Ухвала суду № 88729312, 02.04.2020, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
02.04.2020
Номер справи
522/10673/19
Номер документу
88729312
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 522/10673/19

Провадження по справі № 1-кс/522/4878/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 квітня 2020 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання представника ФОП ОСОБА_1 ,- адвоката Канікаєва Ю.О. про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 24.01.2020р. задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на предмети та документи, які були вилученні у період часу з 17.12.2019 по 19.12.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Представник ФОП ОСОБА_1 ,- адвокат Канікаєв Ю.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений на майно, посилаючись на той факт, що потреба в арешті майна, вже відпала. На даний час майно, на яке було накладено арешт, не містить на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, якщо воно було скоєне, оскільки за цей період, всі необхідні заходи, експертизи, якщо вони були потрібні, вже могли бути зроблені органами досудового розслідування, але при цьому вказане майно досі не повернуто його володільцю ФОП ОСОБА_1 .. Щодо саме цього майна, ніяких досліджень не призначалося та не проводилося.

Крім того, як зазначає адвокат Канікаєв Ю.О., ФОП ОСОБА_1 , або іншій особі, не повідомлялося про підозру про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, передбачених КК України у ході досудового розслідування кримінального провадження №32019160000000033. ФОП ОСОБА_1 не є також обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

На підставі викладеного, адвокат Канікаєв Ю.О. вважає, що на сьогодні відсутня потреба в перебуванні майна під арештом і останній підлягає скасуванню.

В судове засіданні представник ФОП ОСОБА_1 ,- адвокат Канікаєв Ю.О. не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог, зазначених у клопотанні та про розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву, щодо розгляду клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі - Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

В судовому засіданні з пояснень представника ФОП ОСОБА_1 ,- адвоката Канікаєва Ю.О., з досліджених матеріалів встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 17.04.2019р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1,3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 24.01.2020р. задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на предмети та документи, які були вилученні у період часу з 17.12.2019 по 19.12.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1.

Метою накладення арешту слугувало збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та з метою проведення експертиз.

Арешт було накладено обґрунтовано, однак, на цей час правові підстави для арешту вказаного майна частково, відпали.

Так, зважаючи на той факт, що ухвала Приморського районного суду м. Одеси винесені ще в січні 2020р., орган досудового розслідування мав можливість провести усі необхідні слідчі та процесуальні дії з арештованим майном, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №№32019160000000033.

Крім того, ФОП ОСОБА_1 , або іншій особі, не повідомлялося про підозру про вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, передбачених КК України у ході досудового розслідування кримінального провадження №32019160000000033. ФОП ОСОБА_1 не є також обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

За таких обставин, суд зважаючи на зазначені обставини, вважає, що подане заявником клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки існують передбачені Законом підстави для скасування арешту на майно.

Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання представника ФОП ОСОБА_1 ,- адвоката Канікаєва Ю.О. про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 24.01.2020р. - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 24.01.2020р. на предмети та документи, які були вилученні у період часу з 17.12.2019 по 19.12.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- зошит з надписом «Х-звіти 1-2 каса» у якому містяться щоденні звіти з продажу товарів у магазині;

- зошит з надписом «Приход Уход Маг 7» у якому містяться записи працівників магазину - часу прибуття на роботу та відпрацювання часу;

- стікери від реалізованого товару магазині у грудні 2019 року;

- чорнові записи щодо нарахованої та виданої заробітної плати працівників, контактних даних працівників, відомості щодо фактичного відпрацювання та інше на 61 арк.;

- Папка з надписом «Архив касса 02.19-10.19» в якій містяться чорнові записи щодо вартості фактичного реалізованого товару всього на 791 арк.;

- папка з надписом «Возврати» у якій містяться видаткові ордери, накладні на повернення товару всього на 456 арк.;

- папка з надписом «Касса» у якій містяться чорнові записи щодо сум фактично реалізованого товару, накладні на повернення товару, накладні на переміщення товару всього на 105 арк.;

- папка з надписом «Супроводи не сезон» у якій містяться документи щодо повернення товару всього на 147 арк.;

- папка з надписом «Переоцінка Виравиванис» у якій містяться документи щодо переоцінки товару у 2019 році всього н 225 арк.;

- окуляри 596 шт.;

- подарункові пакети 293 шт.;

- рукавички 440 шт.;

- шарфи 259 шт.;

- шапки 788 шт.;

- нижня білизна (жіночі та чоловічі труси, ліфчики труси)- 2762 шт.;

- аксесуари для волосся 316 шт.;

- гаманці 95 шт.;

- шкарпетки, панчохи - 4283 шт.;

- ремні 549 шт.;

- постільна білизна -16 шт.;

- джинсові текстильні штани - 1555 шт.;

- светри, гольфи, ботінки, толстовки,кофти, термо кофти бомбери 2081шт.;

- спортивні костюми - 713 шт.;

- кепки та інші чоловічі убори - 70 шт.;

- термо-білизна 26 шт.;

- куртки 951 шт.;

- сукні жіночі 190 шт.;

- туніки 52 шт.;

- рубашки жіночі 130 шт.;

- жіночі шорти та міні юбки 141 шт.;

- халати, піжами комплекти одягу дитячі - 172 шт.;

- пальта жіночі 28 шт.;

- дубленки жіночі 21 шт.;

- шуби жіночі 10 шт.; термо-білизна 326 шт.;

- шарфи 81 шт.; сукні жіночі 64 шт.;

- рубашки чоловічі 18 шт.;

- жіночі наручні годинники 8 шт.;

- кенгуру Nike - 12 ;

- кепки Adidas - 2 шт.;

- кепки Nike - 1 шт.;

- спортивні костюми Puma -73 шт.;

- спортивні костюми Nike - 44 шт.;

- спортивні костюми Reebok - 20 шт.;

- спортивні костюми Adidas - 9 шт.;

- спортивні костюми Reebok -74 шт.;

- спортивні штани Puma - 4 шт.;

- спортивні штани Nike - 150 шт.;

- спортивні штани Adidas- 4 шт.;

- кофти Nike -13 шт.;

- кофти Adidas - 23 шт.;

- кофти Reebok - 1 шт.;

- костюми спортивні Under Armor - 99 шт.;

- костюми спортивні Calvin Kleine - 4 шт.;

- штани спортивні Champion -1 шт.;

- кофти Champion - 1 шт.;

- кофти Under Armor - 26 шт.;

- спортивні костюми Fila - 14 шт.;

- спортивні костюми Tommy Hilfiger - 2 шт.;

- костюми спортивні Champion - 2 шт.;

- штани Tommy Hilfiger - 5 шт.;

- кофти Tommy Hilfiger - 10 шт.;

- кофти The nothtace - 22 шт.;

- штани Under Armor -15 шт.;

- штани Fila - 49 шт.;

- кофти Fila -15 шт.;

- кофти NB - 7 шт.;

- труси Dolce Gabbana - 2 шт.;

- труси Puma - 5 шт.;

- труси Nike - 3 шт.;

- труси Calvin Kleine - 28 шт.;

- труси Tommy Hilfiger -2шт.;

- наручний годинник жіночий Gucci - 1 шт.;

- грошові кошти у сумі 45 542 (сорок п`ять тисяч п`ятсот сорок дві) грн.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного

суду м. Одеси В.В. Іванов

02.04.2020

Часті запитання

Який тип судового документу № 88729312 ?

Документ № 88729312 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88729312 ?

Дата ухвалення - 02.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88729312 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 88729312 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 88729312, Приморський районний суд м. Одеси

Судове рішення № 88729312, Приморський районний суд м. Одеси було прийнято 02.04.2020. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти корисні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити корисні дані.

Судове рішення № 88729312 відноситься до справи № 522/10673/19

Це рішення відноситься до справи № 522/10673/19. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 88729310
Наступний документ : 88729313