Рішення № 89706934, 09.06.2020, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
09.06.2020
Номер справи
924/266/20
Номер документу
89706934
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" червня 2020 р. Справа № 924/266/20

м. Хмельницький

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Субботіної Л.О. за участю секретаря судового засідання Мізика М.А., розглянувши матеріали справи

за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" м. Київ

до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Грант - АС" с. Лісові Грінівці Хмельницького району Хмельницької області

2. ОСОБА_1 АДРЕСА_1

про стягнення 25702,81грн.

ВСТАНОВИВ:

16.03.2020 на адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Грант - АС" с. Лісові Грінівці Хмельницького району Хмельницької області та до ОСОБА_1 АДРЕСА_1 про стягнення 25702,81грн. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що у зв`язку із неналежним виконанням відповідачем 1 умов кредитного договору б/н від 14.01.2019, Умов та правил надання банківських послуг, що розміщені на офіційному веб-сайті АТ КБ "Приватбанк" http://рrіvаtbаnk.uа, у відповідача 1 станом на 13.01.2020 утворилась заборгованість в сумі 25702,81 грн., з яких 20000,00 грн. заборгованість за кредитом, 1186,66 грн. заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 3659,64 грн. заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії, 856,51 грн. пеня. Крім того, позивач вказує, що 14.01.2019 між банком та ОСОБА_1 укладено договір поруки №POR1547129131133, предметом якого є надання останнім поруки перед позивачем за виконання відповідачем 1 зобов`язань, що випливають з кредитного договору. Враховуючи неналежне виконання відповідачем 1 обов`язку щодо повернення кредитних коштів, а також з огляду на положення статей 610, 554 ЦК України позивач звернувся до суду із вимогою про стягнення солідарно з відповідачів сум, які були нараховані згідно умов кредитного договору.

Згідно протоколу автоматизованого розподілу справи між суддями від 16.03.2020 вказану позовну заяву передано для розгляду судді Субботіній Л.О.

У відповідності до ч.6 ст. 176 ГПК України ухвалою від 17.03.2020 суд звертався до Петрашівської сільської ради Віньковецького району Хмельницької області із запитом щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання фізичної особи ОСОБА_1 .

Ухвалою суду від 26.03.2020 позовну заяву залишено без руху, надавши заявнику строк для усунення недоліків до 08 квітня 2020 року включно, але не пізніше десяти днів з дня вручення даної ухвали.

Ухвалою суду від 10.04.2020 (після усунення недоліків) позовну заяву прийнято до розгляду, відкрито провадження у справі за позовом Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" м. Київ до 1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Грант - АС" с. Лісові Грінівці Хмельницького району Хмельницької області, 2. ОСОБА_1 АДРЕСА_1 про стягнення 25702,81грн. в порядку розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін.

Відповідач 1 у відзиві на позовну заяву заперечує проти задоволення позову. Звертає увагу на позицію Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі № 342/180/17, в якій вказано, що Умови та правила надання банківських послуг, що розміщені на сайті банку неодноразово змінювались самим банком в період - з часу виникнення спірних правовідносин до моменту звернення до суду із вказаним позовом, тобто кредитор міг додати до позовної заяви Витяг з Тарифів та Витяг з Умов у будь-яких редакціях, що найбільш сприятливі для задоволення позову. Приймаючи до уваги таку позицію, відповідач вказує про відсутність підстави вважати, що сторони обумовили у письмовому вигляді ціну договору, яка встановлена у формі сплати процентів за користування кредитними коштами, а також відповідальність у вигляді пені за порушення термінів виконання договірних зобов`язань, тому суд повинен відмовити у позовних вимогах в частині стягнення заборгованості по процентам нарахованим на прострочену заборгованість, заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії та пені. Крім того, відповідач звертає увагу, що відповідно до наданого розрахунку позивача, виписки по рахунку відповідача 1 за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 останнім було сплачено банку відсотки за кредитом в сумі 504,83грн., пені 453,88грн., комісії 12960,00грн., тобто усі ці оплати є неправомірно не зараховані позивачем на тіло кредиту відповідача 1.

Представник відповідача 2 у відзиві на позов заперечує проти задоволення позовних вимог. Вказує, що умовами договору поруки від 10.01.2019 встановлено, що його предметом є надання поруки поручителем перед кредитором за виконання ТОВ "Гарант-АС" зобов`язань за угодами приєднання до розділу 3.2.8 "Кредит КУБ" Умов та правил надання банківських послуг. З системного аналізу усіх умов вказаного договору поруки неможливо встановити яке ж саме основне зобов`язання забезпечене порукою, оскільки з наданого договору неможливо встановити ані правочин, який як основне зобов`язання забезпечене порукою, ані поточний рахунок, на який надається послуга кредитний ліміт. Лише визначено особу, первинні зобов`язання якої забезпечені порукою. Тому твердження позивача, що договір поруки укладено саме в забезпечення виконання умов кредитного договору від 14.01.2019 є лише припущеннями позивача. Зазначає, що з наданого договору поруки вбачається, що останній укладено 10.01.2019, у той час як кредитний договір укладено 14.01.2019. Враховуючи об`єктивну неможливість ідентифікувати які саме зобов`язання та за яким первинним кредитним договором забезпечені порукою, вимоги позивача до відповідача 2 не підлягають задоволенню, оскільки вимога до останнього не доведена належними та достатніми доказами.

Представник позивача у відповіді на відзив звертає увагу, що 14.01.2019 між банком та відповідачем 1 було укладено кредитний договір, який за своєю правовою природою є договором приєднання та складається із анкети-заяви та Умов. Звертає увагу, що укладення угод в електронній формі з використанням сторонами ЕЦП є повністю правомірним. З моменту оформлення договору минув 1 рік, однак, позичальник не звертався в банк із заявою про неправильне нарахування відсотків, користувався кредитними коштами та здійснював погашення заборгованості, що свідчить про його обізнаність із розміром процентних ставок та про його згоду. Позивач зазначає, що своїм електронним цифровим підписом позичальник підтвердив факт надання йому повної інформації про умови кредитування. Згідно заяви про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг "КУБ" розмір процентів за користування кредитом 1,8 % в місяць від суми початкового розміру кредиту. Крім того, у заяві визначений розмір процентів та неустойка. Вказує, що посилання відповідача на постанову ВП ВСУ№342/180/17 від 03.07.2019 не можуть бути прийняті судом до уваги, оскільки при розгляді вказаної справи Верховним Судом звернуто увагу на відсутність доказів тотожності наданих банком разом із позовною заявою Умов та Правил надання банківських послуг із тими, що були чинними у момент підписання заяви позичальника. В той же час надані до позовної заяви документи у даній справі підтверджують чинність редакції Умов та правил надання банківських послуг, а також укладення кредитного договору. Крім того, позивач зазначає про існування у відповідача заборгованості за кредитним договором, про що свідчить виписка з особового рахунку відповідача, що є первинним бухгалтерським документом. Враховуючи викладене, позивач просить задовольнити позовні вимоги у повному обсязі.

Суд під час розгляду матеріалів справи встановив наступні обставини.

14.01.2019 Товариством з обмеженою відповідальністю "Грант - АС" (далі - "Клієнт") укладено в електронній формі з Акціонерним товариством комерційний банк "Приватбанк" (далі - "Банк") кредитний договір б/н шляхом підписання відповідачем 1 із використанням електронного цифрового підпису заяви про приєднання до Умов та Правил надання послуги "КУБ" (далі - Умови). Відповідно до умов вказаної заяви Клієнт шляхом підписання заяви на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України приєднався до розділу 3.2.8 Умов та правил надання послуги "КУБ", що розміщені на сайті Приватбанку pb.ua. Ця заява та Умови разом складають кредитний договір між Банком та Клієнтом.

У п. 1 заяви визначено істотні умови кредитного договору, зокрема:

- Банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати клієнту строковий кредит для фінансування поточної діяльності клієнта в обмін на зобов`язання клієнта з повернення кредиту, сплати процентів та інших винагород в обумовлені цим договором терміни (п. 1.1);

- розмір кредиту: 60000,00 грн. (п. 1.2);

- строк кредиту: 12 місяців з дати видачі коштів клієнту (п. 1.3);

- проценти (комісія) за користування кредитом: 1,8% в місяць від початкового розміру кредиту (в т.ч. при достроковому погашені кредиту) (п. 1.4);

- порядок погашення заборгованості за кредитом: щомісяця рівними частинами, починаючи з місяця, наступного за місяцем видачі коштів клієнту, до календарного числа місяця, в яке було надано кредит, включно із цим числом; погашення процентів щомісяця, починаючи з місяця, наступного за місяцем видачі коштів клієнту, до календарного числа місяця, в яке було надано кредит, включно із цим числом. Сторони узгодили, що графік погашення кредиту надається у додатку 1 до цієї заяви та доступний Клієнту у системі "Приват24 для бізнесу" (п. 1.5);

- у випадку порушення строку погашення заборгованості за кредитом, що зазначений в п. 1.5 цієї заяви, клієнт зобов`язаний додатково до процентів, вказаних у п. 1.4, сплатити Банку проценти у розмірі 4% на місяць від суми простроченої заборгованості та неустойку в розмірі і згідно розділу 3.2.8 Умов та правил надання банківських послуг (п. 1.6);

- укладення кредитного договору здійснюється шляхом підписання Клієнтом цієї заяви шляхом накладення електронного цифрового підпису і системі "Приват24 для бізнесу" або у сервісі "Paperless" або іншим шляхом, що прирівнюється до належного способу укладення сторонами кредитного договору (п. 1.9).

У графіку погашення основної суми боргу та процентів за кредитом (додаток №1 до заяви) сторонами узгоджено, що до сплати підлягає сума процентів в розмірі по 1080,00 грн. в місяць та сума кредиту по 5000,00грн. в місяць протягом 12 місяців, що в загальному складає по 6080,00грн. щомісяця.

АТ КБ "Приватбанк" додало до позовної заяви Витяг з "Умов та правил надання банківських послуг" (Розділ 3.2.8 Умови та правила надання кредиту "Кредит КУБ"), затверджений на засідання правління АТ КБ "Приватбанк" від 09.02.2017, протокол №10.

У пункті 3.2.8.1 Умов визначено, що банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати клієнту строковий "Кредит КУБ" для фінансування поточної діяльності клієнта, в обмін на зобов`язання клієнта з повернення кредиту, сплати процентів в обумовлені цим договором терміни. Істотні умови кредиту (сума кредиту, проценти за користування кредитом, розмір щомісячного платежу, порядок їх сплати) вказуються в Заяві про приєднання до Умов та правил надання банківських послуги "КУБ" (далі - Заява), а також в системі Приват24. Клієнт приєднується до Послуги шляхом підписання електронно-цифровим підписом Заяви в системі Приват24 або у сервісі "Paperless" або іншим шляхом, що прирівнюється до належного способу укладення сторонами кредитного договору. Кредит також може надаватись шляхом видачі кредитних коштів з наступним їх перерахуванням на рахунок підприємства-продавця за товари та послуги. Якість послуг має відповідати законодавству України, нормативним актам Національного Банку України, які регулюють кредитні відносини.

Відповідно до п. 3.2.8.3.1 Умов повернення кредиту здійснюється щомісяця шляхом забезпечення клієнтом позитивного сальдо на його поточному рахунку в сумах і в дати щомісячних внесків, зазначених у заяві.

Пунктом 3.2.8.3.1.3. передбачено, що клієнт доручає Банку щомісячно у строки, зазначені в заяві, здійснювати договірне списання з його рахунків, відкритих у Банку, на погашення заборгованості за послугою у кількості та розмірі, зазначеному в кредитному договорі. Остаточним терміном погашення заборгованості за кредитом є дата повернення кредиту. Згідно зі ст.ст. 212, 651 ЦКУ при порушенні клієнтом будь-якого із зобов`язань, передбачених цим договором, Банк на свій розсуд, починаючи з 91-ого дня порушення будь-якого із зобов`язань, має право змінити умови договору, встановивши інший термін повернення кредиту. При цьому Банк направляє клієнту повідомлення із зазначенням дати терміну повернення кредиту (Банк здійснює інформування Клієнта на свій вибір або письмово, або через встановлені засоби електронного зв`язку Банку та клієнта (системи клієнт-банк, інтернет-клієнт-банк, sms-повідомлення або інших)). При непогашенні заборгованості за цим договором у термін, зазначений у повідомленні, вся заборгованість за кредитним договором, починаючи з наступного дня від дати, зазначеної в повідомленні, вважається простроченою. У разі погашення заборгованості в період до закінчення 90 днів (включно) з моменту порушення будь-якого із зобов`язань, терміном повернення кредиту є дата останнього платежу.

Відповідно до п. 3.2.8.3.2. Умов за користування послугою клієнт сплачує щомісячно на протязі всього терміну кредиту проценти за користування кредитом в розмірі та згідно графіку, визначених в заяві та тарифах. При несплаті процентів у строк, визначений графіком, вони вважаються простроченими (крім випадків розірвання договору згідно з п. 3.2.8.6.2.).

При порушенні клієнтом будь-якого грошового зобов`язання клієнт сплачує банку проценти за користування кредитом у розмірі, встановленому у заяві. У разі порушення клієнтом будь-якого з грошових зобов`язань і при реалізації права банку, передбаченого п. 3.2.8.3.1, клієнт сплачує банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, за кожен календарний день прострочення (п. 3.2.8.3.3. Умов ).

За змістом п.п. 3.2.8.5.2., 3.2.8.5.3. та 3.2.8.5.5. Клієнт зобов`язується оплатити щомісячні проценти за користування кредитом згідно з п. 3.2.8.3.2; повернути кредит та здійснити інші платежі, передбачені договором, у терміни і в сумах, як встановлено в п.п. 3.2.8.3.1., 3.2.8.3.2., 3.2.8.5.14., 3.2.8.6.2., а також зазначені в заяві, шляхом розміщення необхідних для планового погашення внеску коштів на своєму поточному рахунку; сплатити Банку проценти згідно з п.п.3.2.8.3.1., 3.2.8.3.2.

За змістом п. 3.2.8.8.2 забезпеченням виконання зобов`язань клієнтом - юридичною особою за цим договором є укладення договору поруки.

За користування кредитом у період з дати списання коштів з позикового рахунку до дат погашення кредиту згідно з п.п. 3.2.8.1, 3.2.8.3 цього договору Клієнт сплачує проценти в розмірі, визначеному в п.3.2.8.3.2.

Нарахування прострочених процентів здійснюється щодня, при цьому проценти розраховуються на непогашену частину кредиту за фактичну кількість днів користування кредитними ресурсами, виходячи з 360 днів у році. День повернення кредиту в часовий інтервал нарахування процентів не враховується (п. 3.2.8.9.2 Умов).

Згідно п. 3.2.8.9.3 Умов сплата процентів за користування кредитом здійснюється в дати платежів, зазначені у заяві (п. 3.2.8.3.1.).

Відповідно до п. 3.2.8.9.6. Умов зобов`язання за цим договором виконуються в такій послідовності: кошти, отримані від клієнта, а також від інших уповноважених органів/ осіб, для погашення заборгованості за цим договором, перш за все спрямовуються для відшкодування витрат/збитків Банку згідно з п.п. 3.2.8.5.14 цього договору, далі для погашення неустойки згідно з розділом 5 цього договору, далі - прострочених процентів, далі простроченого кредиту, далі процентів, далі - кредиту. Остаточне погашення заборгованості за цим договором проводиться не пізніше дати, зазначеної в п. 3.2.8.9.3. цього договору. У разі несплати процентів у відповідні дати сплати, визначені в цьому договорі, вони вважаються простроченими. У разі розрахунку витрат банку згідно з п.п.3.2.8.5.14, цього договору за згодою сторін можлива зміна термінів погашення кредиту.

Пунктом 3.2.8.9.7 Умов передбачено, що розрахунок і нарахування процентів за користування кредитом здійснюється у терміни, вказані в заяві, кожного місяця, на наступний день після дня отримання клієнтом кредиту або дня погашення чергової частини боргу і проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом на первісну суму кредиту.

Згідно з п. 3.2.8.10.1 Умов у разі порушення клієнтом будь-якого із зобов`язань щодо сплати процентів за користування кредитом та термінів повернення кредиту, передбачених п.п. 3.2.8.3.2, 3.2.8.3.1, п. 3.2.8.9 цього договору, клієнт сплачує банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Сплата пені здійснюється у гривні.

Нарахування неустойки за кожен випадок порушення зобов`язань здійснюється протягом 15 років з дня, коли зобов`язання мало бути виконано клієнтом (п. 3.2.8.10.3 Умов).

Згідно п. 3.2.8.10.5 Умов терміни позовної давності за вимогами про стягнення кредиту, процентів за користування кредитом, неустойки, пені, штрафів за цим договором встановлюються сторонами тривалістю 15 років.

Договір є чинним з моменту підписання клієнтом Заяви про приєднання та перерахування Банком кредитних коштів на рахунок клієнта. Строк дії договору встановлюється з дня його укладання і до повного виконання сторонами зобов`язань за договором (п. 3.2.8.11 Умов).

На підставі укладеного кредитного договору 14.01.2019 позивач перераховував на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю "Грант - АС" кредитні кошти у розмірі 60000,00 грн., що підтверджується випискою з рахунку відповідача-1.

За змістом наданих позивачем виписок по рахунку відповідача 1 за період з 14.01.2019 по 13.01.2020 та за період з 14.01.2019 по 18.05.2020 та заключної виписки за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 відповідач 1 частково погасив заборгованість за кредитним договором на суму 40000,00 грн., внаслідок чого залишок заборгованості по кредиту склав 20000,00 грн.

Згідно виписки по рахунку відповідача 1 за період з 14.01.2019 по 18.05.2020 та наданої відповідачем 1 заключної виписки за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 відповідач 1 сплатив банку 9300,36 грн. комісії та 518,73 грн. відсотків. Згідно розрахунку залишок заборгованості за відсотками складає 1186,66 грн., залишок заборгованості за комісією - 3659,64 грн., сума нарахованої пені - 856,51 грн.

В матеріалах справи наявний договір поруки №РОR1547129131133 від 10.01.2019, укладений між ОСОБА_1 (поручитель) та акціонерним товариством комерційним банком "Приватбанк" (кредитор), предметом якого є надання поруки поручителем перед кредитором за виконання підприємством ТОВ "Грант-АС" (боржник) зобов`язань за угодами-приєднання до розділу 3.2.8. "Кредит КУБ" Умов та правил надання банківських послуг (далі - угода-1) по сплаті: а) процентної ставки за користування кредитом: - за період користування кредитом згідно угоди 1 - 1,8% від суми кредиту щомісяця; - за період користування кредитом згідно з п.п. 3.2.8.5.3 угоди 1 - 4,0% від суми кредиту щомісяця; б) кредиту, в розмірі, що вказаний у угоді 1. Якщо під час виконання угоди-1 зобов`язання боржника, що забезпечені цим договором збільшуються, внаслідок чого збільшується обсяг відповідальності поручителя, поручитель при укладанні цього договору дає свою згоду на збільшення зобов`язань за угодою-1 в розмірі таких збільшень. Додаткових узгоджень про такі збільшення з поручителем не потрібні (п.1.1.1).

Поручитель відповідає перед кредитором за виконання зобов`язань за угодою-1 в тому ж розмірі, що і боржник, включаючи сплату кредиту, процентів, нарахованих за користування кредитом, винагород, штрафів, пені та інших платежів, відшкодування збитків. Згідно цього пункту поручитель відповідає перед кредитором всіма власними коштами та майном, яке належить йому на праві власності (п.1.2).

У випадку невиконання боржником зобов`язань за угодою-1, боржник та поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники (п.1.5).

Поручитель зобов`язаний виконати обов`язки боржника, зазначені в направленій кредитором вимозі згідно п.п.2.1.2 п.2.1 цього договору (п.2.4.1. договору поруки).

Сторони взаємно домовились, що порука за цим договором припиняється через 15 років після укладення цього договору. У випадку виконання боржником та/або поручителем всіх зобов`язань за угодою-1 цей договір припиняє свою дію (п.4.1).

Згідно об`єкту перевірки договір поруки підписаний фізичною особою ОСОБА_1 електронним цифровим підписом 14.01.2019.

Матеріали справи містять копії паспортних даних громадянина ОСОБА_1 .

У повідомленні від 16.12.2019 №J1ЕHMKUB0F8М9, адресованому відповідачу-1, позивач, посилаючись на порушення умов договору від 14.01.2019, просив позичальника погасити прострочену заборгованість у строк по 12.01.2020, у протилежному випадку договір буде розірваний починаючи з 13.01.2020.

Позивач, посилаючись на невиконання відповідачем умов кредитного договору № б/н від 14.01.2019, звернувся з позовом, в якому просить стягнути солідарно з відповідачів 25702,81грн., з яких 20000,00грн. заборгованість за кредитом, 1186,66 грн. заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 3659,64грн. заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії, 856,51грн. пеня за несвоєчасність виконання зобов`язання за договором.

Аналізуючи викладені у позовній заяві доводи позивача, позиції відповідачів, що викладені у відзивах на позовну заяву, а також надані в матеріали справи докази, суд приймає до уваги наступне.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 175 Господарського кодексу України (далі - ГК України) майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

З положень ст. 509 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), ст. 173 ГК України вбачається, що господарським визнається зобов`язання, що виникає між суб`єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб`єкт (зобов`язана сторона, у тому числі боржник) зобов`язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб`єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб`єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Згідно п.1 ч.2 ст.11 ЦК України однією із підстав виникнення цивільних прав та обов`язків є договір та інші правочини.

Відповідно до ч. 1 ст. 205 ЦК України правочин може вчинятися усно або в письмовій (електронній) формі. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

В силу ч. ч. 1-3 ст. 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного або іншого технічного засобу зв`язку. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами). Правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства. Використання при вчиненні правочинів електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їх власноручних підписів.

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про електронні довірчі послуги" електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов`язуються і використовуються ним як підпис.

Приписами ч.ч. 3,4 ст. 18 вищевказаного Закону визначено, що електронний підпис чи печатка не можуть бути визнані недійсними та позбавлені можливості розглядатися як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що вони мають електронний вигляд або не відповідають вимогам до кваліфікованого електронного підпису чи печатки. Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.

Отже, договір, укладений в електронній формі, має таку ж юридичну силу як і договір, укладений в паперовій формі.

В силу ч. 2 ст. 639 ЦК України якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного виду договорів не вимагалася. Якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі.

Частиною першою статті 638 ЦК України встановлено, що істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до частини першої статті 1054 ЦК України за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірах та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти (частина перша статті 1048 ЦК України).

Кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним (стаття 1055 ЦК України).

Згідно із ч. 1 статті 633 ЦК України публічним є договір, в якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов`язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв`язку, медичне, готельне, банківське обслуговування тощо). Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

За змістом статті 634 цього Кодексу договором приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

Як вбачається з матеріалів справи, 14.01.2019 між Акціонерним товариством комерційний банк "Приватбанк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Грант - АС" в особі ОСОБА_1 , що діє на підставі статуту, через систему інтернет-клієнт-банкінгу із використанням електронного цифрового підпису підписано заяву про приєднання до Умов та правил надання послуги "КУБ" на підставі ст. 634 Цивільного кодексу України шляхом приєднання до розділу 3.2.8 Умов та правил надання послуги "КУБ", що розміщені на сайті Приватбанку. Вказані заява і Умови складають кредитний договір між банком та клієнтом.

Заяву підписано із використанням електронного цифрового підпису ОСОБА_1 14.01.2019 як керівником ТОВ "Грант-АС" та скріплено електронною печаткою ТОВ "Грант-АС".

Вказаний договір є змішаним за своєю правовою природою, оскільки містить як елементи договору банківського рахунку, так і кредитного договору. Умови та Правила надання послуги "КУБ" є публічною офертою, що містять умови та правила надання послуг банком його клієнтам.

У пункті 3.2.8.1 Умов визначено, що банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати клієнту строковий "Кредит КУБ" для фінансування поточної діяльності клієнта, в обмін на зобов`язання клієнта з повернення кредиту, сплати процентів в обумовлені цим договором терміни. Істотні умови кредиту (сума кредиту, проценти за користування кредитом, розмір щомісячного платежу, порядок їх сплати) вказуються в Заяві про приєднання до Умов та правил надання банківських послуги "КУБ" (далі - Заява), а також в системі Приват24. Клієнт приєднується до Послуги шляхом підписання електронно-цифровим підписом Заяви в системі Приват24 або у сервісі "Paperless" або іншим шляхом, що прирівнюється до належного способу укладення сторонами кредитного договору. Кредит також може надаватись шляхом видачі кредитних коштів з наступним їх перерахуванням на рахунок підприємства-продавця за товари та послуги. Якість послуг має відповідати законодавству України, нормативним актам Національного Банку України, які регулюють кредитні відносини.

Згідно п. 1.1 заяви відповідача 1 про приєднання до Умов та правил надання послуги "КУБ" банк за наявності вільних грошових коштів зобов`язується надати клієнту строковий кредит для фінансування поточної діяльності клієнта в обмін на зобов`язання клієнта з повернення кредиту, сплати процентів та інших винагород в обумовлені цим договором терміни. Розмір кредиту: 60000,00 грн. (п. 1.2). Строк кредиту: 12 місяців з дати видачі коштів клієнту.

Суд встановив, що на виконання умов договору позивач 14.01.2019 перерахував на рахунок відповідача 1 кредитні кошти в сумі 60000,00грн., що підтверджується випискою по особовому рахунку останнього та не заперечується відповідачем 1.

Згідно з ч. 1 ст. 1049 ЦК України, положення якої згідно ч. 2 ст. 1054 ЦК України застосовуються до відносин за кредитним договором, позичальник зобов`язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок (ч.3 ст. 1049 ЦК України).

Згідно ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Пунктом 3.2.8.3.1 Умов та правил надання банківських послуг визначено, що повернення кредиту здійснюється щомісяця шляхом забезпечення клієнтом позитивного сальдо на його поточному рахунку в сумах і в дати щомісячних внесків, зазначених у заяві.

У п. 1.5 заяви відповідача 1 про приєднання до Умов та правил надання послуг "КУБ" встановлений наступний порядок погашення заборгованості за кредитом: щомісяця рівними частинами починаючи з місяця, наступного за місяцем видачі коштів клієнту, до календарного числа місяця, в яке було надано кредит, включно із цим числом.

Згідно графіку погашення основної суми боргу та процентів за кредитом (додаток №1 до заяви) відповідач 1 зобов`язався сплачувати протягом 12 місяців платежі по кредиту в розмірі 5000,00грн. щомісячно.

З врахуванням вказаного відповідач 1 зобов`язаний був повністю погасити кредит у строк до 14.01.2020.

Однак, відповідач 1 всупереч вимогам чинного законодавства та умовам договору від 14.01.2019 не виконав належним чином свої зобов`язання, порушив його умови в частині своєчасного повернення кредиту, у зв`язку із чим за останнім рахується заборгованість за кредитом в сумі 20000,00 грн. Доказів повернення вказаних коштів матеріали справи не містять. Отже, позивачем обґрунтовано заявлено дану суму до стягнення з відповідача 1.

Також позивач просить стягнути 1186,66 грн. заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 3659,64грн. заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії, 856,51грн. пені за несвоєчасність виконання зобов`язання за договором.

За змістом статті 1056-1 ЦК України розмір процентів, тип процентної ставки (фіксована або змінювана) та порядок їх сплати за кредитним договором визначаються в договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозицій, які склалися на кредитному ринку, строку користування кредитом, розміру облікової ставки та інших факторів на дату укладення договору.

Відповідно до частини першої статті 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Згідно п. 3.2.8.3.2. Умов за користування послугою клієнт сплачує щомісячно на протязі всього терміну кредиту проценти за користування кредитом в розмірі та згідно графіку, визначених в заяві та тарифах. При несплаті процентів у строк, визначений графіком, вони вважаються простроченими (крім випадків розірвання договору згідно з п. 3.2.8.6.2.)

Пунктом 3.2.8.9.7 Умов передбачено, що розрахунок і нарахування процентів за користування кредитом здійснюється у терміни, вказані в заяві, кожного місяця, на наступний день після дня отримання клієнтом кредиту або дня погашення чергової частини боргу і проводиться до повного погашення заборгованості за кредитом на первісну суму кредиту.

У пункті 1.4 заяви відповідача 1 про приєднання до Умов та правил надання послуг "КУБ" узгоджено, що розмір процентів (комісія) за користування кредитом становить 1,8% в місяць від початкового розміру кредиту (в т.ч. при достроковому погашені кредиту).

Відповідно до п. 1.6 заяви у випадку порушення строку погашення заборгованості за кредитом, що зазначений в п. 1.5 цієї заяви, клієнт зобов`язаний додатково до процентів, вказаних у п. 1.4, сплатити Банку проценти у розмірі 4% на місяць від суми простроченої заборгованості та неустойку в розмірі і згідно розділу 3.2.8 Умов та правил надання банківських послуг.

Згідно графіку погашення основної суми боргу та процентів за кредитом (додаток №1 до заяви) відповідач 1 зобов`язався сплачувати протягом 12 місяців проценти (комісія) в розмірі 1080,00 грн. щомісячно, а всього 12960,00 грн.

Суд встановив, що згідно виписки по рахунку відповідача 1 за період з 14.01.2019 по 18.05.2020 та наданої відповідачем 1 заключної виписки за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 відповідач 1 сплатив банку 9300,36 грн. комісії. Таким чином, залишок заборгованості за процентами у вигляді щомісячної комісії становить 3659,64 грн. (12960,00 - 9300,36), яка правомірно заявлена позивачем до стягнення.

Перевіривши розрахунок позивача по відсотках, нарахованих на прострочену заборгованість, суд дійшов висновку, що позивач обґрунтовано заявив до стягнення 1186,66 грн., а тому позовні вимоги до відповідача 1 в цій частині також підлягають задоволенню.

Крім того, позивач просить стягнути пеню за порушення умов кредитування в сумі 856,51грн., яка нарахована за період з 25.10.2019 по 13.01.2020 відповідно до розрахунку позивача.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Статтею 230 ГК України передбачено обов`язок учасника господарських відносин сплатити неустойку, штраф, пеню у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

Відповідно до ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов`язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов`язання за кожен день прострочення виконання.

У відповідності до ч. 2 ст. 551 ЦК України якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Згідно п. 1.6 заяви відповідача 1 про приєднання до Умов та правил надання послуг "КУБ" останній зобов`язався у випадку порушення строку погашення заборгованості за кредитом, що зазначений в п. 1.5 цієї заяви, сплатити позивачу неустойку в розмірі і згідно розділу 3.2.8 Умов та правил надання банківських послуг.

Відповідно до п. 3.2.8.10.1 Умов у разі порушення клієнтом будь-якого із зобов`язань щодо сплати процентів за користування кредитом та термінів повернення кредиту, передбачених п.п. 3.2.8.3.2, 3.2.8.3.1, п. 3.2.8.9 цього договору, клієнт сплачує банку за кожен випадок порушення пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який сплачується пеня, (у % річних) від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Сплата пені здійснюється у гривні.

Перевіривши наданий позивачем розрахунок пені у розмірі 856,51 грн., суд вважає його обґрунтованим та таким, що відповідає положенням договору та приписам законодавства про порядок та строки нарахування, у зв`язку з чим вимоги позивача про стягнення з відповідача 1 пені у розмірі 856,51 грн. підлягають задоволенню у повному обсязі.

Враховуючи викладене, на користь позивача підлягає стягненню з відповідача 1 заборгованість за кредитом в розмірі 20000,00грн., 1186,66 грн. - заборгованість за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 3659,64грн. - заборгованість за відсотками у вигляді щомісячної комісії, 856,51грн. - пеня за несвоєчасність виконання зобов`язання за договором.

Посилання відповідача 1 на позицію Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі № 342/180/17 та його доводи з приводу відсутності підстав для стягнення заборгованості по процентам нарахованим на прострочену заборгованість, заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії та пені суд до уваги не приймає з огляду на наступне.

При розгляді справи № 342/180/17 Велика Палата Верховного Суду, надавши оцінку заяві відповідача про відкриття поточного рахунку та поданій позивачем редакції "Умов та Правил надання банківських послуг", дійшла висновку, що оскільки у заяві відсутні умови про сплату комісії банку, а також встановлення відповідальності у вигляді неустойки (пені, штрафів) за порушення зобов`язання у вигляді грошової суми та їх визначеного розміру, а матеріали справи не містять належного підтвердження, що саме до поданої позивачем редакції "Умов та Правил надання банківських послуг" приєднався відповідач та погодився на умови, які вони містять, то наданий позивачем витяг не може розцінюватися як стандартна (типова) форма, що встановлена до укладеного із відповідачем кредитного договору, оскільки достовірно не підтверджує вказаних обставин. З огляду на відсутність доказів, які б свідчили про погодження сторонами в письмовій формі ціни договору, яка встановлена у вигляді сплати процентів за користування кредитними коштами, комісії за користування кредитом, а також відповідальності (штрафу, пені), суд дійшов висновку про безпідставність позовних вимог.

В той же час у даній справі мають місце інші фактичні обставини. Так, укладаючи договір від 14.01.2019 шляхом підписання заяви про приєднання до Умов та Правил надання послуги "КУБ", відповідач 1 приєднався до розділу 3.2.8 Умов та правил надання послуги "КУБ", що розміщені на сайті Приватбанку pb.ua. При цьому у п. 1 заяви сторони погодили усі істотні умови кредитного договору, в тому числі розмір та строк кредиту, порядок погашення заборгованості за ним, розмір та порядок погашення процентів (комісії) за користування кредитом та процентів у випадку порушення строку погашення заборгованості за кредитом, а також обов`язок відповідача 1 сплатити неустойку в розмірі і згідно розділу 3.2.8 Умов та правил надання банківських послуг.

Зважаючи на вказане у суду відсутні підстави враховувати при розгляді даної справи висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у постанові від 03.07.2019 у справі № 342/180/17.

Вказаним також спростовуються доводи відповідача 1 щодо відсутності підстав для стягнення процентів, комісії та пені та щодо неправомірності зарахування позивачем сплачених відповідачем 1 коштів. При цьому звертається увага, що зарахування коштів здійснювалось позивачем з дотримання порядку черговості, передбаченого п. 3.2.8.9.6 Умов.

Висновок щодо правомірності стягнення з відповідача 1 процентів, комісії та пені узгоджується із правовою позицією Верховного Суду, викладеною у постанові від 17.03.2020 при розгляді аналогічної справи № 910/9788/19 та постанові від 01.11.2019 у справі № 918/723/18.

Щодо вимог про солідарне стягнення з відповідачів заборгованості та здійснених нарахувань, суд зазначає наступне.

Згідно зі ст. 546 ЦК України виконання зобов`язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, завдатком, правом довірчої власності.

Відповідно до ст.553 ЦК України за договором поруки поручитель зобов`язується перед кредитором боржника за виконання ним свого обов`язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов`язання боржником.

У разі порушення боржником зобов`язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя. Поручитель відповідає перед кредитором у тому ж обсязі, що і боржник, включаючи сплату основного боргу, процентів, неустойки, відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором поруки (ст.554 ЦК України).

Частиною 1 ст. 543 ЦК України визначено, що у разі солідарного обов`язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов`язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо.

Разом з тим, оскільки порука є видом забезпечення виконання зобов`язань і при цьому водночас сама має зобов`язальний, договірний характер, на правовідносини поруки поширюються загальні положення про зобов`язання та про договори (розділи І та II книги 5 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Враховуючи характер поруки (похідний, залежний від основного зобов`язання), до істотних умов договору поруки слід віднести, зокрема, визначення зобов`язання, яке забезпечується порукою, його зміст та розмір, зокрема реквізити основного договору, його предмет, строк виконання тощо.

З матеріалів справи вбачається, що між ОСОБА_1 (поручитель) та акціонерним товариством комерційним банком "Приватбанк" (кредитор) було укладено договір поруки №РОR1547129131133. Згідно змісту договору останній датований 10.01.2019. В той же час відповідно до наявної інформації про підписання договору поруки, останній скріплений електронним цифровим підписом ОСОБА_1 14.01.2019, що спростовує посилання відповідача2 на укладення договору поруки 10.01.2019.

Дослідивши умови договору поруки №РОR1547129131133 від 14.01.2019, суд встановив, що його предмет визначено, як надання поруки поручителем перед кредитором за виконання товариством з обмеженою відповідальністю "Грант-АС" зобов`язань за угодами-приєднання до розділу 3.2.8 "Кредит КУБ" Умов та правил надання банківських послуг, далі "Угода 1".

З системного аналізу всіх умов вказаного договору поруки неможливо встановити, яке ж саме основне зобов`язання забезпечене порукою, оскільки з наданого договору неможливо встановити ані правочин, який як основне зобов`язання забезпечене порукою, ані поточний рахунок, на який надається послуга кредитний ліміт. Лише визначено особу, первинні зобов`язання якої забезпечені порукою.

За таких підстав, суд визнає твердження позивача, що договір поруки укладено саме в забезпечення виконання умов кредитного договору від 14.01.2019 лише припущеннями позивача, які жодним чином не узгоджені сторонами договору поруки, а відтак суду невідомо та не вбачається з матеріалів справи, які саме первинні зобов`язання забезпечені порукою.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах Верховного Суду від 31.07.2019р. у справі № 922/2913/18, від 12.03.2020р. у справі №902/447/19, а також постанові Північно-західного апеляційного господарського суду від 28.05.2020 у справі №903/505/19.

За приписами ст.ст. 73, 74 ГПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Статтею 86 ГПК України передбачено, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також вірогідність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

Відтак, враховуючи об`єктивну неможливість ідентифікувати, які саме зобов`язання та за яким первинним кредитним правочином забезпечені порукою, суд приходить до висновку про те, що у задоволенні позовної вимоги позивача до відповідача 2 щодо солідарного стягнення необхідно відмовити.

З огляду на вищевикладене, суд вважає за необхідне частково задовольнити позовні вимоги та стягнути з відповідача1 20000,00грн. заборгованості за кредитом, 1186,66 грн. заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 3659,64грн. заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії, 856,51грн. пені за несвоєчасність виконання зобов`язання за договором. У позові в частині стягнення вищевказаних сум з ОСОБА_1 як солідарного боржника суд відмовляє.

Згідно ст. 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору покладаються на відповідача 1, у зв`язку із задоволенням заявлених до нього позовних вимог.

Керуючись ст. ст. 20, 24, 27, 73, 74, 76-79, 86, 129, 232, 233, 236-238, 240-242, 247, 252, 327 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов Акціонерного товариства Комерційний банк "Приватбанк" м. Київ до Товариства з обмеженою відповідальністю "Грант - АС" с. Лісові Грінівці Хмельницького району Хмельницької області та до ОСОБА_1 АДРЕСА_1 про стягнення 25702,81грн. задовольнити частково.

Стягнути з товариства з обмеженою відповідальністю "Грант-АС" (Хмельницька область, Хмельницький район, село Лісові Грінівці, вул.Правди, буд. 7, код 40817412) на користь акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" (м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1 Д, код 14360570) 20000,00грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.) заборгованості за кредитом, 1186,66 грн. (одну тисячу сто вісімдесят шість гривень 66 коп.) заборгованості за відсотками, нарахованими на прострочену заборгованість, 3659,64 грн. (три тисячі шістсот п`ятдесят дев`ять гривень 64 коп.) заборгованості за відсотками у вигляді щомісячної комісії, 856,51 грн. (вісімсот п`ятдесят шість гривень 51 коп.) пені за несвоєчасність виконання зобов`язання за договором, 2102,00 грн. (дві тисячі сто дві гривні 00 коп.) витрат по оплаті судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

У позові акціонерного товариства комерційний банк "Приватбанк" м. Київ до ОСОБА_1 АДРЕСА_1 про стягнення 25702,81 грн. відмовити.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення господарського суду може бути оскаржено протягом 20 днів з дня складання повного тексту судового рішення. Порядок подання апеляційної скарги визначений ст. 257 ГПК України та підпунктом 17.5 пункту 17 Розділу ХІ "Перехідні положення" ГПК України.

Суддя Л.О. Субботіна

Віддруковано у 5 примірниках:

1- до справи,

2,3- позивачу (01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д та 49027, м. Дніпро, а/с 1800),

4 - відповідачу 1 ( 31340, Хмельницька обл., Хмельницький р -н, с.Лісові Гринівці , вул . Правди , 7)

5 - відповідачу 2 ( АДРЕСА_1 )

Надіслати усім рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

Попередній документ : 89704606
Наступний документ : 89706935