оплати отриманого товару за договором купівлі-продажу від 21.03.2019 №14643/355876 позивач звернувся до суду з позовом про стягнення з відповідача 414422,41 грн, з яких 351554,66 грн основного боргу, 33248,09 грн пені, 27871,74 грн плати за користування товарним кредитом, 1747,92 грн інфляційних втрат.

Аналізуючи подані докази, оцінюючи їх у сукупності, суд до уваги бере таке.

Статтями 15, 16 ЦК України встановлено, що кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання; кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним засадам цивільного законодавства; кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Згідно з ч. 2 п. 1 ст. 175 Господарського кодексу України майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

З положень ст. 509 ЦК України, ст. 173 ГК України вбачається, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Відповідно до ст. 11 Цивільного кодексу України та ст. 174 Господарського кодексу України господарські зобов`язання можуть виникати, зокрема, з господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Як убачається з матеріалів справи, між сторонами було укладено договір купівлі-продажу від 21.03.2019 №14643/355876, за умовами якого позивач зобов`язався протягом дії договору поставляти відповідачу запасні частини для сільськогосподарської та будівельної техніки та обладнання, комерційних автомобілів, причепів, автохімію, мастила (оливи), покришки, супутні товари для вищезазначеної техніки за його замовленнями окремими партіями за цінами, в асортименті (за номенклатурою) та кількості, що остаточно погоджуються сторонами в накладних або додатках до цього договору, які є невід`ємною частиною договору, а відповідач зобов`язався приймати товар та оплачувати його на встановлених договором умовах.

Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Статтями 526 Цивільного кодексу України, 193 Господарського кодексу України передбачено, що суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства.

Згідно зі статті 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Сторони у п. 5.2 договору визначили, що при проведенні поставки з відстроченням оплати, про що Сторони укладають додаток до цього договору, покупець зобов`язаний оплатити вартість такого товару після його поставки в строк, зазначений у відповідному додатку до цього договору.

Зокрема, згідно з п. 1.3 додатку до договору товар в межах дії цього Додатку до Договору, постачається на умовах відстрочки платежу і товарного кредиту (у випадках, визначених цим Додатком). Покупець зобов`язаний оплатити повну вартість отриманого Товару згідно із Договором та цим Додатком протягом 30 календарних днів з дня отримання відповідного Товару.

Одночасно, у п. 2 додатку сторони погодили, що в будь-якому випадку, оплата за отриманий товар має бути здійснена Покупцем в повному обсязі до 30 листопада поточного року, в якому товар був отриманий Покупцем.

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України, ч. 7 ст. 193 ГК України).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов`язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 ЦК України)

Як убачається з матеріалів справи, на виконання умов договору позивачем передано, а відповідачем прийнято товар на загальну суму 817162,04 грн, що підтверджується підписаними сторонами та скріпленими відтисками їхніх печаток видатковими накладними, наявними у матеріалах справи.

Відповідачем, у свою чергу, сплачено позивачу всього 465607,38 грн, що відображено у наявних матеріалах справи платіжних дорученнях. Таким чином, сума заборгованості відповідача перед позивачем за отриманий товар, яка залишилась несплаченою, становить 351554,66 гривень.

Доказів, які би спростовували наявність заборгованості у зазначеному розмірі, суду не подано.

З огляду на наведене позовні вимоги в частині стягнення 351554,66 грн заборгованості заявлені правомірно та підлягають задоволенню.

Позивач у зв`язку з простроченням оплати вартості товару також просить стягнути з відповідача 27871,74 грн 20% річних та 1747,92 грн інфляційних втрат.

Положеннями ст. 625 ЦК України передбачено, що боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Такий інший розмір процентів встановлений сторонами у п.1.6.2 додатку до договору, відповідно до якого розмір плати за користування товарним кредитом (процент по товарному кредиту) згідно з умовами п. 1.5 цього додатку розраховується як додавання сум, отриманих, зокрема в пп. 1.6.2, а саме: за користування товарним кредитом понад 30 календарних днів з моменту закінчення строку, зазначеного в п. 13 цього додатку 20% річних від суми неоплаченої в строк дебіторської заборгованості до повного погашення дебіторської заборгованості.

Враховуючи наведене та перевіривши поданий позивачем розрахунок 20% річних та інфляційних втрат, суд вважає, що зазначені нарахування здійснені в можливих межах, а тому вимоги про їх стягнення є обґрунтованими.

Крім того, позивачем заявлено позовні вимоги про стягнення з відповідача 33248,09 грн пені.

Судом враховується, що ст. 230 ГК України передбачено обов`язок учасника господарських відносин сплатити неустойку, штраф, пеню у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

При цьому штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Виходячи із змісту ст. ст. 546, 548 Цивільного кодексу України, виконання зобов`язання може забезпечуватися у відповідності до закону або умов договору, зокрема, неустойкою, яку боржник повинен сплатити у разі порушення зобов`язання.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 549 Цивільного кодексу України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 551 Цивільного кодексу України предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Відповідно до частини четвертої статті 231 ГК України якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Сторони у п. 10.3 договору передбачили, що при простроченні оплати товару, який поставлено без попередньої оплати, чи наданих послуг, Покупець зобов`язаний сплатити Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення, від вартості неоплаченого товару (товарів) за відповідною накладною за кожен день прострочення, якщо інша відповідальність не передбачена в додатку (додатках) до цього Договору.

З огляду на зазначене, перевіривши розрахунок заявленої до стягнення суми пені, судом встановлено, що останній здійсненні з урахуванням умов договору та вимог чинного законодавства.

Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили.

Враховуючи вищенаведені обставини справи та положення законодавства, суд доходить висновку, що позовні вимоги підлягають задоволенню у повному обсязі.

Судові витрати зі сплати судового збору згідно зі ст. 129 ГПК України покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 2, 4, 74, 86, 129, 233, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, суд

В И Р І Ш И В:

Позов товариства з обмеженою відповідальністю "Амако Україна", с. Проліски Бориспільського району Київської області до товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Шепетівський цукор", с. Мокіївці Шепетівського району Хмельницької області про стягнення 414422,41 грн, з яких 351554,66 грн основного боргу, 33248,09 грн пені, 27871,74 грн плати за користування товарним кредитом, 1747,92 грн інфляційних втрат, задовольнити.

Стягнути товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Шепетівський цукор", Хмельницька область, Шепетівський район, с. Мокіївці, вул. Овчарука, буд. 36 (код 36681090) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Амако Україна", Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, буд. 2 (код 21665011) 351554,66 грн (триста п`ятдесят одну тисячу п`ятсот п`ятдесят чотири гривні 66 коп.) боргу, 33248,09 грн (тридцять три тисячі двісті сорок вісім гривень 09 коп.) пені, 27871,74 грн (двадцять сім тисяч вісімсот сімдесят одну гривню 74 коп.) плати за користування товарним кредитом, 1747,92 грн (одну тисячу сімсот сорок сім гривень 92 коп.) інфляційних втрат, 6216,34 грн (шість тисяч двісті шістнадцять гривень 34 коп.) витрат зі сплати судового збору.

Видати наказ.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду (ч. ч. 1, 2 ст. 241 ГПК України).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його проголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення (ч. 1 ст. 256 ГПК України).

Апеляційна скарга подається в порядку, передбаченому ст. 257 ГПК України, з урахуванням п. 17.5 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України.

Повне рішення складено 30.06.2020.

Суддя В.В. Виноградова

Видрук. 3 прим.: 1 - до справи, 2 - позивачу (08322, Київська область, Бориспільський район, с. Проліски, вул. Броварська, 2), 3 - відповідачу (30440, Хмельницька область, Шепетівський район, с. Мокіївці, вул. Овчарука, 36). Всім рек. з пов. про вруч.

Попередній документ : 90083433
Наступний документ : 90083435