Ухвала суду № 89155806, 12.05.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
12.05.2020
Номер справи
911/1202/20
Номер документу
89155806
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"12" травня 2020 р. м. Київ Справа № 911/1202/20

за позовом Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 6)

до Фермерського господарства «Журавушка» (07413, Київська обл., Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Рибальська, буд. 2А)

про стягнення 1059,80 грн. заборгованості за договором постачання природного газу № 1100/16-ТЕ-17 від 21.12.2015 р., у тому числі - 686,80 грн. пені, 90,53 грн. 3% річних, 282,47 грн. інфляційних втрат,

Суддя В.М. Бабкіна

Без виклику представників сторін

Обставини справи:

До господарського суду Київської області надійшла позовна заява № 14/4-2739-20 від 22.04.2020 р. (вх. № 1211/20 від 07.05.2020 р.) Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" до Фермерського господарства «Журавушка» про стягнення 1059,80 грн. заборгованості за договором постачання природного газу № 1100/16-ТЕ-17 від 21.12.2015 р., у тому числі - 686,80 грн. пені, 90,53 грн. 3% річних, 282,47 грн. інфляційних втрат.

Вимоги позивача обґрунтовані тим, що між позивачем та відповідачем було укладено договір постачання природного газу № 1100/16-ТЕ-17 від 21.12.2015 р., згідно з яким відповідачеві було поставлено природний газ на загальну суму 28838,65 грн., що підтверджується актами приймання-передачі від 31.01.2016 р. на суму 12777,82 грн., від 29.02.2016 р. на суму 8644,51 грн. та від 31.03.2016 р. на суму 7416,32 грн. Проте, Фермерським господарством «Журавушка» оплата за природний газ здійснювалась несвоєчасно, у зв`язку з чим позивач просить суд стягнути з відповідача 686,80 грн. пені, 90,53 грн. 3% річних, 282,47 грн. інфляційних втрат і судові витрати покласти на відповідача.

Відповідно до ч. 1 ст. 176 Господарського процесуального кодексу України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Дослідивши матеріали позову № 14/4-2739-20 від 22.04.2020 р. (вх. № 1211/20 від 07.05.2020 р.) Акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", суд дійшов висновку, що вказана позовна заява підлягає прийняттю до розгляду судом.

Окрім того, у вказаній позовній заяві позивачем було заявлене клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін.

Слід зазначити, що відповідно до ч. 1 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку наказного провадження та позовного провадження (загального або спрощеного).

Згідно з ч. 3 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 ГПК зазначено, що малозначними справами є справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Як зазначено в ч. 1 ст. 247 ГПК України, у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

Згідно з ч. 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 250 Господарського процесуального кодексу України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Беручи до уваги характер спірних правовідносин, предмет, підстави позову і обраний позивачем спосіб захисту, а також категорію та складність справи, обсяг та характер доказів у справі, зважаючи на заявлену позивачем у даному спорі ціну позову, що не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, суд дійшов висновку, що справа за поданою Акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" позовною заявою № 14/4-2739-20 від 22.04.2020 р. (вх. № 1211/20 від 07.05.2020 р.) до Фермерського господарства «Журавушка» про стягнення 1059,80 грн. заборгованості за договором постачання природного газу № 1100/16-ТЕ-17 від 21.12.2015 р., у тому числі - 686,80 грн. пені, 90,53 грн. 3% річних, 282,47 грн. інфляційних втрат, підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи.

Керуючись ст. ст. 12, 165, 176, 234, 247, 250, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи № 911/1202/20 здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання).

3. Встановити відповідачу строк - протягом 16-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі для подання до суду: 1) обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення або визнання вимог позивача з посиланням на діюче законодавство та з дотриманням приписів ст. 165 Господарського процесуального кодексу України; 2) доказів направлення копії відзиву з додатками на адресу позивача.

Копія відзиву та доданих до нього документів іншим учасникам справи повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду (ч. 5 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України).

4. Попередити відповідача про те, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи згідно ч. 9 ст. 165 Господарського процесуального кодексу України. При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об`єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч. 3, 4 ст. 80 Господарського процесуального кодексу України).

5. Встановити позивачу строк - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов (якщо такий буде поданий) для подання суду: відповіді на відзив на позов, копію якої направити відповідачу, докази чого надати суду.

6. Встановити відповідачу строк - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив (якщо така буде подана) для подання суду: заперечень на відповідь на відзив, копію яких направити позивачу, докази чого надати суду.

7. Зобов`язати сторін негайно повідомити суд у разі повної або часткової сплати відповідачем заборгованості, яка є предметом даного спору.

8. Попередити учасників судового процесу, що при ухиленні від виконання вимог суду до них можуть бути застосовані заходи процесуального примусу у вигляді штрафу, передбаченого ст. 135 Господарського процесуального кодексу України.

9. Звернути увагу учасників справи на те, що копії письмових доказів, які подаються, повинні бути оформлені у відповідності до вимог ч. 4 ст. 91 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).

10. Інформацію по справі сторони можуть отримувати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

11. Ухвалу направити учасникам справи.

Ухвала господарського суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею в порядку статті 235 Господарського процесуального кодексу України та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає відповідно до ст.ст. 254, 255 ГПК України.

Ухвалу підписано 12.05.2020 р.

Суддя В.М. Бабкіна

Часті запитання

Який тип судового документу № 89155806 ?

Документ № 89155806 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89155806 ?

Дата ухвалення - 12.05.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89155806 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 89155806 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 89155805
Наступний документ : 89155808