Ухвала суду № 88611770, 07.04.2020, Господарський суд Київської області

Дата ухвалення
07.04.2020
Номер справи
911/802/20
Номер документу
88611770
Форма судочинства
Господарське

Отримати професійний переклад цього документа на англійську мову

Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

"07" квітня 2020 р. м. Київ Справа № 911/802/20

Господарський суд Київської області у складі судді Третьякової О.О., розглянувши матеріали

За позовомДочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" - Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт" (04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 7)До Приватного акціонерного товариства "Група "Омега" (08602, Київська обл., м. Васильків, пров. Кармелюка, 11) Про стягнення 1625702,37 грн

ВСТАНОВИВ:

Дочірнє підприємство Державної компанії "Укрспецекспорт" - Державне госпрозрахункове зовнішньоторгівельне підприємство "Спецтехноекспорт" (далі - позивач) звернулося до Господарського суду Київської області з позовом від 31.03.2020 №31.8/147/545-20, заявивши вимоги про стягнення з Приватного акціонерного товариства "Група "Омега" (далі - відповідач) 1625702,37 грн заборгованості за договором комісії від 31.05.2010 №STE-1-114-Д/К-10.

Позовні вимоги мотивовані порушенням відповідачем грошових зобов`язань за договором в частині відшкодуванняі витрат, здійснених комісіонером (позивачем) в забезпечення виконання доручення за договором комісії, а саме: відшкодування банківських витрат з покриття контргарантії в сумі 41147,92 євро (SWIFT-повідомлення від 14.06.2019), що за офіційним курсом Національного банку України станом на дату платежу 26.06.2019 становила 1227291,73 грн; відшкодування витрат на управління банківськими гарантіями в сумах 4321,88 грн, 4051,25 грн, 4230,30 грн

Дослідивши матеріали позовної заяви від 31.03.2020, суд вважає за необхідне залишити позов без руху, зважаючи на наступне.

Так, у п.2 ч.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що позовна заява повинна містити повне найменування юридичних осіб, їх місцезнаходження, поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

У позовній заяві від 31.03.2020 не зазначено ідентифікаційний код відповідача, що є недоліком позовної заяви, який підлягає усуненню.

У п.5 ч.3 ст.162 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що позовна заява повинна містити зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову.

Частиною 2 ст.164 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Крім того, обов`язок позивача подати докази разом з поданням позовної заяви встановлений у ч.2 ст.80 Господарського процесуального кодексу України.

Статтею 91 Господарського процесуального кодексу України передбачено, зокрема, що письмовими доказами є документи (крім електронних документів), які містять дані про обставини, що мають значення для правильного вирішення спору. Письмові докази подаються в оригіналі або в належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим Кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи, який подає письмові докази в копіях (електронних копіях), повинен зазначити про наявність у нього або іншої особи оригіналу письмового доказу. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який заходиться у нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Відповідно до ч.1 ст.10 Господарського процесуального кодексу України господарське судочинство в судах здійснюється державною мовою.

Згідно з ч.2, 3, 4 ст.10 Господарського процесуального кодексу України суди забезпечують рівність прав учасників судового процесу за мовною ознакою. Суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право учасникам судового процесу на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють. Учасники судового процесу, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, мають право робити заяви, надавати пояснення, виступати в суді і заявляти клопотання рідною мовою або мовою, якою вони володіють, користуючись при цьому послугами перекладача в порядку, встановленому цим Кодексом.

Позивач у позовній заяві від 31.03.2020 посилається і приєднує до позовної заяви докази, зокрема, рекламаційний акт, що складений іноземною мовою, тоді як у межах заявленого спору відсутні підстави для застосування до спірних правовідносин сторін приписів ч. 2, 3, 4 ст.10 Господарського процесуального кодексу України.

Позивачу потрібно подати суду нотаріально засвідчений переклад на українську мову доказів, що приєднані до позовної заяви та підтвердження кваліфікації перекладача.

Крім того, посилаючись в обґрунтування своїх позовних вимог на конкретні обставини, позивач не вказав, якими доказами це доводиться та не приєднав цих доказів до своєї позовної заяви. Зокрема, позивач стверджує, що

- 19.07.2011 іноземним замовником складено рекламацію;

- після здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог, сума зобов`язань відповідача перед позивачем за договором комісії зменшилася до 1625702,37 грн;

- відповідачу направлявся звіт комісіонера від 30.06.2019 листом від 23.07.2019

Разом з тим, у тексті позову не вказано на докази, якими підтверджуються факти проведення сторонами в установленому порядку зарахування зустрічних однорідних вимог, факти направлення відповідачу звіту комісіонера від 30.06.2019 та листа від 23.07.2019.

Поряд з тим, що позивач не вказав на докази, якими підтверджуються такі факти, він не приєднав їх до позовної заяви.

Також, вказуючи на рекламацію від 19.07.2011, позивач не приєднав її до позовної заяви.

Описані вище обставини є ще одними недоліками позовної заяви, які підлягають усуненню.

Крім недоліків позовної заяви за п.5 ч.3 ст.162 та ч.2 ст.164 Господарського процесуального кодексу України, позивачем не було дотримано вимог п.1 та п.2 ч.1 ст.164 Господарського процесуального кодексу України, де передбачено, що до позовної заяви додаються документи, які підтверджують: відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Так, в якості документу, який має підтверджувати відправлення відповідачу копії позовної заяви від 31.08.2020 №31.8/147/545-20 і доданих до неї документів позивач подав опис вкладення з відбитком календарного штемпелю від 27.02.2020 про направлення копії позовної заяви від 23.01.2020 №31.8/147/545-20, фіскальний чек та накладну відділення поштового зв`язку від 27.02.2020. Разом з цим, описані документи, складені 27.02.2020, не можуть підтверджувати вчинення юридично значимих процесуальних дії за 31.03.2020.

В якості доказу сплати судового збору за звернення до Господарського суду Київської області позивач надав платіжне доручення від 22.01.2020 №235 на суму 24385,55 грн, призначення платежу: "судовий збір за позовом Господарський суд Запорізької області".

Платіжні реквізити за цим платіжним дорученням не відповідають платіжним реквізитам для сплати судового збору за звернення з позовом до Господарського суду Київської області, з якими можна ознайомитися на офіційному веб-сайті судової влади і здійснити відповідну оплату.

Зазначені обставини є також ще одними недоліками позовної заяви, які підлягають усуненню.

Згідно з ч.1 ст.174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст.162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Відповідно до ч.2 ст.174 Господарського процесуального кодексу України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

При цьому, усунення позивачем недоліків позовної заяви повинне бути здійснене з урахуванням положень п.1 ч.1 ст.164, ч.1 ст.172 Господарського процесуального кодексу України щодо обов`язковості надсилання учасникам справи позовної заяви та копії доданих до неї документів.

Суд звертає увагу позивача на те, що відповідно до ч.3 ст.174 Господарського процесуального кодексу України позовна заява вважається поданою у день первинного її подання до господарського суду та приймається до розгляду, якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.162-164, 171, 172, 174, 233-235 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Залишити позовну заяву без руху.

2. Встановити на усунення недоліків позовної заяви 10 (десять) днів з дня вручення цієї ухвали.

3. Встановити спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду:

3.1 письмових пояснень до позовної заяви із зазначенням належних, допустимих і достовірних доказів, які підтверджують

3.1.1 факт складення іноземним замовником рекламації 19.07.2011;

3.1.2 факт проведення сторонами в установленому порядку зарахування зустрічних однорідних вимог;

3.1.3 факти направлення відповідачу звіту комісіонера від 30.06.2019 та листа від 23.07.2019;

3.2 доказів, якими доводяться факти, описані у п.31.1, 3.1.2, 3.1.3 резолютивної частини цієї ухвали;

3.3 доказів направлення відповідачу копії позовної заяви від 31.03.2020 №31.8/147/545/20 з додатними до неї документами (опис вкладення та фіскальний чек);

3.4 платіжного доручення про сплату судового збору за звернення з позовом до Господарського суду Київської області на суму 24385,55 грн;

3.5 нотаріально засвідчений переклад на українську мову доказів, що приєднані до позовної заяви та підтвердження кваліфікації перекладача;

3.6 доказів направлення відповідачу документів, складених на усунення недоліків позовної заяви за цією ухвалою Господарського суду Київської області від 07.04.2020 №911/802/20;

4. Попередити позивача про те, що згідно з ч.4 ст.174 Господарського процесуального кодексу України у разі, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

Ухвала набирає законної сили 07.04.2020, оскарженню не підлягає.

Суддя О.О. Третьякова

Часті запитання

Який тип судового документу № 88611770 ?

Документ № 88611770 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 88611770 ?

Дата ухвалення - 07.04.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 88611770 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 88611770 ?

В Господарський суд Київської області
Попередній документ : 88611768
Наступний документ : 88611772