Ухвала суду № 88672445, 07.04.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
07.04.2020
Номер справи
911/773/20
Номер документу
88672445
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

"07" квітня 2020 р. Справа № 911/773/20

Господарський суд Київської області у складі судді Яреми В.А. перевіривши матеріали позовної заяви Броварської міської ради Київської області

до 1. Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Нова Україна"

2. Державного реєстратора - приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіної Яни Вікторівни

3. Міністерства юстиції України

про скасування рішення про державну реєстрацію та виключення запису про державну реєстрацію права власності

встановив:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна заява Броварської міської ради Київської області до Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю "Нова Україна", державного реєстратора - приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіної Яни Вікторівни та Міністерства юстиції України про скасування рішення приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіної Яни Вікторівни номер: 47764244 від 12.07.2019 про державну реєстрацію іншого речового права, запис про право власності №32379246, на земельну ділянку кадастровий номер 3210600000:01:063:0569, площею 0,242 га та виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис №32379246 про державну реєстрацію іншого речового права за Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Нова Україна» (код ЄДРПОУ 32831851) на земельну ділянку кадастровий номер 3210600000:01:063:0569, площею 0,242 га.

Вказані позовні вимоги обґрунтовані обставинами безпідставного подання Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Нова Україна» заяви для проведення державної реєстрації іншого речового права - права постійного користування належною позивачу на праві власності земельною ділянкою кадастровий номер 3210600000:01:063:0569.

Як зауважив позивач, за результатами розгляду вищевказаної заяви приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіною Яною Вікторівною прийнято рішення від 12.07.209 №47764244, на підставі якого внесено запис про реєстрацію іншого речового права (права постійного користування земельною ділянкою) №32379246 за Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Нова Україна».

Вищевказане рішення державного реєстратора позивач вважає незаконним та таким, що підлягає скасуванню, оскільки державний акт Б№085659, на підставі якого було проведено відповідну реєстрацію, виконавчим комітетом Броварської міської ради не видавався, а державним реєстратором, зокрема, не перевірено повноваження осіб, що проводили реєстрацію, а також не перевірено наявності документів на підтвердження правоздатності та дієздатності СТОВ «Нова Україна».

Дослідивши матеріали позовної заяви Броварської міської ради Київської області, суд дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху, зважаючи на таке.

У відповідності до пп. 4, 5, 8 ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема:

- спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

- виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

- зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності);

Водночас, згідно приписів ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 74, ч. 2 ст. 164, ст. 91 Господарського процесуального кодексу України суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов`язків щодо доказів.

Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Однак, в порушення вищевказаних процесуальних приписів позивачем не вказано та не надано:

- пояснень щодо способу (способів) захисту прав або інтересів позивача, яким відповідають заявлені позовні вимоги;

- пояснень стосовно змісту позовних вимог як щодо відповідача 2, так і щодо відповідача 3;

- пояснення стосовно доказів та, відповідно, і доказів на підтвердження обставин прийняття державним реєстратором рішення №47764244 від 12.07.2019 про державну реєстрацію права власності №32379246, на земельну ділянку кадастровий номер 3210600000:01:063:0569, площею 0,242 га за Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Нова Україна», позаяк прохальна частина позовної заяви містить посилання саме на такий запис у державному реєстрі як запис про право власності №32379246.

Водночас, позивачем не зазначено про наявність/відсутність у нього відповідних доказів та/або неможливості подання їх разом з позовною заявою.

Поряд з тим, приписами ст. ст. 1, 4, ч. 1 ст. 45 ГПК України унормовано, що Господарський процесуальний кодекс України визначає юрисдикцію та повноваження господарських судів, встановлює порядок здійснення судочинства у господарських судах.

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання правопорушенням.

Сторонами в судовому процесі - позивачами і відповідачами - можуть бути особи, зазначені у статті 4 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором є, зокрема, нотаріус.

Згідно ст. 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріус - це уповноважена державою фізична особа, яка здійснює нотаріальну діяльність у державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіві або незалежну професійну нотаріальну діяльність, зокрема посвідчує права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняє інші нотаріальні дії, передбачені законом, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

Реєстраційна справа приватного нотаріуса зберігається і ведеться відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі.

Згідно пп. 1.1., 2.1., 3.5. та 3.7. Порядку ведення Єдиного реєстру нотаріусів, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 13.10.2010 №2501/5, єдиний реєстр нотаріусів - це комп`ютерна база даних, в якій містяться відомості про державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви та нотаріусів України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру є повідомлення територіальних органів Міністерства юстиції про, зокрема, реєстрацію приватної нотаріальної діяльності; зупинення або припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса;

Надання інформації з Єдиного реєстру на письмові запити органів державної влади, інших юридичних та фізичних осіб здійснюється Адміністратором у вигляді інформаційної довідки. Заява про видачу інформаційної довідки з Єдиного реєстру нотаріусів подається за формою, встановленою у додатку 4 до цього Порядку, з обов`язковим проставленням печатки (у разі подання запиту органом державної влади або іншою юридичною особою).

Інформаційна довідка містить такі відомості з Єдиного реєстру, зокрема: дату видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю; номер посвідчення та дату його видачі (для нотаріуса, який займається приватною нотаріальною діяльністю); дату припинення приватної нотаріальної діяльності нотаріуса; або відмітку про відсутність за вказаними параметрами відомостей у Єдиному реєстрі.

Однак, звертаючись до суду із позовом, зокрема, до Державного реєстратора - приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київської області Головкіної Яни Вікторівни, позивач доказово не обґрунтував наявності станом на час звернення із відповідним позовом у вказаної фізичної особи статусу приватного нотаріуса та державного реєстратора, як наслідок наявності підстав набуття такою особою правового статусу сторони у судовому процесі у якості відповідача - державного реєстратора.

Водночас, суд звертає увагу позивача на приписах ст. ст. 14, 74, 164 Господарського процесуального кодексу України, відповідно до яких суд позбавлений права збирати докази з власної ініціативи, тоді як позивач зобов`язаний вказати, якими саме доказами підтверджуються викладені ним у позові обставини, та відповідно надати такі докази або повідомити суд про неможливість їх надання.

Згідно приписів ч. 1 ст. 164, ст. 172 Господарського процесуального кодексу України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують, зокрема, відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

Однак, з-поміж вказаних у наданому позивачем описі вкладення у цінний лист документів, відомостей про надіслання на адресу відповідачів копій доданих до позову ордера про надання правничої (правової) допомоги, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльність та платіжного доручення №156 від 03.03.2020 відповідний опис вкладення не містить, що не відповідає положенням ст. ст. 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, які не передбачають можливості вибіркового надіслання іншому учаснику справи копій доданих до позову документів.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху. В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

За таких обставин, беручи до уваги наведені нормативні приписи та встановленні судом порушення вищезазначених норм процесуального законодавства при зверненні позивача до суду із відповідним позовом, суд дійшов висновку про залишення позовної заяви Броварської міської ради Київської області без руху та надання строку для усунення відповідних недоліків - десять днів з дня вручення зазначеної хвали.

Керуючись ст. ст. 91, 162, 164, 174, 232, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

постановив:

1. Залишити позовну заяву Броварської міської ради Київської області без руху.

2. Виявлені недоліки усунути протягом десяти днів з дня вручення зазначеної ухвали шляхом подання до суду:

- письмових пояснень із зазначенням:

1) способу (способів) захисту прав або інтересів позивача, яким відповідають заявлені позовні вимоги;

2) змісту позовних вимог щодо кожного з відповідачів 2 та 3;

- пояснень стосовно доказів та, відповідно, і самих доказів, що підтверджують обставини прийняття державним реєстратором рішення №47764244 від 12.07.2019 про державну реєстрацію права власності №32379246, на земельну ділянку кадастровий номер 3210600000:01:063:0569, площею 0,242 га за Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Нова Україна», або пояснень про наявність/відсутність у позивача зазначених доказів та/або неможливості їх подання разом з позовною заявою;

- пояснень, з доказовим обґрунтуванням, щодо наявності станом на час звернення із позовом до суду у Головкіної Яни Вікторівни статусу приватного нотаріуса та державного реєстратора, як наслідок наявності підстав набуття вказаною особою правового статусу сторони у судовому процесі у якості відповідача - державного реєстратора.

- документів, які підтверджують відправлення відповідачам копій доданих до позову ордера про надання правничої (правової) допомоги, свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльність та платіжного доручення №156 від 03.03.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею відповідно до ч. 2 ст. 235 ГПК України та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає відповідно до ч. 2 ст. 254, ст. 255 ГПК України.

Суддя В.А. Ярема

Часті запитання

Який тип судового документу № 88672445 ?

Документ № 88672445 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88672445 ?

Дата ухвалення - 07.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88672445 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 88672445 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 88672443
Наступний документ : 88672446