Ухвала суду № 88880950, 21.04.2020, Нововодолазький районний суд Харківської області

Дата ухвалення
21.04.2020
Номер справи
631/34/20
Номер документу
88880950
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

справа № 631/34/20

номер провадження 2/631/429/20

У Х В А Л А

п р о в і д к л а д е н н я п і д г о т о в ч о г о с у д о в о г о з а с і д а н н я

21 квітня 2020 року селище міського типу Нова Водолага

Нововодолазький районний суд Харківської області у складі:

головуючого судді Мащенко С. В.

за участю:

секретаря судового засідання Ракової С. А.

розглянувши усно у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 приміщення суду цивільну справу за позовом ОСОБА_1 , від імен та інтересах якого діє адвокат Оріщенко Наталія Сергіївна до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬВКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛИХІВСЬКЕ» «Про стягнення заборгованості за договором про надання фінансової допомоги на поворотній основі», -

в с т а н о в и в:

17 січня 2020 року до Нововодолазького районного суду Харківської області надійшла позовна заява ОСОБА_1 , від імен та інтересах якого діє адвокат Оріщенко Наталія Сергіївна до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬВКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛИХІВСЬКЕ» «Про стягнення заборгованості за договором про надання фінансової допомоги на поворотній основі», яка зареєстрована під вхідним № 292/20-вх.

В підготовче судове засідання, призначене на 21.04.2020 року о 12 годині 45 хвилин в залі судових засідань № 1 приміщення суду, учасники справи не з`явились, про дату, час і місце цього засідання повідомлялись належним чином відповідно до приписів Цивільного процесуального кодексу України, про причини своєї неявки суд не повідомили, заяви про відкладення розгляду справи або про її розгляд за їх відсутності не надали, окрім представника позивача - адвоката Оріщенко Н. С., яка звернулась до суду із клопотанням, зареєстрованим під вхідним № ЕП-770/20-вх від 21.04.2020 року, щодо відкладення розгляду справи у зв`язку із впровадженням з 12 березня по 24 квітня 2020 року карантину через спалах у світі коронавірусу.

Отже, всебічно, повно та об`єктивно з`ясувавши обставини справи та всі фактичні данні, які мають значення для вирішення питання про проведення підготовчого судового засідання або про його відкладення, перевіривши їх доказами,безпосередньо дослідженими у судовому засіданні, що відповідають вимогам закону про їх належність, допустимість, достовірність та достатність, а саме: дослідивши матеріали справи, що містять наявні в ній письмові докази, - суд вважає, що підготовче судове засідання слід відкласти з наступних підстав.

Так, пунктом 160 частини 1 Указу Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів» № 451/2017 від 29.12.2017 року шляхом реорганізації (злиття) Валківського районного суду, Коломацького районного суду та Нововодолазького районного суду Харківської області утворено Валківський окружний суд – у Валківському, Коломацькому та Нововодолазькому районах Харківської області із місцезнаходженням у містах Валках, селищі міського типу Новій Водолазі та селі Різуненковому Коломацького району Харківської області.

За змістом пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02.06.2016 року районні суди продовжують здійснювати свої повноваження до утворення та початку діяльності місцевого окружного суду, юрисдикція якого розповсюджується на відповідну територію.

Оскільки на цей час Валківський окружний суд свою діяльність не розпочав, справа перебуває на розгляді належного суду.

За правилом частини 2 статті 258 Цивільного процесуального кодексу України процедурні питання, пов`язані з рухом справи в суді першої інстанції, клопотання та заяви осіб, які беруть участь у справі, питання про відкладення розгляду справи, оголошення перерви, зупинення або закриття провадження у справі, залишення заяви без розгляду, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом, вирішуються судом шляхом постановлення ухвал.

Наслідки неявки в судове засідання учасника справи визначені статтею 223 цього кодексу.

Принаймні, відповідно до пункту 1 частини 2 й частини 9 цієї статті, а також частини 1 статті 240 цивільного процесуального кодифікованого закону України, суд відкладає розгляд справи в судовому засіданні в межах встановленого цим кодексом строку з підстав неявки в судове засідання учасника справи, щодо якого відсутні відомості про вручення йому повідомлення про дату, час і місце судового засідання, про що постановляє відповідну ухвалу.

При цьому частина 3 статті 240 Цивільного процесуального кодексу України зобов`язує суд повідомити про відкладення розгляду справи й місце, дату і час нового судового засідання учасників справи, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів, які були присутніми в судовому засіданні під розписку, а тих, які не прибули або яких суд вперше залучає до участі в судовому процесі - в порядку, визначеному цим Кодексом.

Також суд бере до уваги, що з огляду на зміст статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров`я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Внаслідок спалаху в світі гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, Кабінет Міністрів України своєю Постановою № 211 від 11.03.2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID–19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами та доповненнями) впровадив в Україні з 12.03.2020 року по 24.04.2020 року включно карантин.

Окрім того, Голова Ради Суддів України Б. Моніч листом № 9рс-186/20 від 16.03.2020 року роз`яснив судам про необхідність встановлення на весь час карантинних заходів особливого режиму роботи судів України та громадянам – про можливість відкладення розгляду справ у зв`язку із цим.

За таких обставин, беручи до уваги той факт, що жоден з учасників справи до зали судових засідань не з`явився, та представник позивача - адвокат Оріщенко Н. С., звернулась до суду із клопотанням, зареєстрованим під вхідним № ЕП-770/20-вх від 21.04.2020 року, щодо відкладення розгляду справи у зв`язку із впровадженням з 12 березня по 24 квітня 2020 року карантину через спалах у світі коронавірусу, суд вважає, що його проведення в судовому засіданні слід відкласти, повідомивши їх про дату, час і місце нового підготовчогосудового засідання судовою повісткою про виклик.

На підставі викладеного, керуючись пунктом 160 частини 1 Указу Президента України «Про реорганізацію місцевих загальних судів» № 451/2017 від 29.12.2017 року, пунктом 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» № 1402-VІІІ від 02.06.2016 року, статтями 3, 18, 23, 34, 76 – 80, 89, 128 – 131, 189, 196, частиною 1 статті 197, статтями 211, 213 - 214, 223, 240, пунктом 1 частини 1 та частиною 2 статті 258, статтями 259 – 260, частиною 2 статті 261,частинами 5 та 11 статті 272, частиною 2 статті 352, частиною 2 статті 353 Цивільного процесуального кодексу України № 1618-ІV від 18.03.2004 року (в редакції Закону України № 2147-VІІІ від 03.10.2017 року із змінами та доповненнями),

у х в а л и в:

Відкласти проведення підготовчого судового засідання у цивільній справі з єдиним унікальним № 631/34/20 (провадження № 2/631/429/20) за позовом ОСОБА_1 , від імен та інтересах якого діє адвокат Оріщенко Наталія Сергіївна до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬВКЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕЛИХІВСЬКЕ» «Про стягнення заборгованості за договором про надання фінансової допомоги на поворотній основі», що розглядається за правилами загального позовного провадження, в межах строку, встановленого Цивільним процесуальним кодексом України.

Нове підготовче судове засідання у справі призначити на 02 червня 2020 року о 12 годині 00 хвилин та провести усно у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 1 приміщення Нововодолазького районного суду Харківської області, розташованого за адресом:вулиця 40 років Перемоги, будинок № 1, селище міського типу Нова Водолага Харківської області, 63202.

Про відкладення підготовчого судового засідання, а також про дату, час і місце нового судового засідання в межах підготовчого провадження повідомити всіх учасників справи, які не були присутніми у цьому судовому засідання, за правилами та в порядку, визначеному Цивільним процесуальним кодексом України, шляхом надсилання судової повістки про виклик.

Роз`яснити учасникам справи, що їх неявка у підготовче судове засідання за умови належного повідомлення про його дату, час і місце, не перешкоджає проведенню засідання на підставі наявних у ній даних чи доказів, крім випадків, визначених статтею 223 Цивільного процесуального кодексу України.

Також роз`яснити учасникам судового процесу, що згідно із приписами частини 3 статті 131 Цивільного процесуального кодексу України, вони зобов`язані повідомляти суд про причини неявки у судове засідання, інакше вважається, що учасники судового процесу не з`явилися в судове засідання без поважних причин.

Крім того, роз`яснити учасникам судового процесу, що згідно із приписами частини 1 та 2 статті 131 Цивільного процесуального кодексу України, вони зобов`язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження), місцезнаходження, а також про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти або іншої аналогічної інформації під час провадження справи. У разі відсутності такої заяви судова повістка надсилається їм на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть якщо учасник судового процесу за цією адресою більше не проживає або не знаходиться. Вказане положення закону застосовуються також у разі відсутності заяви про зміну номерів телефонів і факсів, адреси електронної пошти, які учасник судового процесу повідомив суду.

Повідомити учасників справи, що інформацію щодо її розгляду, вони можуть отримати на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою сторінки:«http://nv.hr.court.gov.ua».

Копію ухвали надіслати учасникам судового процесу рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом двох днів з дня її складення.

Ухвала оскарженню окремо від рішення суду не підлягає та набирає законної сили з моменту її підписання. Заперечення на неї можуть бути включені до апеляційної скарги на рішення суду.

Ухвала, що набрала законної сили, обов`язкова для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягає виконанню на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання ухвали є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Ухвалу постановлено, складено шляхом комп`ютерного набору та підписано суддею в нарадчій кімнаті в одному примірнику.

Суддя: С. В. Мащенко

Попередній документ : 88880929
Наступний документ : 88880951