Рішення № 89568432, 27.05.2020, Дніпропетровський окружний адміністративний суд

Дата ухвалення
27.05.2020
Номер справи
160/270/20
Номер документу
89568432
Форма судочинства
Адміністративне
Державний герб України

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2020 року Справа № 160/270/20 Дніпропетровський окружний адміністративний суд у складі головуючого судді - Кучми К.С., розглянувши в порядку письмового провадження адміністративну справу за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «НІКОТЕХСНАБ» до Головного управління ДПС у Дніпропетровській області про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до адміністративного суду з вищезазначеною позовною заявою, в якій просив: скасувати податкове повідомлення - рішення (форми «Р») № 0023801421 від 14.08.2019 р. Головного управління ДФС у Дніпропетровській області про збільшення грошового зобов`язання з податку на додану вартість на суму 1 053 202,50 грн., в тому числі за податковими зобов`язаннями - 842 562 грн., за штрафними (фінансовими) санкціями - 210 640,50 грн.

В обґрунтування заявлених позовних вимог позивач зазначив, що відповідачем було проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «НІКОТЕХСНАБ», за результатами якої було встановлено порушення Податкового кодексу України. В результаті чого, відповідач прийшов до висновку, що товариством завищено податок на додану вартість на загальну суму 842 562 грн., у тому числі: за липень 2018 року - у сумі 288 478 грн., за грудень 2018 року - у сумі 554 084 грн. Відповідач жодних судових рішень чи іншої інформації щодо фіктивності безпосередньо гос подарської діяльності ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» з ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» або ТОВ «АЕР ЛАЙН» не навів, а лише зазначив про можливу в належний спосіб непідтверджену неправомірність дій ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН» при здій сненні господарських операцій з іншими контрагентами по ланцюгу постачання. Жоден нормативно-правовий акт законодавства України не містить норм щодо солі дарної відповідальності за дії контрагентів, отже ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» не повинно від повідати за будь-які дії своїх контрагентів, у тому числі порушення третіми особами вимог податкового законодавства України. За таких обставин, позивач вважає висновки акта безпідставними та такими, що суперечать положенням чинних законодавчих та нормативно-правових актів України, наявним у ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» первинним документам щодо здійснення господарських операцій з іншими суб`єктами господарювання, а складене 14.08.2019 р. податкове повідо млення-рішення таким, що підлягає скасуванню.

Ухвалою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 14.01.2020 року було відкрито провадження по даній справі в порядку загального позовного провадження з призначенням підготовчого засідання.

На виконання вимог ухвали, 30.01.2020 року відповідачем подано до суду відзив на позовну заяву, в якому зазначено, що під час проведення перевірки встановлено, що ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» мало взаємовідносини з ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН» з придбання товару (трансмісія ліва 219-13-сб117-01, візок 3501-21-ЗСП, візок 3501-21-2СП, передача бортова 3501-19-12СП ). Суми податку на додану вартість включено ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» до складу податкового кредиту у відповідних періодах 2018 року, що відповідає даним Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України. Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що постачальники товару по ланцюгу постачання на ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» є фігурантами кримінальних проваджень. Наведена інформація дає підстави для висновку, що первинні документи, які стали підставою для формування податкового кредиту ТОВ «НІКОТЕХСНАБ», виписані контрагентами, не можуть вважатися належно оформленими та підписаними повноважними особами звітними документами, які підтверджують факт придбання товарів, робіт чи послуг, а тому віднесення відображених в них сум до податкового кредиту з ПДВ є безпідставними.

Сукупність фактів та обставин, що характеризують діяльність підприємств, задіяних в ланцюгу, свідчить про те, що метою їх функціонування є створення виключено документообігу по нереальним господарським операціям для отримання податкової вигоди. Таким чином, перевіркою зроблено висновок, що первинні документи, які складені на ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» по взаємовідносинам з ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН» є неправомірно складеними, носять формальний характер та не можуть підтверджувати факт здійснення будь-яких господарських операцій між вказаними підприємствами. Досліджувані господарські операції не містять розумних економічних причин (ділової мети), тобто відсутня кваліфікуюча ознака господарської діяльності - отримання доходу. За таких обставин, відповідач просив суд у задоволенні позову відмовити, оскільки прийняте податкове повідомлення-рішення №0023801421 від 14.08.2019 р. є цілком законним та вірним.

До суду 04.03.2020 року від позивача надійшла відповідь на відзив, в якій зазначено, що виходячи із змісту пред`явленого перед початком перевірки направлення та вступної частини акту № 40323/04-36-14-21/40114712 від 19.07.2019 р., метою здійсненої перевірки було дотримання вимог податкового законодавства Укра їни з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» за період з 01.07.2018 р. по 31.07.2018 р. та ТОВ «АЕРЛАЙН» за період з 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р. Як свідчать обставини, встановлені відповідачем під час перевірки на під ставі наданих позивачем документів, відображений в бухгалтерському та подат ковому обліках ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» податковий кредит був повністю пов`я заний із здійсненням операцій з постачання товарів, а не робіт (послуг). Оскільки транспортна документація підтверджує операцію з надання транс портних послуг, а не факт придбання товарів, то навіть відсутність товарно-транспортних накладних за наявності документів, що підтверджують фактичне отримання товарно-матеріальних цінностей і їх використання в господарській діяльності, не може бути достатньою підставою для позбавлення позивача права на отримання податкового кредиту з ПДВ. Крім того, жодний із наданих для проведення документальної перевірки документів не свідчив про те, що ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН» є виробниками поставлених на адресу ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» товарів та/або такі то вари виготовлялись за їх безпосереднім замовленням. Враховуючи, що ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН» не є ви робниками (або замовниками виробництва) поставлених на адресу позивача товарів, придбання газу, електроенергії, паливно-мастильних матеріалів, транс портних послуг не є передумовою здійснення відображених в обліку ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» операцій.

Із змісту отриманого позивачем акту та відзиву на позовну заяву видно, що джерело отримання ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН» проданих на адресу ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» товарів контролюючим органом встановлене виключно на підставі даних зареєстрованих в ЄРПН податкових накладних, який не забезпечує повною мірою фіксування усіх здійснених су б`єктами господарювання операцій. Зважаючи на не встановлення відповідачем безтовар ності відображених в обліку ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» господарських операцій з ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН» можливі порушення вимог чинного законодавства України контрагентами контрагентів можуть спричиняти юридичні наслідки виключно для таких осіб, адже відповідно до вимог статті 61 Конституції України відповідальність повинна мати індивідуальний характер. Враховуючи викладене, позивач просив суд позов задовольнити в повному обсязі.

Ухвалою суду від 08.04.2020 року було зупинено провадження по даній справі до завершення обмежувальних протиепідемічних заходів (карантину). Судове засідання по даній справі призначено на 29.04.2020 року.

Ухвалами суду від 29.04.2020 року та від 14.05.2020 року було продовжено зупинення провадження по даній справі. Судове засідання по даній справі призначено на 27.05.2020 року.

Ухвалою суду від 21.05.2020 року було поновлено провадження по даній справі.

До суду 27.05.2020 року від представника позивача знову надійшло клопотання, в якому він просив подальший розгляд справи проводити в порядку письмового провадження за його відсутності, у зв`язку тим, що він буде перебувати у відрядженні за межами Дніпропетровської області.

До суду 27.05.2020 року від представника відповідача надійшло клопотання, в якому він не заперечував проти переходу до розгляду справи в порядку письмового провадження з урахуванням карантинних заходів.

Згідно з ч.3 ст.194 КАС України, учасник справи має право заявити клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Частиною 9 ст.205 КАС України передбачено, що якщо немає перешкод для розгляду справи у судовому засіданні, визначених цією статтею, але всі учасники справи не з`явилися у судове засідання, хоча і були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового розгляду, суд має право розглянути справу у письмовому провадженні у разі відсутності потреби заслухати свідка чи експерта.

Керуючись приписами статей 194, 205 КАС України, суд ухвалив розглянути адміністративну справу в порядку письмового провадження, за наявними матеріалами справи.

Дослідивши матеріали справи, враховуючи позицію позивача, викладену у позовній заяві та у відповіді на відзив, позицію відповідача, викладену у відзиві на позовну заяву, оцінивши докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному та об`єктивному розгляді обставин справи, суд вважає позовні вимоги такими, що підлягають задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Судом встановлено, що ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» (код ЄДРПОУ 40114712) зареєстроване як юридична особа 10.11.2015 року Нікопольською районною державною адміністрацією за №1230102000005139.

У період з 08 по 12 липня 2019 року посадовими особами Головного управління ДПС у Миколаївській області на підставі на підставі пункту 19-1.1 ст.19-1, п.п.20.1.4 п.20.1. ст.20, п.п.75.1.2 п.75.1 ст.75, п.п.78.1.1 п.78.1 ст.78, п.82.2 ст.82 ПК України була проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» (код ЄДРПОУ 40114712) з питань дотримання вимог податко вого законодавства України з податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41834566) з 01.07.2018 р. по 31.07.2018 р., з ТОВ «АЕРЛАЙН» (код ЄДРПОУ 36465159) за період з 01.12.2018 р. по 31.12.2018 р.

Порушення виявлені під час перевірки знайшли своє відображення в акті №40323/04-36-14-21/40114712 від 19.07.2019 р., а саме: порушення вимог п.185.1 ст.185, п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198, п.201.1, п.201.4, п.201.7 ст.201 Податкового кодексу України, в результаті чого ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» завищено податок на додану вартість на загальну суму 842 562 грн, у тому числі: за липень 2018 року в сумі 288 478 грн., за грудень 2018 року в сумі 554 084 грн.

На підставі акту перевірки № 40323/04-36-14-21/40114712 від 19.07.2019 р. Голов ним управлінням ДФС у Дніпропетровській області 14.08.2019 р. було прийняте спірне податкове повідомлення-рішення за № 0023801421 (форма «Р»), згідно з яким збільшено суму грошового зобов`язання з податку на додану вартість на суму 1 053 202,50 грн., в тому числі за податковими зобов`язаннями - 842 562 грн., та за штрафними (фінансовими) санкціями (штрафами) - 210 640,50 грн.

Правомірність та обґрунтованість спірного податкового повідомлення-рішення від 14.08.2019 р. №0023801421 є предметом позову, який передано на розгляд суду.

Аналізуючи виниклі між сторонами правовідносини, суд приходить до наступного.

Відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, щодо компетенції контролюючих органів, повноважень і обов`язків їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальності за порушення податкового законодавства, врегульовані Податковим кодексом України (у редакції чинній на момент виникнення спірних правовідносин).

Приписами п.14.1 ст.14 ПК України визначено, що господарською діяльністю є діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами (14.1.36.); розумною економічною причиною (ділова мета) є причина, яка може бути наявна лише за умови, що платник податків має намір одержати економічний ефект у результаті господарської діяльності (14.1.231.).

Відповідно до п.44.1 ст.44 ПК України, для цілей оподаткування платники податків зобов`язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов`язаних з визначенням об`єктів оподаткування та/або податкових зобов`язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов`язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.

Згідно з п.198.1 ст.198 ПК України (редакція закону на момент виникнення спірних правовідносин), для включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту, відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:

а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг;

б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у зв`язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу.

У пункті 198.2 ст.198 ПК України зазначено, що датою віднесення сум податку до податкового кредиту вважається дата тієї події, що відбулася раніше:

- дата списання коштів з банківського рахунка платника податку на оплату товарів/послуг;

- дата отримання платником податку товарів/послуг.

В силу п.198.5 ст.198 ПК України, платник податку зобов`язаний нарахувати податкові зобов`язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 цього Кодексу, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних в терміни, встановлені цим Кодексом для такої реєстрації, зведену податкову накладну за товарами/послугами, необоротними активами, придбаними/виготовленими з податком на додану вартість (для товарів/послуг, необоротних активів, придбаних або виготовлених до 1 липня 2015 року, - у разі якщо під час такого придбання або виготовлення суми податку були включені до складу податкового кредиту), у разі якщо такі товари/послуги, необоротні активи призначаються для їх використання або починають використовуватися:

а) в операціях, що не є об`єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 196.1.7 пункту 196.1 статті 196 цього Кодексу) та місце постачання яких розташоване за межами митної території України;

б) в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу XX цього Кодексу, міжнародних договорів (угод) (крім випадків проведення операцій, передбачених підпунктом 197.1.28 пункту 197.1 статті 197 цього Кодексу та операцій, передбачених пунктом 197.11 статті 197 цього Кодексу);

в) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, у тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

г) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Відповідно до п.201.1 ст.201 ПК України на дату виникнення податкових зобов`язань платник податку зобов`язаний скласти податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, кваліфікованого електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений цим Кодексом термін.

Згідно з пунктом 201.8 ст.201 ПК України право на нарахування податку та складання податкових накладних надається виключно особам, зареєстрованим як платники податку в порядку, передбаченому статтею 183 цього Кодексу.

Пунктом 201.10 ст.201 ПК України визначено, що при здійсненні операцій з постачання товарів/послуг платник податку - продавець товарів/послуг зобов`язаний в установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних та надати покупцю за його вимогою.

Податкова накладна, складена та зареєстрована в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Суд зазначає, що підставою для ведення бухгалтерського обліку господарських операцій та надання юридичної сили і доказовості є первинні документи, що повинні бути складені відповідно до вимог чинного законодавства та не порушувати публічний порядок, встановлений Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Згідно з ст.1 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" (далі - Закон №996), первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію.

Пунктом 2 ст.3 вищевказаного закону (далі - Закон №996) передбачено, що фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Частиною 1 ст.9 Закону № 996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Відповідно до п.2 ст.9 даного Закону, первинні та зведені облікові документи можуть бути складені на паперових або машинних носіях і повинні мати такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Необхідність підтвердження господарських операцій первинними документами визначена також у п.п.1.2 п.1, п.п.2.1 п.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 р. № 88, первинні документи - це письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації на їх проведення.

Первинні документи фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо безпосередньо після її закінчення. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов`язаних рахунках бухгалтерського обліку. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному місяці, в якому вони були здійснені.

Господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства.

Підставами для формування податкового кредиту є наявність належним чином оформленої податкової накладної, митної декларації, заяви зі скаргою на постачальника, поданої відповідно до п.201.10 ст.201 ПК України, бухгалтерської довідки, складеної відповідно до п.198.5 ст. 198 ПК України, або інших документів, передбачених п.201.11 ст.201 ПК України.

Таким чином, умовами реалізації права платника на податковий кредит, а також на зменшення оподатковуваного доходу на суму понесених витрат є фактичне придбання товарів (робіт, послуг) та наявність первинних документів (зокрема, податкових накладних), оформлених відповідно до вимог чинного законодавства.

У той же час, сама собою наявність або відсутність окремих документів, а також недоліки в їх оформленні не можуть бути підставою для висновку про відсутність господарських операцій та відмови у формуванні валових витрат та податкового кредиту, якщо з інших даних вбачаються зміни в структурі активів та зобов`язань, власному капіталі підприємства у зв`язку з його господарською діяльністю.

Вказана правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 06 листопада 2018 року у справі № К/9901/3443/18.

Отже, суд зазначає, що Податковим кодексом України чітко визначені первинні документи, на підставі яких формується податковий кредит та, відповідно, показники податкової звітності з ПДВ.

Судом встановлено, що у перевіряємому періоді позивач мав взаємовідносини з ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН».

Як видно з матеріалів справи, актом перевірки від 19.07.2019 року фактично підтверджено здійснення у липні та грудні 2018 року господарських опе рацій з придбання товарів на митній території України та право ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» на податковий кредит, а саме наступними документами: по ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» - договором купівлі-продажу, видатковою накладною, документами на транспортування придбаних товарів зі складу продавця на адресу покупця, платіжними документами (платіжними дорученнями), регістрами бухгалтерського обліку по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», складеними та зареєстрованими в ЄРПН податковими наклад ними.

По ТОВ «АЕРЛАЙН» - договором купівлі-продажу, видатковою накладною, документами на транспортування придбаних товарів зі складу продавця на адресу покупця, платіжними документами (платіжними дорученнями), регістрами бухгалтерського обліку по рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», складеними та зареєстрованими в ЄРПН податковими наклад ними/розрахунками коригувань.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» зареєстроване 27.12.2017 р. (номер реєстраційного запису 1 230 102 0000 005598), адреса місцезнаходження товариства: 53200, Дніпропетровська область, місто Нікополь, проспект Трубників, будинок 91, офіс 203, та мало право здійснювати діяльність в сфері оптової торгівлі, в т.ч. згідно КВЕД 46.72 - оптова торгівля металами та металевими рудами, 46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнання, 46.74 -оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього, 46.75 - оптова торгівля хімічними продуктами, 46.76 - оптова торгівля іншими проміжними продуктами, 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля. Відомості щодо юридичної особи за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань підтверджені, суб`єкт не перебуває в процесі припинення.

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «АЕРЛАЙН» зареєстроване 10.04.2009 р. (номер реєстраційного запису 1 080 102 0000 000855), адреса місцезнаходження товариства: 71600, Запорізька область, Василівський район, місто Василівка, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 3, мало право здійснювати діяльність в сфері оптової торгівлі, в т.ч. згідно КВЕД 45.31 - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; 46.19 - діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; 46.49 - оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; 46.69 - оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; 46.90 - неспеціалізована оптова торгівля. Відомості щодо юридичної особи за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань підтверджені, суб`єкт не перебуває в процесі припинення.

Таким чином, встановлені вимоги, необхідні для чинності правочину (стаття 203 ЦК України), ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» та контрагентами були дотримані, а ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН» мало всі законодавчі підстави для здійснення господарських операцій та їх документального оформлення.

Складений Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області акт від 19.07.2019 р. № 40323/04-36-14-21/40114712 не містить відомостей про відхилення між сумою податкових зобов`язань ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 41834566) та ТОВ «АЕРЛАЙН» (код ЄДРПОУ 36465159) та сумою податкового кредиту ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» по здійсненим та відображеним в бухгалтерському і податковому обліках операціях з купівлі-продажу товарів, що доводить відсутність факту та наміру ухилення від оподаткування ТОВ «НІКОТЕХСНАБ», з урахуванням чого підстави для зазначених в акті про результати позапланової документальної перевірки висновків є відсутніми.

Так, в акті перевірки відповідач вказав про попередню назву ТОВ «АЕР ЛАЙН» - ТОВ «ЕНЕРГО-МАРКЕТ», а також докази протиправної поведінки ТОВ «АЕРЛАЙН» з посиланням на витяг із судового рішення у справі № 1-кс/711/1118/18, яке міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Позивач у своїй позовній заяві зазначив, що наведений на стор.13 акту перевірки витяг із «судового рішення» зроблено із прийнятої Мелітопольським міськрайонним судом Запорізької області ухвали від 23.03.2017 р. у справі за №320/2015/17-к (провадження 1-кс/320/774/17), а не з справи №1-кс/711/1118/18, як зазначено в акті перевірки. Судячи із змісту описової та резолютивної частини ухвали від 23.03.2017 р. судове рішення стосується вирішення питання про надання тимчасового доступу до речей і доку ментів, які стосуються ТОВ «ЕНЕРГО-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 39452844), тобто су б`єкта, який не має жодного відношення до створення та діяльності ТОВ «АЕРЛАЙН» (код за ЄДРПОУ 36465159). Так, ТОВ «АЕРЛАЙН» (код ЄДРПОУ 36465159) ніколи не змінювало свою назву та не мало назву ТОВ «ЕНЕРГО-МАРКЕТ». Незмінним учасником та директором ТОВ «АЕРЛАЙН» з моменту створення до цього часу відповідно до Статуту (зареєстрованого 10.04.2009 р. №108010200000000855), рішення № 1 від 06.04.2009 р. та наказу № 1 від 06.04.2009 р. є Ангеловський Олександр Васильович . Змінами до Статуту, державну реєстрацію яких було здійснено 29.11.2012 р. за № 10801050004000855 та 15.05.2014 р. за № 10801050007000855, вносились зміни, не пов`язані із зміною назви товариства, про що свідчить витяг Державної реєстраційної служби Укра їни від 19.01.2016 р. за № 21621582 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізи чних осіб-підприємців та громадських формувань.

З огляду на викладене суд критично ставиться до висновків відповідача про відсутність розумної обережності у ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» при взаємовідносинах з ТОВ «АЕРЛАЙН».

Суд також звертає увагу, що не зазначення в товарно-транспортних накладних дея ких реквізитів не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, і містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено до кумент, зміст та обсяг господарської операції, наведені відповідачем в акті перевірки та відзиві на позовну заяву висновки про невизнання в якості доку менту товарно-транспортних накладних суперечать вимогам ч.2 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський обліку та фінансову звітність в Укра їні».

Товарно-транспортна накладна не є визначальною умовою для отри мання права на податковий кредит, оскільки законодавчі норми не ставлять у залежність відсутність транспортних документів на перевезення ванта жів (товару) або їх недоліки з наслідком формування бази обкладення ПДВ.

Відповідний висновок узгоджується з правовою позицією суду касаційної інстанції, викладеною в ухвалах ВАС України від 14.07.2016 р. за № К/800/8404/16, від 14.03.2017 р. за № К/800726970/15, від 21.03.2017 р. № К/800/14009/15.

Оскільки транспортна документація підтверджує операцію з надання транс портних послуг, а не факт придбання товарів, то навіть відсутність товарно-транспортних накладних за наявності документів, що підтверджують фактичне отримання товарно-матеріальних цінностей і їх використання в господарській діяльності, не може бути достатньою підставою для позбавлення позивача права на отримання податкового кредиту з ПДВ.

Відомості про відстань перевезення вантажу та обсяг (кількість) викори станого (витраченого) пального підлягає наведенню у подорожньому листі ван тажного автомобіля, типова форма якого була затверджена спільним Наказом Міністерства транспорту України та Міністерства статистики від 29.12.1995 р. за № 488/346 «Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантаж ного автомобіля».

Проте відповідний наказ було скасовано спільним Наказом Міністерства інфраструктури України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі Укра їни від 10.12.2013р. за № 1005/1454, а типова форма на час здійснення та відо браження ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» в обліку господарських операцій із ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАИН» уповноваженим органом не була затверджена.

Однак в будь-якому разі відповідний документ підлягав складанню перевіз ником і на підставі такого документу списується використане для перевезення пальне.

Оскільки подорожні листи з інформацією про відстань перевезення ванта жу, обсяг (кількість) використаного для перевезень пального є документом облі ку перевізників, відповідні документи не надані та не могли бути наданими по зивачем, тому що ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» перевезення та списання пального - не здійснювались.

Здійснення операцій з третіми особами стосовно придбання послуг вантаж них перевезень не відноситься до предмету доказування в даній адміністратив ній справі, тому складені на підтвердження таких операцій документи не є та не можуть бути належними, допустимими та достатніми доказами відсутності у ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» зазначених відповідачем в акті перевірки порушень вимог чинного податкового законодавства України.

Суд також критично ставиться до висновків відповідача викладених, на стор.8-9 акта перевірки, а саме наявності судових рішень які доводять порушення вимог чинного податкового законодавства України при здійсненні взаємовідносин із ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ», оскільки ТОВ «НІКО ТЕХСНАБ» не мало фінансово-господарських відносин із ТОВ «ЦЕНТРАЛ СТІЛ», ТОВ «ТОРГОВА ГРУПА ВІКОНТ», ТОВ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ КУПЕЦЬ» та іншими згадуваними у таких рішеннях суб`єктами, будь-яких документів від таких суб`єктів - не отримувало і дані податкового обліку на підставі таких документів - не формувало.

Частина 2 ст.61 Конституції України встановлює, що юридична відповідальність осо би має індивідуальний характер.

Посилання фіскального органу на порушення контрагентом вимог податкового та іншого законодавства щодо декларування сум податкових зобов`язань з ПДВ та надання контролюючим органами іншої звітності є безпідставними, оскільки за дані порушення законодавства передбачена індивідуальна відповідальність саме для контрагентів, а не для ТОВ «НІКОТЕХСНАБ», оскільки ведення податкового обліку покладено на кожного окремого платника податку, при цьому такий платник несе самостійну відповідальність за пору шення правил ведення податкового обліку.

Зазначена відповідальність стосується кожного окремого платника податку і не може автоматично поширюватися на третіх осіб, у тому числі на його контрагентів. Аналогічна правова позиція висловлена у постанові Верховного Суду України від 31.01.2011 р. у справі за №21-47а 10, відповідно до якої чинне законодавство не ставить у залежність право платника податків на податковий кредит від дотримання вимог податкового законо давства його контрагентом.

Відповідно до правової позиції Європейського суду з прав людини «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єк тивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (справа «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21.04.2011 р., справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.), також вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення (справа «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994 р., справа «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).

Підміна товарних позицій, на яку вказує співробітник Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, вважаючи її встановленою, спростовується викладеними в оскаржуваному акті даними. Так не встановлено придбання ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН» реалізованих на адресу ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» товарів, проте придбання реалізованих на адресу позивача товарів могло відбутися у контрагентів в інших періодах, аналіз яких не повинен обмежуватись даними ЄРПН.

Отже твердження Головного управління ДФС у Дніпропетровській області про під міну товарних позицій з боку ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН» є безпідставним.

Жодних судових рішень чи іншої інформації щодо фіктивності безпосередньо господарської діяльності ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» з ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» або ТОВ «АЕРЛАЙН» відповідач не навів, а лише зазначає про можливу в належний спосіб непідтверджену неправомірність дій ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН» при здій сненні господарських операцій з іншими контрагентами по ланцюгу постачання.

Жоден нормативно-правовий акт законодавства України не містить норм щодо солідарної відповідальності за дії контрагентів, отже ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» не повинно від повідати за будь-які дії своїх контрагентів, у тому числі порушення третіми особами вимог податкового законодавства України.

Факт здійснення господарських операцій з придбання товарів у ТОВ «ЄВРОМАШСТАЛЬ» та ТОВ «АЕРЛАЙН» було підтверджено з боку ТОВ «НІКОТЕХСНАБ» належ ним чином складеними видатковими накладними.

Суд також застосовує позицію ЄСПЛ, сформовану в пункті 58 рішення у справі «Серявін та інші проти України» (№ 4909/04): згідно з його усталеною практикою, яка відображає принцип, пов`язаний з належним здійсненням правосуддя, у рішеннях судів та інших органів з вирішення спорів мають бути належним чином зазначені підстави, на яких вони ґрунтуються; хоча пункт 1 статті 6 Конвенції зобов`язує суди обґрунтовувати свої рішення, його не можна тлумачити як такий, що вимагає детальної відповіді на кожен аргумент; міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від характеру рішення (рішення у справі «Руїс Торіха проти Іспанії» (Ruiz Torija v. Spain) №303-A, пункт 29).

За таких обставин, відповідач при винесенні спірного податкового повідомлення-рішення №0023801421 від 14.08.2019 р. діяв не на підставі та не у спосіб, передбачений чинним законодавством, а отже воно підлягає скасуванню.

Відповідно до ч.2 ст.2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб`єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи всім формам дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Частиною 1 ст.9 КАС України визначено, що розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно із частинами 1, 2 ст.77 КАС України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу. В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Відповідно до ч.3 ст.90 КАС України, суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності.

За таких обставин, суд вважає за можливе визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0023801421 від 14.08.2019 р., прийняте Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області з викладених вище підстав.

Вирішуючи питання щодо розподілу судових витрат між сторонами, суд виходить з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.139 КАС України, при задоволенні позову сторони, яка не є суб`єктом владних повноважень, всі судові витрати, які підлягають відшкодуванню або оплаті відповідно до положень цього Кодексу, стягуються за рахунок бюджетних асигнувань суб`єкта владних повноважень, що виступав відповідачем у справі, або якщо відповідачем у справі виступала його посадова чи службова особа.

Враховуючи, що позовну заяву задоволено повністю, сплачений судовий збір в розмірі 15 798,04 грн. підлягає поверненню позивачу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.8, 9, 72, 77, 132, 139, 241-246, 250 КАС України, -

ВИРІШИВ:

Позовну заяву - задовольнити повністю.

Визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення № 0023801421 від 14.08.2019 року, прийняте Головним управлінням ДФС у Дніпропетровській області.

Присудити за рахунок бюджетних асигнувань Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (49000, м.Дніпро, вул.Сімферопольська, 17-А, код ЄДРПОУ 43145015) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікотехснаб» (бульвар Лесі Українки, 26, м.Київ, 01133, код ЄДРПОУ 40114712) судові витрати по справі у розмірі 15 798,04 грн.

Рішення суду набирає законної сили відповідно до вимог статті 255 КАС України та може бути оскаржене в строки, передбачені статтею 295 КАС України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи рішення суду оскаржується до Третього апеляційного адміністративного суду через Дніпропетровський окружний адміністративний суд відповідно до підпункту 15.5 пункту 15 Розділу VII Перехідних положень КАС України.

Суддя К.С. Кучма

Часті запитання

Який тип судового документу № 89568432 ?

Документ № 89568432 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 89568432 ?

Дата ухвалення - 27.05.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89568432 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 89568432 ?

В Дніпропетровський окружний адміністративний суд
Попередній документ : 89568429
Наступний документ : 89568434