Рішення № 89825761, 16.06.2020, Рожищенський районний суд Волинської області

Дата ухвалення
16.06.2020
Номер справи
167/468/20
Номер документу
89825761
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
  • 1) ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ФІЛІЯ-ВОЛИНСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Державний герб України

Справа №167/468/20

Провадження №2/167/217/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.06.2020 року місто Рожище

Рожищенський районний суд Волинської області в складі:

головуючого судді - Сіліча І.І.

секретаря судових засідань - Матвійчук Л.О.

розглянувши в порядку загального позовного провадження у відкритому підготовчому засіданні в залі суду в м.Рожище цивільну справу за позовом Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від імені якого діє філія - Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, -

ВСТАНОВИВ:

Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від імені якого діє філія - Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» звернулося до суду з позовом до відповідача ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором, який обґрунтовано тим, що АТ «Ощадбанк» (далі - Банк) відповідно до ст.641 ЦК України шляхом оприлюднення Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб (далі - Договір) на сайті www.oschadbank.ua оголосив пропозицію на укладення Договору комплексного обслуговування фізичних осіб (далі - Пропозиція) згідно зі ст.634 ЦК України. Акцептування Пропозиції АТ «Ощадбанк» (приєднання до Договору) здійснюється фізичними особами, які у правовідносинах, що регулюються умовами Договору, діють як фізичні особи, що не є підприємцями, шляхом подання Банку належним чином оформленої та підписаної Заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб за формою, запропонованою Банком, у двох примірниках за умови одночасного подання документів та відомостей, необхідних для з`ясування особи, суті діяльності та фінансового стану тощо. Приєднання до Договору відбувається на умовах, викладених в Договорі, фізична особа не може запропонувати Банку свої умови Договору. Договір визначає умови та порядок здійснення Банком комплексного банківського обслуговування Клієнта, регулює відносини Сторін при наданні Клієнту послуг Банку. Згідно з умовами цього Договору Банк, у разі приєднання Клієнта до договору, зобов`язується їх оплатити в розмірах та в порядку, передбаченого Договором та Тарифами. 11 лютого 2019 року ОСОБА_1 підписано заяву про приєднання №66144004/110219 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), на яку встановлено кредит в сумі 61400,00 грн. зі строком кредитування на строк дії картки. Процентна ставка складає 38 % річних за користування кредитними коштами. Станом на 25 березня 2020 року відповідач має кредитну заборгованість в розмірі 67592,90 гривень, з яких: 60352,36 гривень - заборгованість за кредитом; 6425,98 гривень - заборгованість за процентами; 98,67 гривень - комісія; 357,36 гривень - пеня за несвоєчасне погашення основного боргу; 117,17 гривень - пеня за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом; 241,36 гривень - загальна сума 3 % річних. Зважаючи на те, що ОСОБА_1 свої зобов`язання не виконав, просили стягнути з відповідача на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 67592,90 грн. заборгованості за кредитним договором та судовий збір.

В підготовче засідання Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» свого представника не направили, проте подали суду письмову заяву, у якій просять проводити розгляд справи за відсутності представника банку, позовні вимоги підтримують із зазначених у заяві підстав, просять позов задовольнити повністю.

Відповідач ОСОБА_1 в підготовче засідання не з`явився, суду надана заява про визнання позову та розгляд справи у його відсутності.

Розгляд справи здійснювався за відсутності осіб, які беруть участь у справі, без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу, що відповідає вимогам ч.2 ст.247 ЦПК України.

Частиною 3 статті 200 ЦПК України визначено, що за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у випадку визнання позову відповідачем.

Відповідно до ч.4 ст.206 ЦПК України, у разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав, ухвалює рішення про задоволення позову.

Суд приймає визнання позову відповідачами, оскільки таке визнання відповідає вимогам Сімейного кодексу України, відповідає інтересам сторін по справі та не суперечить правам та інтересам інших осіб.

Дослідивши письмові докази у справі, суд дійшов наступних висновків.

Згідно зі статтями 526, 530 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог закону і в установлений строк (термін).

Відповідно до ст.1054 ЦК України за кредитним договором банк, інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити відсотки.

Судом установлено, що Банк відповідно до ст.641 ЦК України шляхом оприлюднення Договору на сайті www.oschadbank.ua оголосив пропозицію на укладення Договору комплексного обслуговування фізичних осіб згідно зі ст.634 ЦК України. Акцептування Пропозиції АТ «Ощадбанк» здійснюється фізичними особами, які у правовідносинах, що регулюються умовами Договору, діють як фізичні особи, що не є підприємцями, шляхом подання Банку належним чином оформленої та підписаної Заяви про приєднання до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб за формою, запропонованою Банком, у двох примірниках за умови одночасного подання документів та відомостей, необхідних для з`ясування особи, суті діяльності та фінансового стану тощо. Приєднання до Договору відбувається на умовах, викладених в Договорі, фізична особа не може запропонувати Банку свої умови Договору. Договір визначає умови та порядок здійснення Банком комплексного банківського обслуговування Клієнта, регулює відносини Сторін при наданні Клієнту послуг Банку. Згідно з умовами цього Договору Банк, у разі приєднання Клієнта до договору, зобов`язується їх оплатити в розмірах та в порядку, передбаченого Договором та Тарифами.

11 лютого 2019 року ОСОБА_1 підписано заяву про приєднання №66144004/110219 до Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки), на яку встановлено кредит в сумі 61400 гривень зі строком кредитування на строк дії платіжної картки. Процентна ставка складає 38 % річних за користування кредитними коштами. Пунктом 1.1.3 передбачено, що Договір, в тому числі Заява про приєднання є Кредитним договором, укладеним між Банком та Клієнтом. Крім того, підпунктом 1.14.1 пункту 1.17 Розділу ХХІІ «Загальні умови надання кредиту Договору передбачено, що Клієнт зобов`язався використати Кредит за цільовим призначенням і своєчасно та в повному обсязі повернути суму Кредиту, сплатити всі нараховані проценти та інші платежі, передбачені Кредитним договором.

Із матеріалів справи, зокрема розрахунку заборгованості встановлено, що непогашена заборгованість ОСОБА_1 перед АТ «Державний ощадний банк України» за Договором №66144004/110219 від 11 лютого 2019 року становить 67592,90 гривень, з яких: 60352,36 гривень - заборгованість за кредитом; 6425,98 гривень - заборгованість за процентами; 98,67 гривень - комісія; 357,36 гривень - пеня за несвоєчасне погашення основного боргу; 117,17 гривень - пеня за несвоєчасне погашення процентів за користування кредитом; 241,36 гривень - загальна сума 3 % річних.

Відповідно до ст.81 ЦПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 12 ЦПК України унормовано, що цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін. Учасники справи мають рівні права щодо здійснення всіх процесуальних прав та обов`язків, передбачених законом. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов`язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій.

Відповідно до ч.1 ст.13 ЦПК України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.

Оскільки в порушення статей 526, 530, 1054 ЦК України та умов вказаного Договору відповідач ОСОБА_1 погашення заборгованості за кредитним договором не здійснив, суд приходить висновку про задоволення позову.

Відповідно до частини першої статті 141 ЦПК України, судовий збір покладається на сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

При цьому частиною першою статті 142 ЦПК України визначено, що у разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Оскільки відповідач визнав позов до початку розгляду справи по суті, тому зі сплаченого позивачем судового збору у розмірі 2102 грн. слід повернути безпосередньо позивачу з державного бюджету 1051 грн., а ще 1051 грн. - слід стягнути з відповідача в користь позивача.

Керуючись ст.ст. 12, 13, 58, 78, 81, 141, 200, 206, 265 ЦПК України, на підставі ст.ст.526, 530, 1054, 1069 ЦК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Позов Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» від імені якого діє філія - Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» заборгованість за кредитним договором в сумі 67592 (шістдесят сім тисяч п`ятсот дев`яносто два) гривні 90 копійок.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» 1051 (одна тисяча п`ятдесят одна) грн. судового збору.

Повернути Акціонрному товариству «Державний ощадний банк України» з Державного бюджету України 50 відсотків судового збору, сплаченого згідно меморіального ордера №8917829504 від 28.04.2020 року, що становить 1051 грн. (одна тисяча п`ятдесят одна). Оригінал вказаної квитанції залишити в матеріалах цивільної справи Рожищенського районного суду Волинської області №167/468/20.

Рішення може бути оскаржене в апеляційному порядку до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Позивач: Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України», рахунок НОМЕР_1 в ОПЕРВ філії - Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» (м.Луцьк, вул.Червоного Хреста, 8, код ЄДРПОУ 09303328, МФО 303398).

Відповідач: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 ).

Повний текст рішення складено 16.06.2020 року.

СУДДЯ: І.І.Сіліч

Попередній документ : 89825760
Наступний документ : 89825763