Ухвала суду № 89726858, 05.06.2020, Окружний адміністративний суд міста Києва

Дата ухвалення
05.06.2020
Номер справи
640/11812/20
Номер документу
89726858
Форма судочинства
Адміністративне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1 У Х В А Л А

про прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі

05 червня 2020 року м. Київ№ 640/11812/20Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Пащенко К.С., ознайомившись із позовом б/н від 28.05.2020 і доданими до нього матеріалами

Приватного підприємства «А.Т.Н.»

до Київської обласної державної адміністрації

про визнання дій протиправними, зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

28 травня 2020 року Приватним підприємством «А.Т.Н.» (адреса: 03062, м. Київ, вул. Чистяківська, 2-А, оф. 500, ідентифікаційний код - 24584810) (далі - позивач або ПП «А.Т.Н.») подано на розгляд Окружному адміністративному суду міста Києва позов до Київської обласної державної адміністрації (адреса: 01196, м. Київ, площа Лесі Українки, 1, ідентифікаційний код - 00022533) (надалі - відповідач або Адміністрація), у якому позивач просить суд:

- визнати протиправними дії Київської обласної державної адміністрації щодо дострокового розірвання договору № 2015-15-14 про організацію перевезень на автобусному маршруті загального користування від 26.11.2015, укладеному з ПП «А.Т.Н.»;

- визнати протиправним та скасувати Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 19 березня 2020 року № 163 в частині розірвання в односторонньому порядку про організацію перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування від 26 листопада 2015 року № 2015-15-14, укладеному з ПП «А.Т.Н.» стосовно приміського автобусного маршруту загального користування № 718 «Вишневе - Київ АС «Південна».

Обґрунтовуючи позов позивач вважає, що дії Київської обласної державної адміністрації щодо розірвання договору №2015-15-14 про організацію перевезень на автобусному маршруті загального користування від 26.11.2015 є протиправними, аргументуючи це тим, що згідно з зазначеними в позові розпорядженнями Київською обласною державною адміністрацією делеговано повноваження організатора Управлінню інфраструктури Київської обласної адміністрації, в тому числі й дострокове розірвання договорів з автомобільним перевізником. А отже, відповідач, передавши свої повноваження втратив право на дострокове розірвання договору із перевізником.

Разом з тим суд відмічає, що відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 12 Кодексу адміністративного судочинства України (по тексту - КАС України) адміністративне судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Згідно ч. 1 ст. 257 КАС України, за правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи незначної складності. Частиною 2 вказаної статті вказано, що за правилами спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка справа, віднесена до юрисдикції адміністративного суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті.

За ч. 1 ст. 260 КАС України, питання про розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Частиною 5 статті 262 КАС України передбачено, що суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Проаналізувавши позовну заяву і додані до неї матеріали, в силу вимог зазначених норм, суд приходить до висновку, що означена справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без виклику учасників справи та проведення судового засідання - у письмовому провадженні.

Позовна заява відповідає вимогам ст.ст. 160-161, 172 КАС України.

Додатково суд звертає увагу, що відповідно до ч. 4 ст. 77 КАС України, суд не може витребовувати докази у позивача в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкт владних повноважень, окрім доказів на підтвердження обставин, за яких, на думку позивача, відбулося порушення його прав, свобод чи інтересів.

За ч. 3 ст. 77 КАС України, докази суду надають учасники справи. Суд може пропонувати сторонам надати докази та збирати докази з власної ініціативи.

Так судом встановлена необхідність отримання доказів.

Керуючись ст.ст. 12, 19, 77, 79-80, 94, 160-164, 166, 171, 172, 241-243, 248, 256, 257, 260, 262 КАС України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити провадження у адміністративній справі.

2. Розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження у письмовому провадженні без виклику учасників справи та проведення судового засідання.

3. Запропонувати відповідачу подати до суду у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали про відкриття провадження у справі відзив на позовну заяву (відзив) та докази, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, а також документи, що підтверджують надіслання (надання) відзиву і доданих до нього доказів позивачу.

4. Повідомити сторін, що ними можуть бути подані заперечення проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження у п`ятнадцятиденний строк з дня вручення даної ухвали про відкриття провадження у справі.

5. Повідомити сторін, що клопотання про розгляд справи у судовому засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання відзиву, а позивач - не пізніше п`яти днів з дня отримання відзиву.

6. Запропонувати позивачці подати до суду у п`ятиденний строк з моменту отримання відзиву на позовну заяву (відзив) разом з доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача, відповідь на відзив та документи, що підтверджують надіслання (надання) відповіді на відзив і доданих до нього доказів відповідачу.

7. Запропонувати відповідачу подати до суду у п`ятиденний строк з моменту отримання відповіді на відзив разом з доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення позивача, заперечення та документи, що підтверджують надіслання (надання) заперечень і доданих до нього доказів позивачу.

8. Звернути увагу учасників справи, що письмові докази, які подаються до суду мають бути оформлені відповідно до вимог ст. 94 КАС України, зокрема, вони подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, а якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством, зокрема, учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

9. Звернути увагу відповідача, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

10. Звернути увагу сторін, що відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив та заперечення повинні відповідати вимогам ч.ч. 2-4 ст. 162 КАС України.

11. Повідомити учасників справи, що вони можуть отримати інформацію по справі № 640/11812/20, що розглядається, за веб-адресою сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет http://adm.ki.court.gov.ua/sud2670/.

12. Запропонувати учасникам справи подати до суду всі наявні заяви та клопотання.

13. Звернути увагу учасників справи, що у разі невиконання процесуальних обов`язків, зокрема ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу; або зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству суд, відповідно до ст. 149 КАС України, може застосувати заходи процесуального примусу шляхом постановлення ухвали про стягнення в дохід Державного бюджету України з відповідної особи штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

14. Звернути увагу відповідача - суб`єкта владних повноважень, на те, що у разі неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин суд, відповідно до ст. 149 КАС України, може застосувати заходи процесуального примусу шляхом постановлення ухвали про стягнення в дохід Державного бюджету України штрафу у сумі від 0,3 до трьох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

15. Звернути увагу сторін, що застосування до особи заходів процесуального примусу не звільняє її від виконання обов`язків, встановлених КАС України.

16. Примірник позовних матеріалів направити відповідачу.

17. Витребувати у Київської обласної державної адміністрації належним чином завірені копії:

- розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 23.09.2015 № 352;

- розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 02.10.2018 № 554;

- розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 04.03.2020 № 130;

- розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 19.03.2020 № 163.

Ухвала, відповідно до ч. 2 ст. 256 КАС України, набирає законної сили з моменту її підписання та може оскарженню не підлягає.

Суддя К.С. Пащенко

Попередній документ : 89726857
Наступний документ : 89726859