Ухвала суду № 89652688, 05.06.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
05.06.2020
Номер справи
522/15129/18
Номер документу
89652688
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 522/15129/18

Провадження № 1-кс/522/8737/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2020 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., при секретарі Брус Н.П., за участю прокурора Сікорського Д.В., підозрюваного ОСОБА_1 , адвоката Бардука В.І. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дегтяр О.М., погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області Сікорським Д.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кілії Одеської обл., громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що одноосібним рішенням №1 від 31.05.2010 ОСОБА_1 (далі ОСОБА_1 ) вирішив на підставі діючого законодавства України створити приватне підприємство «Добробуд-Град» (далі ПП «Добробуд-Град»).

ПП «Добробуд-Град» було зареєстровано 22.06.2010 в Овідіопольській районній державній адміністрації Одеської області, про що здійснено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації під № 15431020000002786, видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи №592718 та присвоєно унікальний податковий номер в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій за номером 37184601.

23.06.2010 ПП «Добробуд-Град» за №5301 було взято на податковий облік в органах Державної податкової служби. З моменту заснування по 05.05.2019 ПП «Добробуд-Град» перебував на обліку в Чорноморській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення). З 05.05.2019 ПП «Добробуд-Град» перереєстровано до ГУ ДФС в Одеській області (Суворовський район м. Одеси). Відповідно до свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 100306474 від 20.10.2010 ПП «Добробуд-Град» зареєстровано платником податку на додану вартість за індивідуальним податковим номером № НОМЕР_1 .

Основним видом діяльності ПП «Добробуд-Град» є будівництво житлових i нежитлових будівель (код ВЕД _41.20).

Наказом №1-09/10 від 30.09.2010 ПП «Добробуд-Град» ОСОБА_1 призначено на посаду директора підприємства.

Відповідно до ч.ч. 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 Розділу 5 Статуту ПП «Добробуд-Град», який затверджений Протоколом зборів засновників №1/17 від 23.02.2017 та зареєстрований приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Очеретяною І.А. в реєстрі за №107, ОСОБА_1 , будучи директором підприємства має право вирішувати всі питання діяльності Підприємства, крім тих, які належать до виняткової компетенції Засновника Підприємства, без доручення представляти Підприємство в усіх організаціях, діє від імені Підприємства, розпоряджається грошовими засобами та іншим майном, укладати господарські та інші цивільно-правові договори, підписувати усі банківські документи на отримання грошових коштів, у т.ч. на отримання кредитів та цінних паперів, має право укладати господарські угоди та здійснювати фінансові дії без обмежень, має право без доручення здійснювати всі дії від імені Підприємства, представляти його інтереси, укладати договори та інші юридичні акти.

Відповідно до ст. 67 Конституції України передбачено, що кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Частиною 3 ст. 65 Господарського кодексу України встановлено, що керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства.

У відповідності до вимог ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України (далі ГКУ) на директора ПП «Добробуд-Град» ОСОБА_1 покладено обов`язок вести облік результатів своєї діяльності відповідно до вимог законодавства, своєчасно надавати податковим органам декларацію про доходи та інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов`язкових платежів, сплачувати податки, збори та інші обов`язкові платежі в порядку і розмірах, встановлених Законом.

Частиною 7 ст. 128 ГКУ ОСОБА_1 як директор ПП «Добробуд-Град» зобов`язаний додержуватися вимог, передбачених статтями 46 і 49 цього Кодексу, а також іншими законодавчими актами, і несе майнову та іншу встановлену законом відповідальність за завдані ним шкоду і збитки.

Відповідно до ст. 16 Податкового кодексу України керівник підприємства зобов`язаний:

- вести в установленому порядку облік доходів і витрат, складати звітність, що стосується обчислення і сплати податків та зборів;

- подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов`язані з обчисленням і сплатою податків та зборів;

- сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом та законами.

Пунктом 44.1. ст. 44 Податкового кодексу України регламентовано, що для цілей оподаткування, платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством. Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Відповідно до п. 44.2. ст. 44 Податкового кодексу України, для обрахунку об`єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Згідно п. 137.3 ст. 137 Податкового кодексу України відповідальність за повноту утримання та своєчасність перерахування до бюджету податку, зазначеного в пунктах 57.11 статті 57 та 141.4 статті 141 цього Кодексу, покладається на платників податку, які здійснюють відповідні виплати.

Відповідно до ст. ст. 8 та 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» керівник підприємства:

-несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві;

-забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років;

-створює необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечує неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів;

-відображає в облікових регістрах господарських операцій у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені;

-несе відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних.

Відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України №336 від 29.12.2004, до обов`язків ОСОБА_1 , як директора ПП «Добробуд-Град», входить керування виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, окрім того, вона відповідає за наслідки прийнятих рішень, а також фінансово-господарські результати його діяльності, забезпечує виконання підприємством усіх зобов`язань перед державним та місцевим бюджетами.

Таким чином, займаючи посаду директора ПП «Добробуд-Град», що пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, ОСОБА_1 , як службова особа підприємства відповідав за правильність нарахування і своєчасність сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), як це передбачено чинним законодавством України.

Діючи в порушення зазначених вимог законів ОСОБА_1 , усвідомлюючи покладену на нього відповідальність і бажаючи уникнути виконання зобов`язань перед бюджетом, а саме сплачувати обов`язкові податки, збори (обов`язкові платежі), усвідомлюючи та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді несплати податків, зборів (обов`язкових платежів) і ненадходження їх до бюджету, ОСОБА_1 вчинив ряд умисних протиправних дій, що виразилися в наступному.

Так, ОСОБА_1 , будучи директором ПП «Добробуд-Град», достовірно знаючи про вказані вимоги законодавства, діючи в їх порушення, усвідомлюючи покладену на нього відповідальність і бажаючи уникнути виконання обов`язків перед бюджетом у вигляді сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) у звітні (податкові) періоди червня 2016 року та липня, серпня, жовтня 2017 року безпідставно відобразив у податковій звітності ПП «Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601) з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств суми коштів по фінансово-господарським операціям, які не мали реального характеру з ТОВ «Савон Плюс» (ЄДРПОУ 41518008), ТОВ «Марвіл-Трейд» (ЄДРПОУ 41518029), ТОВ «Пракс-ЛТД» (ЄДРПОУ 41385657), ТОВ «Інтеро-Груп» (ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Рейдпром» (ЄДРПОУ 41433883), ТОВ «Клартек» (ЄДРПОУ 41508801), ТОВ «Аль-Текс» (ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Інт-Ком» (ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Масмед» (ЄДРПОУ 41655586), ТОВ «Дрим Тайм» (ЄДРПОУ 41384758), ТОВ «Браво Груп Лімітед» (ЄДРПОУ 39242371) та ТОВ «Вальтерія» (ЄДРПОУ 40093897), які полягали у поставці останніми товарно-матеріальних цінностей у вигляді будівельних матеріалів та виконані будівельних робіт, що призвело до заниження ПП «Добробуд-Град» за звітні (податкові) періоди червня 2016 року та липня, серпня, жовтня 2017 року податку на додану вартість на загальну суму 2 871 414 грн. та податку на прибуток підприємств за 2016-2017 роки на загальну суму 3 134 783 грн.

В подальшому, ОСОБА_1 , діючи умисно, реалізовуючи до кінця свій злочинний намір, направлений на ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці в робочий час у період з червня 2016 року по лютий 2018 року включив: до складу податкового кредиту у деклараціях з податку на додану вартість за звітні (податкові) періоди червня 2016 року та липня, серпня, жовтня 2017 року та до складу витрат у деклараціях з податку на прибуток підприємства за звітні (податкові) періоди 2016 року та 2017 року суми коштів по фінансово-господарським операціям, які не мають реального характеру, з вищевказаними підприємствами та відобразив у вказаних документах податкової звітності занижене значення податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства, що підлягали сплаті до бюджету на загальну суму 6 006 197 грн.

Загальна сума заниження ОСОБА_1 податків, які фактично не надійшли до державного бюджету складає 6 006 197 грн. в т.ч.: податок на додану вартість на загальну суму 2 871 414 грн. в т.ч.: за звітній (податковий) період червень 2016 року на суму 40 810 грн., за звітній (податковий) період липень 2017 року в сумі 362 229 грн., за звітній (податковий) період серпень 2017 року в сумі 122 945 грн., за звітній (податковий) період жовтень 2017 року в сумі 2 345 430 грн. та податок на прибуток підприємства на загальну суму 3 134 783 грн. в т.ч.: за звітній (податковий) період 2016 року в сумі 54 774 грн. за звітній (податковий) період 2017 року в сумі 3 080 009 грн. Зазначена сума податків, які не надійшли до державного бюджету встановлена висновком експерта Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз Міністерства юстиції України №20-1293/1294/1371/1372 від 29.05.2020 за результатами проведення судової економічної експертизи по матеріалам кримінального провадження №32018160000000051 від 03.05.2018.

Враховуючи викладене, директор ПП «Добробуд-Град» ОСОБА_1 в порушення вимог п.п. 14.1.181 п. 14.1 ст. 14, п. 44.1 ст. 44, п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п.138.2, п.138.4 ст. 138, п.п.139.1.9 п. 139.1 ст. 139, п.193.1 ст. 193, п.198.1 п.198.2, 198.3, п.198.6 ст. 198, п.201.1, п. 201.2 ст. 201, п.11 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.12.20110 №2755-VI із змінами і доповненнями, ч.2 ст. 3, ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.1999 №996-XIV із змінами і доповненнями, «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року №88, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 1995 року за №168/704, із змінами і доповненнями, «Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 року №21, «Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №318, «Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 року №21, із змінами і доповненнями, умисно ухилився від сплати податку на додану вартість за звітні (податкові) періоди червня 2016 року та липня, серпня, жовтня 2017 року та податку на прибуток підприємства за звітні податкові (періоди) 2016 та 2017 року на загальну суму 6 006 197 грн.

Відповідно до диспозиції ч. 3 ст. 212 КК України «Діяння, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені особою, раніше не судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах».

Згідно примітки до ст. 212 КК України під значним розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов`язкових платежів, які в тисячу і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів і інших обов`язкових платежів, які в три тисячі і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, під особливо великим розміром коштів слід розуміти суми податків, зборів, інших обов`язкових платежів, які в п`ять тисяч і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Відповідно до ч.5 підрозділу 1 Розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями встановлено, що якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

Підпунктом 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розділу IV Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI встановлено, що з урахуванням норм абзацу першого підпункту 169.4.1 пункту 169.4 цієї статті платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги: дорівнює 50 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку.

Згідно ст.7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» №1801-VIІІ із змінами і доповненнями прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2017 року складає 1 600 грн., а 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян, відповідно до норм Податкового кодексу України, сягає половини мінімальної заробітної плати та складає 800 грн.

Враховуючи вище викладене, незаконними діями директора ПП «Добробуд-Град» ОСОБА_1 за звітні податкові (періоди) червня 2016 та липня, серпня та жовтня 2017 року до державного бюджету України не надійшло податків на загальну суму 6 006 197 грн. (6 006 197 грн. /800 грн. = 7 507,75 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), що є коштами в особливо великих розмірах.

Всіма своїми умисними діями, при викладених вище обставинах, ОСОБА_1 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за кваліфікуючими ознаками: умисне ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

01.06.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Підозрюваний та його захисник під час розгляду клопотання не заперечували щодо задоволення клопотання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його захисника, а також вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, у зв`язку з чим, у разі визнання судом його винним, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Внаслідок дій, у яких підозрюється ОСОБА_1 , державному бюджету завдано збитки у розмірі 6 006 197 грн., що згідно примітки до ст. 212 КК України є коштами в особливо великих розмірах.

Крім того, існують підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_1 може переховуватись від органів досудового розслідування, що підтверджується не єдиним випадком не прибуття ОСОБА_1 на допит згідно вручених в порядку ст. 133 КПК України повісток про виклик на допит.

У разі не покладення обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 194 КПК України існує вірогідність, що ОСОБА_1 буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім застави, з підстав, наведених вище неможливо.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Враховуючі перелічені ризики, розмір завданої державі шкоди та майновий стан підозрюваного, застава у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків.

Крім того, відповідно приписів ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, внесена підозрюваним, може бути повністю або частково звернена судом на виконання вироку в частині майнових стягнень.

Таким чином, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, застава у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, яка в грошовому еквіваленті станом на червень 2020 року складає 42 040 грн. буде достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Крім того, визначення застави у вказаному розмірі забезпечить можливість подальшого відшкодування частини завданих державі збитків.

На даний час досудове розслідування триває, збираються додаткові докази вини ОСОБА_1 .

Зазначені обставини потребують покладення на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати за викликом до суду, слідчих слідчої групи по кримінальному провадженню №32018160000000051 від 03.05.2018, прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню; не відлучатись за межі території Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання, місця роботи та здати на зберігання до ГУ ДМС України в Одеській області документи, що дають право на виїзд з України.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 176 - 178, 179, 184, ч. 5 ст. 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2 відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дегтяр О.М. про застосування запобіжного заходу у вигляді застави - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 20 (двадцяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто станом на 05 червня 2020 року - 42040 (сорок дві тисяч сорок) гривень (20 Х 2102 = 42040).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 такі обов`язки:

-прибувати до слідчих слідчої групи по кримінальному провадженню № 32018160000000051 від 03.05.2018, прокурорів, якими здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням по даному кримінальному провадженню, за їх викликами;

-не відлучатись за межі території смт. Таїрове, Овідіпольського р-ну Одеської області та м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого Дегтяра О.М., прокурора Сікорського Д.В. чи суд про зміну свого місця проживання, місця роботи;

-здати на зберігання до ГУ ДМС України в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

05.06.2020

Часті запитання

Який тип судового документу № 89652688 ?

Документ № 89652688 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89652688 ?

Дата ухвалення - 05.06.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89652688 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 89652688 ?

В Приморський районний суд м. Одеси
Попередній документ : 89652681
Наступний документ : 89652693