Ухвала суду № 89038411, 04.05.2020, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
04.05.2020
Номер справи
922/3096/18
Номер документу
89038411
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

________________

УХВАЛА

"04" травня 2020 р.Справа № 922/3096/18

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Шарко Л.В.

Без виклику представників сторін,

розглянувши матеріали по справі

за позовом АТ "Сбербанк", м. Київ до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Аромасервіс", м. Харків, 2) Акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю "CARBO TRADING LIMITED" (Private Company Limited by Shares "CARBO TRADING LIMITED"), Лімассол, Кіпр, Леонтіу треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: - Приватне акціонерне товариство "Харківській коксовий завод", м. Харків, - Товариство з обмеженою відповідальністю "Коксотрейд", м. Дніпро - Приватне акціонерне товариство "Термолайф", м. Харків про звернення стягнення на предмет застави

ВСТАНОВИВ:

Акціонерне товариство "Сбербанк" (позивач) звернулось до господарського суду Харківської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Аромасервіс" та Акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю "CARBO TRADING LIMITED" (відповідачі) про звернення стягнення на предмети застави за договорами застави цінних паперів від 13.09.2012:

- прості іменні акції, бездокументарної форми в кількості - 1647 (одна тисяча шістсот сорок сім) штук; емітент цінних паперів - Приватне акціонерне товариство "Харківський коксовий завод" (м. Харків, Набережна Червоношкільна, б. 24, ідентифікаційний код: 24481702); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - UА4000085971; номінальною вартістю одного цінного папера, переданого в заставу - 10000,00 грн. та загальною номінальною вартістю цінних паперів - 16470000,00 грн.; розмір частки в статутному капіталі емітента, яка відповідає кількості цінних паперів, переданих в заставу - 50,52147%,,

які належать Товариству з обмеженою відповідальністю "Аромасервіс", та

- прості іменні акції, бездокументарної форми в кількості - 1613 (одна тисяча шістсот тринадцять) штук; емітент цінних паперів - Приватне акціонерне товариство "Харківські коксовий завод" (м. Харків, Набережна Червоношкільна, б. 24, ідентифікаційний код: 24481702); міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - UА4000085971; номінальною вартістю одного цінного папера, переданого в заставу - 10000,00 грн. та загальною номінальною вартістю цінних паперів - 16130000,00 грн.; розмір частки в статутному капіталі емітента, яка відповіді кількості цінних паперів, переданих в заставу - 49,47853%,

які належать Акціонерному товариству з обмеженою відповідальністю "CARBO TRADING LIMITED" (Private Company Limited by Shares "CARBO TRADING LIMITED").

Встановити спосіб реалізації предмету застави шляхом продажу через прилюдні торги, в межах процедури виконавчого провадження за ціною продажу на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна на підставі оцінки, проведеної суб`єктом оціночної діяльності під час здійснення виконавчого провадження.

Від продажу зазначеного майна задовольнити вимоги Акціонерного товариства "Сбербанк" за:

Договором про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012 в сумі 10023144,27 доларів США (десять мільйонів двадцять три тисячі сто сорок чотири долари США 27 центів) та 227347211,23 гривень (двісті двадцять сім мільйонів триста сорок сім тисяч двісті одинадцять гривень 23 копійки) та складається з:

- заборгованості за Кредитом - 6425384,22 доларів США, з них прострочена - 6425384,22 доларів США;

- процентів за користування Кредитом - 3597760,05 доларів США, з них прострочених - 3522968,58 доларів США;

- пені за прострочення Кредиту - 169370732,76 гривень;

- пені за прострочення сплати процентів за користування Кредитом - 57976478,47 гривні.

Договором про відкриття кредитної лінії №27-В/12/66/ЮО від 04.09.2012 в сумі 17096365,92 доларів США (Сімнадцять мільйонів дев`яносто шість тисяч триста шістдесят п`ять доларів США 92 центи) та 411191243,62 гривень (Чотириста одинадцять мільйонів сто дев`яносто одна тисяча двісті сорок три гривні 62 копійки) та складається з:

- заборгованості за Кредитом - 10873999,99 доларів США, з них прострочена - 10873999,99 доларів США;

- процентів за користування Кредитом - 6222365,93 доларів США, з них прострочених - 6095792,57 доларів США;

- пені за прострочення Кредиту - 309139057,53 гривень;

- пені за прострочення сплати процентів за користування Кредитом - 102052186,09 гривні.

Договором про відкриття кредитної лінії №28-В/12/66/ЮО від 04.09.2012 в сумі 4948979,86 доларів США (Чотири мільйони дев`ятсот сорок вісім тисяч дев`ятсот сімдесят дев`ять доларів США 86 центів) та 113351872,56 (Сто тринадцять мільйонів триста п`ятдесят одна тисяча вісімсот сімдесят дві гривні 56 копійок) та складається з:

- заборгованості за Кредитом - 3370537,41 доларів США, з них прострочених - 3370537,41 доларів США;

- процентів за користування Кредитом 1578442,45 доларів США, з них прострочених - 1539209,37 доларів США;

- пені за прострочення Кредиту - 92304603,59 гривень;

- пені за прострочення сплати процентів за користування Кредитом - 21047268,97 гривні.

Договором про відкриття кредитної лінії №29-В/12/66/ЮО від 04.09.2012 в сумі 593206,41 доларів США (П`ятсот дев`яносто три тисячі двісті шість доларів США 41 цент) та 13704029,62 (Тринадцять мільйонів сімсот чотири тисячі двадцять дев`ять гривень 62 копійки) та складається з:

- заборгованості за Кредитом - 400 000,00 доларів США, з них прострочених - 400 000,00 доларів США;

- процентів за користування Кредитом - 193206,41 доларів США, з них прострочених - 188550,41 доларів США;

- пені за прострочення Кредиту - 10992814,26 гривень;

- пені за прострочення сплати процентів за користування Кредитом - 2711215,36 гривні.

Договором про відкриття кредитної лінії №30-В/12/66/ЮО від 04.09.2012 становить 44644305,41 доларів США (Сорок чотири мільйони шістсот сорок чотири тисячі триста п`ять доларів США 41 цент) та 1003035257,30 гривень (Один мільярд три мільйони тридцять п`ять тисяч двісті п`ятдесят сім гривень 30 копійок ) та складається з:

- заборгованості за Кредитом - 28500000,00 доларів США, з них прострочена -

28500000,00 доларів США;

- процентів за користування Кредитом - 16144305,41 доларів США, з них прострочених 15812565,41 доларів США;

- пені за прострочення Кредиту - 740865732,55 гривень;

- пені за прострочення сплати процентів за користування Кредитом - 262169524,75 гривень.

Договором про відкриття кредитної лінії №31-В/12/66/ЮО від 04.09.2012 становить 1565565,32 доларів США (Один мільйон п`ятсот шістдесят п`ять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять доларів США 32 центи) та 36394898,33 гривні (Тридцять шість мільйонів триста дев`яносто чотири тисячі вісімсот дев`яносто вісім гривень 33 копійки) та складається з:

- заборгованості за Кредитом - 1000000,00 доларів США, з них прострочених - 1000000,00 доларів США;

- процентів за користування Кредитом - 565565,32 доларів США, з них прострочених - 553925,32 доларів США;

- пені за прострочення Кредиту - 27197598,96 гривень;

- пені за прострочення сплати процентів за користування Кредитом - 9197299,37 гривень.

На підставі Витягу з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.03.19р. підставами проведення повторного автоматизованого розподілу судової справи є недопустимість повторної участі судді в розгляді справи. Дану справу передано для розгляду судді Шарко Л.В.

06.09.19р. від позивача надійшло клопотання про призначення по справі судової експертизи.

Ухвалою суду від 25.11.19р. за клопотанням позивача призначено по справі судову експертизу, проведення якої доручено Київському науково-дослідному інституту судових експертиз. Провадження у справі 922/3096/18 зупинено.

21.04.20р. справу №922/3096/18 повернуто до господарського суду Харківської області з повідомленням експерта про неможливість надання висновку за наявними в матеріалах справи документами.

Відповідно до положень ст. 230 ГПК України провадження у справі поновлюється за клопотанням учасників справи або за ініціативою суду не пізніше десяти днів з дня отримання судом повідомлення про усунення обставин, що викликали його зупинення. Про поновлення провадження у справі суд постановляє ухвалу.

З дня поновлення провадження у справі перебіг процесуальних строків продовжується.

Провадження у справі продовжується із стадії, на якій його було зупинено.

Таким чином, суд вважає за необхідне поновити провадження по справі.

На підставі викладеного, керуючись статтями 15, 230, 232, 233, 234, 235, п.2 ст.254, п.3 ст. 255, п.п. 9 п. 1 розділу ХІ Перехідних положень ГПК України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Провадження у справі № 922/3096/18 поновити.

2. Підготовче засідання призначити на "07" вересня 2020 р. о 12:00.

3. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Харківської області (61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й під`їзд, зал №332, 3 пов.).

4. Всім учасникам судового процесу виконати інші вимоги передбачені ГПК України щодо стадії підготовчого провадження.

5. Зобов`язати позивача в десятиденний строк з дня отримання даної ухвали надати господарському суду Харківської області нотаріально засвідчені копії перекладу на англійську мову даної ухвали в двох примірниках та судового доручення в двох примірниках.

6. Зобов`язати позивача здійснити платежі (у разі необхідності) необхідні для здійснення належного повідомлення відповідача-нерезидента.

7. Зупинити строк підготовчого провадження на період вручення відповідачу процесуальних документів суду.

Оскарження здійснюється в порядку визначеному ст. ст. 254-255 ГПК України.

Ухвалу підписано 04.05.20р.

Суддя Л.В. Шарко

Попередній документ : 89038410
Наступний документ : 89038412