Ухвала суду № 89967867, 23.06.2020, Одеський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
23.06.2020
Номер справи
420/795/20
Номер документу
89967867
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

Справа № 420/795/20

У Х В А Л А

23 червня 2020 року м.Одеса

Одеський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Корой С.М., розглянувши в порядку письмового провадження клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи за позовом ОСОБА_1 до Держаної екологічної інспекції в Одеській області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача – ОСОБА_2 про визнання протиправним та скасування висновку, визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку та про долучення доказів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Одеського окружного адміністративного суду перебуває справа за позовною заявою ОСОБА_1 до Держаної екологічної інспекції в Одеській області, в якій позивач просить суд:

1) визнати протиправним та скасувати висновок щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Державної екологічної інспекції в Одеській області, затверджений наказом ДЕІ в Одеській області від 10.12.2019 року №271-О, в частині визначення результатів виконання завдань начальником відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря Державної екологічної інспекції в Одеській області - Терлецькою Світланою Вікторівною;

2) визнати протиправним та скасувати наказ Державної екологічної інспекції в Одеській області від 10.12.2019 року №271-О, в частині затвердження висновку щодо оцінювання результатів службової діяльності начальника відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря Державної екологічної інспекції в Одеській області - Терлецької Світлани Вікторівни;

3) визнати протиправними та скасувати пункти 1-4 наказу Державної екологічної інспекції в Одеській області №278-О від 13.12.2019 року «Про звільнення ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 », в частині звільнення ОСОБА_1 з посади начальника відділу - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Одеської області відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря Державної екологічної інспекції в Одеській області на підставі п.3 ч.1 ст.87 ЗУ «Про державну службу»;

4) визнати протиправним та скасувати наказ Державної екологічної інспекції№13-О від 21.01.2020 року «Про внесення змін до наказу Державної екологічної інспекції в Одеській області від 13.12.2019 року №278-О «Про звільнення ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 »;

5) поновити з 21.011.2019 року ОСОБА_1 на посаді начальника відділу - старшого державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища Одеської області відділу державного екологічного нагляду (контролю) атмосферного повітря Державної екологічної інспекції в Одеській області;

6) стягнути з Державної екологічної інспекції в Одеській області на користь ОСОБА_1 середній заробіток за час вимушеного прогулу за період з 21.01.2020 року по день ухвалення судового рішення по даній справі, в сумі, визначеній на момент ухвалення судового рішення по даній справі.

Ухвалою суду від 18.02.2020 року судом відкрито провадження у даній адміністративній справі та вирішено її розглядати в порядку, визначеному ст.262 КАС України.

Ухвалою суду від 23.03.2020 року судом вирішено розглядати справу за позовом ОСОБА_1 до Держаної екологічної інспекції в Одеській області про визнання протиправним та скасування висновку, визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання в даній адміністративній справі.

Ухвалою суду від 29.05.2020 року судом закрито підготовче провадження по справі № 420/795/20 за позовом ОСОБА_1 до Держаної екологічної інспекції в Одеській області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача – ОСОБА_2 про визнання протиправним та скасування висновку, визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку.

У судове засідання 17.06.2020 року учасники процесу не прибули про дату, час та місце судового засідання сторони повідомлені належним чином та завчасно.

16.06.2020 року (вх.№ЕП/8988/20) від представника ОСОБА_1 надійшло клопотання про проведення судового засідання без участі позивача та її представника.

Разом з цим, 17.06.2020 року (вх. №ЕП/9041/20) від представника відповідача надійшла заява про відкладення розгляду справи та про долучення додаткових доказів.

Враховуючи наведене, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі, які належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд ухвалив рішення про продовження розгляду, в тому числі, клопотання представника відповідача про відкладення розгляду справи та про долучення доказів в порядку письмового провадження.

Розглянувши вказане клопотання відповідача в частині відкладення розгляду справи, суд дійшов висновку про відсутність підстав для його задоволення в цій частині, враховуючи наступне.

Так, обґрунтовуючи клопотання про відкладення розгляду справу представник відповідача зазначає, що Державна екологічна інспекція в Одеській області 17.06.2020 року приймає участь у якості сторони по справі у судових засіданнях по справах №916/1182/20, №916/3900/19, 522/21974/19 у зв`язку з чим участь уповноваженого представника відповідача 17.06.2020 року у судовому засіданні по справі №420/795/20 є об`єктивно неможливою.

Відповідно до ч.1 ст.205 КАС України неявка у судове засідання будь-якого учасника справи, за умови що його належним чином повідомлено про дату, час і місце цього засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

Згідно з п.2 ч.2 ст.205 КАС України суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим Кодексом строку з таких підстав: перша неявка в судове засідання учасника справи, якого повідомлено про дату, час і місце судового засідання, якщо він повідомив про причини неявки, які судом визнано поважними.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.205 КАС України якщо учасник справи або його представник були належним чином повідомлені про судове засідання, суд розглядає справу за відсутності такого учасника справи у разі неявки в судове засідання учасника справи (його представника) без поважних причин або без повідомлення причин неявки.

Так, згідно з ч.1 ст.55 КАС України сторона, третя особа в адміністративній справі, а також особа, якій законом надано право звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника.

Частиною 3 статті 55 КАС України визначено, що юридична особа незалежно від порядку її створення, суб`єкт владних повноважень, який не є юридичною особою, беруть участь у справі через свого керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її (його) імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи, суб`єкта владних повноважень), або через представника.

Так, разом із клопотанням про відкладення розгляду справи представником відповідача не надано обґрунтованих доказів неможливості прибуття до суду керівника або іншої особи, уповноваженої діяти від імені відповідача відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору (контракту) (самопредставництво юридичної особи, суб`єкта владних повноважень законного).

Отже, відповідачем не повідомлені поважні причини неявки до суду.

Таким чином, з наведених представником відповідача доводів судом не встановлено наявність підстав для відкладення розгляду справи, оскільки Держаною екологічною інспекцією в Одеській області не повідомлені поважні причини неявки до суду та зважаючи на те, що така неявна не перешкоджає розгляду справи по суті.

Суд зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 44 КАС України учасники справи зобов`язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

При цьому, необґрунтоване затягування розгляду справи суперечить також вимогам ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, учасником якої є Україна, стосовно права кожного на розгляд його справи судом упродовж розумного строку.

Слід звернути увагу, що Європейський суд з прав людини у своїй прецедентній практиці виходить з того, що положення п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право подати до суду будь-який позов, що стосується його цивільних прав і обов`язків. Проте право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, дозволеним за змістом, тому що право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Вжиття заходів для прискорення процедури розгляду справ є обов`язком не тільки держави, а й осіб, які беруть участь у справі. Так, Європейський суд з прав людини в рішенні від 7 липня 1989 року у справі “Юніон Аліментаріа Сандерс С.А. проти Іспанії” зазначив, що заявник зобов`язаний демонструвати готовність брати участь на всіх етапах розгляду, що стосуються безпосередньо його, утримуватися від використання прийомів, які пов`язані із зволіканням у розгляді справи, а також максимально використовувати всі засоби внутрішнього законодавства для прискорення процедури слухання.

Крім того, як наголошує в своїх рішеннях Європейський суд, відповідач як сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитися провадженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Обов`язок швидкого здійснення правосуддя покладається, в першу чергу, на відповідні державні судові органи. Розумність тривалості судового провадження оцінюється в залежності від обставин справи та з огляду на складність справи, поведінки сторін, предмету спору.

Це знайшло своє відображення і в Законі України “Про судоустрій і статус суддів”, який встановлює обов`язок судді вживати заходи щодо розгляду справи протягом строку, встановленого Законом.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання представника відповідача в частині відкладення розгляду справи за позовом ОСОБА_1 до Держаної екологічної інспекції в Одеській області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача – ОСОБА_2 про визнання протиправним та скасування висновку, визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку.

Згідно з ч.ч.1,2 ст.94 КАС України письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не визначено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього.

Відповідно до ст.72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами:1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно з ч.1 та 2 ст.73 КАС України встановлено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування. Предметом доказування є обставини, які підтверджують заявлені вимоги чи заперечення або мають інше значення для розгляду справи і підлягають встановленню при ухваленні судового рішення.

Суд вважає, що клопотання Держаної екологічної інспекції в Одеській області в частині долучення до матеріалів справи доказів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 72,73, 94, 205, 256, 295, 297 КАС України, суд, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання представника Держаної екологічної інспекції в Одеській області в частині відкладення розгляду справи за позовом ОСОБА_1 до Держаної екологічної інспекції в Одеській області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача – ОСОБА_2 про визнання протиправним та скасування висновку, визнання протиправними та скасування наказів, поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку – відмовити.

Клопотання представника Держаної екологічної інспекції в Одеській області в частині долучення до матеріалів справи доказів - задовольнити.

Долучити до матеріалів адміністративної справи штатний розпис на 2019 рік Держаної екологічної інспекції в Одеській області.

Ухвала підлягає оскарженню у встановлений статтями 295, 297 та Перехідних положень КАС України строк і порядок.

Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 256 КАС України.

Суддя Корой С.М.

Попередній документ : 89944922
Наступний документ : 89967870