Рішення № 89911348, 11.06.2020, Київський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
11.06.2020
Номер справи
947/8041/20
Номер документу
89911348
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 947/8041/20

Провадження № 2/947/2465/20

ЗАОЧНЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.06.2020 року

Київський районний суд м. Одеси в складі:

судді Маломуж А.І.,

за участю секретаря судового засідання Абухіної Н.Р.,

розглянувши у спрощеному провадженні у відкритому судовому засіданні в м. Одесі цивільну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім медицини» (м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69/71) до ОСОБА_1 (останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості за договором про надання медичних послуг,

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2020 року до Київського районного суду м. Одеси надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім медицини» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості.

Позовні вимоги мотивовані тим, що 05.01.2019 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Дім медицини» та ОСОБА_1 був укладений договір за №200147 про надання медичних послуг, загальна вартість якого склала 5500 грн. Позивачем були у повному обсязі медичні послуги, однак відповідач свої зобов`язання за вказаним договором не виконав та грошові кошти у встановлений термін не сплатив. За таких обставин позивач з метою захисту своїх прав звернувся до суду із позовом про відшкодування заборгованості за договором про надання медичних послуг та штрафних санкцій.

Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 09.04.2020 року справу було передано судді Маломуж А.І.

Ухвалою судді від 04.05.2020 року справу прийнято до провадження та призначено розгляд справи за правилами спрощеного провадження.

Представник позивача надав заяву про розгляд справи за його відсутності, позовні вимоги підтримав в повному обсязі, просив їх задовольнити.

Відповідач – ОСОБА_1 про час та місце судових засідань повідомлявся належним чином шляхом надсилання судової ухвали та повісток на адресу його проживання та та оголошенням на офіційному веб-сайті судової влади України, у судові засідання не з`явився, про поважність причин відсутності не повідомив, відзив на позовну заяву не надав.

Відповідно до ст.ст. 280, 281 ЦПК України за згодою позивача Київським районним судом м. Одеси постановлена ухвала про заочний розгляд справи за правилами загального позовного провадження.

Судом встановлено, що 05.01.2019 між ТОВ «Дім медицини» та ОСОБА_1 було укладено Договір № 200147 про надання медичних послуг на користь пацієнта ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За умовами укладеного Договору, Позивач має надати медичні послуги ОСОБА_2 , а відповідач має їх оплатити.

В рамках цього Договору позивачем були надані медичні послуги, загальна вартість яких склала 36 832,50 гривні. Послуги надавались з 05.01.2019р. по 07.01.2019р.

Зазначена сума заборгованості була відповідачем частково погашена і станом на 08.01.2019 р. основна сума заборгованості складала 5500,00 грн., яка досі не погашена.

Відповідно до пункту 1 Договору Позивач зобов`язується здійснювати постачання послуг з охорони здоров`я, зокрема, надавати кваліфіковане обстеження та/або лікування і медичний супровід ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - пацієнт), а відповідач зобов`язується оплатити надані послуги.

Відповідно до пункту 3 Договору вартість Послуг визначається у Заказах на надання медичних послуг (також - рахунку чи рахунках) або в Актах виконаних робіт (поставлених послуг) до цього Договору (також - Акт чи Актах).

08.01.2019р. позивачем було складено та представлено відповідачу відповідні рахунок на оплату та Акт виконаних робіт (поставлених послуг). Відповідач не підписав наданий Акт та не надав мотивовану відмову від його підписання, у зв`язку з чим було складено Акт про відсутність сплати боргу та не підписання Акту виконаних робіт (поставлених послуг) до Договору. Це підтверджується написом на Акті виконаних робіт (поставлених послуг) від 08.01.2019р., а також Актом про відсутність сплати боргу та не підписання Акту виконаних робіт (поставлених послуг) від 08.01.2019р.

Відповідно до пункту 10 Договору Замовник зобов`язаний підписати Акт у день завершення надання Замовнику послуг Виконавцем або протягом 3 (трьох) календарних днів після його надання Виконавцем Замовнику. Якщо протягом зазначеного терміну Замовник не надав вмотивованої відмови відносно підписання даного Акту, такий Акт вважається підписаним з боку Замовника, а послуги такими, що надані Виконавцем в повному обсязі і належної якості, та підлягають оплаті.

Варто зауважити, що під час надання послуг відповідачем були частково оплачені послуги на суму 31 332,50 грн.. Ця дія свідчить про фактичне визнання факту наданих послуг та заборгованості відповідачем.

Станом на 08.01.2019р. сума заборгованості з боку відповідача перед позивачем за надані відповідно до Договору Послуги становила 5500,00 гривень.

Відповідно до пункту 4 Договору Замовник гарантує повну та своєчасну оплату послуг з охорони здоров`я відповідно до умов даного Договору.

Відповідно до пункту 8 Договору, остаточна оплата вартості послуг здійснюється на підставі виставленого Виконавцем Замовнику остаточного заказу на надання медичних послуг або підписаного Сторонами Акту у день виставлення Замовнику такого Заказу на надання медичних послуг або підписання Акту, якщо інший термін оплати не вказаний у відповідному Заказі на надання медичних послуг або в Акті.

Крім того, з метою досудового врегулювання спору 30.10.2019р. позивачем було додатково відправлено відповідачу поштою лист-вимогу № 868 від 29.10.2019р. щодо сплати наявної заборгованості, разом з Актом виконаних робіт (наданих послуг) та рахунком.

Проте, порушуючи умови Договору, відповідач не виконав взяті на себе грошові зобов`язання перед позивачем у повному обсязі, сплативши лише частину вартості наданих послуг. На сьогодні зазначений борг залишається непогашеним відповідачем.

Таким чином на дату підписання позовної заяви сума основної заборгованості відповідача складає 5500,00 грн.

Відповідно до пункту 16 Договору Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору згідно діючого законодавства України з урахуванням умов Договору.

Відповідно до пункту 17 Договору Відповідач за невнесення платежів щодо оплати Послуг чи внесення їх не в повному обсязі або з порушенням строків сплачують позивачу пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який нараховується пеня від суми заборгованості за кожний календарний день прострочення.

З урахуванням цього розмір пені, що підлягає стягненню відповідно до умов Договору у період з 09.01.2019 по 12.03.2020 становить 2085,31 гривні (дві тисячі вісімдесят п`ять гривень 98 копійок).

Відповідно до пункту 18 Договору відповідач за прострочення оплати за надані послуги більше, ніж на 30 (тридцять) календарних днів сплачує позивачу штраф у розмірі 30% від суми заборгованості.

Так, розмір штрафу, що підлягає стягненню відповідно до умов Договору становить 1 650,00 гривень (одна тисяча шістсот п`ятдесят гривень 00 копійок).

Згідно статті 536 Цивільного кодексу України за користування чужими грошовими коштами боржник зобов`язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства.

Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України.

Згідно статті 1 Закону України «Про Національний банк України» облікова ставка Національного банку України - один із монетарних інструментів, за допомогою якого Національний банк України встановлює для банків та інших суб`єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених та розміщених грошових коштів.

Так, сума процентів за користування чужими коштами у відповідності до статті 536 ЦК України, що підлягає стягненню у період з 09.01.2019 р. по 10.01.2020р. становить 1042,25 гривень (тисяча сорок дві гривні 25 копійок).

Відповідно до статті 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

3% річних від суми заборгованості у період з 09.01.2019р. по 10.01.2020р становлять 193,60 гривень (сто дев`яносто три гривні 60 копійок).

Розмір інфляційних нарахувань у період з 09.01.2019р. по 10.01.2020р становить 214,50 грн. (двісті чотирнадцять гривень 50 копійок).

Таким чином, загалом сума заборгованості відповідача на 10.01.2020р. складає 10338,68 грн. (десять тисяч триста тридцять вісім гривень 68 коп.), а саме:

5500,00 грн. - основна сума боргу;

4 838,68 грн. - пеня, штраф, проценти, інфляційні нарахування, 3 відсотка річних.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку, що позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім медицини» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за договором про надання медичних послуг підлягають задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

Стягненню з відповідача на користь позивача підлягає судовий збір у розмірі 2102 грн. 00 коп.

Керуючись ст12, 13, 81, 141, 263-265, 280-282 ЦПК України, ст.ст. 509, 524, 525, 526, 530, 536, 610-612, 625-626, 629, 638, 639, 901, 902, 903 ЦК України,

ВИРІШИВ:

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім медицини» (м. Одеса, вул. Розкидайлівська, 69/71) до ОСОБА_1 (останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 ) про стягнення заборгованості за договором про надання медичних послуг задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім медицини» суму основного боргу за Договором про надання медичних послуг № 200147 від 05.01.2019 р. у розмірі 5500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень 00 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім медицини» пеню за Договором про надання медичних послуг № 200147 від 05.01.2019р. у розмірі 2085 (дві тисячі вісімдесят п`ять) гривень 31 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім медицини» штраф за Договором про надання медичних послуг № 200147 від 05.01.2019р., у розмірі 1650 (одна тисяча шістсот п`ятдесят) гривень 00 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім медицини» суму процентів за користування чужими коштами у відповідності до статті 536 ЦК України за Договором про надання медичних послуг № 200147 від 05.01.2019р., у розмірі 1042 (одна тисяча сорок дві гривні) 25 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім медицини» 3 (три) відсотки річних від суми заборгованості за Договором про надання медичних послуг № НОМЕР_1 від 05.01.2019р, у розмірі 193 (сто дев`яносто три) гривні 60 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім медицини» інфляційні нарахування на суму заборгованості за Договором про надання медичних послуг № НОМЕР_1 від 05.01.2019р., у розмірі 214 (двісті чотирнадцять) гривень 50 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім медицини» судовий збір у розмірі 2101 (дві тисячі сто дві) гривні 00 копійок.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Строк на подання заяви про перегляд заочного рішення може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов`язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду повністю або частково.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його складення. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) процесуальні строки щодо апеляційного оскарження рішення суду продовжуються на строк дії такого карантину.

Повний текст рішення складено 11.06.2020 року.

Суддя Маломуж А. І.

Часті запитання

Який тип судового документу № 89911348 ?

Документ № 89911348 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 89911348 ?

Дата ухвалення - 11.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89911348 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 89911348 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 89911348, Київський районний суд м. Одеси

Судове рішення № 89911348, Київський районний суд м. Одеси було прийнято 11.06.2020. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 89911348 відноситься до справи № 947/8041/20

Це рішення відноситься до справи № 947/8041/20. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 89911345
Наступний документ : 89911358