Ухвала суду № 89675006, 05.06.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
05.06.2020
Номер справи
911/1210/20
Номер документу
89675006
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"05" червня 2020 р., м. Київ Справа № 911/1210/20

Господарський суд Київської області у складі судді Черногуза А.Ф., перевіривши позовну заяву ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) до Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Ірпінські Липки" (08203, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Гостомельське Шосе, буд. 24/1, ЄДРПОУ 43270441) про визнання недійсним рішення установчих зборів,

ВСТАНОВИВ:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява ОСОБА_1 до Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку "Ірпінські Липки" про визнання недійсним рішення установчих зборів,

Ухвалою Господарського суду Київської області від 13.05.2020 вказану позовну заяву залишено без руху.

Через канцелярію позивачем, на виконання ухвали Господарського суду Київської області подано заяву про усунення недоліків б/н від 01.06.2020. Суд, перевіривши подані документи, встановив, що позивачем усунуто недоліки позовної заяви.

Згідно ст. 176 Господарського процесуального кодексу України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому ст. 174 цього Кодексу.

Статтею 12 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного або позовного (загального або спрощеного) провадження.

Як визначено ч. 1 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України, у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно з ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України, для цілей цього Кодексу малозначними справами є, зокрема, справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 249 Господарського процесуального кодексу України позивач може подати клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, яке подається у письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній.

В ході перевірки матеріалів справи, суд встановив, що до позовної заяви позивачем додано клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Суд, відмовляє в задоволенні клопотання щодо розгляду даної справи за правилами спрощеного позовного провадження, позаяк, відповідна справа підлягає розгляду в порядку загального позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 181 Господарського процесуального кодексу України для виконання завдання підготовчого провадження в кожній судовій справі, яка розглядається за правилами загального позовного провадження, проводиться підготовче засідання.

Зважаючи на викладене, суд вважає за необхідне призначити дату і час підготовчого засідання та встановити строки для вчинення певних процесуальних дій учасниками справи.

Разом з тим суд повідомляє, що Постановою Кабінету Міністрів України № 211 від 11.03.2020 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу СОVID-19" з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу на всій території України встановлено карантин.

Згідно ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Відповідно до ст. 27 Конституції України обов`язком держави є захист життя людини.

Рішенням зборів суддів Господарського суду Київської області № 13 від 02.04.2020 "Про організацію розгляду судових справ та матеріалів в судових засіданнях суддями Господарського суду Київської області в умовах продовження періоду дії карантину" визначено, що в період дії карантину, суддя Господарського суду Київської області враховуючи конкретні обставини справи, самостійно вирішує порядок розгляду справ та матеріалів у відкритих судових засіданнях за участю учасників справи.

Також, суд доводить до відома сторін, що відповідно до Закону №540-ІХ від 30.03.2020 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) визначені законом строки процесуального законодавства та строки встановлені судом на подання документів продовжуються на строк дії карантину, тому суд вважає за необхідне призначати засідання за межами дії карантину.

Постановою Кабінету Міністрів від 20.05.2020 №392 Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів дію карантину встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 продовжено до 22.06.2020 на всій території України.

Відтак, з метою дотримання процесуальних строків, суд вважає за необхідне запропонувати сторонам, у зв`язку з ситуацією, що склалась з поширенням на території України коронавірусу "COVID-19" та введеними з цього приводу карантинними заходами, вирішити питання щодо можливості розгляду даної справи судом у підготовчому провадженні та по суті без участі представників сторін за матеріалами та доказами, які подані та будуть подані сторонами у справі, а також, з поданням письмових тез-виступів представників при розгляді справи по суті у разі продовження карантину.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 169, 176, 177, 178, 181, 234 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Відкрити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Відмовити в задоволенні клопотання позивача про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження

3. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.

4. Призначити проведення підготовчого засідання на 14.07.2020 на 15:20. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Київської області (м. Київ, вул. С.Петлюри,16/108).

5. Повідомити сторони про те, що в силу положень ч. 2 ст. 169 ГПК України суд встановлює письмову форму для всіх заяв та клопотань, що будуть подаватись у даній справі.

6. Встановити строк для подання відповідачу відзиву на позов (з дотримання вимог ст. 165 ГПК України) з доказами, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються заперечення відповідача; доказів, що підтверджують надіслання відзиву з додатками позивачу протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення даної ухвали;

7. Роз`яснити учасникам справи, що:

- відповідно до ч. 8 ст. 80 ГПК України докази, не подані у встановлений законом або судом строк, до розгляду судом не приймаються, крім випадку, коли особа, яка їх подала, обґрунтувала неможливість їх подання у вказаний строк з причин, що не залежали від неї;

- відповідно до ч. 9 ст. 80 ГПК України копії доказів, що подаються до суду, заздалегідь надсилаються або надаються особою, яка їх подає, іншим учасникам справи; суд не бере до уваги докази у разі відсутності підтвердження надсилання (надання) їх копій іншим учасникам справи, крім випадку, якщо такі докази є у відповідного учасника справи або обсяг доказів є надмірним, або вони подані до суду в електронній формі, або є публічно доступними;

- докази, які раніше не додані до позовної заяви чи відзиву на неї, якщо інше не передбачено ГПК України, подаються через канцелярію суду або в судовому засіданні з клопотанням про їх приєднання до матеріалів справи;

- відповідно до ч. 1 ст. 81 ГПК України клопотання про витребування доказів судом надається у строки, визначені в ч. ч. 2, 3 ст. 80 ГПК України;

- письмові докази відповідно до ч.2 ст. 91 ГПК України подаються в оригіналі або належним чином засвідченій копії.

8. Роз`яснити відповідачу, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи в силу ч.2 ст.178 ГПК України, а у разі ненадання копії відзиву на позов іншому учаснику справи постановити ухвалу про стягнення штрафу відповідно до п.4 ч.1 ст.135 ГПК України.

9. Довести до відома сторін, що будь-які письмові заяви, клопотання, заперечення повинні відповідати вимогам ст.170 ГПК України, та можуть бути повернуті заявнику у випадку недотримання вказаних вимог на підставі ч. 4 ст.170 ГПК України.

10. Довести до відома сторін, що в силу положень ст. ст. 42, 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій ст. 80 ГПК України. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.

11. Запропонувати сторонам вирішити питання щодо можливості розгляду даної справи судом у підготовчому судовому засіданні та по суті без участі представників сторін за матеріалами та доказами, які подані та будуть подані сторонами у справі, а також, з поданням письмових тез-виступів представників при розгляді справи по суті у разі продовження карантинних заходів.

Ухвала господарського суду набирає законної сили в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвала господарського суду підлягає оскарженню в порядку та строки, визначені статтями 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Ухвалу складено та підписано 05.06.2020.

Суддя А.Ф. Черногуз

Часті запитання

Який тип судового документу № 89675006 ?

Документ № 89675006 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89675006 ?

Дата ухвалення - 05.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89675006 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 89675006 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 89675004
Наступний документ : 89675008