Рішення № 89245874, 02.04.2020, Корольовський районний суд м. Житомира

Дата ухвалення
02.04.2020
Номер справи
296/1227/20
Номер документу
89245874
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 296/1227/20

2/296/1314/20

З А О Ч Н Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"02" квітня 2020 р. м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира в складі:

головуючого судді - Драча Ю.І.,

за участю секретаря - Івашко Т.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку спрощеного позовного провадження з викликом сторін цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Відкритого акціонерного товариства “Житомирський завод хімічного волокна” про стягнення заборгованості по заробітній платі, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_1 звернулася до Корольовського районного суду м.Житомира з позовною заявою, у якій просить стягнути з ВАТ “Житомирський завод хімічного волокна” на користь ОСОБА_2 заборгованість з виплати заробітної плати в сумі 79 301,10 грн.

В обґрунтування вимог зазначає, що з 10.11.2017 року по сьогоднішній день працює охоронником у ВАТ “Житомирський завод хімічного волокна”. У порушення вимог трудового законодавства відповідачем не було виплачено заробітну плату за період з 05.07.2018 року по 08.08.2019 року. Рішенням Корольовського районного суду м. Житомира від 07.06.2019 позивача поновлено на посаді охоронника ВАТ “Житомирський завод хімічного волокна”, стягнуто з ВАТ “Житомирський завод хімічного волокна” середній заробіток за час вимушеного прогулу в сумі 3000,00 грн., моральну шкоду у розмірі 5000,00 грн. Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 13.01.2020 року відмовлено у задоволенні заяви ОСОБА_1 про ухвалення додаткового рішення. Зазначає, що неодноразово зверталася до відповідача з вимогами виплатити заборгованість по заробітній платі, яка становить 79 301,10 грн., однак виплат не отримала.

Ухвалою судді Корольовського районного суду м.Житомира від 13.02.2020 у справі відкрито провадження та призначено до розгляду за правилами спрощеного позовного провадження (а.с.25).

У судове засідання представник позивача не з`явилася, згідно поданої через канцелярію суду заяви просить розглядати справу у її відсутність, позов підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Представник відповідача - ВАТ “Житомирський завод хімічного волокна” у судове засідання не з`явився повторно. Про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином за адресою місцезнаходження, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Згідно ч.1ст.174 ЦПК України при розгляді справи судом у порядку позовного провадження учасники справи викладають письмово свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення та міркування щодо предмета спору виключно у заявах по суті справи, визначених цим Кодексом, що є правом учасників справи.

Відповідно до ч.8 ст.178 ЦПК України у разі ненадання учасником розгляду заяви по суті справи у встановлений судом або законом строк без поважних причин суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Згідност.280 ЦПК України суд може ухвалити заочне рішення у справі на підставі наявних у ній доказів за одночасного існування таких умов: 1) відповідач належним чином повідомлений про дату, час і місце судового засідання; 2) відповідач не з`явився в судове засідання без поважних

причин або без повідомлення причин; 3) відповідач не подав відзив; 4) позивач не заперечує проти такого вирішення справи.

Враховуючи, що в матеріалах справи зібрано достатньо доказів про взаємовідносини сторін, відповідно до ст.ст.211,280 ЦПК України суд вважає за можливе провести розгляд справи за відсутності сторін.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Статтею 43 Конституції України встановлено, що право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Відповідно до ст.115 КЗпП України заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Як вбачається з копії трудової книжки ОСОБА_1 10.11.2017 року прийнята на ВАТ “Житомирський завод хімічного волокна” охоронником та звільнена з роботи 04.07.2018 року у зв`язку з скороченням чисельності на підставі п.1 ст.40 КЗпП України (а.с.7).

Рішенням Корольовського районного суду міста Житомира від 07.06.2019 року у справі №296/6918/18 позивача поновлено на посаді охоронника та стягнуто на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу з Відкритого акціонерного товариства “Житомирський завод хімічного волокна” в розмірі 3000,00 грн., моральну шкоду у розмірі 5000,00 грн.(а.с.15-17).

Ухвалою Корольовського районного суду м.Житомира від 13.01.2020 року відмовлено у задоволенні заяви ОСОБА_1 про ухвалення додаткового рішення (а.с.18).

Згідно довідки №24 від 28.01.2019 підписаної в.о. голови правління Відкритого акціонерного товариства «Житомирський завод хімічного волокна» ОСОБА_3 середньогодинний заробіток позивача становить 36,41 грн., середньоденний заробіток становить 400,55 грн., середньомісячний заробіток становить 6007,65 грн. (а.с. 9).

При цьому з матеріалів справи вбачається, що рішення суду від 07.06.2019 в частині поновлення на роботі позивача виконане відповідачем лише 09.08.2019 року відповідно до наказу №43-к від 09.08.2019, що підтверджується записом у трудовій книжці позивача (а.с. 8).

Позивачем на підтвердження позовних вимог надано розрахунок, який не спростовано відповідачем. Так, відповідно до розрахунку заборгованість ВАТ “Житомирський завод хімічного волокна” перед позивачем по невиплаченій заробітній платі за період з 05.07.2018 року по 08.08.2019 року становить 13 місяців та 3 дні, середньомісячний заробіток ОСОБА_1 становить 6007,65 грн., середньодений заробіток складає 400,55 грн., тому за 13 місяців це становить 13 х 6007,65 грн. = 78 099,45 грн., а за три дні 3 х 400,55 грн. =1201,65 грн. Загальна заборгованість по заробітній платі становить 78 099,45 + 1201,65=79301,10 грн.

Оскільки відповідач не провів позивачу виплату всіх сум, що належали їй від підприємства, тому вимога про стягнення заборгованості по заробітній платі в розмірі 79 301,10 грн. підлягає задоволенню.

Оскільки позовні вимоги підлягають задоволенню, позивач при зверненні до суду з цим позовом звільнена від сплати судового збору, тому згідно з ст.141 ЦПК України з відповідача в дохід держави підлягає стягненню судовий збір у сумі 840 грн.80 коп.

Крім того, згідно положеньст.137 ЦПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

Для визначення розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

На підтвердження надання правової допомоги позивачем надано суду договір про надання правової допомоги від 06.02.2020 (а.с.19-21), квитанцію №5 від 06.02.2020 року (а.с.22).

Таким чином, суд вважає за необхідне стягнути з відповідача на користь позивача витрати на правничу допомогу у розмірі 1000, 00 грн.

Керуючись ст.ст.4, 81, 89, 259, 265, 268, 273, 280-283, 354, 355 ЦПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Позов задовольнити.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства Житомирський завод хімічного волокна на користь ОСОБА_1 заборгованість з виплати заробітної плати в сумі 79 301 (сімдесят дев`ять тисяч триста одну) грн. 10 коп.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства Житомирський завод хімічного волокна на користь держави 840 (вісімсот сорок) грн. 80 коп. судового збору.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства Житомирський завод хімічного волокна на користь ОСОБА_1 витрати на правничу допомогу у розмірі у розмірі 1000,00 ( одну тисячу) грн. 00 коп.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Апеляційна скарга на рішення суду подається до Житомирського апеляційного суду через Корольовський районний суд м.Житомира протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Заочне рішення набирає законної сили, якщо протягом строків, встановлених цим Кодексом, не подані заява про перегляд заочного рішення або апеляційна скарга, або якщо рішення залишено в силі за результатами апеляційного розгляду справи.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути подано протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Учасник справи, якому повне заочне рішення суду не було вручене у день його проголошення, має право на поновлення пропущеного строку на подання заяви про його перегляд - якщо така заява подана протягом двадцяти днів з дня вручення йому повного заочного рішення суду.

Позивач:

ОСОБА_1 ,

зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_1

РНОКПП НОМЕР_1

Відповідач:

ВАТ “Житомирський завод хімічного волокна”

місцезнаходження за адресою:

м.Житомир, вул.Промислова,1/154

ЄДРПОУ00206256

Cуддя Ю. І. Драч

Попередній документ : 89220491
Наступний документ : 89245878