Ухвала суду № 88724805, 13.04.2020, Турійський районний суд Волинської області

Дата ухвалення
13.04.2020
Номер справи
169/262/20
Номер документу
88724805
Форма судочинства
Цивільне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 169/262/20

Провадження № 2/169/328/20

ТУРІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

про залишення позовної заяви без руху

13 квітня 2020 року смт Турійськ

Суддя Турійського районного суду Волинської області Тітівалов Р.К., вивчивши позовну заяву Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором,

в с т а н о в и в:

Акціонерне товариство комерційний банк «ПриватБанк» звернулося до суду із позовом до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Позовна заява не відповідає вимогам статей 175, 177 ЦПК України.

У відповідності до пункту п`ятого частини третьої статті 175 ЦПК України позовна заява повинна містити виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.

Згідно з частиною п`ятою статті 177 ЦПК України позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги.

У позовній заяві зазначено, що відповідно до укладеного договору № б/н від 6 лютого 2009 року ОСОБА_1 було видано кредитну картку та встановлено кредитний ліміт на картковий рахунок.

Представником позивача у позовній заяві не вказано розміру отриманого кредиту, доказів, що підтверджують обумовлений сторонами розмір пені, штрафів та не додано їх до позовної заяви.

У приєднаній до позову анкеті-заяві № б/н від 6 лютого 2009 року, яка підписана відповідачем, відсутні вищевказані відомості, на які позивач покликається у позовній заяві.

Крім того, позивач просить стягнути заборгованість за простроченим тілом кредиту в розмірі 26070.76 гривень, що значно перевищує розмір встановленого відповідачу максимального кредитного ліміту (18000 гривень). Жодних обґрунтувань та розрахунків такої суми у позовній заяві немає.

Також відсутній у позовній заяві та доданих до неї документах розрахунок суми заборгованості за відсотками нарахованими на прострочений кредит згідно зі статтею 625 ЦК України - 10067.08 гривень (на яку суму нараховані три проценти річних та за який період).

За змістом статті 95 ЦПК України письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством.

Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Відповідно до пункту 5.27 Вимог до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003 Державної уніфікованої системи документації, затверджених наказом Держспоживстандарту України № 55 від 7 квітня 2003 року, відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви, посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Проте, додані до позовної заяви витяг з Тарифів, витяг з Умов та Правил надання банківських послуг, а також копії документів для відповідача не засвідчені належним чином.

Частиною четвертою статті 177 ЦПК України передбачено, що до позовної заяви додаються документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до Закону.

При цьому, Банк платника на всіх примірниках прийнятих розрахункових документів і на реєстрах обов`язково заповнює реквізити «Дата надходження» і «Дата виконання», засвідчуючи їх підписом відповідального виконавця та відбитком штампа банку (пункт 2.14 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22 (зі змінами)).

Відповідні документи подаються до суду тільки в оригіналі; копії, у тому числі виготовлені з використанням технічних засобів (фотокопії тощо) цих документів, а також платіжне доручення, яке за формою не відповідає наведеним вимогам, не можуть бути належним доказом сплати судового збору.

Додане до позовної заяви платіжне доручення не відповідає зазначеним вимогам, а саме: на платіжному дорученні немає штампу банку, прізвища, імені та по батькові відповідального працівника банку, відмітки про дату надходження та дату виконання платіжного доручення.

Таким чином представнику позивача потрібно надати суду оригінал платіжного доручення про сплату судового збору із визначеними нормативними актами обов`язковими реквізитами, докази на підтвердження розміру кредиту, відсотків, пені і штрафів, обґрунтовані розрахунки усіх складових сум заборгованості та процентів за статтею 625 ЦК Ураїни, які стягуються, належним чином засвідчені копії документів.

З огляду на вказане та відповідно до положень частини першої статті 185 ЦПК України подану представником позивача позовну заяву слід залишити без руху та надати йому строк для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Керуючись статтями 175, 177, 185, 260, 261, 352, 353 ЦПК України, суддя

п о с т а н о в и в:

Позовну заяву Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості за кредитним договором залишити без руху.

Вказані в ухвалі недоліки позовної заяви позивачу слід усунути протягом десяти днів з дня отримання копії цієї ухвали у визначений в ухвалі спосіб.

Роз`яснити позивачу, що відповідно до частини третьої статті 185 ЦПК України якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, то позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. У разі невиконання цієї ухвали у встановлений судом строк позовна заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя

Попередній документ : 88724801
Наступний документ : 88746725