Ухвала суду № 89706293, 09.06.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
09.06.2020
Номер справи
13/090-09
Номер документу
89706293
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

У Х В А Л А

"09" червня 2020 р. м. Київ Справа № 13/090-09

За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” (01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7, поверх 5) Про заміну позивача у справі та стягувача у виконавчому документі За позовом Акціонерного комерційного банку “Новий” (м. Київ, вул. Грушевського, 28/2) До Суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи Пінчук Тетяни Василівни ( АДРЕСА_1 ) Простягнення 17958,37 грн Суддя Третьякова О.О.

Представники не з`явилися

Обставини справи:

25.05.2009 Господарським судом Київської області у справі №13/090-09 постановлено рішення про стягнення з Суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи Пінчук Тетяни Василівни на користь Акціонерного комерційного банку “Новий” заборгованості за договором кредиту від 26.07.2007 №98-07-Г в сумі 13976,26 грн, 2086,45 грн заборгованості зі сплати процентів за користування кредитом, 1025,39 грн пені за прострочення кредиту, 209,33 грн пені за прострочення сплати процентів за користування кредитом, 600,00 грн комісії, 60,95 грн пені по комісії, 179,37 грн державного мита та 118 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

На виконання зазначеного рішення Господарським судом Київської області 24.06.2009 видано відповідний наказ.

28.05.2020 від Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” до суду надійшла заява від 22.05.2020 про заміну позивача у справі та стягувача у виконавчому документі.

У поданій заяві заінтересована особа вказує, що вона є правонаступником позивача за позовом у справі №13/090-09 внаслідок набуття права вимоги за договором кредиту від 26.07.2007 №98-07-Г внаслідок укладення з Публічним акціонерним товариством Акціонерний комерційний банк “Новий” договору про відступлення (купівлю-продажу) прав вимоги та просить суд замінити у справі №13/090-09 позивача правонаступником, а у наказі, виданому на примусове виконання рішення, замінити стягувача.

На підтвердження своїх посилань Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Енсаймент” приєднало до своєї заяви (у засвідчених копіях) договір про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 11.10.2019 №33-11.10.2019-1 з додатками, платіжне доручення про перерахування коштів за відступлення прав вимоги, реєстраційні документи, примірник рішення Господарського суду Київської області від 25.05.2009 у справі №13/090-09, роздрукованого з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 01.06.2020 судове засідання з розгляду вищевказаної заяви призначено на 09.06.2020, про що повідомлено учасників справи та Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент”.

У судове засідання, призначене на 09.06.2020, відповідач та представники учасників і заінтересованої особи не з`явилися.

Чинним процесуальним законодавством передбачено обмежений процесуальний строк для розгляду вимог про заміну сторони виконавчого провадження правонаступником – десять днів та не встановлено правила про обов`язкову явку учасників справи та/або заінтересованих осіб (ст.334 Господарського процесуального кодексу України). У зв`язку з цим, суд вважає за можливе розглянути заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” у засіданні, призначеному на 09.06.2020 за відсутності представників.

Станом на час проведення судового засідання від Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” до суду надійшли письмові пояснення з додатками щодо правової природи суми майнових вимог до відповідача, придбаних новим кредитором у позивача, розрахунку цих сум, а також стосовно доказів повідомлення боржника про здійснення продажу прав вимоги відповідно до п.3.4 договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 11.10.2019 №33-11.10.2019-1, доказів проведення розрахунків за вказаним договором. Також Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” надало пояснення щодо перебування наказу від 24.06.2009 №13/090-09 про примусове виконання рішення від 25.05.2009 у справі №13/090-09 на примусовому виконанні.

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” та документи, що додатково надійшли від вказаної особи, дослідивши матеріали справи і наявні докази, суд вважає таку заяву обґрунтованою та такою, що підлягає задоволенню, зважаючи на таке.

Частинами 1, 2 ст.52 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Згідно з ч.1-3 ст.334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець. Суд розглядає заяву про заміну сторони її правонаступником у десятиденний строк з дня її надходження до суду у судовому засіданні з повідомленням учасників справи та заінтересованих осіб. Неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження.

Відповідно до ч.5 ст.15 Закону України “Про виконавче провадження” у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

Пунктом 1 ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України унормовано, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги).

Згідно зі ст.514 Цивільного кодексу України до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

Як вказувалося вище, у поданій заяві Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” просить суд замінити у справі №13/090-09 позивача правонаступником, а у наказі, виданому на примусове виконання рішення, замінити стягувача, тобто Публічне акціонерне товариство “Акціонерний комерційний банк “Новий” замінити на Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” у зв`язку з укладенням вказаними особами договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 11.10.2019 №33-11.10-2019-1.

На підтвердження обставин правонаступництва суду надано договір про відступлення (купівлю-продаж) прав вимоги від 11.10.2019 №33-11.10.2019-1 з додатком (додаток №1 – Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, та розрахунок заборгованості за кредитами, несплаченими процентами за користування кредитами, комісіями за обслуговування кредитів, штрафними санкціями та неустойками станом на 11.10.2019), платіжне доручення від 11.10.2019 №39114866 про перерахування коштів у сумі 2327289,87 грн за відступлення прав вимоги, лист на ім`я відповідача у справі з інформацією про укладення договору від 11.10.2019 №33-11.10.2019-1 та перехід до Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” прав вимоги до позичальника за договором кредиту від 26.07.2007 №98-07-Г, докази вручення листа відповідачу (повідомлення про вручення поштового відправлення), письмові пояснення щодо розрахунку отриманих майнових вимог до Суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи Пінчук Тетяни Василівни та відсутності у правонаступника доказів звернення Публічним акціонерним товариством “Акціонерний комерційний банк “Новий” до примусового виконання наказу Господарського суду Київської області від 24.06.2009 №13/090-09.

З матеріалів справи судом встановлено, що за результатами проведення 01.10.2019 відкритих торгів (аукціону) з продажу активів Публічного акціонерного товариства “Акціонерний комерційний банк “Новий” , що оформлені протоколом №UA-EA-2019-09-10-000056-b від 01.10.2019, Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” стало переможцем вказаних торгів.

Також судом встановлено з відомостей, наявних у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що позивач у справі №13/090-09 — Акціонерний Комерційний банк “Новий” (м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 28/2, ідентифікаційний код 19361982) з моменту постановлення рішення від 25.05.2009 змінював своє найменування і станом на час вирішення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” його найменуванням є Публічне акціонерне товариство “Акціонерний комерційний банк “Новий”.

11.10.2019 між Публічним акціонерним товариством “Акціонерний комерційний банк “Новий” (за текстом договору – Банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” (за текстом договору – Новий кредитор) укладено договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №33-11.10.2019-1, відповідно до п.2.1 якого Банк відступає шляхом продажу Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор набуває в обсязі та на умовах, визначених цим договором, права вимоги Банку до позичальників та/або іпотекодавців та/або поручителів, зазначених у додатку №1 до цього Договору, надалі за текстом – Боржники, включаючи права вимоги до правонаступників Боржників, спадкоємців Боржників, страховиків або інших осіб, до яких перейшли обов`язки Боржників або які зобов`язані виконати обов`язки Боржників. За кредитними договорами та/або договорами поруки (договорами поручительства) та/або договорами іпотеки (іпотечними договорами), з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них, згідно з реєстром у додатку №1 (Основні договори). Новий кредитор сплачує Банку за права вимоги грошові кошти у сумі та у порядку, визначеному цим Договором.

Згідно з п.2.2 укладеного договору Новий кредитор у день укладення цього Договору, але в будь-якому випадку не раніше моменту отримання Банком у повному обсязі коштів, відповідно до п.4.1 цього договору, набуває усі права кредитора за Основними договорами, включаючи, проте не обмежуючись: право вимагати належного виконання Боржниками зобов`язань за Основними договорами, сплати Боржниками грошових коштів, сплати процентів, сплати штрафних санкцій, неустойок у розмірах, вказаних у додатку №1 до цього Договору, передачі предметів забезпечення в рахунок виконання зобов`язання тощо. Розмір прав вимоги, які переходять до Нового кредитора, вказаний у додатку №1 до цього договору. Права кредитора за основними договорами переходять до нового кредитора у повному обсязі та на умовах, які існують на момент відступлення прав вимоги, за виключенням права здійснення договірного списання коштів з рахунку/рахунків боржників, що надане банку відповідно до умов основних договорів.

Відповідно до п.4.1 договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №33-11.10.2019-1 від 11.10.2019 ціна продажу лоту, до складу якого входять права вимоги за Основними договорами складає 2327289,87 грн.

У п.6.5 договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №33-11.10.2019-1 від 11.10.2019 закріплено, що він набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками сторін і скріплення відтисками печаток.

В якості додатку №1 до договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №33-11.10.2019-1 від 11.10.2019 сторони документально оформили Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, та розрахунок заборгованості за кредитами, несплаченими процентами за користування кредитами, комісіями за обслуговування кредитів, штрафними санкціями та неустойками станом на 11.10.2019), у п.147 якого містяться відомості про купівлю-продаж прав вимоги Суб`єкта підприємницької діяльності – фізичної особи Пінчук Тетяни Василівни за договором кредиту від 26.07.2007 №98-08-Г.

Судом встановлено, що договір про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги №33-11.10.2019-1 від 11.10.2019 підписаний повноважними представниками сторін та скріплений печатками, а за платіжним дорученням від 11.10.2019 №419 Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” перерахувало Публічному акціонерному товариству “Акціонерний комерційний банк “Новий” 2327289,87 грн (призначення платежу: оплата згідно з протоколом електронного аукціону NUA-EA-2019-09-10-000056-b, лот GL19N211744).

Таким чином, з отриманих документів та письмових пояснень, а також наведених приписів законодавства судом встановлено правомірність вимог Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” та достовірність обставин його правонаступництва від позивача у справі №13/090-09 та стягувача за наказом Господарського суду Київської області від 24.06.2009 №13/090-09.

Досліджуючи обставини повідомлення позичальника за договором кредиту від 26.07.2007 №98-08-Г про продаж прав вимоги та заміну кредитора у зобов`язанні суд з`ясував, що на підтвердження відповідного факту Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” подало для залучення до матеріалів справи лист без вихідного номеру і дати, що складений на ім`я боржника (відповідача у справі №13/090-09) та повідомлення паро вручення поштового відправлення з штрих-кодом №0318627940157.

Враховуючи все викладене вище, заява Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” підлягає задоволенню судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.42, 52, 74, 234-235, 334 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” про заміну позивача та стягувача за наказом у справі №13/090-09 задовольнити.

2. Замінити позивача у справі Господарського суду Київської області №13/090-09 — Акціонерний Комерційний банк “Новий” (м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 28/2, ідентифікаційний код 19361982) на його правонаступника – Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” (01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7, поверх 5, ідентифікаційний код 39114866).

3. Замінити стягувача за наказом Господарського суду Київської області від 24.06.2009 у справі №13/090-09, виданого на примусове виконання рішення Господарського суду Київської області від 25.05.2009 у справі №13/090-09 — Акціонерний Комерційний банк “Новий” (м. Київ, вул. Михайла Грушевського, 28/2, ідентифікаційний код 19361982) на його правонаступника – Товариство з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Есаймент” (01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 7, поверх 5, ідентифікаційний код 39114866).

Ухвала набирає законної сили 09.06.2020 та відповідно до підпункту 17.5 пункту 17 Розділу XI “Перехідні положення” Господарського процесуального кодексу України може бути оскаржена в апеляційному порядку до Північного апеляційного господарського суду через Господарський суд Київської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 10 днів з дня її складення.

Повний текст ухвали складено 10.06.2020.

Суддя О.О. Третьякова

Часті запитання

Який тип судового документу № 89706293 ?

Документ № 89706293 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89706293 ?

Дата ухвалення - 09.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89706293 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 89706293 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 89706292
Наступний документ : 89706294