Ухвала суду № 88497316, 30.03.2020, Господарський суд Хмельницької області

Дата ухвалення
30.03.2020
Номер справи
924/325/20
Номер документу
88497316
Форма судочинства
Господарське
Державний герб України

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

29000, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1 тел. 71-81-84, факс 71-81-98

_______________

УХВАЛА

"30" березня 2020 р. Справа № 924/325/20

Господарський суд Хмельницької області у складі судді Яроцького А.М., розглянувши матеріали

за позовом приватного малого підприємства "Сковод"

до товариства з обмеженою відповідальністю "Валон - А"

про стягнення 108 503,00 грн.

ВСТАНОВИВ:

25.03.2020р. на адресу господарського суду Хмельницької області надійшла позовна заява приватного малого підприємства "Сковод" до товариства з обмеженою відповідальністю "Валон - А" про стягнення 108 503,00 грн. на підставі договору поставки №40 від 11.04.2016р.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 25.03.2020 року вказану позовну заяву передано для розгляду судді Яроцькому А.М.

За правилами господарського процесуального законодавства, позовна заява за формою та змістом повинна відповідати статтям 162, 164 Господарського процесуального кодексу України, а також вимогам статті 172 цього Кодексу.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України до позовної заяви додаються документи, які підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Як передбачено ст. 123 Господарського процесуального кодексу України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

Статтею 3 Закону України „Про судовий збір" встановлено, що судовий збір справляється за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством.

Відповідно до ч.1 ст. 4 даного Закону судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Частиною другою статті 4 даного Закону встановлено розміри ставок судового збору, зокрема, за подання до господарського суду позовної заяви майнового характеру - 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за подання позовної заяви немайнового характеру - 1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 7 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" установлено з 1 січня 2020 року прожитковий мінімум для працездатних осіб - 2102 гривні.

Водночас, реквізитами для сплати судового збору за подання позову до господарського суду Хмельницької області є такі: отримувач коштів УК у м. Хмельниц./м.Хмельниц./22030101 , код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38045529, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банка отримувача (МФО) 899998, рахунок отримувача UA668999980000034314206083006, код класифікації доходів бюджету 22030101, призначення платежу: *;101;_____(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті); Судовий збір, за позовом ______ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Господарський суд Хмельницької області (назва суду, де розглядається справа).

У ч.1 ст. 6 Закону України "Про судовий збір" передбачено судовий збір може перераховуватись у безготівковій або готівковій формі. У випадку безготівкового перерахування судового збору платіжне доручення на таке перерахування додається до позовної заяви (заяви, скарги) і має містити відомості про те, яка саме позовна заява (заява, скарга, дія) оплачується судовим збором. Відповідний документ подається до господарського суду тільки в оригіналі; копії, у тому числі виготовлені із застосуванням технічних засобів (фотокопії тощо), цих документів не можуть бути належним доказом сплати судового збору (підпункт 2.21 пункту 2 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 № 7 "Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України"). Аналогічні висновки викладені у постановах Верховного Суду від 04.04.2019 року у справі №906/66/17, від 01.04.2019 року у справі №911/299/18, від 28.03.2019 року у справі №910/11508/18).

Відповідно до п. 3.1 Інструкції „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 № 22, платіжне доручення оформляється платником за формою, наведеною в додатку 2 до вказаної Інструкції, згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до вказаної Інструкції. Платіжне доручення оформляється платником згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, що викладені в додатку 8 до цієї Інструкції, та подається до банку, що обслуговує його, у кількості примірників, потрібних для всіх учасників безготівкових розрахунків.

Враховуючи вищенаведене, суд зазначає, що документом про сплату судового збору є оригінал квитанції установи банку або відділення поштового зв`язку, які прийняли платіж, платіжне доручення в оригіналі, підписане уповноваженою посадовою особою і скріплене печаткою установи банку з відміткою про дату виконання платіжного доручення.

До позовних матеріалів додано копію платіжного доручення №34 від 06.08.2019р. про сплату 2781,49 грн. судового збору (напис зроблено рукописним способом) на рахунок отримувача - НОМЕР_1 з визначеним призначенням платежу - "Судовий збір, за позовом, Господарський суд Хмельницької області".

З доданого до позовних матеріалів платіжного доручення №34 від 06.08.2019р. не вбачається за можливе ідентифікувати сплату судового збору саме у справі №924/325/20 за позовом приватного малого підприємства "Сковод" до товариства з обмеженою відповідальністю "Валон - А". Крім того, кошти сплачено на невірний рахунок Казначейства України.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про відсутність належних доказів сплати ПМП "Сковод" судового збору за звернення до господарського суду Хмельницької області з відповідною позовною заявою у встановленому законом порядку та розмірі, чим порушено вимоги п. 2 ч. 1 ст. 164 ГПК України.

Окремо судом враховується, що на виконання вимог ст. 162 ГПК України позивачем подано заяву від 24.03.2020р., у якій повідомлено, що не подано іншого позову до відповідача із тими самими предметом та підставами.

Як встановлено судом, ухвалою суду від 27.08.2019р. відкрито провадження у справі №924/822/19 за позовом ПМП "Сковод" про стягнення із відповідача 108503грн. боргу, 54798,47грн. пені, 17447,28грн. інфляційних нарахувань, 4681,98грн. 3% річних відповідно до умов договору поставки №40 від 11.04.16р.

Ухвалою господарського суду Хмельницької області від 28.11.2019р. залишено без розгляду позов приватного малого підприємства "Сковод" м. Хмельницький до товариства з обмеженою відповідальністю "Валон - А" м. Хмельницький про стягнення 108503грн. боргу, 54798,47грн. пені, 17447,28грн. інфляційних нарахувань, 4681,98грн. 3% річних на підставі п. 5 ч.1 ст. 226 Господарського процесуального кодексу України, тобто у зв`язку з задоволенням заяви позивача про залишення позову без розгляду.

Згідно інформації з комп`ютерної програми "Діловодство спеціалізованого суду" платіжне доручення №34 від 06.08.2019р. на суму 2781,49 грн. зараховано як сплату судового збору у справі №924/822/19, а згідно п. 4 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про судовий збір" судовий збір не повертається у випадку залишення заяви (справи) без розгляду за заявою позивача.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 статті 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, постановляє ухвалу, в якій зазначаються підстави залишення заяви без руху, про що повідомляє позивача і надає йому строк для усунення недоліків, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

З огляду на відсутність доказів сплати позивачем судового збору за звернення з даним позовом до господарського суду Хмельницької області, суд дійшов до висновку, що позивачем належним чином не виконано вимоги ст. 164 Господарського процесуального кодексу України, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України є підставою для залишення позовної заяви без руху з наданням строку для усунення вказаних недоліків.

У разі неусунення позивачем недоліків позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважатиметься неподаною та буде повернута особі, що звернулась із позовною заявою (ч. 4 ст. 174 ГПК України).

Керуючись ст. ст. 162, 164, 174, 232-235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

Позовну заяву приватного малого підприємства "Сковод" до товариства з обмеженою відповідальністю "Валон - А" про стягнення 108 503,00 грн. залишити без руху надавши заявнику строк у 7 днів з дня вручення цієї ухвали для усунення недоліків виявлених у позовній заяві з доданими документами.

Повідомити учасників справи про можливість одержання інформації по справі зі сторінки на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою: http://court.gov.ua/ або у Єдиному державному реєстрі судових рішень: http://reyestr.court.gov.ua/.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Ухвала підписана 30.03.2020р.

Суддя А.М. Яроцький

Віддрук. 2 прим.:

1 - для суду;

2 - заявнику - 29000, м. Хмельницький, вул. Чорновола, буд. 159/2.

Попередній документ : 88497311
Наступний документ : 88497318