Рішення № 89067114, 05.05.2020, Рожищенський районний суд Волинської області

Дата ухвалення
05.05.2020
Номер справи
167/334/20
Номер документу
89067114
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа №167/334/20

Провадження №2-о/167/20/20

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2020 року місто Рожище

Рожищенський районний суд Волинської області в складі :

головуючого - судді Сіліча І.І.

присяжних - Дулюка О.В., Зенц І.Л.

секретаря судових засідань - Матвійчук Л.О.

з участю представника заявника - ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Рожище в порядку окремого провадження цивільну справу за заявою ОСОБА_2 , заінтересована особа Рожищенська державна нотаріальна контора про оголошення фізичної особи померлою, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 звернувся до суду із заявою про оголошення фізичної особи померлою.

Заява обґрунтована тим, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є його батьком. Влітку 2002 року він поїхав на тимчасові заробітки в Італію. З тих пір в Україну не приїжджав. Вказує, що з того часу йому нічого не відомо про його долю та не відомо про місце його перебування. Зазначає, що відсутність батька за місцем його останнього проживання вже протягом більше 10 років дає підстави припускати загибель ОСОБА_3 .. Зазначає також, що встановлення факту померлим ОСОБА_3 необхідне його для оформлення спадщини, а саме: земельних ділянок, які знаходяться на території Переспівської та Кременецької сільських рад Рожищенського району і належали ОСОБА_3 на праві власності згідно Державних актів серії ЯА №648938, ЯА №647739 (а.с.13, 14).

З урахуванням викладеного, на підставі ст.46 ЦК України, ст.ст.305-309 ЦПК України, просить суд оголосити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , померлим.

В судовому засіданні представник заявника ОСОБА_1 підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити.

Від представника заінтересованої особи - Рожищенської державної нотаріальної контори до суду надійшла заява, в якій просять розгляд справи проводити за їх відсутності, при вирішенні питання щодо задоволення позову покладались на думку суду.

Заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши письмові докази у справі, суд приходить до висновку, що заява підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Згідно ст.ст.15, 16 ЦК України, ч.1 ст.4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів.

Стаття 5 ЦПК України передбачає, що здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

Згідно ст.293 ЦПК України окреме провадження - це вид непозовного цивільного судочинства, в порядку якого розглядаються цивільні справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності неоспорюваних прав.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.293 ЦПК України суд розглядає в порядку окремого провадження справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є батьком ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що підтверджується копією свідоцтва про народження останнього серії НОМЕР_1 (а.с.8).

Як слідує із довідки, виданої сільським головою Городинівської сільської ради Рожищенського району Волинської області від 21.02.2020 року №50, в будинку за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані та проживають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , також в даному будинку зареєстрований ОСОБА_3 , 1969 року народження (а.с.12).

Згідно довідки №51 від 21.02.2020 року Городинівської сільської ради Рожищенського району Волинської області громадянин ОСОБА_3 в період з 2001-2005 рік на території сільської ради не з`являвся та місце перебування його на даний час не відоме (а.с.11).

Крім того, як вбачається з довідки заступника начальника Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області від 24.02.2020 року та постанови про закриття кримінального провадження від 11.03.2020 року громадянин ОСОБА_3 , 1969 року народження дійсно перебував в розшуку Рожищенського ВП Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області як безвісно відсутній (а.с.9). По даному факту було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020030180000044 від 18.02.2020 року. В ході проведеної перевірки стало відомо, що громадянин ОСОБА_3 дійсно не проживає за адресою: с.Романів Рожищенського району Волинської області, в період часу з 2002 року по даний час (11.03.2020р.), даний факт підтвердили свідки ОСОБА_2 , ОСОБА_6 .. Разом з тим, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що її син ОСОБА_3 влітку 2002 року поїхав на заробітки в Італію. З тих пір в Україну не приїжджав, спілкувались з ним тільки по телефону, потім зв`язок обірвався. Близько 10-ти років тому, вона дізналася, що ОСОБА_3 помер (а.с.9, 10).

Нормами чинного законодавства визначено, що рішення про оголошення фізичної особи померлою приймається судом за наявності таких підстав: 1) відсутність особи в місці її постійного проживання; 2) відсутність відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона зникла безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припускати її загибель від певного нещасного випадку - протягом шести місяців. Виняток встановлений ч.2 ст.46 ЦК України де зазначено, що фізична особа, яка пропала безвісти у зв`язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

Порядок оголошення фізичної особи померлою встановлюється нормами ЦПК України. Особливості цієї категорії справ, є те що висновок суду про оголошення громадянина померлим ґрунтується на юридичному припущенні смерті особи.

Так нормами ст.306 ЦПК України визначено, що у заяві про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою повинно бути зазначено: для якої мети необхідно заявникові визнати фізичну особу безвісно відсутньою або оголосити її померлою; обставини, що підтверджують безвісну відсутність фізичної особи, або обставини, що загрожували смертю фізичній особі, яка пропала безвісти, або обставини, що дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку.

Оголошення особи померлою має своїм призначенням усунення невизначеності, яка склалася щодо правовідносин за участі особи, яка тривалий час є відсутньою за місцем свого постійного проживанні і місце перебування якої є невідомим.

Судом встановлено, що оголошення особи померлим необхідне заявнику для оформлення своїх спадкових прав. Заявник у судовому засіданні акцентував увагу суду на відсутність іншого порядку встановлення даного факту.

Наведені заявником обставини та мета, з якою заявнику необхідно оголосити особу померлою, свідчать про наявність між заявником та особою, якого він просить оголосити померлим матеріально-правового зв`язку.

Як роз`яснено у п.13 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 року за №5 Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, на відміну від встановлення факту смерті особи, який встановлюється судом за умови підтвердження доказами, що ця подія мала місце у певний час та за певних обставин, громадянин може бути оголошений в судовому порядку померлим у разі встановлення обставин, зазначених в ст.46 ЦК України на підставі яких суд робить вірогідне припущення про смерть громадянина, коли немає доказів про факт його смерті. У справах суд визнає днем смерті громадянина, оголошеного померлим, якщо він пропав безвісті за обставин, які загрожували смертю або давали підстави припускати його загибель від певного нещасного випадку, а в інших випадках днем смерті вважається день набрання законної сили рішення суду про оголошення громадянина померлим.

При цьому заявник має мати особисту цивільну правову зацікавленість у зміні правового стану особи, яку він просить оголосити померлою. Для підтвердження цього повинні бути наведені обставини, які свідчать про те, що між заявником та особою, яку він просить оголосити померлою існують особисті або майнові правовідносини, матеріально-правовий зв`язок або за відсутності такого зв`язку дані про те, що відсутність фізичної особи є для заявника перешкодою у реалізації суб`єктивних прав або виконання обов`язків.

Згідно з ч.3 ст.46 ЦК України фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це. Фізична особа, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або у зв`язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті.

Відповідно до ст.47 ЦК України правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті. Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають права відчужувати протягом п`яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв`язку з відкриттям спадщини. Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження.

За змістом ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі, серед іншого, рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.

Враховуючи вищевикладене, та з урахуванням того, що відомості про місцеперебування ОСОБА_3 , 1969 року народження, уродженця с.Затурці Локачинського району Волинської області, з 2002 року відсутні, суд вважає, що викладені обставини у заяві заявником доведені та знайшли своє підтвердження в ході розгляду справи, а тому є всі підстави для оголошення ОСОБА_3 померлим, у зв`язку з чим, заяву слід задовольнити.

Оскільки день вірогідної смерті ОСОБА_3 у точності не може бути встановлено, ОСОБА_3 необхідно оголосити померлим з дня набрання цим рішенням законної сили.

При цьому, суд вважає за необхідне роз`яснити заявнику, що відповідно до норм ч.1 ст.309 ЦПК України у разі одержання заяви про появу фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою, або відомостей про місцеперебування цієї особи суд за місцеперебуванням особи або суд, який ухвалив рішення про визнання особи безвісно відсутньою або оголосив її померлою, призначає справу до слухання за участю цієї особи, заявника та інших заінтересованих осіб і скасовує своє рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою. Заяву може бути подано особою, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою, або іншою заінтересованою особою.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.4, 12, 13, 76-81, 293, 273, 315-319, 354 ЦПК України, суд -

УХВАЛИВ :

Заяву ОСОБА_2 , заінтересована особа Рожищенська державна нотаріальна контора про оголошення фізичної особи померлою задовольнити.

Оголосити ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Затурці Локачинського району Волинської області - померлим.

Днем смерті ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вважати день набрання рішенням суду законної сили.

Рішення може бути оскаржене до Волинського апеляційного суду через Рожищенський районний суд шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження на рішення суду якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Заявник: ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Представник заявника: адвокат Петрук Володимир Адамович, місце роботи -м.Луцьк, пр-т Відродження, 8/2 Волинської області.

Заінтересована особа: Рожищенська державна нотаріальна контора, м.Рожище, вул.Незалежності, 31 Волинської області, код ЄДРПОУ 02887496.

Дата складення повного тексту рішення 05 травня 2020 року.

СУДДЯ: І.І.Сіліч

Присяжні : Дулюк О.В.

Зенц І.Л.

Попередній документ : 89067109
Наступний документ : 89090682