Рішення № 89703246, 09.06.2020, Господарський суд Дніпропетровської області

Дата ухвалення
09.06.2020
Номер справи
904/1387/20
Номер документу
89703246
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2020м. ДніпроСправа № 904/1387/20

Господарський суд Дніпропетровської області у складі судді Мілєвої І.В. за участю секретаря судового засідання Симбірьової К.В.

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія України", м. Київ

до Відділу освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації, Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ

про стягнення 579 065,94 грн.

Представники:

від позивача: не з`явився;

від відповідача: Лисак А.Р. довіреність № 241/03 від 03.04.2020;

від відповідача: Ходос Н.В. наказ № 51-к від 25.04.2012.

СУТЬ СПОРУ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергія України" звернулося до господарського суду з позовною заявою до Відділу освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації про стягнення 579 065,94 грн. основного боргу.

Позовні вимоги мотивовані неналежним виконанням відповідачем умов договору постачання природного газу № 273 від 02.12.2019 в частині оплати поставленого природного газу.

Ухвалою від 13.03.2020 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі. Постановлено розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження та призначено підготовче засідання на 13.04.2020.

08.04.2020 до відповідач подав до суду відзив на позовну заяву, в якому визнає позов в повному обсязі на підставі акту звірки взаємних розрахунків станом за період: 01.01.2020 - 11.02.2020. У зв`язку із чим відповідач просить суд позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

09.04.2020 позивач подав до суду клопотання про відкладення розгляду справи.

Ухвалою від 13.04.2020 продовжено строк підготовчого провадження на тридцять днів до 11.06.2020 та відкладено підготовче судове засідання на 18.05.2020.

15.05.2020 позивач подав клопотання, в якому просив суд ухвалити рішення про задоволення позову у підготовчому засіданні.

18.05.2020 у підготовче засідання з`явились представники відповідача.

Ухвалою суду від 18.05.2020 закрито підготовче провадження та призначено справу для судового розгляду по суті у судове засідання на 09.06.2020.

09.06.2020 позивач подав клопотання, в якому просив суд розглянути справу за відсутності його представника за наявними матеріалами справи.

09.06.2020 у судове засідання з`явились представники відповідача; представник відповідача не з`явився.

В порядку ст. 240 ГПК України у судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, оцінивши докази в їх сукупності, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

02.12.2019 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Енергія України" (постачальник) та Відділом освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації (споживач) було укладено договір постачання природного газу № 273 (далі - договір).

Постачальник зобов`язується поставити споживачу в 2019 році природний газ (надалі - газ), за наявності його обсягів, а споживач зобов`язується прийняти та оплатити його вартість, відшкодувати витрати на доступ до вільних потужностей до точок виходу з фізичним розташуванням до газорозподільних систем оператора ГРМ, на ліцензованій території якого знаходяться об`єкти споживача, у розмірі згідно встановленого НКРЕКП та/або оператором ГТС тарифу та коефіцієнту у відповідності з умовами даного договору (п. 1.1. договору).

Газ, що постачається за даним договором, використовується споживачем виключно для власних технологічних та інших потреб. Споживач зобов`язується не продавати та не відчужувати будь-яким інший способом газ, прийнятий за цим договором. Споживач є кінцевим споживачем газу (п. 1.2. договору).

Постачальник передає споживачу газ в 2019 році в обсязі 459,361 (чотириста п`ятдесят дев`ять тисяч триста шістдесят один кубічних метрів): грудень - 459,361 тис. куб.м (надалі - «плановий обсяг постачання»). Обсяги газу, які планується поставити за цим Договором, можуть змінюватись протягом місяця на підставі заявок споживача з урахуванням оплат. Розподіл обсягів газу здійснюється рівномірно, виходячи із середньодобового місячного обсягу (п. 2.1. договору).

Споживач зобов`язується укласти договори про надання послуг з транспортування (розподілу) природного газу магістральними газопроводами та газорозподільними мережами з газотранспортними або газорозподільними підприємствами (надалі - газотранспортне підприємство) в пунктах приймання-передачі газу, зазначених у п.3.2. цього договору. Про укладення цієї угоди споживач повідомляє постачальника протягом 3 (трьох) днів з дати її укладення. Порядок обліку спожитого газу визначається умовами цих договорів (п. 3.1. договору).

Кількість поданого споживачу газу визначається за показниками комерційного вузла/вузлах обліку газу, що встановлені у споживача. Право власності на газ переходить від постачальника до споживача в газотранспортній системі України в пунктах приймання-передачі газу в газотранспортну систему України. Після переходу права власності на газ споживач несе всі ризики і бере на себе всю відповідальність, пов`язану з правом власності на газ. Розмір використаної споживачем добової та місячної потужності визначається на підставі даних оператора ГТС (п. 3.2. договору).

Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється рівномірно з припустимим відхиленням добових об`ємів від заявленого обсягу не більше +/-10% (десяти відсотків). У разі відхилення обсягу споживання газу від узгодженого сторонами згідно з п.2.2. цього договору обсягу постачання, більше ніж на 10% (десять відсотків), споживач зобов`язується оплатити постачальнику обсяг поставленого газу та відшкодувати збитки відповідно до п.6.5.2. цього договору. При необхідності відступу від середньодобової норми постачальником і споживачем встановлюється нерівномірна подача газу за взаємно узгодженими графіками (п. 3.3. договору).

Приймання-передача газу, поставленого постачальником споживачу у звітному місяці, оформлюється щомісячними актами приймання-передачі газу, які є невід`ємними частинами цього договору (п. 3.5. договору).

Уповноважені представники сторін складають та підписують акт приймання-передачі газу із зазначенням ціни і загальної вартості газу, який передається споживачу постачальником підписаний зі сторони останнього, та який має бути підписаний споживачем та повернутий постачальнику у 10 (десяти) денний строк. Цей акт є належним підтвердженням фактичної кількості газу, що був переданий згідно цього договору з ресурсу відповідного місяця 2019 року (п. 3.6. договору).

У випадку не підписання споживачем акту приймання-передачі газу у порядку передбаченому п. 3.6. даного договору без поважних причин, цей акт вважається узгодженим та підписаним сторонами на підставі документів, що підтверджують передачу та транспортування визначених обсягів газу від постачальника до споживача, які складаються газотранспортними організаціями. Такими документами є: реєстр постачання газу споживачам, або акт прийняття послуг з транспортування газу розподільними газопроводами, або акт приймання-передачі газу і послуг з його транспортування. На акті приймання-передачі газу постачальник має зазначити на підставі якого з вищезазначених документів підтверджується обсяг поставленого газу. Сторони домовились, що такий акт приймання-передачі газу буде підтверджувати перехід права власності та мати всі юридичні і фактичні наслідки такого переходу (п. 3.7. договору).

Споживач зобов`язаний: своєчасно оплачувати вартість газу та дотримуватись передбаченого договором режиму його використання; своєчасно підписувати акти приймання-передачі газу та інші документи, необхідні для виконання цього договору (п. 3.9.1. та п. 3.9.2. договору).

Ціна природного газу за 1000 куб.м. встановлюється у гривнях України і складає на момент укладання цього Договору 7 501,37 грн., в тому числі ПДВ 20 % -1 250,23 грн., без урахування тарифу за розподіл потужності для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем. Ця ціна є звичайною по цьому договору. Тариф за розподіл потужності для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем становить 157,19 грн. за 1000 куб. м на добу без ПДВ, ПДВ - 31,44 грн., всього з ПДВ - 188,63 грн. та не включається до ціни природного газу. У разі встановлення НКРЕКП або Оператором ГТС нових тарифів та/або коефіцієнтів до тарифу, визначеному у абзаці другому пункту 4.1. цього Договору, такі коефіцієнти є обов`язковими для споживача для розрахунків з постачальником (п. 4.1. договору).

Загальна сума цього договору складається із сум вартості місячних поставок газу, з урахуванням замовлених обсягів потужностей, коригуючих коефіцієнтів та вартості послуг використаних потужностей (коефіцієнт 2,0), які не були попередньо замовлені за даним договором та на момент укладання цього Договору складає 3 532 486,09 грн., в тому числі ПДВ 20 % - 588 747,68 грн. (п. 4.2. договору).

Розмір ціни на газ, що вказана в цьому договорі та/або додаткових угодах до нього, може змінюватись за взаємною домовленістю сторін, про що складається додаткова угода. Якщо ціна на газ, включаючи витрати, пов`язані з його постачанням, змінюється внаслідок набрання чинності нормативних документів Кабінету Міністрів України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, АТ «Укртрансгаз», ПАТ «НАК «Нафтогаз України» чи зміною цін на ринку газу протягом дії даного договору, вартість газу буде коригуватись відповідно до цих документів та змін, що є обов`язковим для Постачальника та Споживача з моменту введення їх в дію. Підтвердженням зміни ціни на ринку газу є довідка Торгово - промислової палати України. У разі відмови споживача від підписання додаткових угод про збільшення або зменшення ціни природного газу, що поставляється за цим договором, постачальник, не пізніше ніж за двадцять днів до дати розірвання договору повідомляє про це споживача. Споживач зобов`язаний повністю розрахуватися з постачальником за весь об`єм (обсяг) газу, поставлений споживачу до дати розірвання договору (п. 4.3. договору).

Вартість газу визначається, виходячи з фіксованої ціни, визначеної в п.4.1. договору або у додатковій угоді (п. 5.1. договору).

Порядок оплати встановлюється наступним чином: розрахунки проводяться з урахуванням фактичних цін та обсягів постачання - до 20 числа місяця, наступного за місяцем поставки. Газ передається постачальником споживачу в обсягах фактично здійсненої оплати за природний газ. Датою здійснення платежу вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок постачальника. Оплата потужності здійснюється споживачем окремим платежем із зазначенням «відшкодування вартості замовленої (договірної) потужності», код ДКПП 49.50.1. У разі не здійснення споживачем повної оплати за потужність, постачальник не замовляє потужність для споживача та постачання природного газу не здійснює. У разі невикористання споживачем замовленої та оплаченої потужності у відповідній добі (D), різниця йому не повертається відповідно до правил Кодексу ГТС. У разі перевищення споживачем замовленої потужності у відповідній добі (D), вартість такого розміру перевищення потужності оплачується споживачем постачальнику з коефіцієнтом 2 (два) до тарифу, встановленого НКРЕКП, не пізніше доби (В+1). Вартість такого перевищення потужності оплачується споживачем на підставі складеного постачальником акту на перевищення, згідно фактичних відомостей даних оператора ГТС. Споживач протягом 5 (п`яти) днів з дати одержання акту на перевищення, зобов`язується сплатити вказану в акті суму та повернути постачальнику один примірник оригіналу акту, підписаний уповноваженим представником споживача (п. 5.2. договору).

Якщо день здійснення споживачем будь-якого платежу за цим договором припадає на вихідний, святковий або неробочий день, то такий платіж повинен бути здійснений в робочий (банківський) день, що передує вихідному, святковому або неробочому дню (п. 5.4. договору).

Звіряння розрахунків здійснюється сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу споживачем та акту приймання-передачі газу протягом 10 (десяти) днів з моменту вимоги однієї із сторін. Зазначене оформляється актом звіряння, з урахування вартості робіт з відключення та відповідних оплат, у разі виконання таких робіт (п. 5.6. договору).

Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання сторонами та його скріплення печатками сторін та діє до 31.12.2019. Сторони погодилися, що відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України умови цього договору можуть застосовуватися до правовідносин, які виникли до його укладення. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками і скріплення печатками сторін, але не раніше виконання вимог установчих документів сторін про необхідність надання згоди на укладення органами управління сторін, які мають відповідні повноваження (при наявності таких вимог) (п. 9.1. договору).

Всі доповнення та додаткові угоди набирають чинності та мають перевагу над раніше укладеними та над положеннями даного договору в разі, коли вони укладені в письмовій формі, мають дату, номер, посилання на даний договір, підписи уповноважених представників сторін та оригінальні печатки підприємств (п. 9.3. договору).

27.12.2020 укладено додаткову угоду № 2 до договору (а.с. 16), в якій сторони дійшли згоди продовжити строк надання послуги за договором на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2020 року. Домовились, що відповідно до ст.631 ЦКУ, умови цього договору в частині теплової енергії застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладання і діють з 01.01.2020 по 31.01.2020 включно.

Суд звертає увагу, що додаткова угода №2 датована 27.12.2020. Однак, з урахуванням її змісту та враховуючи, що відповідно до вимог п.9.3. договору вона містить посилання на договір постачання природного газу №273 від 02.12.2019, суд робить висновок, що сторонами допущена описка у даті (рік) додаткової угоди №2: не 2019, а 2020.

03.01.2020 сторони підписали додаткову угоду № 5 до договору (а.с. 17), в якій у зв`язку із зміною ціни на ринку природного газу України та тарифу за розподіл потужності для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем, дійшли згоди викласти абзац перший пункту 4.1 договору у наступній редакції:

« 4.1. Ціна природного газу за 1000 куб.м. встановлюється у гривнях України і складає з 01.01.2020 - 7 050,00грн., в тому числі ПДВ 20 % - 1175,00 грн., без урахування тарифу за розподіл потужності для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем. Ця ціна є звичайною по цьому Договору.

Тариф за розподіл потужності для віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням до газорозподільних систем становить 124,16 грн. за 1000 куб. м на добу без ПДВ, ПДВ - 24,83 грн., всього з ПДВ - 148,99 грн. та не включається до ціни природного газу.

У разі встановлення НКРЕКП або оператором ТТС нових тарифів та/або коефіцієнтів до тарифу, визначеному у абзаці другому пункту 4.1. цього Договору, такі коефіцієнти є обов`язковими для споживача для розрахунків з постачальником.»;

пункт 2.1 договору викласти у наступній редакції:

« 2.1. Постачальник передає споживачу газ в 2020 році в обсязі 75,85881 тисяч кубічних метрів: січень 75,85881 тисяч м. куб.».

Позивач зазначає, що на виконання умов договору у грудні 2019 року та у січні 2020 року передав у власність відповідача газ на загальну суму 1 178 688,15 грн., на підтвердження чого надав підписані сторонами та скріплені їх печатками:

- видаткову накладну № 613 від 31.12.2019 на суму 613 622,21 грн. з ПДВ (а.с. 21);

- видаткову накладну № 645 від 31.12.2019 на суму 13 579,09 грн. з ПДВ (а.с. 22);

- акт приймання - передачі природного газу № 31/12-613 від 31.12.2019 на суму 613 622,21 грн. з ПДВ (а.с. 23);

- акт приймання - передачі природного газу № 31/12-645 від 31.12.2019 на суму 13 579,09 грн. з ПДВ (а.с. 24);

- акт приймання - передачі природного газу № б/н від 31.12.2019 (а.с. 25);

- видаткову накладну № 21 від 31.01.2020 на суму 551 486,85 грн. з ПДВ (а.с. 18);

- акт приймання - передачі природного газу від № 31/01-21 від 31.01.2020 на суму 551 486,85 грн. з ПДВ (а.с. 19);

- акт приймання - передачі природного газу від № б/н від 31.01.2020 (а.с. 20).

Відповідно до п. 5.2. договору розрахунки проводяться з урахуванням фактичних цін та обсягів постачання - до 20 числа місяця, наступного за місяцем поставки.

Однак, як зазначає позивач, відповідач в порушення умов договору за спожитий у грудні 2019 року природний газ розрахувався частково на суму 599 622,21 грн., за спожитий у січні 2020 року природний газ не розрахувався взагалі. У зв`язку із чим у відповідача виникла заборгованість перед позивачем у розмірі 579 065,94 грн.

Позивач подав до суду підписаний сторонами та скріплений їх печатками акт звірки взаємних розрахунків за 2019 рік за договором, відповідно до якого заборгованість відповідача перед позивачем станом на 31.12.2019 становить 27 579,09 грн.

Також, позивач надав до суду підписаний сторонами та скріплений їх печатками акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.2020 по 11.02.2020 за договором, відповідно до якого заборгованість відповідача перед позивачем станом на 11.02.2020 становить 579 065,94 грн.

Позивач зазначає, що відповідач заборгованість не сплатив, що і стало причиною звернення до суду.

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків (ст. 626 Цивільного кодексу України).

За договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов`язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов`язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов`язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму (ч.1 ст.712 Цивільного кодексу України)

За договором поставки одна сторона - постачальник зобов`язується передати (поставити) у зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов`язується прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму (ч.1 ст. 265 Господарського кодексу України).

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін (ч. 2 ст. 712 Цивільного кодексу України).

За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов`язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов`язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ч. 1 ст. 655 Цивільного кодексу України).

Суб`єкти господарювання повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином, відповідно до закону, інших правових актів, договору (ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України).

Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ч. 1 ст. 526 Цивільного кодексу України).

Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 Цивільного кодексу України).

Якщо у зобов`язанні встановлений строк його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України).

Зобов`язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ч. 1 ст. 599 Цивільного кодексу України).

Порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання) (ст. 610 Цивільного кодексу України).

У разі порушення зобов`язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом (ч. 1 ст. 611 Цивільного кодексу України).

Доказів оплати поставленого природного газу в сумі 579 065,94 грн. відповідач не надав.

Відповідач подав до суду відзив на позовну заяву, в якому визнає позов в повному обсязі на підставі акту звірки взаємних розрахунків станом за період: 01.01.2020 - 11.02.2020. У зв`язку із чим просить суд позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Крім прав та обов`язків, визначених у статті 42 цього Кодексу позивач вправі відмовитися від позову (всіх або частини позовних вимог), відповідач має право визнати позов (всі або частину позовних вимог) - на будь-якій стадії судового процесу (п. 1 ч. 2 ст. 46 Господарського процесуального кодексу України).

Позивач може відмовитися від позову, а відповідач - визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві (ч. 1 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України).

У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд (ч. 4 ст. 191 Господарського процесуального кодексу України).

Враховуючи викладене, позовні вимоги щодо стягнення основного боргу у розмірі 579 065,94 грн. є правомірними та підлягають задоволенню.

У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову (ч. 1 ст. 130 Господарського просувального кодексу України).

У разі укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову (ч. 3 ст. 7 Закону України «Про судовий збір»).

Враховуючи те, що відповідачем визнано позовні вимоги в повному обсязі до початку розгляду справи по суті, господарський суд вважає за доцільне стягнути з відповідача на користь позивача 50% сплаченого судового збору в розмірі 4 343,00 грн.

Статтею 7 Закону України "Про судовий збір" унормовано, що сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду.

Таким чином, суд вважає за необхідне роз`яснити позивачу, що сплачений судовий збір в розмірі 4 342,99 грн. підлягає поверненню позивачу з державного бюджету України, для чого позивачу необхідно звернутися до суду з відповідним клопотанням.

Керуючись ст. ст. 2, 73, 74, 76-79, 86, 91, 129, 233, 238, 240, 241 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити в повному обсязі.

Стягнути з Відділу освіти Верхньодніпровської районної державної адміністрації (51600, Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Дніпровська, буд. 56, ідентифікаційний код 02142419) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Енергія України" (01135, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 97 літера З, ідентифікаційний код 34528630) 579 065,94 грн. основного боргу, а також витрати по сплаті судового збору у розмірі 4343,00 грн., про що видати наказ.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення набирає законної сили після закінчення двадцятиденного строку з дня складання повного судового рішення і може бути оскаржено до Центрального апеляційного господарського суду через Господарський суд Дніпропетровської області.

Повне рішення складено 09.06.2020

Суддя І.В. Мілєва

Попередній документ : 89703245
Наступний документ : 89703247