Ухвала суду № 88534124, 01.04.2020, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
01.04.2020
Номер справи
924/366/20
Номер документу
88534124
Форма судочинства
Господарське
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"01" квітня 2020 р. Справа № 924/366/20

м. Хмельницький

Суддя господарського суду Хмельницької області Грамчука І.В., розглянувши матеріали

за позовом заступника керівника Сарненської місцевої прокуратури м.Березне в інтересах держави в особі Бистрицької сільської ради Березнівського району с.Бистричі Березнівський район Рівненська область

до Приватного підприємства "Світанок Схід" с.Климашівка Хмельницький район Хмельницька область

про стягнення 172840,00 грн. безпідставно збережених коштів

ВСТАНОВИВ:

31.03.2020 року на адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява заступника керівника Сарненської місцевої прокуратури м.Березне в інтересах держави в особі Бистрицької сільської ради Березнівського району с.Бистричі Березнівський район Рівненська область до Приватного підприємства "Світанок Схід" с.Климашівка Хмельницький район Хмельницька область про стягнення 172840,00 грн. безпідставно збережених коштів.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 31.03.2020 року вказану позовну заяву передано для розгляду судді Грамчуку І.В.

Розглянувши подану позовну заяву та додані до неї документи, господарський суд зазначає наступне.

За приписами ч. 3 ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Суд звертає увагу на те, що згідно з частинами 2, 4, 5 ст. 91 ГПК України письмові докази подаються в оригіналі або належним чином засвідченій копії, якщо інше не передбачено цим кодексом. Якщо для вирішення спору має значення лише частина документа, подається засвідчений витяг з нього. Копії документів вважаються засвідченими належним чином, якщо їх засвідчено в порядку, встановленому чинним законодавством. Учасник справи підтверджує відповідність копії письмового доказу оригіналу, який знаходиться в нього, своїм підписом із зазначенням дати такого засвідчення.

Відповідно до п. 5.27 Вимог до оформлення документів ДСТУ 4163-2003, затверджених наказом Держспоживстандарту України 07.04.2003р. № 55, відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів "Згідно з оригіналом", назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.

Проте, як убачається з доданих до позовної заяви копії Безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідача, останні не відповідають вищенаведеним вимогам щодо належного засвідчення.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують:1) відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів; 2) сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону. Позивач зобов`язаний додати до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги (якщо подаються письмові чи електронні докази позивач може додати до позовної заяви копії відповідних доказів).

Дослідивши матеріали поданої заяви, суд дійшов до висновку про наявність підстав для залишення її без руху.

У відповідності до п.4 ст.52 ГПК України прокурор, який звертається до суду в інтересах держави, в позовній чи іншій заяві, скарзі обґрунтовує, в чому полягає порушення інтересів держави, необхідність їх захисту, визначені законом підстави для звернення до суду прокурора, а також зазначає орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних правовідносинах. Невиконання цих вимог має наслідком застосування положень, передбачених статтею 174 цього Кодексу.

В порушення ч. 2 ст. 164 ГПК України, заступником керівника прокуратури не подано доказів правомочності на підписання П.Толочик позовної заяви, та доказів на звернення в інтересах держави в особі Бистрицької сільської ради Березнівського району.

Згідно ч. 1 ст. 77 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування.

Відповідно до ст. 78 Господарського процесуального кодексу України, достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи.

Крім того, частиною 1 ст. 172 ГПК України передбачено, що позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов`язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення.

До позовної заяви додаються документи, які підтверджують відправлення іншим учасникам справи копії позовної заяви і доданих до неї документів.

Таким чином, належними доказами відправлення учасникам справи копії позовної заяви та доданих до неї документів, при зверненні до господарського суду, є оригінали опису вкладення в поштовий конверт в якому зазначений поіменний перелік документів, що надсилається адресату та документу, що підтверджує надання поштових послуг (касовий чек, розрахункова квитанція тощо).

Зі змісту позовної заяви та доданих документів убачається, що позивачем у позовній заяві зазначено місцезнаходження відповідача - приватного підприємства "Світанок Схід" (код 37464135): вул. Радянська, 44/3, с.Климашівка Хмельницький район Хмельницька область, 31300.

У відповідності до службового чеку від 27.03.2020р. відповідачу було направлено копію позовної заяви з додатками на адресу: вул. Центральна,44,3, Климашівка, Хмельницький район, Хмельницька область, 31319.

Відповідно до п. 10 ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" відомості про юридичну особу, громадське формування, що не має статусу юридичної особи, та фізичну особу - підприємця, зокрема, місцезнаходження юридичної особи, містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Як убачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, останній містить відомості про місцезнаходження юридичної особи відповідача - приватного підприємства "Світанок Схід" (код 37464135): вул. Радянська, 44/3, с.Климашівка Хмельницький район Хмельницька область, 31300.

З огляду на зазначене доданий до позовної заяви службовий чек від 27.03.2020 р., відповідно до якого позовна заява з доданими документами була направлена на адресу відповідача: вул. Центральна,44,3, Климашівка, Хмельницький район, Хмельницька область, 31319, не можуть вважатися документами, які підтверджують відправлення відповідачу позовної заяви і доданих до неї документів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

За таких обставин, позовна заява заступника керівника Сарненської місцевої прокуратури підлягає залишенню без руху.

У разі не усунення позивачем недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважатиметься неподаною та буде повернута особі, що звернулась із позовною заявою (ч. 4 ст. 174 ГПК України).

Керуючись ст.ст. 162, 164, 174, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Позовну заяву заступника керівника Сарненської місцевої прокуратури залишити без руху.

2. Встановити заступника керівника Сарненської місцевої прокуратури строк на усунення недоліків позовної заяви – не пізніше 10 днів з дня вручення зазначеної ухвали.

3. Встановити заступника керівника Сарненської місцевої прокуратури спосіб усунення недоліків позовної заяви шляхом:

- надання доказів правомочності на підписання П.Толочик позовної заяви, та доказів на звернення в інтересах держави в особі Бистрицької сільської ради Березнівського району;

- надання документів, які підтверджують відправлення відповідачу копії позовної заяви і доданих до неї документів;

- надання належним чином засвідченої копії Безкоштовного пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідача.

4. Повідомити учасників справи, що інформацію по справі, що розглядається доступна на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://km.arbitr.gov.ua.

5. Ухвала набрала законної сили 01.04.2020р. та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя І.В. Грамчук

Віддруковано 4 примірники:

1 - до справи;

2 - заступнику керівника Сарненської місцевої прокуратури (вул.Київська,4, м.Березне, Рівненська область, 34600)

3 - Бистрицькій сільській раді Березнівського району (вул.Надслучанська,226, с.Бистричі Березнівський район, Рівненська область, 34644)

4 - відповідачу (вул.Радянська,44/3, с.Климашівка, Хмельницький район, Хмельницька область, 31300).

Адресатам рекомендованим з повідомленням про вручення.

Попередній документ : 88534122
Наступний документ : 88534126