Ухвала суду № 88814306, 15.04.2020, Господарський суд Харківської області

Дата ухвалення
15.04.2020
Номер справи
38/128-08
Номер документу
88814306
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під`їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_______________

УХВАЛА

"15" квітня 2020 р.Справа № 38/128-08

Господарський суд Харківської області у складі:

судді Жельне С.Ч.

при секретарі судового засідання Федоровій Т.О.

розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Антекс Захід" про заміну сторони виконавчого провадження (вх.№8512 від 06.04.2020)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Антекс", м.Харків до Фізичної особи-підприємця Авраменко Світлани Миколаївни, м.Куп`янськ про за участю представників: стягнення 6471,59 грн. сторони не з`явились.

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду Харківської області від 24.06.2008 по справі №38/128-08 стягнуто з фізичної особи - підприємця Авраменко Світлани Миколаївни ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Антекс»(61064, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 123. код 24338100) - 6216 грн. 27 коп. основного боргу, 221 грн. 01 коп. пені, 34 грн. 31 коп. процентів, 102 грн. витрат по сплаті державного мита та 118 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення процесу в розмірі.

На виконання вказаного рішення судом 07.07.2008 по справі №38/128-08 було видано відповідний наказ.

06.04.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Антекс Захід" звернулось до господарського суду з заявою про заміну сторони виконавчого провадження (вх.№8512) , в якій просить замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні №39956100 з виконання наказу №38/128-08, виданого Господарським судом Харківської області від 07.07.2008р., з Товариства з обмеженою відповідальністю «Антекс» (61064, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 123, код ЄДРПОУ: 24338100) на Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "Антекс Захід" (61052, м.Харків, провулок Сімферопольський, 6, офіс 309/8, код ЄДРПОУ: 36763047).В обґрунтування поданої заяви заявник посилається на те, що 14.03.2016 між ТОВ "Антекс" (стягувачем) та ТОВ "Антекс Захід" укладено договір відступлення права вимоги, відповідно до умов якого, новому кредитору - ТОВ "Антекс Захід" перейшло право грошової вимоги до ФОП Авраменко С.М. за виконавчим наказом від 07.07.2008 по справі №38/128-08.

Ухвалою суду від 08.04.2020 заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Антекс Захід» про заміну сторони виконавчого провадження призначено до розгляду в судовому засіданні на "15" квітня 2020р. о 15:00 год.

Представники сторін та заінтересовані особи у судове засідання щодо розгляду заяви не з`явилися, про причини своєї неявки суд не повідомили, заяв чи пояснень до суду надано не було.

Беручи до уваги той факт, що неявка учасників справи та інших осіб не є перешкодою для вирішення питання про заміну сторони виконавчого провадження, заява Товариства з обмеженою відповідальністю «Антекс Захід» про про заміну сторони виконавчого провадження підлягає задоволенню з огляду на наступне.

14.03.2016 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Антекс» (Цедентом за договором) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Антекс Захід» (Цесіонарій за договором) було укладено Договір відступлення права вимоги.

За вказаним договором Цедент передає (уступає), а Цесіонарій приймає право вимоги стягнення з Авраменко Світлани Миколаївни ( АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 (надалі по тексту - «Боржник») заборгованості у розмірі 6691,59 грн., що виникла у результаті невиконання останнім своїх зобов`язань за договором купівлі-продажу товарів №277 від 30.01.2008р., укладеному між Цедентом і Боржником. (п.1.1 Договору).

Згідно до п.1.2 Договору підстави виникнення і сума зазначеного в п.1.1 Договору права вимоги до Боржника, а також стан взаємовідносин Цедента і Боржника на момент підписання цього Договору підтверджуються:

А) рішенням Господарського суду Харківської області від 24.06.2008р. у справі № 38/128-08;

Б) наказом Господарського суду Харківської області від 24.06.2008р. у справі № 38/128-08 від 07.07.2008р.;

В) постановою про відкриття виконавчого провадження №39956100, що винесений державним виконавцем Державної виконавчої служби у Куп`янському районі Харківської області.

Відповідно до п.1.3 Договору сторони обумовили, що з моменту підписання Договору Цесіонарій стає кредитором Боржника у розмірі вимог, що вказане в п.1.1 Договору і набуває всі права передбачені діючим законодавством щодо Боржника, а Цедент ці права втрачає.

Відповідно до ч. 1 ст. 334 ГПК України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Статтею 512 ЦК України встановлено, що кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

1) передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги);

2) правонаступництва;

3) виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);

4) виконання обов`язку боржника третьою особою.

Кредитор у зобов`язанні може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

Кредитор у зобов`язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом.

Верховний суд в постанові від 05.12.18р. по справі №643/4902/14-ц зробив наступний висновок про те, що тлумачення ч.1 ст.512 ЦК дає підстави для висновку, що відступлення права вимоги є одним із випадків заміни кредитора в зобов`язанні, яке відбувається на підставі правочину. Відступлення права вимоги не є окремим видом договору, це правочин, який опосередковує перехід права. Відступлення права вимоги може відбуватися, зокрема, внаслідок укладення договору:

Згідно із ч.5 ст.15 закону «Про виконавче провадження» у разі вибуття однієї із сторін виконавець за заявою сторони, а також заінтересована особа мають право звернутися до суду із заявою про заміну сторони її правонаступником. Для правонаступника усі дії, вчинені до його вступу у виконавче провадження, є обов`язковими тією мірою, якою вони були б обов`язковими для сторони, яку правонаступник замінив.

За своєю суттю заміна кредитора в зобов`язанні внаслідок відступлення права вимоги є різновидом правонаступництва та можлива на будь-якій стадії процесу. У зв`язку із заміною кредитора відбувається вибуття цієї особи з виконавчого провадження, і її заміна новим кредитором проводиться відповідно до ч.5 ст.15 закону «Про виконавче провадження» (в чинній на час постановлення оскаржуваних ухвал редакції) за заявою заінтересованої особи. Такою заінтересованою особою є новий кредитор (правонаступник).

Аналогічний висновок зробив і Верховний Суд України в постанові від 20.11.2013 у справі №6-122цс13.

Заміна сторони правонаступником може відбуватися як при відкритому виконавчому провадженні, так і при відсутності виконавчого провадження, тобто може бути проведена на будь-якій стадії процесу.

Судові рішення, які набрали законної сили, обов`язкові для всіх органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню на всій території України. Вибуття первісного кредитора і заміна його новим не скасовує обов`язковості виконання рішення суду, при цьому реалізувати право на примусове стягнення присуджених судом сум можливо лише шляхом заміни сторони стягувача у виконавчому провадженні, оскільки новий кредитор без вирішення питання про заміну сторони у зобов`язанні не має права звернутися до органу державної виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду.

Європейський суд з прав людини вказує, що «право на суд» було б ілюзорним, якби правова система держави допускала, щоб остаточне судове рішення, яке має обов`язкову силу, не виконувалося на шкоду одній зі сторін. Важко уявити, щоб ст.6 детально описувала процесуальні гарантії, які надаються сторонам у спорі, а саме: справедливий, публічний і швидкий розгляд і водночас не передбачала виконання судових рішень. Якщо вбачати у ст.6 тільки проголошення доступу до судового органу та права на судове провадження, то це могло б породжувати ситуації, що суперечать принципу верховенства права, який держави зобов`язалися поважати, ратифікуючи конвенцію. Отже, для цілей ст.6 виконання рішення, ухваленого будь-яким судом, має розцінюватися як складова частина «судового розгляду» (рішення від 19.03.97 у справі «Hornsby v. Greece», п.40).

Таким чином, наявність судового рішення про задоволення вимог кредитора, яке не виконане боржником, не припиняє зобов`язальних правовідносин сторін договору, тому зміна кредитора у зобов`язанні шляхом відступлення права вимоги із зазначенням у договорі обсягу зобов`язання, яке передається на стадії виконання судового рішення, не обмежує цивільних прав учасників спірних правовідносин, що є підставою для задоволення заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Антекс Захід» про заміну сторони виконавчого провадження (вх..№8512 від 06.04.2020)

На підставі викладеного, керуючись 232-235, 334 ГПК України, суд

УХВАЛИВ:

Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «Антекс Захід» про заміну сторони виконавчого провадження (вх.№8512 від 06.04.2020) - задовольнити.

Замінити сторону (стягувача) у виконавчому провадженні №39956100 з виконання наказу №38/128-08, виданого Господарським судом Харківської області від 07.07.2008р., з Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Антекс» (61064, м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 123, код ЄДРПОУ: 24338100) на Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ "Антекс Захід" (61052, м.Харків, провулок Сімферопольський, 6, офіс 309/8, код ЄДРПОУ: 36763047).

Ухвала може бути оскаржена до Східного апеляційного господарського суду в порядку і строки встановлені ст. 256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали складено та підписано 16.04.2020 року.

Суддя С.Ч. Жельне

Попередній документ : 88814304
Наступний документ : 88814308