Ухвала суду № 89090085, 05.05.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Дата ухвалення
05.05.2020
Номер справи
234/16385/19
Номер документу
89090085
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 234/16385/19

Провадження № 1-кс/234/3116/20

УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2020 року

Краматорський міський суд Донецької області у складі:

слідчого судді- Переверзевої Л.І.,

секретаря – Костів А.О.

прокурора – Цуріна А.В.

захисника – адвоката Носкова Є.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Барнич Р.Я., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Донецької області Цуріним А.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у відношенні:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новоградівка Донецької області, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.05.2020 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Барнич Р.Я., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Донецької області Цуріним А.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

У поданому клопотанні слідчий зазначає, що слідчим управлінням Головного управління в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050260000026 від 04.01.2019 за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новогродівка Донецької області, українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Рішенням одноособового власника Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_2 № 07/12 від 07.12.2018, ОСОБА_1 призначено на посаду директора ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» з 10.12.2018.

ОСОБА_1 згідно наказу № 2 від 10.12.2018 виданого ним же 10.12.2018 вступив на посаду директора ТОВ «ЛЕНД ГРУПП».

ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» зареєстроване та розташоване за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 114, код ЄДРПОУ 33226087.

Відповідно до Статуту ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» (нова редакція) затвердженого рішенням № 07/12 від 07.12.2018 одноособового учасника, ТОВ «ЛЕНД ГРУПП»:

п. 1.3 – створене на основі приватної форми власності та є юридичною особою приватної форми власності;

п. 2.1 – метою створення та діяльності є отримання прибутку (доходу);

п. 2.2 – предметом діяльності Товариства є здійснення будівельної, виробничої, торгівельної, інноваційно – посередницької, консультаційної, інжинірингової, транспортної, рекламної, культурно – освітньої та іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України;

п. 4.1 - є власником одержаних доходів в результаті господарської діяльності;

п. 12.4 – крім іншого, виконавчим органом ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» є колегіальний (дирекція на чолі з генеральним директором) або одноособовий (директор). Директор від імені Товариства в межах, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статутом. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства;

п. 12.5 - директор у межах своєї компетенції:

а) представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, з фізичними особами;

б) здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;

в) крім іншого укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), виступає розпорядником його коштів та майна;

д) приймає на роботу та звільняє з неї працівників Товариства;

ж) вирішує всі інші питання, не віднесені до компетенції інших органів Товариства.

п. 12.7 - директор несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, звітності, зберігання документів Товариства, печатки та штампів.

Рішенням ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» від 05.07.2019, ОСОБА_1 звільнено з посади директора ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» з 05.07.2019.

Таким чином, ОСОБА_1 , займаючи посаду директора ТОВ «ЛЕНД ГРУПП», з 10.12.2018 по 05.07.2019 та відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» передбачено:

?п. 2 Загальні умови є обов`язковими для врахування під час укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві (далі - договір підряду) незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності замовника та підрядника (субпідрядників).

?п. 3 Підрядник - сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об`єкт будівництва), передбачені договором підряду; закінчені роботи - роботи, виконані підрядником відповідно до договору підряду, проектної та кошторисної документації;

?п. 4 За договором підряду підрядник зобов`язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи (об`єкт будівництва), а замовник зобов`язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію (у разі, коли цей обов`язок повністю або частково не покладено на підрядника), прийняти від підрядника закінчені роботи (об`єкт будівництва) та оплатити їх.

?п. 17 Строки виконання робіт (будівництва об`єкта) встановлюються договором підряду і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід`ємною частиною договору підряду є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених договором підряду.

?п. 31 Підрядник зобов`язаний:

?виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами договору підряду, та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації;

?здійснювати експертну перевірку, випробовування робіт, матеріалів, конструкцій виробів, устаткування тощо, які використовуються для виконання робіт, та повідомляти про це замовника у визначені договором підряду строки;

?своєчасно попередити замовника про те, що додержання його вказівок стосовно способу виконання робіт загрожує їх якості або придатності, та про наявність інших обставин, які можуть викликати таку загрозу;

?передати замовнику у порядку, передбаченому законодавством та договором підряду, закінчені роботи (об`єкт будівництва);

?забезпечити ведення та передачу замовнику в установленому порядку документів про виконання договору підряду;

?своєчасно усувати недоліки робіт, допущені з його вини;

?інформувати в установленому порядку замовника про хід виконання зобов`язань за договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

?виконувати належним чином інші зобов`язання, передбачені договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України, цими Загальними умовами та іншими актами законодавства.

?п. 88 Приймання-передача закінчених робіт (об`єкта будівництва) проводиться у порядку, встановленому цими Загальними умовами, іншими нормативними актами та договором підряду.

?п. 91 Передача виконаних робіт (об`єкта будівництва) підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом про виконані роботи. (пункт 91 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 № 601).

?п. 96 Підписання акту приймання-передачі є підставою для проведення остаточних розрахунків між сторонами.

?п. 98 Оплата за виконані роботи проводиться у порядку, визначеному договором підряду.

Договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт. У договорі підряду сторони можуть передбачати надання замовником авансу з визначенням порядку його використання.

?п. 99 Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх. Після підписання документів замовник зобов`язаний оплатити виконані роботи.

Порядок подання підрядником документів про обсяги і вартість виконаних робіт, проведення перевірки їх достовірності, підписання та оплати замовником визначається у договорі підряду.

?п.100 У разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, замовник має право за участю підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті.

Статтею 877 Цивільного кодексу України (зі змінами) «Проектно-кошторисна документація» передбачено:

1. Підрядник зобов`язаний здійснювати будівництво та пов`язані з ним будівельні роботи відповідно до проектної документації, що визначає обсяг і зміст робіт та інші вимоги, які ставляться до робіт та до кошторису, що визначає ціну робіт.

Підрядник зобов`язаний виконати усі роботи, визначені у проектній документації та в кошторисі (проектно-кошторисній документації), якщо інше не встановлено договором будівельного підряду.

Субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам тобто Ясинуватській районній державній адміністрації Донецької області (надалі за текстом – Ясинуватській РДА) на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій між місцевими бюджетами за об`єктами (заходами) на 2018 рік виділено грошові кошти в сумі 2 798 514 гривень по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка».

Так, 21.08.2018 між відділом освіти Ясинуватської РДА, в особі виконуючої обов`язки начальника ОСОБА_3 (далі за текстом – замовник) та ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» в особі директора ОСОБА_2 (далі за текстом – підрядник), за місцем фактичного розташування вказаного відділу освіти тобто за адресою: АДРЕСА_3 , укладений договір підряду № 183, відповідно до якого підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик виконати роботи по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка», а замовник прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації.

Обсяг, вартість та термін виконання робіт визначаються прикладеними до зазначеного Договору календарним графіком і договірною ціною, які є невід`ємною частиною вказаного договору. Договірна ціна вказаного Договору складає 2 598 953 гривень 46 копійок. Даний Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2018, але до отримання документів про відповідність збудованого Об`єкту проектній документації, згідно з вимогами чинного законодавства.

Відповідно до п. 2.1.1 Договору, «Підрядник» забезпечує на весь термін дії Договору виконання робіт і використання обладнання, матеріалів за якістю не нижче вимог проектної документації. Усі матеріали, обладнання та виконані роботи повинні відповідати стандартам, які застосовуються в Україні.

Відповідно до п. 4.2. Договору, «Підрядник» підтверджує використання коштів отриманої попередньої оплати актами виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-2в і довідками про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-3.

Відповідно до п. 4.3. Договору, облік та оплата виконаних робіт здійснюється на підставі акту виконаних підрядних робіт, складеного за формою КБ-2в і довідки про вартість виконаних підрядних робіт, складених за формою КБ-3.

Відповідно до п. 4.4. Договору, документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються «Підрядником» згідно ДБН А.3.1-5/2009., ДСТУ БД.1.1.-1:2013 (із змінами) та передаються «Замовнику».

6.3. «Підрядник зобов`язаний»:

6.3.1.Виконати роботи якісно та у встановлені календарним графіком виконання робіт строки роботи відповідно до проектно – кошторисної документації, ДБН та іншої нормативної документації.

6.3.7.Передати «Замовнику» у порядку, передбаченому законодавством та Договором підряду, закінчені роботи.

6.3.9.Забезпечити ведення та передачу «Замовнику» в установленому порядку документів про виконання робіт по Договору підряду.

6.3.13Відшкодувати відповідно до законодавства та Договору підряду завдані «Замовнику» збитки.

6.3.15Забезпечити цільове використання коштів, виділених як аванс (попередня оплата) для виконання робіт по Договору.

6.3.17.Забезпечити необхідними та якісними матеріалами, конструкціями, виробами та устаткуванням, відповідно до відомості ресурсів погодженої з «Замовником». Придбані матеріальні ресурси підтвердити накладними та витратами на транспортування, тару, упаковку, зберігання і калькуляцією для виробів власного виготовлення, сертифікатами, паспортами, гарантійними талонами та іншими документами до їх використання, згідно з чинним законодавством. У разі виявлення невідповідності матеріальних ресурсів встановленим вимогам в найкоротші строки провести заміну цих ресурсів за рахунок «Підрядника».

6.3.22.У строк, визначений «Замовником», виконати роботи власними і залученими силами та засобами та/або забезпечити Об`єкт необхідними матеріальними ресурсами за відсутності авансу відповідно до тендерної пропозиції «Підрядника».

7.«Відповідальність сторін»:

7.1.«Підрядник» несе відповідальність за будь – які порушення чинного законодавства.

7.2.За невиконання чи неналежне виконання робіт з даного Договору «Підрядник» несе відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.3.У випадку невиконання «Підрядником» зобов`язань, передбачених у пунктах 4.2, 4.3 Договору, за кожний день порушення «Замовником» застосовуються штрафні санкції у розмірі облікової ставки Національного банку України.

7.7У випадку невиконання пунктів, крім іншого 6.3.17. «Підрядник» повинен відшкодувати збитки «Замовнику» за власний рахунок.

7.8«Підрядник» відповідає за використання матеріально – технічних ресурсів, необхідних для виконання робіт, забезпечених відповідними технічними паспортами чи сертифікатами, організацію попередніх випробувань, передачу «Замовнику» сертифікатів, паспортів, протоколів перевірок та випробувань для подальшої передачі їх експлуатуючій організації згідно чинного законодавства.

20.09.2018, відповідно до платіжного доручення № 5, 30 % від зазначеної суми, тобто 779 686 гривень 04 копійки замовником перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» № НОМЕР_1 , відкритий у банківській установі – Акціонерному товаристві «УкрСибБанк» у якості попередньої оплати на закупівлю матеріалів на виконання робіт за вказаним договором.

Після укладення договору підряду № 183 від 21.08.2018, в грудні 2018 року, не раніше 10.12.2018 (точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені), у директора ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_1 , який був службовою особою, виник злочинний умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, у вигляді коштів державного бюджету за виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка».

Реалізуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету, використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, директор ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, умисно, протиправно, у грудні 2018 року, у робочий час (не раніше 10.12.2018, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в порушення п. 12.5 Статуту ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» (нова редакція) затвердженого рішенням № 07/12 від 07.12.2018 одноособового учасника, ТОВ «ЛЕНД ГРУПП»; п.п., 3, 4, 31, 88, 91, 96, 98, 99, 100 Постанови Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005 «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»; ст. 877 Цивільного кодексу України (зі змінами); п.п. 2.1.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.3, 6.3.1, 6.3.7, 6.3.9, 6.3.13, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.22 договору підряду № 183 від 21.08.2018 склав акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за грудень 2018 року форми КБ-3 від 19.12.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» на загальну суму 2 598 953 гривень 46 копійок, зазначивши в актах завідомо неправдиві відомості щодо фактичних об`ємів виконаних ним підрядних робіт, як таких, що відповідають переліку, обсягу та вартості, передбачених договором підряду №183 від 21.08.2018 та проектно – кошторисною документацією, тоді як, станом на 19.12.2018 фактично не були виконані наступні роботи:

1.акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року:

-навантаження ґрунту вручну на автомобілі самоскиди, в кількості 0,0584 м3, на суму 293,25 грн.;

-перевезення ґрунту до 20 км, в кількості 10,22 т, на суму 889,55 грн.;

-прокладання газоходів діаметром 355 мм на висоті від підлоги понад 10 м, в кількості 0,17 м2, на суму 1844,25 грн.;

2.акт № 1/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року:

-прокладання газоходів діаметром 310 мм, в кількості 0,14 м2, на суму 2026,22 грн.;

-улаштування відгалужень від ВЛ 0,38кВ до будівель вручну, кількість проводів у відгалуженні 1, в кількості 1 шт., на суму 109,01 грн.;

-провід для ВЛ СИП-4 4х16мм2, в кількості, 0,024 м, на суму 1133,66 грн.;

-розведення по пристроях і підключення жил кабелів, переріз жили до 70мм2, в кількості 0,04 жил, на суму 146,47 грн.;

-герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення, в кількості 1 прохід, на суму 107,64 грн.;

3.акт № 1/3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року:

-навантаження ґрунту вручну на автомобілі самоскиди, в кількості 0,01406 м3, на суму 70,6 грн.;

-перевезення ґрунту до 20 км, в кількості 0,4605т, на суму 214,16 грн.;

-люк, в кількості 1 шт., на суму 1558 грн.;

-розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі – самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів2, в кількості 0,04393 м3, на суму 1730,51 грн.;

-перевезення ґрунту до 20 км, в кількості 76,8т, на суму 6684,67 грн.;

-засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2, в кількості 0,2965 м3, на суму 1290 грн.;

-засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1, в кількості 0,085 м3, на суму 336,71 грн.;

-пісок природний, рядовий, в кількості 8,5м3, на суму 7378 грн.;

-розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі – самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів2, в кількості 0,0039 м3, на суму 153,63 грн.;

-перевезення ґрунту до 20 км, в кількості 0,6,825т, на суму 594,05 грн.;

-засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2, в кількості 0,1166 м3, на суму 507,3 грн.;

-улаштування основи під фундаменти піщаної, в кількості 0,43м3, на суму 456,54 грн.;28, на 280,11 грн.;

-улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах, в кількості 0,05 м3, на суму 841,92 грн.;

-кільця КС 10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1, в кількості 1 шт., на суму 775 грн.;

-кільця КС 10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1, в кількості 1 шт., на суму 1060 грн.;

-плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1, в кількості 1 шт., на суму 1558 грн.;

-фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази, в кількості 0,003432м2, на суму 15,68 грн.;

-улаштування підстилаючих бетонних шарів, в кількості 0,12м3, на суму 300,88 грн.;

-врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів (патрубків) діаметром 80 мм, в кількості 2 шт., на суму 508,78 грн.;

-установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм, в кількості 2 шт., на суму 346,92 грн.;

-кран кульовий сталевий фланцевий, діаметр 40 мм, в кількості 2 шт., на суму 2146,6 грн.;

-фланці 1-40-40 із сталі, діаметр 40 мм, в кількості 4 шт., на суму 315,20 грн.;

-прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 65 мм, в кількості 0,036м, на суму 3516,84 грн.;

-труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 76/140 мм, в кількості 36м, на суму 35640 грн.;

-захисна муфта для ізолювання стиків, типорозмір 76/140 мм, в кількості 5 шт., на суму 3000 грн.;

-плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87, в кількості 5 шт., на суму 13500 грн.;

4.акт № 1/4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року:

-розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1, в кількості 0,05493 м3, на суму 4684,28 грн.;

-додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.), група ґрунтів 1, в кількості 0,05493м3, на суму 17348,34 грн.;

-засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1, в кількості 0,05493 м3, на суму 3290,02 грн.;

-додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту (понад 5 м) для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.), група ґрунтів 1, в кількості 0,05493., на суму 7369,50 грн.;

-улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 200 мм, в кількості 0,248м2, на суму 3298,05 грн.;

-навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3, в кількості 0,788т, на суму 1263,36 грн.;

-навантаження сміття вручну в кількості 8т, на суму 356,64 грн.;

-перевезення ґрунту до 20 км, в кількості 86,8т, на суму 7555,07 грн.;

-улаштування вирівнюючого шару покриття автогрейдером із чорного щебню, в кількості 0,7936т, на суму 103630,95 грн.;

-улаштування вирівнюючих шарів основи із щебню товщ. 100 мм, в кількості 0,03м3, на суму 4507,67 грн.;

-улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації, в кількості 0,3м2, на суму 17219,39 грн.;

-на кожний 1 см зміни товщини шару виключати 9 см, в кількості -0,3 м2, на суму – 6725,35 грн.;

-установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм, в кількості 0,2м, на суму 1485,71 грн.;

-камені бортові, БР300.30.15, в кількості 20 шт., на суму 4060 грн.;

-улаштування підстілаючого і вирівнювального шару основи із щебню товщ. 100мм, в кількості 0,015м3., на суму 2254,32 грн.;

-улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації (тещина 11 см), в кількості 0,15м2, на суму 1282,58 грн.;

-на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (виключити 9 см), в кількості -0,15м2., на суму -65,44 грн.;

-суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15, крупність заповнювача 10-20 мм, в кількості 1,683м3, на суму 4030,79 грн.;

-укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття, в кількості 0,15м2, на суму 9,75 грн.;

-сітка 100x100 мм, Ф6мм, А240С (30x1,1), в кількості16,5м2, на суму 5007,75 грн.;

-установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м, в кількості 0,56м, на суму 9783 грн.;

-суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, в кількості 2,06м3, на суму 4932,88 грн.;

-секція забору металеві 2000x2500 (h), в кількості 70м2, на суму 50260 грн.;

-металеві конструкції стійок 32 шт, L=3000 мм, в кількості 0,413376т, на суму 16138,16 грн.;

-улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей, в кількості 0,02 шт., на суму 80,33 грн.;

-ворота двостулкові, 4000x2000, в кількості 1 шт., на суму 38400 грн.;

-хвіртка металева, 900x2000, в кількості 1 шт., на суму 7800 грн.;

-навіси і замок для воріт распашних та хвіртки, в кількості 2 шт., на суму 1602 грн.

чим завищив вартість виконаних робіт на загальну суму 467 734 гривні 42 копійки, засвідчивши акти своїм власним підписом та посвідчив печаткою.

Після чого, у грудні 2018 року, в робочий час (не раніше 10.12.2018, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) директор ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_1 , продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету, використовуючи своє службове становище, будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів надав вищевказані акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, від 19.12.2018: №№ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» на загальну суму 467 734 гривні 42 копійки відділу освіти Ясинуватської РДА в особі виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_3 (замовник), достовірно знаючи, що в даних актах приймання виконаних будівельних робіт вказані відомості про необґрунтовано завищені витрати підрядника на виконання робіт на загальну суму 467 734 гривні 42 копійки, для подальшої оплати зазначених робіт.

На підставі вказаних актів, які у подальшому були підписані виконуючою обов`язки начальника відділу освіти Ясинуватської РДА Киричок С ОСОБА_4 (замовник), за платіжними дорученнями № 8 від 21.12.2018, № 9 від 21.12.2018, № 10 від 21.12.2018, № 11 від 21.12.2018 відділом освіти Ясинуватської РДА через казначейську службу неправомірно перераховано ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 1 819 267 гривень 42 копійки, у якості остаточної оплати за виконані будівельні роботи.

Згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи Донецького НДІСЕ № 1318/1319 від 17.07.2019, розбіжність між фактично виконаними роботами та актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року № 1/1, № 1/2 № 1/3, № 1/4 від 19.12.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область Ясинуватський район, с. Орлівка» складає 467 734 гривень 42 копійки.

Таким чином, директор ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_1 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем заволодів коштами державного бюджету, які були перераховані ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , в загальній сумі 1 819 267 гривень 42 копійки як за фактично виконані будівельні роботи відповідно до договору підряду № 183 від 21.08.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область Ясинуватський район, с. Орлівка», зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, від 19.12.2018: №№ 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, на момент їх складання та підписання повністю не виконані та завищені на загальну суму 467 734 гривень 42 копійки, чим спричинив державі в особі відділу освіти Ясинуватської РДА Донецької обласної державної адміністраціїзбитки на вказану суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України – заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, які вчинені у великих розмірах.

Крім того, в грудні 2018 року, в робочий час (не раніше 10.12.2018, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) директор ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_1 знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою, реалізуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на вчинення службового підроблення з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету, діючи умисно, власноруч склав, підписав та скріпив печаткою підприємства акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» на загальну суму 2 598 953 гривень 46 копійок, зазначивши в актах завідомо неправдиві відомості щодо фактичних об`ємів виконаних ним підрядних робіт, як таких, що відповідають переліку, обсягу та вартості, передбачених договором підряду № 183 від 21.08.2018 та проектно – кошторисною документацією, тоді як, станом на 19.12.2018 фактично не були виконані наступні роботи:

1.акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року:

-навантаження ґрунту вручну на автомобілі самоскиди, в кількості 0,0584 м3, на суму 293,25 грн.;

-перевезення ґрунту до 20 км, в кількості 10,22 т, на суму 889,55 грн.;

-прокладання газоходів діаметром 355 мм на висоті від підлоги понад 10 м, в кількості 0,17 м2, на суму 1844,25 грн.;

2.акт № 1/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року:

-прокладання газоходів діаметром 310 мм, в кількості 0,14 м2, на суму 2026,22 грн.;

-улаштування відгалужень від ВЛ 0,38кВ до будівель вручну, кількість проводів у відгалуженні 1, в кількості 1 шт., на суму 109,01 грн.;

-провід для ВЛ СИП-4 4х16мм2, в кількості, 0,024 м, на суму 1133,66 грн.;

-розведення по пристроях і підключення жил кабелів, переріз жили до 70мм2, в кількості 0,04 жил, на суму 146,47 грн.;

-герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення, в кількості 1 прохід, на суму 107,64 грн.;

3.акт № 1/3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року:

-навантаження ґрунту вручну на автомобілі самоскиди, в кількості 0,01406 м3, на суму 70,6 грн.;

-перевезення ґрунту до 20 км, в кількості 0,4605т, на суму 214,16 грн.;

-люк, в кількості 1 шт., на суму 1558 грн.;

-розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі – самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів2, в кількості 0,04393 м3, на суму 1730,51 грн.;

-перевезення ґрунту до 20 км, в кількості 76,8т, на суму 6684,67 грн.;

-засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2, в кількості 0,2965 м3, на суму 1290 грн.;

-засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1, в кількості 0,085 м3, на суму 336,71 грн.;

-пісок природний, рядовий, в кількості 8,5м3, на суму 7378 грн.;

-розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі – самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група грунтів2, в кількості 0,0039 м3, на суму 153,63 грн.;

-перевезення ґрунту до 20 км, в кількості 0,6,825т, на суму 594,05 грн.;

-засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2, в кількості 0,1166 м3, на суму 507,3 грн.;

-улаштування основи під фундаменти піщаної, в кількості 0,43м3, на суму 456,54 грн.;28, на 280,11 грн.;

-улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах, в кількості 0,05 м3, на суму 841,92 грн.;

-кільця КС 10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1, в кількості 1 шт., на суму 775 грн.;

-кільця КС 10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1, в кількості 1 шт., на суму 1060 грн.;

-плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1, в кількості 1 шт., на суму 1558 грн.;

-фарбування суриком грат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази, в кількості 0,003432м2, на суму 15,68 грн.;

-улаштування підстилаючих бетонних шарів, в кількості 0,12м3, на суму 300,88 грн.;

-врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів (патрубків) діаметром 80 мм, в кількості 2 шт., на суму 508,78 грн.;

-установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм, в кількості 2 шт., на суму 346,92 грн.;

-кран кульовий сталевий фланцевий, діаметр 40 мм, в кількості 2 шт., на суму 2146,6 грн.;

-фланці 1-40-40 із сталі, діаметр 40 мм, в кількості 4 шт., на суму 315,20 грн.;

-прокладання теплогідроізольованих трубопроводів діаметром 65 мм, в кількості 0,036м, на суму 3516,84 грн.;

-труби сталеві теплоізольовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 76/140 мм, в кількості 36м, на суму 35640 грн.;

-захисна муфта для ізолювання стиків, типорозмір 76/140 мм, в кількості 5 шт., на суму 3000 грн.;

-плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87, в кількості 5 шт., на суму 13500 грн.;

4.акт № 1/4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року:

-розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1, в кількості 0,05493 м3, на суму 4684,28 грн.;

-додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту (понад 10 м) бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.), група ґрунтів 1, в кількості 0,05493м3, на суму 17348,34 грн.;

-засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.) з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1, в кількості 0,05493 м3, на суму 3290,02 грн.;

-додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту (понад 5 м) для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт (80 к.с.), група ґрунтів 1, в кількості 0,05493., на суму 7369,50 грн.;

-улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 200 мм, в кількості 0,248м2, на суму 3298,05 грн.;

-навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3, в кількості 0,788т, на суму 1263,36 грн.;

-навантаження сміття вручну в кількості 8т, на суму 356,64 грн.;

-перевезення ґрунту до 20 км, в кількості 86,8т, на суму 7555,07 грн.;

-улаштування вирівнюючого шару покриття автогрейдером із чорного щебню, в кількості 0,7936т, на суму 103630,95 грн.;

-улаштування вирівнюючих шарів основи із щебню товщ. 100 мм, в кількості 0,03м3, на суму 4507,67 грн.;

-улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації, в кількості 0,3м2, на суму 17219,39 грн.;

-на кожний 1 см зміни товщини шару виключати 9 см, в кількості -0,3 м2, на суму – 6725,35 грн.;

-установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм, в кількості 0,2м, на суму 1485,71 грн.;

-камені бортові, БР300.30.15, в кількості 20 шт., на суму 4060 грн.;

-улаштування підстілаючого і вирівнювального шару основи із щебню товщ. 100мм, в кількості 0,015м3., на суму 2254,32 грн.;

-улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації (тещина 11 см), в кількості 0,15м2, на суму 1282,58 грн.;

-на кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (виключити 9 см), в кількості -0,15м2., на суму -65,44 грн.;

-суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15, крупність заповнювача 10-20 мм, в кількості 1,683м3, на суму 4030,79 грн.;

-укладання металевої сітки в цементно- бетонне покриття, в кількості 0,15м2, на суму 9,75 грн.;

-сітка 100x100 мм, Ф6мм, А240С (30x1,1), в кількості16,5м2, на суму 5007,75 грн.;

-установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м, в кількості 0,56м, на суму 9783 грн.;

-суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 10 до 20 мм, в кількості 2,06м3, на суму 4932,88 грн.;

-секція забору металеві 2000x2500 (h), в кількості 70м2, на суму 50260 грн.;

-металеві конструкції стійок 32 шт, L=3000 мм, в кількості 0,413376т, на суму 16138,16 грн.;

-улаштування хвірток без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей, в кількості 0,02 шт., на суму 80,33 грн.;

-ворота двостулкові, 4000x2000, в кількості 1 шт., на суму 38400 грн.;

-хвіртка металева, 900x2000, в кількості 1 шт., на суму 7800 грн.;

-навіси і замок для воріт распашних та хвіртки, в кількості 2 шт., на суму 1602 грн.

чим надав зазначеним актам приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року № 1/1, № 1/2 № 1/3, № 1/4 від 19.12.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область Ясинуватський район, с. Орлівка» всі необхідні реквізити офіційного документа для подальшого використання.

Після цього, в робочий час, в грудні 2018 року (не раніше 10.12.2018, точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) директор ТОВ «ЛЕНД ГРУПП» ОСОБА_1 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи службовою особою, реалізуючи свій єдиний злочинний намір, спрямований на вчинення службового підроблення з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами державного бюджету, видав вищезазначений акт № 1/1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/3 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року, акт № 1/4 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в за грудень 2018 року по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка» на підписання відділу освіти Ясинуватської РДА Донецької обласної державної адміністрації в особі виконуючого обов`язки начальника Киричок С.В. (замовник) для підтвердження використання та здійснення остаточної оплатиза виконані будівельні роботи за договором підряду № 183 від 21.08.2018 по об`єкту «Будівництво модульної твердопаливної котельні (альтернативне резервне паливо) встановленою потужністю 300 кВт, для опалення будівлі школи Орлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, розташованої за адресою: Донецька область, Ясинуватський район, с. Орлівка».

Таким чином, ОСОБА_1 підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України – складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Наявні в матеріалах кримінального провадження докази, зокрема: заява про вчинений злочин, протоколи огляду місцевості, протоколи допитів потерпілого та свідків, протоколи огляду, висновок експерта, та інші відомості дають достатні підстави стверджувати, що ОСОБА_1 вчинив злочин, в якому він підозрюється.

З метою запобігання спробам з боку підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, вчиняти інші кримінальні правопорушення, сторона обвинувачення вважає за доцільне застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави.

Зазначена необхідність та неможливість обрання стосовно підозрюваного іншого запобіжного заходу обґрунтовується його можливістю переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на допитаних у кримінальному провадженні свідків, потерпілих та експерта, знищувати або іншим чином приховувати від органу досудового розслідування документи та інші докази, що мають значення для досудового розслідування, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню з метою уникнення покарання за вчинене ним кримін альне правопорушення.

Крім того, санкція частини 4 статті 191 КК України передбачає основне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, та відповідно до п. 4 ст. 12 КК України відноситься до тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави, щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від 20 до 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Під час визначення розміру застави, слід врахувати той факт, що ОСОБА_1 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки останній вже не з`являвся до слідчого за викликами, про поважні причини завчасно не повідомляв та не надавав підтверджуючих документів.

ОСОБА_1 має можливість здійснювати вплив на вже допитаних свідків, що він вже і робив, з метою зміни їх показів під час судового розгляду.

Просив застосуватистосовно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новогродівка Донецької області, українця, громадянина України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , і фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді – застави.

Визначити підозрюваному ОСОБА_1 можливість внесення застави у 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного ОСОБА_1 наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатися з місця мешкання, визначеного на час розгляду клопотання у судовому засіданні, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у цьому провадженні;

-уникати відвідування пропускних та митних пунктів, в тому числі на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської області, а також з територією АРК Крим;

-здати до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

В судовому засіданні захисник та підозрюваний заперечували проти обрання відносно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Головним управлінням Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019050260000026 внесеному 04.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, які вчинені у великих розмірах, та за ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

30 квітня 2020 року ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке вручено останньому 30.04.2020 року.

Копія клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави і доданих до нього матеріалів надана підозрюваному та його захиснику 30.04.2020 року о 10 год 50 хв..

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 ч.4,366 ч.1 КК України , одно яких, а саме – передбачене ст. 191 ч.4 КК України є тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років. Зазначені у клопотанні слідчого і додані до нього докази (заява про вчинений злочин, протоколи огляду місцевості, протоколи допитів потерпілого та свідків, протоколи огляду, висновок експерта, та інші відомості) об`єктивно підтверджують обґрунтованість оголошеної ОСОБА_1 підозри.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу до підозрюваного є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам вчинити певні дії.

Суд вважає, що наявні достатні підстави вважати, що існують ризики передбачені п.3 ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_1 може незаконно впливати на свідків.

Крім того, суд враховує вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_1 у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчинені якого він підозрюється.

Також суд враховує вік підозрюваного ОСОБА_1 , міцність його соціальних зв`язків, наявність родини та утриманців, його репутацію та майновий стан.

Обставини, встановленні в судовому засіданні не дають суду підстав вважати, що до ОСОБА_1 може бути застосовано більш м`який запобіжний захід, ніж застава.

На думку суду, саме запобіжний заход у вигляді застави здатний забезпечити належну процесуальну поведінку ОСОБА_1 ..

Суд вважає, що враховуючи обставини кримінального провадження і наявність доведених ризиків, застосування більш м`якого запобіжного заходу на цьому етапі досудового розслідування, ніж застава, буде недостатнім.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у виді застави і визначаючи її розмір та перелік обов`язків, які необхідно покласти на підозрюваного, суд крім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, також на виконання вимог ст. 178 КПК України на підставі наданих матеріалів враховує такі обставини: вік підозрюваного, стан його здоров`я, що раніше не судимий, має постійне місце роботи, доходи для існування, має міцні сімейні та соціальні зв`язки; постійне місце проживання.

Отже, за наслідками розгляду клопотання суд дійшов висновку про його обґрунтованість і наявність підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_1 такого запобіжного заходу як застава.

Визначаючи розмір застави, суд враховує такі обставини.

Відповідно до ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні тяжкого злочину визначається у межах від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Зважаючи на наведені норми законодавства, ураховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 , відомості про його майновий стан, суд дійшов висновку, що застава в межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків. Розмір застави розраховується із застосуванням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом станом на 01 січня поточного року. Внесення застави у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 105 100 гривень може забезпечити виконання підозрюваним ОСОБА_1 покладених на нього обов`язків.

У частині 5 ст. 194 КПК України закріплено, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором

На підставі викладеного суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого і застосування до ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді застави.

Керуючись статтями 177, 178, 182, 194-196, 309 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП в Донецькій області Барнич Р.Я., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління державного бюро розслідувань Донецької області Цуріним А.В., про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у відношенні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191 ч.4, 366 ч.1 КК України - задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 105100 (сто п`ять тисяч сто) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступні реквізити:Отримувач коштів: ТУ ДСА України в Донецькій області, код отримувача ЄДРПОУ 26288796, банк отримувача: ДКСУ, м.Київ, рахунок отримувача UA828201720355259003000011792.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на строк до 03.07.2020 року наступні обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатися з місця мешкання, визначеного на час розгляду клопотання у судовому засіданні, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування зі свідками у цьому провадженні;

-уникати відвідування пропускних та митних пунктів, в тому числі на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями Донецької і Луганської області, а також з територією АРК Крим;

-здати до відповідних органів державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_1 , що відповідно до ч.6 ст.182 КПК України він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Роз`яснити ОСОБА_1 наслідки невиконання покладених зобов`язань. У разі невиконання обов`язків затсаводавцем, а також, якщо ОСОБА_1 будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд, вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч.7 ст.194 КПК України.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення. Подача апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Слідчий суддяЛ. І. Переверзева

Часті запитання

Який тип судового документу № 89090085 ?

Документ № 89090085 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89090085 ?

Дата ухвалення - 05.05.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89090085 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 89090085 ?

В Краматорський міський суд Донецької області
Попередній документ : 89090082
Наступний документ : 89090089