Ухвала суду № 88953973, 28.04.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
28.04.2020
Номер справи
911/1066/20
Номер документу
88953973
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"28" квітня 2020 р. м. Київ Справа № 911/1066/20

Господарський суд Київської області у складі судді Колесника Р.М., розглянувши матеріали позовної заяви

товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГТЕХНІКА КПК» (21032, м Вінниця, вул. Нечуя-Левицького, буд. 14, код 42624831)

до

товариства з обмеженою відповідальністю «УКРХАРЧОПРОМКОМПЛЕКС» (08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, буд 49-Б)

про стягнення заборгованості

ВСТАНОВИВ:

27.04.2020 до Господарського суду Київської області надійшла позовна заява №13 від 22.04.2020 товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГТЕХНІКА КПК» до товариства з обмеженою відповідальністю «УКРХАРЧОПРОМКОМПЛЕКС» про стягнення заборгованості в розмірі 664694,85 гривень з яких: 589153,33 гривень сума основного боргу, 8426,53 гривень 3% річних, 67114,99 пеня.

В обґрунтування позову позивач посилається на те, що стягувана сума виникла у зв`язку з неналежним виконанням відповідачем умов Договору №20190409-131 від 09.04.2019 на виготовлення та поставку продукції.

Позивачем в позовній заяві було викладено клопотання про розгляд справи в порядку спрощеного провадження та проведення судового засідання в режимі відеоконференції.

Відповідно до приписів ст. 176 Господарського процесуального кодексу України за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п`яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.

Розглянувши позовну заяву та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що позовна заява відповідає вимогам, викладеним у статтях 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, а подані матеріали є достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду та відкриття провадження у справі.

Відповідно до приписів ст. ст. 12, 247 та 252 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: наказного провадження; позовного провадження (загального або спрощеного).

За змістом ст. 12 Господарського процесуального кодексу України спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи. Малозначними справами є справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, та справ, ціна позову в яких перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. При цьому, ч. 7 вказаної статті визначено, що для цілей цього Кодексу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб вираховується станом на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява або скарга, вчиняється процесуальна дія чи ухвалюється судове рішення.

Згідно приписів ч. 1 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження розглядаються малозначні справи.

За стягуваною сумою та з урахуванням п. 1 ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу, ця справа не є малозначною, адже ціна позову перевищує сто розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України у порядку спрощеного позовного провадження може бути розглянута будь-яка інша справа, віднесена до юрисдикції господарського суду, за винятком справ, зазначених у частині четвертій цієї статті. А згідно п. 2 ч. 5 ст. 12 Господарського процесуального кодексу України до категорії малозначних справ судом може бути віднесено іншу справу незначної складності, за певним виключенням.

Частиною 3 ст. 247 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що при вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального позовного провадження суд враховує: ціну позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність справи; обсяг та характер доказів у справі, в тому числі чи потрібно у справі призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 250 Господарського процесуального кодексу України питання про розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження суд вирішує в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Згідно з п. 1 ч. 2. ст. 250 Господарського процесуального кодексу України у випадку, передбаченому частиною другою статті 247 цього Кодексу, за наслідками розгляду відповідного клопотання позивача суд з урахуванням конкретних обставин справи може задовольнити клопотання та визначити строк відповідачу для подання заяви із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

Отже, законом на розсуд суду віднесено вирішення питання про визнання тієї чи іншої справи малозначною та, враховуючи, що ціна позову не перевищує п`ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, категорію та складність справи, а також інші обставини, які суд має врахувати з огляду на положення ст.ст. 12, 247 Господарського процесуального кодексу, суд приходить до висновку про доцільність визнання цієї справи малозначною, та, відповідно, застосування до її розгляду процедури спрощеного позовного провадження, що зумовлює висновки суду про задоволення клопотання позивача.

Згідно з ч. 5 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України, суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше. За клопотанням однієї із сторін або з власної ініціативи суду розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін.

В позовній заяві позивачем викладено прохання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції, що свідчить про бажання позивача здійснювати розгляд справи з повідомленням сторін.

Відповідно до ч. 1 ст. 197 Господарського процесуального кодексу України учасники справи мають право брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду.

Відповідно до ч. 8 ст. 197 Господарського процесуального кодексу України у клопотанні про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції в приміщенні суду в обов`язковому порядку зазначається суд, в якому необхідно забезпечити її проведення.

Позивачем в клопотанні зазначено суд якому необхідно доручити забезпечити проведення відеоконференції, а саме Господарський суд Вінницької області.

З огляду на зазначене, суд задовольняє клопотання позивача про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Крім того, сторонам варто взяти до уваги, що за змістом ч. 2 ст. 252 Господарського процесуального кодексу України розгляд справи по суті починається з відкриття першого судового засідання.

Керуючись статтями 12, 164, 172, 176, 197, 234, 247, 250, 252, суд

УХВАЛИВ:

1. Прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі.

2. Розгляд справи здійснювати за правилами спрощеного позовного провадження з повідомленням сторін.

3. Задовольнити клопотання позивача про проведення засідання Господарського суду Київської області в режимі відеоконференції.

4. Проведення судового засідання з використанням системи відеоконференцзв`язку. призначити на 28.05.2020 о 15:00. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Київської області: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 16/108, зал судових засідань № 7.

5. Доручити Господарському суду Вінницької області (21000 м. Вінниця, вул. Пирогова 29) забезпечити проведення судового засідання по справі № 911/1066/20 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГТЕХНІКА КПК» до товариства з обмеженою відповідальністю «УКРХАРЧОПРОМКОМПЛЕКС» про стягнення заборгованості, яке ухвалою суду призначене на 28.05.2020 о 15:00 в режимі відеоконференції в приміщенні Господарського суду Вінницької області.

6. Встановити відповідачу строк для подання відзиву на позовну заяву із додержанням вимог ст. 165 Господарського процесуального кодексу України – п`ятнадцять днів з дня вручення даної ухвали. В цей же строк може бути подана заява із запереченнями щодо розгляду справи в порядку спрощеного позовного провадження.

7. Встановити позивачу строк для подачі відповіді на відзив (відповідь) із додержанням вимог ст. 166 Господарського процесуального кодексу України – п`ять днів з дня отримання відзиву (якщо буде подано).

8. Встановити відповідачу строк для подання заперечень на відповідь із додержанням вимог ст. 167 Господарського процесуального кодексу України – п`ять днів з дня отримання відповіді (якщо буде подано).

9. Звернути увагу учасників справи на те, що копії письмових доказів, які подаються повинні бути оформлені у відповідності до вимог частина 4 статті 91 Господарського процесуального кодексу України та п. 5.27 Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації (Вимоги до оформлення документів ДСТУ 4163-2003).

10. Явка представників учасників справи обов`язковою не визнається. Рекомендувати учасникам справи утриматися від участі в судовому засіданні.

11. Запропонувати учасникам справи надати заяви про розгляд справи за відсутності представника за наявними у справі матеріалами. Необхідні матеріали, заяви по суті справи та з процесуальних питань можуть надаватися із використанням підсистеми «Електронний суд». Також відповідні заяви можуть бути надіслані на електронну адресу суду inbox@ko.arbitr.gov.ua, які будуть обов`язково враховані судом під час розгляду справи.

12. Запропонувати учасникам справи надати клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів, відповідно до Порядку роботи з технічними засобами відеоконференцзв`язку під час судового засідання в адміністративному, цивільному та господарському процесах за участі сторін поза межами приміщення суду, затвердженого Наказом ДСА України № 169 від 08.04.2020, подавши відповідне клопотання не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення судового засідання.

13. Інформацію по справі сторони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет (http://court.gov.ua/fair/).

14. Строки визначені в цій ухвалі продовжуються на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

Ухвала складена та підписана 28.04.2020, набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.

Суддя Р.М. Колесник

Часті запитання

Який тип судового документу № 88953973 ?

Документ № 88953973 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88953973 ?

Дата ухвалення - 28.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88953973 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 88953973 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 88953972
Наступний документ : 88953974